bilgiz.org

Erciyes üNİversitesi’nde yapilan engelliler bölgesel toplanti raporu

 • Programa Katılan Diğer Üniversiteler ve Temsilcileri
 • Ne Planlandı Ne Yapıldı Ne Uygulandı Sorularına cevap aramak gerektiğini önemle vurguladı.
 • ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
 • GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
 • NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
 • GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
 • ETKİNLİKLERDEN ORTAYA ÇIKAN DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER • Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü58.55 Kb.

  Indir 58.55 Kb.  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILAN ENGELLİLER BÖLGESEL TOPLANTI RAPORU

  14 Temmuz 2011

  14 Temmuz 2011 tarihinde Bölge Üniversitelerinin katılımı ile Erciyes Üniversitesi’nde “Engelli Birimi Bölgesel Toplantı” sı gerçekleşti. Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Mustafa ÇETİN, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret KARA, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Metin AKGÖBEK, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü ve Engelliler Birim Sorumlusu Nimet SUSAM öncülüğünde yapılan toplantıda Erciyes Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki engelli öğrencilerin karşılaştığı sorunlar gündeme getirildi. Her üniversite Engelli Birim Sorumluları tarafından ilk olarak sorunlar belirlenip daha sonra çözüm aşamasında nasıl bir yol izleneceği tartışıldı.


  Programa Katılan Diğer Üniversiteler ve Temsilcileri


  S. No

  Üniversite

  Temsilcileri

  1

  ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

  Sağ. Kült. Ve Spor Daire Baş. Mutlu ÖNER

  2

  AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

  Öğr. Gör. Anıl ÖZÜDOĞRU

  3

  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

  Araş Gör. Nilay KAYHAM

  4

  BOZOK ÜNİVERSİTESİ

  Sağ. Kült. Ve Spor Daire Baş. Zümriye DEMİREL

  5

  ÇUKURAOVA ÜNİVERSİTESİ

  Uzman Sedal GÖKAYAZ

  6

  GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ

  Bilgi İşl. Dai. Bşk.Mustafa DEMİRCİ  Öğr. İşl. Dai. Bşk.Ahmet ÖZEKE  Sağ. Kült. Dai. Bşk. Adem GÜVEN  Sağ. Kült. Şube Müd. F. Zehra KÜÇÜK  Sağ. Kült. Ve Spor Daire Baş.Emine YILDIZ  Strateji Geliş. Dai. Bşk. Erturul EĞİRİ  Yapı İşl. Dai. Baş. Namık GÖKARSLAN

  7

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  Şube Müd. İzzeddin BAKAN

  8

  MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ

  Öğr.Üyesi Nedim OYİT  Mustafa YILMAZ

  9

  MERSİN ÜNİVERSİTESİ

  Engelsiz Yaşam Bir. Sorumlusu Ayhan GÖKMEN

  10

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

  Öğr. Gör. Serap ÜNAL, Öğr.Gör.Kamuran ÖZDİL,Psikolog Leyla SARI  11

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  Sosyal Hizmetler Şube Müd. Muhtar TABARU  12

  NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

  Yrd. Doç. Dr.Dilek SÜREKCİ

  13

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  Koordinatör Yardımcısı İsmet ÇAVDAR

  Oturum Başkanı Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa ÇETİN açılış konuşması yaptı. Diğer üniversitelerimizden gelen konuklarımız kendilerini tanıtarak üniversiteleri ve engelli birimlerinin çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.


  İlk olarak Erciyes Üniversitesi tanıtım CD si ve slayt gösterisi şeklinde sunarak Engelli Birimi Faaliyetleri, yapılan ve yapılması planlanan hususlar belirtildi.


  • Bina girişlerindeki ve ara katlardaki RAMPALAR

  • Asansörler

  • Engelli tuvaletleri

  • Kütüphanelerin erişilebilir hale getirilmesi; işitme ve Görme engelliler için sesli ve ışıklı uyarıcılar, Braille alfabesi v.b.

