bilgiz.org

Epc slt serisi Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanım Kılavuzu

 • 1.GENEL AÇIKLAMA • Sayfa1/16
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü0.5 Mb.

  Indir 0.5 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16  SERİSİ KESİNTİSİ GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM KILAVUZU
  SERIES UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY USERS MANUAL  10-15-20-30 kVA

  ÖNEMLİ


  Bu kullanım kılavuzu Serisi Kesintisiz Güç Kaynaklarının (KGK) monte edilmesi, çalışması, kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgiler içermektedir.

  Cihazın montajına ve kullanımına başlamadan önce kullanım kılavuzunun tamamının okunması gereklidir.

  KGK devreye alınmadan önce satıcı tarafından uygun bulunan yetkili bir teknik eleman tarafından çalışmaya hazır hale getirilmelidir. Bu koşula uyulmaması belirtilen garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

  Bu kullanım kılavuzunda anlatılan işlemlerle ilgili bir problemle karşılaştığınızda satın aldığınız yerin teknik servisiyle bağlantı kurunuz.

  Üretici firma cihazın tasarımını haber vermeksizin değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.
  ELEKTROMANYETİK UYUM

  Bu cihaz EMC Directive 89/336/EEC ve basılmış teknik standartlardaki şartlara uygundur. Uygunluğun devamı bu talimatlara uyarak ve sadece üretici tarafından onaylanan aksesuarlarla kullanım ile devam eder.


  UYARI

  Bu A sınıfı bir KGK ürünüdür. Kapalı ortamlarda radyo dalgası etkileşimlerine neden olabilir. Bu durumda kullanıcının ek önlemler alması gerekebilir.


  UYARI

  Bu cihaz RFI filtreleriyle donatılmıştır. Toprak akımı 3.5 mA’ı geçmemelidir.

  DİKKAT


  1. Cihazın kapağını kesinlikle açmayınız. Cihazın içinde kullanıcının servis yapabileceği hiçbir parça yoktur.

  2. Cihaz akülerinden ve giriş bağlantılarından ayrıldıktan sonra dahi, cihazın içerisine bir müdahalede elektrik şoku riski vardır.

  3. Havalandırma deliklerinin içine herhangi bir cisim girmemeli ve bu delikler tıkanmamalıdır.

  4. Cihazın kullanılacağı yerdeki sıcaklık ve nem uygun olmalıdır.

  5. Aküler yüksek sıcaklıktan uzak tutulmalıdır, aksi halde patlama riski vardır.

  6. Bilgisayarlarda kullanılan bant, disket ve disk gibi manyetik alandan etkilenen eşyalar KGK sistemine en az 30 cm uzakta muhafaza edilmelidir.

