bilgiz.org

Ek 1 (Değişik başlık: rg-7/9/2010-27695) asli ve sürekli Hİzmet kadrolarinda görevli YÖnetiCİ personel
Sayfa1/6
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü0.53 Mb.

Indir 0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6

EK 1 

      


(Değişik başlık:RG-7/9/2010-27695)

ASLİ VE SÜREKLİ HİZMET KADROLARINDA GÖREVLİ YÖNETİCİ

PERSONEL
 
 

(Değişik başlık:RG-7/9/2010-27695)

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, DAİRE VE KURUL BAŞKANLIKLARI, GENEL

SEKRETERLİK, TRT MÜDÜRLÜĞÜ

 

  

                     SIRA NO :1

 

1.KADRO UNVANI              : (Değişik:RG-7/9/2010-27695) 1. Hukuk Müşaviri, Daire ve Kurul Başkanları, Genel Sekreter, TRT Müdürü. 

 

 2.HİZMET TANIMI               :Birimine verilen görevleri gerekli koordinasyonu sağlayarak planlamak, uygulamak, denetlemek, personelden azami verimi elde edecek şekilde hizmet ve iş planlaması yaparak hizmetin aksaksız ve geliştirilerek yürütülmesini sağlamak.

 

3. ÖZEL NİTELİKLERVE ŞARTLAR                   :İlgili mevzuatında belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:   

      a.Tahsil                        :Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

       b.Askerlik   durumu     :Askerlikle ilişiği olmamak.

       c.Yabancı dil                :Dış İlişkiler Dairesi Başkanı için zorunlu diğerleri için

tercih sebebidir.

 

4. İSTİHDAM KAYNAĞI     :Kurum içi, Kurum dışı. 

5. DİĞER                            :a)1. Hukuk Müşaviri için Hukuk Fakültesi mezunu ve Avukatlık Ruhsatına sahip olmak.

b) Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı için Kurumda, kamu kuruluşlarında veya özel yayın kuruluşlarında program veya haber hizmetlerinde çalışmış olmak.

c)Müzik Dairesi Başkanı için müzik alanında eğitim, tecrübe veya kültüre sahip olmak.

ç)(Değişik:RG-29/1/2015-29251) (Mülga ibare:RG-24/6/2017- 30106) (…) Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanı ile Verici İşletmeleri Dairesi Başkanı kadrolarına atanabilmek için elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, bilgisayar mühendislikleri veya radyo ve televizyon ile ilgili mühendislik dallarının birisinden mezun olmak. 

d) (Ek:RG-24/6/2017- 30106) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı için bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme, sistem programlama veya bilgi teknolojileri alanlarında yöneticilik yapmış olmak.


(Değişik başlık:RG-7/9/2010-27695)

DAİRE VE KURUL BAŞKAN YARDIMCILIKLARI, GENEL SEKRETER

YARDIMCILIĞI İLE TRT MÜDÜR YARDIMCILIĞI
 

                        SIRA NO :2

 

1.KADRO UNVANI (Değişik:RG-7/9/2010-27695) Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı, TRT Müdür Yardımcısı 

2.HİZMET TANIMI                (Değişik:RG-7/9/2010-27695) İlgili Başkanlık, Genel Sekreterlik ve TRT Müdürlüğü kadrosu hizmet tanımında belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Daire Başkanı, Kurul Başkanı, Genel Sekreter ve TRT Müdürüne yardımcı olmak, gerektiğinde bu hizmetleri tek başına yürütmek.

3. ÖZEL NİTELİKLER

     VE ŞARTLAR                    :          

a.Tahsil                        (Değişik:RG-7/9/2010-27695) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

b.Askerlik durumu      Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Yabancı dil               Tercih sebebidir.

 

4. İSTİHDAM KAYNAĞI     : Kurum içi, Kurum dışı. 

5. DİĞER                                :a)Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı için Kurumda, kamu kuruluşlarında veya özel yayın kuruluşlarında program veya haber hizmetlerinde çalışmış olmak.

c)Müzik Dairesi Başkan Yardımcısı için müzik alanında eğitim, tecrübe veya kültüre sahip olmak.

