bilgiz.org

EğİTİM ÖĞretim yili anadolu tekniK, teknik lise ve endüstri MESLEk lisesi BİL-12 sinifi
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü34.28 Kb.
TipiYazi

Indir 34.28 Kb.

Adı Soyadı :...........................................

Numarası :...........................................

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……….. ANADOLU TEKNİK, TEKNİK LİSE VE

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BİL-12 SINIFI

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI
SORULAR

 1. Bulunulan dizindeki tüm dosya ve dizinleri (gizli olanlar dahil) ayrıntılı olarak listelemek için _______________ komutu kullanılır.
 1. Bir üst dizine çıkmak için _______________ komutu kullanılır.
 1. Bilgisayarda çalışan süreçleri ayrıntılı olarak _______________________ komutuyla görebiliriz.
 1. Bir dizin ve içerisindekileri tümüyle silmek için ___________________ komutu kullanılır.
 1. A karakteriyle başlayan a karakteriyle biten ve 5 harfli sözcükleri bulmak için _________________ düzenli deyimi kullanılır.
 1. Linux'ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden yoktur?

 1. /etc/tmp dizini

 2. /etc/sysconfig/network-scripts dizini

 3. /etc/hosts dizini

 4. /etc/resolv.conf dosyası
 1. Linux’ta /etc/sysconfig/network dosyasında aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz ?

 1. HOSTNAME

 2. GATEWAY

 3. DEVICE

 4. NISDOMAIN
 1. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminde makine ismi - IP adresi, IP adresi - makine ismi dönüşümleri için kullanılan metotlardan birisi değildir?

 1. /etc/hosts dosyasının kullanımı

 2. DNS sunucu kullanımı

 3. home/network dizininin kullanımı

 4. NIS sunucu kullanımı
 1. Kmail programında “sonraki dizindeki okunmamış mesaj”a aşağıdaki klavye kısa yollarından hangisi kullanırlarak geçilebilir?

 1. CTRL ve -

 2. CTRL ve +

 3. CTRL ve Aşağı Ok

 4. CTRL ve Yukarı Ok
 1. Ağ üzerindeki bir makinenin çalışır durumda olup olmadığını anlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Arp

 2. Ftp

 3. Traceroute

 4. Ping
 1. Mozilla Firefox programı aşağıda verilen program türlerinden hangisine aittir ?

 1. Hesap Makinesi

 2. Web Tarayıcı

 3. Dosya Yöneticisi

 4. Sunu programı
 1. Aşağıdakilerden hangisi Pardus Linux’ta kullanılan bir indirme yöneticisini içerisinde barındırır?

 1. İnternet Explorer

 2. Windows Communicator

 3. Pardus Zemberek

 4. Mozilla Firefox
 1. Aşağıdakilerden hangisi Pardus’la birlikte kurulan web tarayıcı (browser) programıdır?

 1. Mozilla Firefox

 2. Netscape

 3. Internet Explorer

 4. Opera
 1. Mozilla Firefox tarayıcısında yeni bir sekme açmak için aşağıdaki kısayol tuş bileşimlerinden hangisi kullanılmalıdır?

 1. Ctrl+A

 2. Ctrl+S

 3. Ctrl+T

 4. Ctrl+Z
 1. İndirme yöneticisi ne amaçla bulunur?

 1. İnternetten dosya indirme işlemini hızlandırır.

 2. İnternetten dosya indirmeyi kısıtlar.

 3. Bilgisayar kapansa bile indirilen verinin kaybedilmemesini sağlar.

 4. İnternetten indirilen dosyaları görüntülemeyi ve yönetmeyi sağlar.
 1. Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) admin

B) su


C) root

D) konsole
 1. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow

B) /etc/passwd

C) /usr/passwd

D) /home/shadow
 1. Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) Şifre güvenliği amacıyla

B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla

C) Komut satırında oturum açma amacıyla

D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla
 1. Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user

B) cat


C) ls –l

D) groups 1. Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır.

B) Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar.

C) Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir.

D) 0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir.
 1. Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) man

B) su


C) useradd

D) usermod
 1. passwd komutunun işlevi nedir?

A) Kullanıcı hesabı açar.

B) Kullanıcıları görüntüler.

C) Kullanıcı şifresini günceller.

D) Yönetici parolası ile oturum açar.
 1. Grafik ortamda kullanıcı hesabı oluşturmak için hangi program kullanılır?

