bilgiz.org

Ec güvenlik biLGİ belgesi

 • Versiyon:1 yayınlanma tarihi:14/02/07
 • V ersiyon:1 yayınlanma tarihi:14/02/07
 • ÇEVREDE GEÇTİĞİ AŞAMALAR VE YAYILMA • Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü22.37 Kb.

  Indir 22.37 Kb.


  GÜVENLİK BİLGİ BELGESİ


  PERMESİT EC

  Versiyon:1 yayınlanma tarihi:14/02/07
  1.ŞİRKET VE ÜRÜNÜN TANIMLANMASI

  Ürün ismi :PERMESİT EC


  Şirket : Bio-Sav Sağ.Ür. ve Hiz. Paz.Tic.Ltd.Şti

  İnönü cad. Eker İş Merkezi Kat:2 No: 106/15 Tuzla / İSTANBUL

  Telefon no :(216) 3951919 Fax:(312) 4460098


  2.İÇERİĞİN BİLEŞİMİ, İÇERİKLE İLGİLİ BİLGİ
  Ürün tanımlaması

  Bir sentetik piretroid insektisittir.

  Bir emülsiyon konsantredir.
  Permethrin 3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate % 30

  Tetramethrin 3,4,5,6 Tetrahydro Phtalimidomethyl d,1-Cis-trans Chrysanthemate % 10.5

  PBO 3,4 Methyllenedioxy 6-propylbenzyl n-butyl diethylene glycol ether % 42

  4.İLK YARDIM MÜDAHELELERİ
  Göze temas ettiğinde : Göz yıkama solüsyonu ya da temiz su ile derhal irrige ediniz, göz kapaklarını en az 15 dakika birbirinden ayrı tutunuz. Derhal bir doktora başvurunuz.
  Deriye temas ettiğinde : Kontamine olmuş bütün kıyafetlerinizi çıkarınız, deriyi su, sabun, su sırası ile yıkayınız. Bu uygulamanın amacı deriyle olan temasını minimuma indirger. Kontamine kıyafetler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
  Solunum yoluyla : Hastayı maruz kalınan ortamdan uzaklaştırın, ılık ve dinlenmeye bırakın. Derhal bir doktora başvurun.
  Yutulduğunda : Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kâğıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın.


  GÜVENLİK BİLGİ BELGESİ
  PERMESİT EC

  Versiyon:1 yayınlanma tarihi:14/02/07

  5.YANMA DURUMUNDA MÜDAHELELER
  Yanmaya maruz kalmış konteynırları su ile kontrol altına alın.
  Söndürme ortamı : küçük yanmalar için köpük, karbondioksit ya da kuru toz söndürücü kullanın. Daha büyük yanmalar için su jeti ile su ya da köpük sislemesi uygulayın.
  Koruyucu ekipman :Kendinde bulunan nefes alma aparatı ve uygun koruyucu elbise yangın durumlarında giyilmelidir.


  6.KAZARA YAYILMA DURUMUNDA
  Kişisel korunma : Etraftaki saçılmış ürün ortadan kaldırılana kadar uygun koruyucu elbise giyiniz. Bu göz maskesi, kimyasallara karşı dayanıklı eldiven, bot vb. Giyilmesi anlamına gelmektedir.
  Temizleme metodu : Etrafa yayılmış ürünü, kum ya da herhangi uygun bir materyale emdiriniz. Atmak için bir konteynıra koyunuz. Ürün dökülmüş alanı su ile yıkayınız.


  7.KULLANMA VE DEPOLAMA
  Kullanma

  Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.


  Güvenilir kullanma tavsiyesi :Orijinal konteynırlarda muhafaza ediniz, sıkıca ağzını kapatınız, çocuklardan uzak tutunuz. Gıdalardan, içeceklerden ve hayvan gıdalarından uzak tutunuz.
  Raf ömrü : Fiziksel ve kimyasal olarak, orijinal açılmamış konteynırlarda, uygun sıcaklıklarda en az 2 yıl stabildir.  GÜVENLİK BİLGİ BELGESİ

  PERMESİT EC

  Versiyon:1 yayınlanma tarihi:14/02/07  8.MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
  Kişisel korunma Ekipmanı

  Genel : kıyafetlerinizi günlük olarak değiştiriniz

  Solunum korunması : toz maskesi ya da yüz maskesi

  Göz korunması : koruyucu gözlük

  El korunması : eldiven

  Vücut korunması : yünlü ya da sentetik kumaşlı kıyafetler, sağlam ayakkabı ve botlar

  Çalışmadan sonra alınması gereken önlemler: Tamamen yıkanınız (duş, banyo, saç yıkama). Kıyafetlerinizi değiştiriniz. Koruyucu elbiseleri tamamen yıkayınız Kontamine olmuş eşyaları sabun ya da soda solüsyonu ile yıkayınız.


  9.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

  Form : sıvı

  Renk : koyu sarı

  Koku : kendine has

  Parlama noktası : 28 (±2) °C

  Yanma sıcaklığı : bilinmiyor

  Buhar basıncı : bilinmiyor

  Yoğunluk : 1.0686 (±0,05) g/cm³

  pH değeri : 5,5 (%10’luk emülsiyonda 20 ˚C’de )

  kısmı basınç : bilinmiyor

  oksidize özelliği : oksidize edici değildir  10.TOKSİKOLOJİK BİLGİ
  AKUT TOKSİSİTE (LETHAL DOZLAR)

  Oral Medain Lethal doz rat (her iki cins)

  : 1477 mg/ kg

  Dermal Median Lethal doz rat (her iki cins)

  : 6849 mg/kg
  AKUT TOKSİSİTE( İRRİTASYON, SENSİTİZASYON VB.)

  Göz irritasyonu : tavşanların gözlerine hafif irritan

  Deri irritasyonu : tavşan derisine hafif irritan


  11.EKOLOJİK BİLGİ

  ÇEVREDE GEÇTİĞİ AŞAMALAR VE YAYILMA


  Bu madde suda çözünmez.

  Toprakta düşük mobilize olur.  BİYOLOJİK BİRİKME POTANSİYELİ


  Biyolojik birikme açısından yüksek potansiyeli olan bir maddedir. Hızlı bir şekilde metabolize olur ve atılır.  12.YOKETME

  Göl, akarsu ve denize akan sular bu kimyasalla ya da kullanılmış konteynırlarla kontamine edilmemelidir. Boş konteynırlar yıkanmalı ve ıskartaya çıkarılmalıdır. Boş konteynırlar başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

  13.DİĞER BİLGİLER

  Kullanım: Sadece halk sağlığı inseksiti olarak kullanınız.  Satın almadan önce etiketi okuyunuz: pestisidleri güvenilir bir şekilde kullanınız.      Ana sayfa


  Ec güvenlik biLGİ belgesi

  Indir 22.37 Kb.