ç) Stüdyo ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkan Yardımcısı ile Verici İşletmeleri Dairesi Başkan Yardımcısı için elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, telekomünikasyon mühendisliği dallarından birinin eğitimine ve tecrübesine sahip olmak.

 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

                     SIRA NO:3

 

            1.KADRO UNVANI              : Özel Kalem Müdürü 

2.HİZMET TANIMI               :Birimine verilen görevleri gerekli koordinasyonu sağlayarak planlamak, uygulamak, denetlemek, personelden azami verimi elde edecek şekilde hizmet ve iş planlaması yaparak hizmetin aksaksız ve geliştirilerek yürütülmesini sağlamak. 

            3. ÖZEL NİTELİKLER

 

  VE ŞARTLAR                   :657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnai memuriyet hükümleri uygulanır.                                  

 

4. İSTİHDAM KAYNAĞI     : Kurum içi, Kurum dışı. 

 

 (Değişik başlık:RG-15/7/2015-29417)

KANAL, İÇ YAPIMLAR, HABER, YÖNETİM KURULU BÜROSU, TRT MEDYA

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ

 

                        SIRA NO :4 

1. KADRO UNVANI : (Değişik:RG-15/7/2015-29417) KADRO UNVANI: Kanal Koordinatörü, İç Yapımlar Koordinatörü, Haber Koordinatörü, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü, TRT Medya Eğitim Koordinatörü


2.HİZMET TANIMI                : Koordinatörlüğe verilen görevleri gerekli koordinasyonu sağlayarak planlamak, uygulamak, denetlemek, personelden azami verimi elde edecek şekilde hizmet ve iş planlaması yaparak hizmetin aksaksız ve geliştirilerek yürütülmesini sağlamak.

 

3. ÖZEL NİTELİKLER     VE ŞARTLAR                   :          

a.Tahsil                        : (Değişik:RG-7/9/2010-27695) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

                        b.Askerlik durumu       :Askerlikle ilişiği olmamak.

                        c.Yabancı dil                : Tercih sebebidir.

 

4. İSTİHDAM KAYNAĞI     : Kurum içi, Kurum dışı. 

 

MÜDÜRLÜK

 

                       SIRA NO :5 

1)KADRO UNVANI             :Müdür

 

2)HİZMET TANIMI               :Birimine verilen görevleri, gerekli koordinasyonu sağlayarak planlamak, uygulamak, denetlemek, personelden azami verimi elde edecek şekilde hizmet ve iş planlaması yaparak hizmetin aksaksız ve geliştirilerek yürütülmesini sağlamak. 

            3. ÖZEL NİTELİKLER

                VE ŞARTLAR                    :          

a.Tahsil  :Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

b.Askerlik durumu       :Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Yabancı dil                :Tercih sebebidir.

 

            4.İSTİHDAM KAYNAĞI      : Kurum içi, Kurum dışı. 

 

ŞEFLİK

 

                       SIRA NO :6 

1)KADRO UNVANI                      :Şef

 

2)HİZMET TANIMI                   :Birimine verilen görevleri, gerekli koordinasyonu sağlayarak planlamak, uygulamak, denetlemek, personelden azami verimi elde edecek şekilde hizmet ve iş planlaması yaparak hizmetin aksaksız ve geliştirilerek yürütülmesini sağlamak.3. ÖZEL NİTELİKLER

     VE ŞARTLAR    :          

 a.Tahsil    : Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

 b.Askerlik durumu  :Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Yabancı dil            :Tercih sebebidir.

 

4.İSTİHDAM KAYNAĞI               : Kurum içi5. SINAV                                     : (Değişik:R.G-5/3/2010-27512) Şef unvanlı kadrolara yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabidir.