  7. Patlayıcı ve yanıcı madde bulunan ortamda bu cihaz kullanılamaz.

  İÇİNDEKİLER

  1. GENEL AÇIKLAMA 4

  1.1 SİSTEMİN TANIMI 4

  1.2 YARARLARI 6

  1.3 GENEL ÖZELLİKLER 7

  1.4 ELEKTRİKSEL & FİZİKSEL ÖZELLİKLER (1 faz girişli cihazlar) 8

  1.5 ELEKTRİKSEL & FİZİKSEL ÖZELLİKLER (3 faz girişli cihazlar) 9

  2. KURULUM 10

  2.1 AMBALAJIN AÇILMASI 10

  2.2 YER SEÇİMİ 11

  2.3 ELEKTRİKSEL BAĞLANTI 11

  3. ÇALIŞTIRMA 15

  3.1 CİHAZIN İLK KULLANIMI ve ÇALIŞTIRILMASI 15

  3.2 CİHAZIN KAPATILMASI 16

  3.3 ELEKTRİK KESİNTİSİ DURUMU 17

  3.4 OTOMATİK VE MANUEL AKÜ TESTİ 17

  4. SERVİS ve BAKIM 18

  4.1 PERİYODİK BAKIM 19

  4.2 ARIZA 19

  4.3 SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE 19

  4.4 BAKIM BYPASS ANAHTARI 19

  5. GÖSTERGE PANELİ 20

  5.1 GÖSTERGE PANELİNİN YAPISI 20

  5.2 ÖLÇÜM MENÜSÜ 22

  5.3 KONTROL ve AYAR MENÜLERİ 25

  5.4 TUŞLARIN KULLANIMI 26

  6. OPSİYONLAR 28

  6.1 SMART PORT (RS232 Haberleşmesi) 28

  6.2 UZAKTAN İZLEME PANELİ 29

  6.3 SNMP HABERLEŞMESİ 30

  6.4 KURU KONTAKLAR (Dry Port) 31

  1. GENERAL INTRODUCTION 4

  1.1 SYSTEM 4

  1.2 ADVANTAGES 6

  1.3 GENERAL FEATURES 7

  1.4 ELECTRICAL & PHYSICAL FEATURES (1 phase input devices) 8

  1.5 ELECTRICAL & PHYSICAL FEATURES (3 phase input devices) 9

  2. SETUP 10

  2.1 OPENING PACKAGE 10

  2.2 CHOOSING PROPER PLACE 11

  2.3 ELECTRICAL CONNECTION 11

  3. OPERATION 16

  3.1 INITIAL USE OF EQUIPMENT AND OPERATION 16

  3.2 TURNING OF THE EQUIPMENT 17

  3.3 MAINS FAILURE CONDITION 17

  3.4 AUTOMATIC AND MANUAL BATTERY TEST 18

  4. SERVICE AND MAINTENANCE 19

  4.1 PERIODICAL MAINTENANCE 19

  4.2 FAILURES 19

  4.3 BEFORE CALLING SERVICE 19

  4.4 MAINTENANCE BYPASS CIRCUIT BREAKER 20

  5. FRONT PANEL 21

  5.1 STRUCTURE OF FRONT PANEL 21

  5.2 MEASUREMENTS MENU 23

  5.3 CONTROL AND SETTINGS MENUS 25

  5.4 USING BUTTONS 27

  6. OPTIONS 29

  6.1 SMART PORT (RS232 Communications) 29

  6.2 REMOTE MONITORING PANEL 30

  6.3 SNMP COMMUNICATIONS 31

  6.4 DRY CONTACTS (Dry Port) 31

  1.GENEL AÇIKLAMA

  1.1SİSTEMİN TANIMI

  Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), kritik yük olarak anılan bilgisayar ve haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere üretilmiş yüksek teknoloji ürünü bir cihazdır. Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları, kritik yükleri elektrik kesintisi esnasında belirli bir süre besleyebilmek için enerji sağlar.

  Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı, sinüzoidal dalga şekli çıkışlı, gerçek ON LINE, statik transfer (BYPASS) sistemine sahip ve gerekli tüm koruma sistemleri bulunan cihazdır.

  Bu cihaz ON LINE sisteminde tasarlandığı için yükü devamlı olarak kendi ürettiği kararlı frekans ve gerilim ile besler. Bu nedenle elektrik kesildiğinde veya tekrar geldiğinde hiçbir geçiş süresi söz konusu değildir.

  KGK aşırı bir yüklenme durumunda yükü kesintisiz olarak şebekeye aktarır, aşırı yüklenme durumu geçince, statik transfer sistemi yüke tekrar KGK tarafından üretilen elektriği vermeye başlar.

  Statik transfer sistemi KGK arızalandığı durumlarda da aynı şekilde davranır ve bilgisayar sisteminin elektriksiz kalmasını önler.

  Sistemin temel elemanları ve işlevleri şunlardır :

  Doğrultucu : 220V 50Hz 1 faz ya da 3 faz AC gerilimi doğrultur ve DC gerilim elde eder.

  Evirici : Doğrultucunun üretmiş olduğu DC gerilimi, regüleli ve kararlı 220V 50Hz AC gerilime çevirir.

  Statik Transfer Sistemi : Normal koşullarda, KGK çıkışına, eviricinin oluşturmuş olduğu 220V 50Hz gerilimi verir. Eviricinin 220V 50Hz gerilimi üretememesi durumunda, KGK çıkışına, giriş (bypass) şebekesinden alınan gerilimi verir.

  Akü : Giriş şebekesinin olmadığı durumlarda, doğrultucunun DC gerilim üretemez. Bu durumda, aküler, eviriciyi kendi DC gerilimleri ile beslerler.

  Akü şarjörü : Giriş şebekesinin olduğu durumlarda, aküyü belli kriterlere göre şarj eder ve herhangi bir elektrik kesintisine karşı hazır tutar.

  KGK’nın blok diyagramı, aşağıda verilmiştir.  Şekil 1.1 BİR FAZ GİRİŞLİ KGK BLOK DİYAGRAMI (10-15 kVA)  Şekil 1.2 ÜÇ FAZ GİRİŞLİ KGK BLOK DİYAGRAMI (10-15-20-30 kVA)


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


      Ana sayfa


  Epc slt serisi Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanım Kılavuzu

  Indir 0.5 Mb.