bilgiz.org

Emniyet ve koruma görevlileri İÇİn müracaat formu
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü12.8 Kb.

Indir 12.8 Kb.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN MÜRACAAT FORMU
BİRİNCİ BÖLÜM

1- Adınız ve Soyadınız :

2- Babanızın ve Annenizin Adı :

3- Doğum Yeri ve Tarihi (Gün, Ay, Yıl) :

4- Tabiiyetiniz (Doğuştan mı? Sonradan mı?) :

5- Medeni Haliniz :

6- Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz İl/İlçe :

c) Köy-Mahalle :

d) Hane-Cilt-Sahife No :

7- Tahsiliniz :

8- İkamet Adresiniz :

9- Askerlik Hizmetini Yaptığınız Yer

(Alay,Kıta, Tabur, Bölük Tarihleri) :

10-Evli İseniz Eşinizin Adı Soyadı :

11-Çocuklarınızın Adı ve Soyadı :

12-Devlet Dairelerinde Çalışan Akrabanız Varsa:

ADI VE SOYADI BABA ADI ÇALIŞTIĞI YER ADRESİ :

İKİNCİ BÖLÜM

1 – Halen Çalışıyor musunuz? :

2 – Çalışıyorsanız İşe Giriş Tarihiniz ve İş Adresiniz :

3 – Daha Önce Güvenlik Hizmetlerinde Çalıştınız mı? :

4 – Herhangi bir Sendika, Dernek veya Kuruluşa Üye misiniz? :

5- Hakkınızda Referans Verebilecek En Az Üç Kişinin


ADI SOYADI : ADRESİ TELEEFON NO :

6- Gelir Kaynağınız var mı? Niteliği Aylık ve Yıllık Tutarları :

7- Görevinizi Yapmanıza Engel Olabilecek Vücut veya Akıl Hastalığınız veya sakalığınız ile özürlü müsünüz?:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas, veya istimal ve istiklal kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat

karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından hükümlümüsünüz? :

2- Kamu haklarından kısıtlımısınız? :

Yukarıda el yazımla doldurduğum formdaki bilgilerin gerçek olduğunu ve izlediğim herhangi bir husus bulunmadığını, yapılacak incelemede 657-5440-5188 Sayılı Yasa hükümlerine aykırı bir olgu tespit edildiği taktirde her türlü idari ve cezai sorumluğu kabul edeceğimi beyan ederim.

Müracatçının Adı Soyadı ve İmzası :NOT: MÜRACAATÇI KENDİ EL YAZISI İLE DOLDURACAKTIR


    Ana sayfa


Emniyet ve koruma görevlileri İÇİn müracaat formu

Indir 12.8 Kb.