 

  

YURTDIŞI TEMSİLCİLİĞİ

 

                        SIRA NO :7

 

1.KADRO UNVANI              :Yurtdışı Temsilcisi 

2.HİZMET TANIMI               :Genel Müdürlüğe bağlı olarak bulunduğu bölgede Kurumu temsil ederek merkezle koordinasyon içinde her türlü ön araştırmayı yapmak ve gerekli bilgiyi iletmek, yabancı televizyonlarla ortak projeler üretmek, bölgedeki izlenirliği takip etmek, bulunduğu bölgedeki olaylar ve dış politika ile ilgili haber ve programlar hazırlatmak.

 

            3. ÖZEL NİTELİKLER                VE ŞARTLAR                    :          

a.Tahsil                        :Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak

  b.Askerlik    durumu    :Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Yabancı dil                :Görevli bulunacağı ülkenin resmi dilini veya İngilizce,  Fransızca ve Almanca dillerinden en az birini bilmek.   

 

            4.İSTİHDAM KAYNAĞI      : Kurum içi 

 

 KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFLİĞİ

 

                        SIRA NO :8 

1.KADRO UNVANI              :Koruma ve Güvenlik Grup Şefi

 

2.HİZMET TANIMI               :Birimine verilen görevleri yürütmek, 24 saat esası, vardiya veya tayin edilecek çalışma usullerine göre gece ve gündüz koruma, güvenlik ve emniyet nöbetlerini tutmak, devriye nöbeti ve kontrol hizmetini yapmak, 5188 sayılı Kanun, Kanuna ilişkin yönetmelik ve ilgili Kurumsal mevzuatta belirtilen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmektir. 

            3. ÖZEL NİTELİKLER

                VE ŞARTLAR                    :          

           

a.Tahsil                        : (Değişik:R.G-5/3/2010-27512) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

                       b.Askerlik   durumu     :Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Tecrübe                    :Koruma, güvenlik ve savunma hizmetlerinde en az (5) yıl çalışmış olmak.

 

            4. (Değişik:RG-24/6/2017- 30106) İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi. 

 

SİSTEM YÖNETİCİLİĞİ 

                       SIRA NO :9

 

1.KADRO UNVANI              :Sistem Yöneticisi 

            2.HİZMET TANIMI               :Yayın, yapım, yönetim ve bilişime yönelik süreç ve fonksiyonların analizini ve tasarımını yaparak projelendirmek, sorumlusu olduğu sistemlerin (internet, yeni medyalar, ses ve görüntü içerikleri, yönetim bilgi, bilişim kaynakları) kapsamını, teknolojisini, süreçlerini, bütçesini, veri tabanı, güvenlik, kalite kontrol, risk süreçlerinin analizini yaparak, projenin tüm süreçlerinden sorumlu olmak, gerektiğinde uygulamak geliştirmek, sistemin yapılandırma, iyileştirilme, değişim ve geliştirilme ihtiyaçlarını tespit ederek uygulanmasını sağlamak, Bilişim Uzmanlarının çalışmalarında yönlendirici olmak.

 

            3. ÖZEL NİTELİKLER                VE ŞARTLAR                    :          

           

 a.Tahsil                            : Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

b.Askerlik   durumu           : Askerlikle ilişiği olmamak.

 c.Tecrübe                         : (Değişik:R.G-5/3/2010-27512) Bilgi teknolojileri alanında Mühendis (Başmühendis dahil), Sistem Çözümleyici, Çözümleyici, Çözümleyici Yardımcısı, Programcı, Çözümleyici Programcı, Sistem Programcısı, Uygulama Programcısı, Bilişim Destek Koordinatörü ve Bilişim Uzmanı kadrolarında en az 8 yıl fiilen çalışmış olmak.

 

            4.İSTİHDAM KAYNAĞI      : Kurum içi, kurum dışı. 

           BAŞMÜHENDİSLİK

 

                      SIRA NO :10 

1.KADRO UNVANI              :Sorumlu Başmühendis/Başmimar

 

2.HİZMET TANIMI               :Görev alanı ile ilgili olarak Amirleri tarafından verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak. 

            3. ÖZEL NİTELİKLER

                VE ŞARTLAR                    :          

a.Tahsil                        :Mühendislik veya mimarlık eğitimi almış olmak.

b.Askerlik durumu       : Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Yabancı dil                : Tercih sebebidir.

