bilgiz.org

EğİTİCİ EĞİTİMİ EĞİTİm becerileri kurs kitapçIĞI

 • EĞİTİM BECERİLERİ KURS KİTAPÇIĞI
 • EĞİTİM BECERİLERİ KURSU
 • AMAÇ • Sayfa1/20
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü0.94 Mb.

  Indir 0.94 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


  EĞİTİCİ


  EĞİTİMİ
  EĞİTİM BECERİLERİ KURS KİTAPÇIĞI  İÇİNDEKİLER
  Amaç ve Öğrenim Hedefleri ……………………………………………………………….…… 5
  Erişkin Eğitimi …………………………………………………………………………...……..… 6
  Öğrenme Biçimleri ……………………………………………………………………………..… 9
  Olumlu Eğitim Ortamı ……………………………………………………..…………………… 15
  Eğitim Gereksinimi Belirleme …………………………………………………………….…… 18
  Eğitim Oturumu Planlama ……………………………………………………………...……… 21
  Eğitimi Kolaylayan Araç ve Gereçler ………………………………………………….……… 25
  Eğitim Teknikleri …………………………………………………………………………...…… 34
  Klinik Uygulamalarda Yetiştiricilik …………………………………………..………………… 53
  İletişim Becerileri ………………………………………………………………………..……… 65
  Grup Dinamikleri …………………………………………………………………..…………… 70
  Eğitimde Süreci ve Sonucu Değerlendirme ………………………………………………… 78
  Eylem Planı Hazırlama ………………………………………………………………..…….… 96
  Kaynaklar:  • Guilbert JJ. Educational Handbook for Health Personnel, WHO Offset Publication. No.35, World Health Organization, Geneva, 1977 (6th Edition, 2000).  • Sullivan R., Gaffikin L., Lowry E., Instructional Design Skills for Reproductive Health Professionals, JHPIEGO Corporation, Baltimore, 1997 (Çeviri: N.Şahin Üreme Sağlığı Uzmanları için Program Geliştirme Becerileri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı)

  (Dip not olarak içindekilere eklenecek) İçerik kurs program akışı ile uyumludur. İstanbul Tıp Fakültesinde (İTF), öğretim üyelerinin katıldığı ilk eğitim becerileri kursu, 30 Eylül 1997 tarihleri arasında dokuz günlük bir programla İTF Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEAUM)’ nin isteği üzerine gerçekleştirilmiş, katılımlı eğitim teknikleriyle uygulanan bir etkinlikti. İlk kursun düzenlenmesi İTF Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi’nin Avrupa Birliği’nin desteğinde sürdürdüğü bir üreme sağlığı eğitim hizmet araştırması çerçevesinde İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çocuk Sağlığı Enstitütüsü ve İTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanlarının Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın öğretim elemanlarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.


  İlk iki programdan sonra İTF’den kursa katılan öğretim elemanlarının eğitici olarak yer alma coşkusuyla kurslar tekrarlanmış, zaman içinde süresi beş gün olarak kısaltılmış, 2002 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının da paylaşımı ile gönüllülük temelinde süreklilik kazanmıştır.
  Kursta kullanılan eğitim oturumlarının modülleri ve içerik özet metinleri 2005 yılında, Yirmibirinci kurs öncesi, İTF ve CTF’nin deneyimlere göre yeniden düzenlenmiştir. İlgili metinler, başlıca aşağıda belirtilen kaynaklardan ya doğrudan alıntı ile ya da uyarlanarak oluşturulmuştur. Bir bölümü ise ekibimizin, deneyimleri ve eğitimle ilgili pek çok kaynaktan yararlanarak geliştirdiği ürünlerdir.


  EĞİTİM BECERİLERİ KURSU  AMAÇ:

  Etkin eğitim yapabilmek için bilgi, beceri arttırmak ve tutum geliştirmek
  ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

  Bu kursun sonunda katılımcılar,  • Bir eğitim programında katılımcıların eğitim gereksinimlerini belirleyebilmeli ve buna uygun eğitim programı oluşturabilmeli
  • Olumlu bir eğitim ortamı yaratabilmeli ve sürdürebilmeli
  • Eğitimi sözlü ve sözsüz iletişimin altın kurallarını uygulayarak kolaylaştırabilmeli  • Eğitimi kolaylaştıran araç ve gereci uygun biçimde hazırlayabilmeli ve etkin biçimde kullanabilmeli
  • Etkin bir sunum hazırlayıp, gerçekleştirebilmeli  • Klinik uygulamalar için etkili bir yetiştirici olmaya başlayabilmeli
  • Grup dinamiklerini eğitim sürecinde nasıl işlediğini tanımlayabilmeli
  • Eğitim sürecini ve sonucunu değerlendirme araçları geliştirebilmeli ve uygulayabilmeli.


  ERİŞKİN EĞİTİMİ

  AMAÇ


  Erişin eğitiminin özelliklerine uygun eğitim yapmayı benimsemek

  ÖĞRENİM HEDEFLERİ


  Bu oturum sonunda katılımcılar

  • Erişkin eğitiminin özelliklerini ayırt edebilmeli

  • Erişkin eğitimi ilkelerini sayabilmeli

  • Bir eğiticinin erişkin eğitimi ilkelerini nasıl uygulayabileceğini açıklayabilmeli

  • Erişkinler için geçerli bir öğrenme yaklaşımı geliştirebilmeli
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


      Ana sayfa


  EğİTİCİ EĞİTİMİ EĞİTİm becerileri kurs kitapçIĞI

  Indir 0.94 Mb.