A) TASMA  Sistem Seçenekleri  Kullanıcı Yöneticisi

B) TASMA  Kullanıcı Hesabı

C) TASMA  Sistem Seçenekleri  Giriş Yöneticisi

D) TASMA  Sistem Seçenekleri  Açılış Yöneticisi
 1. Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?

A) etc

B) bin


C) usr

D) home 1. Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?

A) audio

B) power


C) users

D) wheel 1. Kabuk nedir?

A) Grafik arayüzdür.

B) Dosya ve dizinlere verilen addır.

C) Komut istemcisidir.

D) İşletim sistemi çekirdeğidir.
 1. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir süreci PID numarasıyla sonlandırır?

A) ps B) kill C) killall D) clear


 1. Aşağıdaki karakterlerden hangisi, bir dosyanın sonuna ekleme yapmak için kullanılabilecek yönlendirme karakteridir?

A) > B) -> C)|

D) >> 1. Boru (pipe) işlemi ne amaçla yapılır?

A) Bir dosyayı diğer bir dosyaya bağlamak için

B) Dosyaları birbirine eklemek için

C) Bir komutun çıktısını başka bir komuta yönlendirmek için

D) Komutları aynı anda çalıştırmak için
 1. Aritmetik karşılaştırma işleminde “eşittir” anlamında kullanılan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) –eq B) –gt D)!= E) –lt


 1. Samba servisinin başlatılması için gerekli program aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paket Yöneticisi

B) Sistem Yöneticisi

C) Servis Yöneticisi

D) Samba Yöneticisi
 1. Samba ayarları nereden yapılır?

A) TASMA->İnternet ve Yerel Ağ->Samba

B) TASMA->Çevre Birimleri->Samba

C) TASMA->Sistem Yönetimi->Samba

D) TASMA->Bölge ve Dil Seçenekleri->Samba
 1. Paylaşılan dosyalara erişim için Konqueror programında adres satırına ne yazılmalıdır?

A) remote:/ B) smb:/ C) konsole D) samba:/


 1. Pardus’ta yazıcı ayarlarına nereden erişilir?

A) TASMA->Sistem Aygıtları->Yazıcılar

B) TASMA->Sistem Yöneticisi->Yazıcılar

C) TASMA->Internet ve Yerel Ağ->Yazıcılar

D) TASMA->Çevre Birimleri->Yazıcılar
 1. Aşağıdaki programlardan hangisi İnternet üzerinden dosya paylaşım programıdır?

A) Apollon

B) Kate


C) Konsole

D) Firefox
 1. ( ) Pardus kurulu bir makineden Windows kurulu makinedeki dosyalara erişim sağlamak için, Pardus makinede Samba programı kurulu olmalıdır.
 1. ( ) Samba programı ayarları, yalnızca sistem yöneticisi (root) tarafından yapılabilir.
 1. ( )Pardus sistemlerde yazıcı paylaşımı yalnızca ağa bağlı Pardus kurulu makineler arasında gerçekleştirilebilir.
 1. ( ) Apollon, bir bittorrent uygulamasıdır.
 1. ( ) KTorrent, Pardus ile birlikte gelen bir yazılımdır.
 1. ( ) Pardus’ta paket yöneticisi, “PiSi” olarak adlandırılır.
 1. ( ) Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyaları doğrudan çalıştırılabilir.
 1. ( ) Depo adresi mutlaka .htm veya .html uzantılı bir dosyadır.
 1. ( ) Komut satırında paket kurma, kaldırma ve güncelleme işlemlerini yapabilmek için yönetici (root) haklarına sahip olmak gerekir.
 1. ( ) Nano editörü, grafik ortamda çalışan bir uygulamadır.
 1. 46.( ) KWrite editörü, Kate editörüne göre daha gelişmiş bir uygulamadır.
 1. ( ) Kabuk programları, Kate editöründe çalıştırılabilir.
 1. ( ) Linux İşletim Sistemi’nde dosyalara isim verirken * (yıldız) ve ? (soru işareti) karakterleri kullanılamaz.
 1. ( ) Linux İşletim Sisteminde dosyaların isimleri rakamla başlayamaz.
 1. ( ) KDE bir işletim sistemidir.

NOT: Her soru 2 puan süre 50 dakikadır.

Başarılar Dilerim..


……………………..

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni


    Ana sayfa


EğİTİM ÖĞretim yili anadolu tekniK, teknik lise ve endüstri MESLEk lisesi BİL-12 sinifi

Indir 34.28 Kb.