 

            4.İSTİHDAM KAYNAĞI      : Kurum içi, Kurum dışı. 

 

(Ek bölüm:RG-24/10/2009-27386)MASA SORUMLUSU

SIRA NO: 11

1. KADRO UNVANI: Masa Sorumlusu

 2. HİZMET TANIMI: Yabancı dilde radyo, televizyon, internet yayınlarında, mevcut ve ileride kullanıma girecek yeni medya araçlarında yer alacak her türlü yayın materyalini ilgili dile çevirmek, çevrilmesini sağlamak; sunmak, sunulmasını sağlamak; ilgili dilde haber yazmak ve yazdırmak; yayında kullanılacak ilgili dilde hazırlanmış her tür yayın materyalinin dil, içerik ve varsa Türkçe metne uygunluk açısından denetimini yapmak ve yapılmasını sağlamak; ilgili dilde üretilen yayın materyalinin diğer yayın dillerinde de değerlendirilebilmesi için önlem almak; ilgili dildeki yayının politika ve stratejisinin belirlenmesinde yararlanılmak üzere söz konusu yayınların hedef bölge ve kitlesiyle ilgili bilgi toplamak, araştırma yapmak, yapılmış araştırmaları derlemek, çevirmek, çevrilmesini sağlamak, bu türden bilgileri düzenli aralıklarla veya istendiğinde amirine sunmak; ilgili dildeki yayının politika ve stratejisine esas görüş bildirmek.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR  :

             a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

             b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

             c. (Değişik:RG-21/10/2014-29152) Yabancı dil: i) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.

ii) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak. 

4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, kurum dışı.

 
(Ek bölüm:RG-7/9/2010-27695) (Değişik başlık:RG-15/7/2015-29417)KANAL, İÇ YAPIMLAR, HABER, TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖR

YARDIMCILIKLARI


SIRA NO: 12
1. KADRO UNVANI : (Değişik:RG-15/7/2015-29417) KADRO UNVANI: Kanal Koordinatör Yardımcısı, İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısı, Haber Koordinatör Yardımcısı, TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı

2. HİZMET TANIMI : Koordinatörlük kadrosu hizmet tanımında belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde ilgili Koordinatöre yardımcı olmak, gerektiğinde bu hizmetleri tek başına yürütmek.

3. ÖZEL NİTELİKLER

VE ŞARTLAR :

a. Tahsil : Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

b. Askerlik durumu : Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Yabancı dil : Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI : Kurum içi, Kurum dışı.(Ek:RG-21/12/2012-28504)

KURUM TABİPLİĞİ

SIRA NO: 13

1. KADRO UNVANI : Baştabip

2. HİZMET TANIMI : Kurum personelinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayarak planlamak, uygulamak, denetlemek, personelden azami verimi elde edecek şekilde hizmet ve iş planlaması yaparak sağlık hizmetlerinin aksaksız ve geliştirilerek yürütülmesini sağlamak.

3. ÖZEL NİTELİKLER

VE ŞARTLAR :

a. Tahsil : Tıp fakültesi mezunu olmak.

b. Askerlik durumu : Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil : Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI : Kurum içi, Kurum dışı.


EK-2

 

      (Değişik başlık:RG-7/9/2010-27695)

ASLÎ VE SÜREKLİ HİZMET KADROLARINDA GÖREVLİ

DİĞER PERSONEL
 

 

ARAŞTIRMACI

                        SIRA NO :1

 1.KADRO UNVANI              :Araştırmacı     

 

2. (Değişik:RG-21/10/2014-29152) HİZMET TANIMI: Kurumun ihtiyaç duyduğu idari, mali, teknik, bilişim, yapım, program-haber ve yayın konularında araştırma yapmak ve bu hizmetleri yürütmek, araştırmanın gerektirdiği işlemlerin yöntem ve tekniklerini gerçekleştirmek, sonuçlarının yararlanılabilecek bir şekilde düzenlenmesini sağlamak, amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR     :          

a.Tahsil                         :Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

                b.Askerlik durumu       :Askerlikle ilişiği olmamak.

                c.Yabancı dil                :Tercih sebebidir.

