bilgiz.org

Ek- 2 : svhc aday listesi kapsamindaki YÜKÜMLÜLÜkler eşya üretiCİSİ/ İhracatçisi firmalarimizin reach kapsaminda svhc maddeler ile iLGİLİ YÜKÜMLÜLÜkleri

 • “Eşyanın Güvenli Kullanım Bilgisi”
 • “Eşya içindeki madde tanımlamasına yönelik teknik rehberin- Bölüm 4 ve 5”
 • Sınıflandırma ve SVHC özellikler http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
 • İlgili durumlarda güvenli bertaraf dahil olmak üzere güvenli kullanım hakkında bilgi
 • 2-) AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI’NA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ; 2011’den itibaren
 • Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) bildirim yapmak
 • MADDE ÜRETİCİSİ/ İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Aday Listeye dahil edilme tarihinden itibaren
 • Ayrıca yükümlülükler konusunda detaylı bilgilere AKA’nın web sayfasından ulaşılabilir • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü20.78 Kb.

  Indir 20.78 Kb.  EK- 2 : SVHC ADAY LİSTESİ KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
  EŞYA ÜRETİCİSİ/ İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN

  REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  1-) TEDARİK ZİNCİRİ BOYUNCA SVHC MADDELERE İLİŞKİN BİLGİ İLETİMİ;
  Aday listeye dahil edilme tarihinden itibaren, AB- AEA’na (+ Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) eşya ihracatı yapan firmalar, eşya içerisinde ağırlıkça % 0.1’den fazla derişimde Aday Listesi’ndeki madde bulunması halinde söz konusu maddeler ile ilgili yeterli bilgileri kendilerinde hazır bulundurmalı, eşyanın müşterisine ve talep halinde 45 gün içerisinde tüketicisine en azından maddenin ismi dahil olmak üzere eşyanın güvenli bir şekilde kullanması için yeterli bilgiyi“Eşyanın Güvenli Kullanım Bilgisi”ni temin etmelidir.
  Diğer taraftan, REACH Tüzüğü Madde 33 kapsamında eşyalar için SVHC Aday Liste tedarik zinciri yükümlülükleriyla ilgili açıklayıcı bilgiler ve eşyanın içinde SVHC hesabı örnekleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (AKA) tarafından yayımlanan ve Türkçe’ye çevrilen “Eşya içindeki madde tanımlamasına yönelik teknik rehberin- Bölüm 4 ve 5”inde belirtilmiştir. Eşyanın Güvenli Kullanım Bilgisi’ni AB’deki müşteriye kolayca sağlayacak örnek bir format aşağıda yer almakla birlikte müşteriye iletilecek bilginin içerik ve detayına bağlı olarak formatın değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  Öğe

  Örnek

  Madde Adı

  Diarsenik trioksit

  CAS Numarası

  1327-53-3

  Kayıt Numarası (eğer tedarikçi tarafından sağlandı ise )

  01-1234567-49-00

  Sınıflandırma ve SVHC özellikler

  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/


  Kars. Kat. 1 ; R45; kansere yol açabilir

  T+; R28; Yutulduğunda çok zehirli

  C; R34; Yanıklara yol açar

  N; R50/53; Suda yaşayan organizmalara karşı çok toksik, su ekosisteminde uzun süreli olumsuz etkilere yol açabilir.  Eşyadaki Konsantrasyon

  % 1 a/a

  İlgili durumlarda güvenli bertaraf dahil olmak üzere güvenli kullanım hakkında bilgi

  60 0C’nin üstüne ısıtmaktan kaçının. Eşyayı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu eşya tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir. Evsel atık olarak atmayın.  2-) AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI’NA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ;
  2011’den itibaren, AB-AEA ülkelerine eşya ihracatı yapan firmalar, eşya içerisinde ağırlıkça % 0.1’den fazla derişimde ve 1 ton/yıl’dan daha fazla miktarda bulunan Aday Listesi’ndeki maddeler için Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) bildirim yapmak zorundadır. 1 Aralık 2010’dan önce Aday Listeye alınan maddelerin en geç 1 Haziran 2011’e kadar ve daha sonra Aday Listeye alınan maddelerin ise dahil edildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Ajans’a bildirimi gerekmektedir.

  Ayrıntılı bilgilere, yardım masamızın Eşyalar ve REACH sayfasından veya Ajans’a SVHC Bildirimi websayfamızdan ulaşabilirsiniz (http://reach.immib.org.tr/web/index.php?option=com_content&task=view&id=85&phpMyAdmin=2p8bZQKjlFaVmOGyAMzUX6coO69).


  Not: Eşya ihracatı yapan firma, eşyanın kullanımı ve bertarafı sırasında insan sağlığına ve çevreye olan maruziyetlerini önleyebiliyorsa bildirim yapılması gerekmez. Böyle durumlar için ihracatçının eşya alıcısına uygun bilgileri vermesi gereklidir. Ayrıca madde ‘aynı kullanım amacı’ için herhangi bir tedarik zincirinde kaydedilmişse bildirime gerek yoktur.
  Ajans tarafından yayınlanan ve belirli peryodlarla güncellenen Eşyalar içindeki Aday Liste Maddelerle ilgili veritabanı veya Eşya İçinde Bildirimi Yapılan Aday Liste Maddelerine ulaşmak için tıklayınız.
  MADDE ÜRETİCİSİ/ İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN

  REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  Aday Listeye dahil edilme tarihinden itibaren, Aday Liste’de yer alan maddeleri AB-AEA ülkeleri’ne ihracatını yapan firmalar, söz konusu maddeler için müşterilerine Güvenlik Bilgi Formlarını (Safety Data Sheet, SDS) sağlamak zorundadır. REACH Tüzüğü kapsamında hazırlanması gereken Güvenlik Bilgi Formu için:


  • 1 Aralık 2010 itibariyle 453/2010 sayılı Tüzüğün Ek I’i

  • 1 Haziran 2015 itibariyle 453/2010 sayılı Tüzüğün Ek II’si kullanılacaktır.


  KARIŞIM (PREPARAT) ÜRETİCİSİ/İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN

  REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  Aday listeye dahil edilme tarihinden itibaren,
  AB-AEA ülkelerine Aday Liste’deki maddelerden en az birini içeren karışımları (1999/45/EC nolu Direktife göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamış) ihraç eden ve söz konusu madde için aşağıdaki koşulların her ikisini sağlayan fimalar, müşterileri isterse güvenlik bilgi formu (SDS) hazırlamalıdır.

  • Madde - kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı çok biyobirikimli

  (vPvB) ise-

  • Maddenin ağırlıkça derişimi % 0.1 veya üzerinde ise (gaz olmayan karışımlar)

  1 Haziran 2007 tarihinden itibaren AB’de yürürlülükte olan 1999/45/EC sayılı Direktif’e göre tehlikeli olarak sınıflandırılmayan ancak insan sağlığı ve çevreye zararlı olan madde içeren karışımlar için istenildiği taktirde müşterilere güvenlik bilgi formu (SDS) sağlanmaktadır.


   • Gaz karışım içinde madde derişiminin hacimce % 0.2 veya üzeri olduğu durumlarda.


  Ayrıca yükümlülükler konusunda detaylı bilgilere AKA’nın web sayfasından ulaşılabilir(http://echa.europa.eu/candidate-list-obligations).      Ana sayfa


  Ek- 2 : svhc aday listesi kapsamindaki YÜKÜMLÜLÜkler eşya üretiCİSİ/ İhracatçisi firmalarimizin reach kapsaminda svhc maddeler ile iLGİLİ YÜKÜMLÜLÜkleri

  Indir 20.78 Kb.