  • Üniversite içerisindeki otoparkların engelliler için kullanılabilir hale getirilmesi

  • Belediye otobüsleri ve üniversite içerisindeki ringlerin engelliler için kullanılabilir hale getirilmesi. (Tekerlekli sandalye taşıma sistemi, sesli ve (görsel uyarı sistemi…)

  Yeni binalarda bu hususların kısmen yerine getirildiği ancak eski binaların engelliler için uyarlanmasında ekonomik ve yapısal dönüşümünde zorluklar yaşandığı belirtildi.

  Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa ÇETİN konuyu üç başlık altında toplayarak,
  Ne Planlandı ?

  Ne Yapıldı ?

  Ne Uygulandı ? Sorularına cevap aramak gerektiğini önemle vurguladı.
  Engelli birimlerinin mutlaka kendi bütçelerinin olması ve bu bütçelerin amacı dışında kesiklikle kullanılmaması,
  Ayrıca; ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda engelli biriminde görev yapanlara görev verilmesi gerektiği, çünkü engellilerin karşılaşabileceği sorunları tecrübelerine ve çalışmalarına istinaden daha rahat yapabilecekleri belirtmiştir.

  Öğleden sonra Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonunda yapılan oturumda, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret KARA oturumu yönetmiş olup, açılış konuşması ve devamında, öncelikle yapısal değişiklerin yapılabilmesi için maddi sorunların çözülmesi gerektiği, Rektörlüklerin konuya gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etmişlerdir.


  Engelli envanteri oluşturulması, envanter sonucuna yönelik olarak yardımcı bilgisayar programları ve ekipmanları, işitsel uyarıcıları gönüllü okuyucu öğrenciler ve öğrenci sınav süresinin uzatılması gibi konular üzerinde yoğunlaşarak sorunların çözülmesi gerektiği belirtmişlerdir.
  Engelli öğrencilerimizin öğretim hakkını engelleyecek düzeyde fiziki yapılarda ve derslerde eksik bulunduğu takdirde mahkeme yolu ile hakkını arayabileceği, sonucunun okulun kapanmasına kadar varabileceğini hatırlatarak 2012 yılı sonuna kadar yasada belirtildiği şekilde tüm eksiklerin giderilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurgulamıştır.
  Engelli öğrencilerin üniversiteye kayıtları sırasında kendileri ile ilgilenecek, kayıtlarını rahat yaptırabilmelerini sağlayacak şekilde yardımcı olunması gerektiğini, ayrıca çalışan personelin ve öğretim elemanlarının da engelli öğrencilere karşı davranışları konusunda eğitim verilebileceği. Bu konuda ERSEM’ in bir çalışmasının olduğu belirtilmiştir.
  Bölgesel toplantıların yılda en az dört defa yapılmasının uygun olduğunu ve yılda 2 defa da ulusal toplantı yapılabileceğini, bölge üniversiteleri ile yakın işbirliği içinde çalışarak bilgi ve tecrübe paylaşımı gerektiği belirtilmiştir.
  Aynı oturumda, Yrd.Doç.Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER slayt eşliğinde engellerin kaldırılmasında mimarlığa ve mimarlara düşen görevler konusunda sunum yapmıştır. Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin proje olarak hazırladıkları kısa film gösterimi yapılmış ve oldukça olumlu tepkiler alınmıştır.