 

4.İSTİHDAM KAYNAĞI      : (Değişik:RG-24/10/2009-27386) Kurum içi, Kurum dışı.  

5. (Değişik:RG-21/10/2014-29152) DİĞER: Müdür Yardımcısı ve daha üst yönetici kadrolarında görev yapanlarda tahsil şartı aranmaz. 

 

 

AVUKAT                        SIRA NO :2

 

1.KADRO UNVANI              : Avukat 

2.HİZMET TANIMI               : Kurum içinde hukuki konularla ilgili görevleri yapmak, Kurum dışında Genel Müdür tarafından verilen genel vekaletname çerçevesinde avukatlık mesleğinin gerektirdiği bütün yetkilere sahip olarak işleri takip etmek.

 

3. ÖZEL NİTELİKLERVE ŞARTLAR                   :          

                        a.Tahsil                        : Hukuk fakültesi mezunu olmak.

                        b.Askerlik  durumu      : Askerlikle ilişiği olmamak.

                        c.Tecrübe                    : Avukatlık ruhsatına sahip olmak.       

         ç.Yabancı dil                : Tercih sebebidir.

                       

            4.İSTİHDAM KAYNAĞI      : Kurum içi, Kurum dışı.

 

  

 

BAŞMİMAR

 

                        SIRA NO :3 

1.KADRO UNVANI              : Başmimar

 

2.HİZMET TANIMI               :Kurumun gerçekleştireceği işlere ait mimari projeler için gerekli araştırma etütleri yapmak. Belirlenen ihtiyaç ve programa göre mimari projeleri hazırlamak ve gerektiğinde ilgili Birimlerle işbirliğinde bulunmak. Gerektiğinde yarışma ve ihale suretiyle proje yapımını sağlamak üzere gerekli işlemleri yapmak, ilgili sözleşmeleri izlemek ve uygulamak. Yapı özellikleri ile ilgili etüd ve araştırma yapmak. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. Gerekmesi halinde, teşekkül edecek görev ekibinin başkanlığını yaparak iş takibini ve görevin yerine getirilmesini sağlamak. 

            3.ÖZEL NİTELİKLER

               VE ŞARTLAR                     :

a.Tahsil                        : Fakültelerden mimar olarak mezun olmak.

                        b.Askerlik durumu       : Askerlikle ilgisi olmamak.

                        c.Yabancı dil                : Tercih sebebidir.

ç. (Ek:RG-24/6/2017- 30106) Tecrübe: Mimar kadrosunda en az 6 yıl görev yapmış olmak veya diğer kamu kurum kuruluşlarında Başmimar unvanını elde etmiş olmak.

 

   4.İSTİHDAM KAYNAĞI        : Kurum içi, Kurum dışı 

 

BAŞMÜFETTİŞ

 

                        SIRA NO :41.KADRO UNVANI              :Başmüfettiş

 

2. HİZMET TANIMI              :Kurumun merkez ve taşra kuruluşlarına ait iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılıp, yapılmadığını ve görevlilerin çalışma derecelerinin incelenmesini; tespit edilen yanlışlık ve eksikliklerin düzeltilmesi ve tamamlanması ile çalışmaların daha düzenli, rasyonel, verimli olması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için gereken görüş ve tedbirlerin belirtilmesi ile inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmektir. 

3. ÖZEL NİTELİKLER

VE ŞARTLAR                   :10/3/1991 tarihli ve 20810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirlenmiş olan koşullar aranır.

             

4.İSTİHDAM KAYNAĞI      :Teftiş Kurulu Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır.

 

5.SINAV AŞAMALARI        :Teftiş Kurulu Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır. 

  

 BAŞMÜHENDİS

 

                        SIRA NO :5 

1.KADRO UNVANI              :Başmühendis

 

2.HİZMET TANIMI               :Görev alanı ile ilgili olarak amirleri tarafından verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak. 

