bilgiz.org

EğİTİM ÖĞretim yili vali ali fuat güven I
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü43.46 Kb.
TipiYazi

Indir 43.46 Kb.

2
Adı- Soyadı:

Sınıfı-No:


007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VALİ ALİ FUAT GÜVEN İ.Ö.O.


FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1) Aşağıda şekilleri verilen devre elemanlarının görevlerini yazarak sembollerini çiziniz. (9 P)

Devre elemanı

Görevi

Sembolü

2) Aşağıdaki bilgilerden doğruları D , yanlışları Y ile bilginin karşısındaki kutuya belirtiniz. (12 P)Direnç direnç ölçerle ölçülür.
Flouresan lambalarda gazların iletkenliğinden yararlanılmıştır.
Bir iletkenin kesiti arttıkça direnç artar.
Yalıtkan cisimlerin direnci iletken cisimlerden küçüktür.
Reosta, değiştirilebilen dirençtir.
Elektrik enerjisini iletmeyen cisimlere yalıtkan denir.
Ampulün yapısındaki tungsten, direnci az iyi bir iletken maddedir.
Bir iletkenin boyu arttıkça ampulün parlaklığı artar.
Bir pil ve ampulün kullanıldığı elektrik devresine bir pil daha ilave edilirse ampul daha parlak yanar.
Yıldırımın bir elektrik boşalması olduğunu George Simon Ohm bulmuştur.
Direnç birimi ohm dur.
Gazların hepsi iletkendir maddelerdir.3) Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin iletkenlik veya yalıtkanlık durumunu X işaretiyle belirtiniz (20 P)Maddenin cinsi

İletken

Yalıtkan

PlastikÇiviTuzlu suŞekerli suLimonlu SuTahtaDemirKağıtPorselenAlüminyum4) Aşağıdaki boşlukları kutulardaki uygun sözcüklerle tamamlayınız. (16 p) • İletkenlerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği zorluğa………………………….denir.

 • …………………………ile bir direncin büyüklüğünü değiştirerek elektrik akımını artırabilir ya da azaltabiliriz.

 • Saf su ……………….. bir maddedir.

 • Direnç İletkenin ………………….ne, ………………….na ve …………………………….ne bağlıdır.

 • Bakır tel …………………………………. yapıdadır.

 • Bir iletkenin kesiti azaldıkça direnci ………………..


K L M N
5. Şekildeki düzenekte test ucu telin hangi noktasına değerse, ampul en parlak yanar? Niçin?(3 P)

6.Aşağıdaki elektrik devresindeki ampulün parlaklığının artması için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? (4p) 1. Reosta sürgüsünü 1 yönünde hareket ettirmek

 2. Reosta sürgüsünü 2 yönünde hareket ettirmek

 3. Devredeki pil sayısını arttırmak

 4. Reostayı devreden çıkartmak

7. Sinem, cep telefonunun şarj aletinde bir kopukluk olduğunu fark edip, kopuk kablonun iki ucunu birleştirmiştir.

Üzerlerinden elektrik geçen iletken malzemelerin üzerlerinin kaplanmasının gerektiğini bilen Sinem, bu kaplama işinde aşağıdaki malzemelerden hangilerini kullanabilir? (4p)


 1. Alüminyum folyo

 2. Plastik bant

 3. Yara bandı

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III


8. Bir telin direncinin, telin uzunluğuna bağlılığını inceleyen bir öğrencinin ne yapması gerekir? (4 p)

A) Telin cinsini, uzunluğunu aynı tutup kalınlığını değiştirmelidir.

B) Telin cinsini ve kalınlığını sabit tutup, uzunluğunu değiştirmelidir.

C) Telin uzunluğunu sabit tutup, cinsi ve kalınlığını değiştirmelidir.

D) Telin cinsi, uzunluğu ve kalınlığını sabit tutmalıdır.

9. Hangi madde diğerlerinden farklıdır? (4p )

A) Gümüş yüzük B) İpek kravat

C) Porselen tabak D) Tahta kaşık


10. Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında elektrik çarpmasına maruz kalmayız? (4p)

A) Bir ucu sarkmış tele dokunmak

B) Prize çivi sokmak

C) Kontrol kalemi ile kabloya dokunmak

D) Uzatma prizleriyle oynamak

11. Yalıtkan olan bazı maddeler özel durumlarla ya da değişiklik yapılarak iletken hale gelebilirler.

Buna göre aşağıdaki yalıtkan maddelerden hangisi iletken hale gelmemiştir? (4 p)


 1. Hava ortamında yıldırım ve şimşek oluşması

 2. Saf su içerisine su atılması

 3. İpek buluzün ıslatılması

 4. Saf su içerisine şeker atılması

12. Aşağıdaki aynı tellerden yapılmış kabloların hangisinin direnci en büyüktür? (4 p)

13. Elektrik çarpması, elektrik enerjisinin vücuda bir noktadan girip başka bir noktadan yere ulaşmasıdır. Bu tanıma göre elektrik tellerinde duran kuşların çarpılmamasının sebebi hangisinde doğru açıklanmıştır. (4p)

A) Kuşları elektrik çarpmaz.

B) Kuş yere ya da başka bir yüzeye temas etmediği için vücuda giren elektrik başka bir noktadan çıkamaz.

C) Kuşlar yalıtkan oldukları için vücutlarına elektrik girmez.

D) Kuş iletken olduğu için vücuduna giren elektrik havaya geçmiş, bu nedenle kuş çarpılmamıştır.


Yandaki elektrik devresinde hangisi yapılırsa A lambasının parlaklığı azalır?( 4p)

15.


A


 1. Devreye bir tane daha pil bağlamak

 2. Telin kesit alanını (kalınlığını) azaltmak

 3. Telin uzunluğunu azaltmak

 4. Devredeki ampullerden birini çıkartmak

16. Sercan bir lamba ve pili iletken tellerle birleştirerek lambasının yanmasını sağlıyor. Aynı işlemi farklı lambalarla yaptığında parlaklığın değiştiğini görüyor. Bunun sebebi ne olabilir? (4p)

A) Lambaların dirençleri farklıdır.

B) Lamba sayısı arttıkça parlaklık artar.

C) Farklı lambalar aynı anda yan yana bağlanırsa , aynı parlaklıkta yanar.

D) Lambaların dirençleri birbirine eşittir.

Süre 40 dk.
BAŞARILAR

ÖZLEM UYSALFen ve Tek. Öğretmeni


    Ana sayfa


EğİTİM ÖĞretim yili vali ali fuat güven I

Indir 43.46 Kb.