  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
  Araş Gör. Nilay KAYHAM üniversiteleri hakkında yaptıkları ve yapmak istedikleri projeler hakkında detaylı bilgiler vererek akademisyen ve idari personelin farkındalıklarını artırarak “özrün engele dönüştüğü noktadaki engellerin giderilmesinin” temel hedef olması gerektiğini belirtti.
  Binalarında çeşitli mimari düzenlemelerin yapıldığını belirterek yapılan düzenlemelerinde engelliye hitap noktasında sorunlar yaşandığına dikkat çekti.
  Görme engelliler için sesli ve dokunmatik uyarıcı sistemleri, işitme engelliler için görsel uyarıcı sistemlerinin önemine değinerek her üniversitelerde bu sistemlerin kullanılarak engelsiz kampus uygulamasının derhal başlatılmasının gerekliliğini savundu.
  Engelli öğrencilerin eğitimleri noktasında psikolojik destekte sürekliliğin sağlanmasına değindi ve gönüllü öğrenci platformunun hayata geçirilmesinin gerekliliğini vurguladı.
  ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
  Sağ. Kült. ve Spor Daire Baş. Mutlu ÖNER Henüz yeni kurulan bir üniversite olmaları sebebiyle 2012 yılı itibariyle geçici bir süre için Sümer kampüsünü kullandıklarını, yapılmakta olan kampüsün tamamen engelsiz bir kampus olarak dizayn edildiğini belirtti.
  BOZOK ÜNİVERSİTESİ
  Sağ. Kült. ve Spor Daire Baş. Zümriye DEMİREL Engelli birimi olarak çok detaylı çalışmaların yapılamadığı; buna binaların eski olması ve ödenek sıkıntılarının temel neden olduğunu belirterek, yeni inşa edilmiş binalarının tamamen engelsiz olarak hayata geçmesi için yapı işleri daire başkanlığı ile ortak çalışmalarının olduğunu bildirdiler.
  Gönüllü öğrenci eğitimi hususunda engelli öğrenci ve personel envanteri çıkarılması konusuna değindi.
  ÇUKURAOVA ÜNİVERSİTESİ
  Uzman Sedal GÖKAYAZ Engelli öğrenci envanterlerini saptadıklarını, 22 fiziksel, 11 görme, 5 işitme, 2 diğer engelleri bulunan öğrencileri olduğunu belirterek bu anlamda çalışmaları olduğunu belirtti.
  2006 yılında engelli birimi ile faaliyete başladıklarını bu konuda çeşitli toplantılar yaptıklarını, toplantılarında ihtiyaç analizi yapıldığına bu bağlamda çeşitli fikir yürütüldüğünü ancak onların ihtiyaçlarının tam olarak tespit edilemediği düşünülerek engelli öğrenciler ile birlikte toplantılar düzenlediklerini ve ihtiyaçlarının saptanması noktasında iyi sonuçlar alındığına değindi.
  Eski binalarda sorunlar yaşandığına ancak yeni binalarında bu konuda problemsiz olduklarını belirtti.
  Otobüsler konusunda ilerleme kaydettiklerini ancak durakların engelliler için engel teşkil ettiğini vurguladı.
  GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
  Aynı problemlerin kendi üniversitelerinde de olduğu bu bağlamda küçük problemlerin çözümünün daha rahat ancak amaçlarının temel problemleri çözmek olduğunu belirtti.
  Engelli öğrencilerin kendi engellerini bir dersten muaf olmak için kullanmaması gerektiğini ancak, derslerinin alternatif kredili ders önerisi ile verilmesi gerektiğini belirtti.
  Her bir soruna genel çözüm noktasında zorlanılacağına ancak mevzi çözümler getirilmesini önerdi. Örneğin dört katlı bir okulun engelli bir öğrenciye hitap etmesi amacıyla sırf o öğrenci için o sınıfın derslerinin alt katta yapılmasının gerekliliğini belirtti.
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
  Şube Müd. İzzeddin BAKAN Üniversitelerinin bu konuda bir web sayfalarının olduğunu belirterek, 2012 sonuna kadar engelsiz üniversite olmayı amaçladıklarını dile getirdi.
  Ortak kullanım alanlarına rampaların yapıldığını fakat rampaların kullanılır halde olmadığı bu anlamda yapılan rampaların mimari kriterlere uyulmasının önem taşıdığına değindi.
  Bu birimin bütçesini 3 milyon TL olarak belirlediklerini ve bundan sonra Strateji Daire Başkanlığına sırf bu konuda bütçe açılmasını önerdi.
  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
  Psikolog Leyla SARI Engelsiz birimlerinin yedi kişiden oluştuğunu ve bu komisyon üyelerinin sabit olması ve engelli öğrencilerle birebir görüşülerek sadece sıkıntıları değil ihtiyaçlarının da giderilmesi önerisinde bulundu.
  Öğretim görevlilerinin farkındalık eksikliği noktasına tekrar değinerek tarih bölümlerinde Osmanlıca derslerinin engelliler için kanayan bir yara olduğunu söyledi.
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  Sosyal Hizmetler Şube Müd. Muhtar TABARU Üniversitelerinin kurulma aşamasında engel düşünülmeden inşa edildiğini ancak yeni yapılarında bu tip sıkıntıların olmadığı, toplamda dokuz engelli öğrencilerinin olduğunu ve aynı tip sorunların kendi üniversitelerinde de olduğunu belirtti.
  MERSİN ÜNİVERSİTESİ
  Engelsiz Yaşam Birim Sorumlusu Ayhan GÖKMEN 2006’da engelsiz yaşam birimi kuruldu ancak hiçbir çalışmasının olmadığını ve şimdilerde yeni yeni aktivitelere başladığını birbuçuk yıllık bir süreç içerisinde tüm giriş ve ara kat rampalarının ve asansör işlemlerinin bitirildiği, görme engelli iki öğrenci için servis hizmeti sağladıklarını belirtti.
  Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfta duyarsız davranan öğretim görevlileri konusundan bahsederek bunun aşılması noktasında gerekli birimlere başvurduklarını, vize ve final haftalarında engelli öğrencilere kütüphanede ders çalıştırılarak veremedikleri derslerini verdiklerini, bu anlamda da öğretim elemanları daha hassas davranıp büyük puntolu ders notu vermeleri akabinde sınavlarda engelli olup olmadığı düşünülmeksizin belli oranda büyük puntolu kağıtlar çoğaltılmalıdır düşüncesi savunuldu.
  Sağlık ve ekonomi hizmetleri entegre edildikten sonra gönüllü insanlar olduğu sürece bütün sorunların aşılabileceğini belirtti.
  NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
  Yrd. Doç. Dr. Dilek SÜREKCİ yeni kurulan üniversitelerin yapım aşamasında olmaları ve bu tip toplantılardan faydalanmanın önemini belirtti.


  AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
  Sağ. Kült. ve Spor Daire Baş. Mutlu ÖNER aynı sıkıntıların kendi üniversitelerinde de olduğu bu sıkıntıları gidermek için çözüm aşamasında olduklarına değindi.
  Kayıtlarda stantlar açarak yeni engelli öğrencilerin tespiti için çalışmayı planladıklarını fakat kayıtların web sitesi üzerinden olası sebebiyle bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.
  Engelli öğrencilere burs imkanı sağlandığını, vize ve final haftalarında bu öğrencilerin danışmanları ile görüşülerek sınav esnasındaki sıkıntılarının giderildiğini belirtti.
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
  Engelli Birim Koordinatör Yardımcısı İsmet ÇAVDAR bu toplantıların rutin tarihlerle yapılmasını ve gelişmelerin takip edilmesini önerdi.
  Üniversitelerinde 30 görme, 35 ortopedik, 20 işitme ve 28 diğer engelli öğrencinin bulunduğunu belirterek bu öğrencilerin en çok psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
  Engellilerin bu durumlarından utanıp rapor almamaları noktasında onlara psikolojik destek verildiğini, haklarını alabilmeleri için çalışmalar gerçekleştirerek üniversitedeki engellileri aktif hale getirdiklerini belirtti.
  Selçuk Üniversitesi olarak sağlık alanında engelli öğrenciler için bir komisyon oluşturularak hasta takip işlemlerinin bu birim tarafından onlar adına yaptığını belirtti.