 3. ÖZEL NİTELİKLER

      VE ŞARTLAR                    :          

a.Tahsil                        : Mühendislik eğitimi almış olmak.

b.Askerlik durumu       : Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Yabancı dil                : Tercih sebebidir.

d.Tecrübe                             :  (Ek:RG-14/4/2009-27200) (Değişik:R.G-5/3/2010-27512)

Mühendis kadrosunda en az 6 yıl fiilen görev yapmış olmak veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Başmühendis unvanını elde etmiş olmak.

 

4.İSTİHDAM KAYNAĞI      : Kurum içi, Kurum dışı. 

 

 BİLİŞİM UZMANI

 

                        SIRA NO :6 

1. KADRO UNVANI                       :Bilişim Uzmanı

 

2. HİZMET TANIMI                          :Birimin alanına giren konularda, sistem yöneticisi tarafından standartları belirlenmiş projelerin iş akış şemasını oluşturmak, teknik dokümanını hazırlamak,  tasarımını ve gerçekleştirmesini yapmak ve gerektiğinde revize etmek, uygulamaların kurulum, uyarlama ve entegrasyon süreçlerinde yer almak, Bilişim Uzman Yardımcılarını yönlendirmek, Sistem Yöneticisine rapor vermek, sistemin yönetim, işletim ve bakımından sorumlu olmak, sorumlusu olduğu sistemin geliştirilmesini, güvenliğini, güvenilirliğini sağlamak ve kullanıcılara eğitim vermek. 

3. ÖZEL NİTELİKLER

     VE ŞARTLAR                               :          

 

  a. Tahsil                                           : (Değişik:RG-14/4/2009-27200) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.b. Askerlik Durumu                         : Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Tecrübe                                       : (Değişik:R.G-5/3/2010-27512) Kurumda Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Bilişim Uzmanı unvanını elde etmiş olmak.

ç. Yabancı dil                                  : Tercih sebebidir.

 

4. KAYNAK VE    ATAMA ŞEKLİ                             : Kurum içi, Kurum dışı.

 

 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI

 

                        SIRA NO :7 

1. KADRO UNVANI                       :Bilişim Uzman Yardımcısı

 

2. HİZMET TANIMI                          :Bilişim Uzmanının hizmet tanımına giren konuları Bilişim Uzmanına yardımcı olarak veya münferiden  yerine getirmek. 

3. ÖZEL NİTELİKLER

     VE ŞARTLAR                               :          

 

    a. Tahsil                                           : (Değişik:RG-14/4/2009-27200) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.    b. Askerlik Durumu                         : Askerlikle ilişiği olmamak.

    c. Yabancı dil                                  : Tercih sebebidir.

     (Ek:RG-14/4/2009-27200)

 d.Tecrübe                                                         : Aşağıdaki maddelerde belirtilen tecrübelerden birisine sahip olmak.

1) Fortran, Pascal, Visual Basic, Sql, Oracle, Java, C, C+, C++, C#, Delphi, Flash, Asp.Net, Perl, Flex, PHP programlama dillerinden en az ikisini yazılım geliştirebilecek düzeyde bilmek ve belgelemek.

                                                                           2) Unix, Linux, Windows server işletim sistemlerinin en az ikisini kurulum ve yönetimini yapabilecek düzeyde bilmek ve belgelemek.

                                                                           3) (Değişik:R.G-5/3/2010-27512)  Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların bilgisayar ile ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak 

4. KAYNAK VE

    ATAMA ŞEKLİ                             : Kurum içi, Kurum dışı.

 

 5. (Ek:R.G-5/3/2010-27512) SINAV    :            Bilişim Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolara yapılacak kurum içi atamalar görevde yükselme sınavına tabidir. 

 

  

 

  1   2   3   4   5   6


    Ana sayfa


Ek 1 (Değişik başlık: rg-7/9/2010-27695) asli ve sürekli Hİzmet kadrolarinda görevli YÖnetiCİ personel

Indir 0.53 Mb.