  • Gönüllü öğrencilerin eğitimi,

  • Gönüllü öğrenci eğitimi hususunda öğrenci ve personel envanteri çıkarılması,

  • Engelli öğrenciler için servis hizmeti,

  • Engelli öğrenciler için alternatif kredili ders önerisi,

  • Projelerin gerçekleştirilmesi hususunda ENGELLİLER BÜTÇESİ açılıp diğer birimlere aktarılmaması,

  • Üniversiteler olarak bir platform oluşturup ortak bir proje hazırlanması,

  • İdari ve akademik personellerdeki FARKINDALIK eksikliğinin giderilmesi,

  • Sağlık alanında engelliler için ayrı bir birim açılıp tüm takip işlemlerinin o birim tarafından gerçekleştirilmesi,

  Bir sonraki toplantının eylül ayında Yozgat Bozok Üniversitesinde gerçekleştirilmesi kararı alındı ve bu toplantı öne sürülen fikirlerin bir sonraki toplantıya kadar ne kadarının gerçekleştirildiğinin takip edilmesi kararlaştırıldı.


  GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER


  1. Katılımcılar toplantıda programın çok olumlu olduğunu ve ev sahipliğinin çok güzel olduğu konusunda olumlu görüşlerini bildirmişlerdir. Toplantıda farklı üniversitelerden katılanlar birbirleriyle tanışma ve iletişim kurma olanağı bulmuştur.

  2. Toplantıya katılım oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Çalıştayda, üniversitelerin birden fazla kişi ile temsil edilmesi üniversitelerdeki çalışmaların sürekliliği Daire Başkanlarının ve Birim Sorumlularının bulunması engelsiz birimlerinin gerekliliği ve kurulması bakımından önemlidir.

  3. Toplantı öncesinde Bölge üniversiteleriyle görüşülerek toplantıya davet edildiler. Birçok üniversitede yaz/tatili dönemi olması sebebiyle katılamayan üniversiteler oldu. 18 Üniversitenin Rektörlerinin değişmesiyle, birim sorumlularının bir kısmının da değişmesi nedeniyle katılmayacaklarını bildirmişlerdir.

  4. Toplantının belirli aralıklarla farklı üniversitelerde ve farklı içeriklerle yürütülmesi benimsenmiştir.

  5. Üniversitelerin engelsiz birimlerinden sorumlu kişilerin bölgesel toplantılara katılımı süreklilik açısından önem taşımaktadır. Üniversiteler bu konuya özen göstermelidir.

  6. Bölgesel toplantının sonuç bildirgesi üniversite yönetimlerine mutlaka sunulmalıdır.  ETKİNLİKLERDEN ORTAYA ÇIKAN DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER


  1. Engelsiz birimler her üniversitede kurulmalıdır. Halen birimlerini kurmayan üniversiteler için engelsiz üniversiteler bölgesel toplantıları bilgi ve deneyim paylaşımı bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır.

  2. Toplumsal dinamikler içinde engelliliğin “ötekililik” olarak algılandığının farkında olunmalı ve kurumların engellilik politikalarını belirlemede bu kavramdan ziyade “kaynaştırma ve birliktelik” kavramından zemin alan politikalar belirlenmesi gereklidir.

  3. Üniversitelerde kurulan engelsiz birimleri kurumsal örgütlenme içinde tek başına çalışabilen birimler değildir. Birimlerin yapılandırılmasında ve işlevlerinin gerçekleştirilmesinde üniversitelerin öğrenci işleri, yapı işleri, kütüphane, yurt yönetimi, psikolojik rehberlik danışmanlık, güvenlik gibi diğer yapıları ile birlikte çalışması gerekli olup, engelliliğe bütün olarak bakılabilir ve yüksek öğretim içindeki gereksinimler karşılanabilir.

  4. Tüm üniversiteler başta Özürlüler Kanunu ve ilgili YÖK yönetmeliği olmak üzere engelsiz birimlerinin kurulmasındaki yasal gerekliliği bilmelidir. Birimlerin üniversitelerdeki yapılanması için ilgili yönetmeliğe uymalıdır. Engellilik alanında bilgisi olan kişi-kişiler birim sorumlusu olarak atanmalıdır. Birim işlevlerinin takibi bakımından sorumlu (koordinatör dışında) tam zamanlı bir personel çalışmalıdır. Üniversitelerde kurulacak birimler Engelsiz Üniversite Birimleri olmalı, birimler üniversitede olan tüm engelli olan ve olmayan akademisyen, idari personel ve öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak üzere çalışmalıdır. Birimde çalışanların birimde çalışmanın yanı sıra psikolojik danışma yapmaları doğru değildir, gerekli durumlarda ilgili birimlere yönlendirilmeli, üniversitelerin rehberlik ve danışmanlık merkezleri aktive edilerek, birimlerle işbirliği yapması sağlanmalıdır. Birim çalışmaları kayıt altına alınarak arşivlenmelidir.

  5. Engelsiz birimlerin yapılanması ve işlevlerinin yerine getirilmesinde olmazsa olmaz bileşenlerden biri öğrencidir. Engelli öğrencilerin gereksinimlerini birime aktarması ve birimle birlikte çalışması esası göz ardı edilmemelidir.

  6. Engelsiz birimleri aynı engel türüne sahip olsa bile öğrencilerin farklı gereksinimlerinin olacağını dikkate almalı ve çalışmalarını buna göre planlamalıdır.

  7. Bölgesel Toplantıda sözü edilen beş temel ilkenin (karar mekanizmalarına dahil edilme, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik, izolasyonla mücadele ve entegrasyon, erişilebilirlik/ulaşılabilirlik ve engelsiz üniversite, bireysel farklılıklara saygı) üniversitelerin ve YÖK'ün yapacağı çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereklidir.

  8. Engellilikle ilgi modellerin bilinmesi günlük yaşamdaki konuşmaları ve tutumları değerlendirmede anahtar özellik göstermektedir. Üniversite yöneticilerinin ve birim koordinatörlerinin modeller bilgisine sahip olması hem engellilik politikasının planlanması hem de bu politikanın kurum içinde yürütülmesi için gereklidir.

  9. Engelsiz birim sorumlusunun, engelli öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanmasında bir kriter olarak istenen Özürlülük Raporlarının hangi koşullarda hazırlandığı bilgisine sahip olmalıdır. Engelli bireylerin engel durumları ve oranlarının tespiti ve raporlanması ile ilgili farklı yönetmelikler tek ve standart uygulamalara döndürülmeli, hızlı, kolay, doğru ve denetlenebilir bir sistem geliştirilmelidir. Engellilik tespit ve raporlanması konusundaki sıkıntıların azaltılabilmesi için ilgili sağlık kurumları ile işbirliği artırılmalıdır. Engelli bireylerin raporlanması işinde alanda deneyimli uzmanların çalışması sağlanmalıdır.

  10. Bölgesel toplantıların planlanmasında tüm üniversiteleri ilgilendiren başlıkların konuşulmasının yanı sıra üniversitelerin farklı deneyimlerinin paylaşılmasına uygun oturumlar düzenlenmelidir.


  TOPLANTI SONUCU

  1. Bölgesel toplantıların her üç ayda bir farklı üniversitelerde ve farklı içerikte düzenlenmesi benimsemiştir. Daha sonraki toplantı 2011 yılında Bozok Üniversitesi Ev sahipliğinde yapılacaktır.

  2. Erciyes Üniversitesi Engelsiz Bölge Toplantısı sonuç bildirgesi Engelsiz Erciyes Üniversitesi Birimi web sitesine yerleştirilecek ve başta tüm katılımcı üniversite Engelsiz Birim Sorumluları, Daire Başkanlarına iletilecektir.


      Ana sayfa


  Erciyes üNİversitesi’nde yapilan engelliler bölgesel toplanti raporu

  Indir 58.55 Kb.