bilgiz.org

Ebso uluslararası İlişkiler Şefliği GÜRCİstan ülke profiLİ

 • Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
 • Dış Ticaret Politikası ve Vergiler Dış Ticaret Politikası
 • İthalat Rejimi
 • Tarifeler ve Diğer Vergiler
 • Serbest Ticaret Anlaşmasına Göre Gümrük Tarifesine Tabi Türk Ürünleri
 • Vergi Tür ve Oranları
 • Tarife Dışı Engeller
 • Pazar ile İlgili Bilgiler Tüketici Tercihleri • Sayfa3/4
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü201.85 Kb.

  Indir 201.85 Kb.
  1   2   3   4

  Bankacılık

  Gürcistan bankacılık sisteminde toplam 20 banka bulunmaktadır. Bunlardan 18 yerli banka, diğer ikisi ise Azerbaycan ve Türk banka şubeleridir. Ayrıca ticari bankalara ait 683 kurum faaliyette bulunmaktadır (124 şübe ve 540 hizmet merkezi). Anılan dönemde Gürcistan’da HSBC Georgia ve Progress Bank faaliyete başlamıştır. Faaliyete başlayan HSBC Georgia’nın hisselerinin %70’i HSBC Europa bankasına, diğer %30 ise Wings Establishment şirketine aittir. Progress Bankın ise hisselerinin %100 ü Kala Capital A.Ş. ye aittir. Son yıllarda Gürcistan’da bankacılık sektörünün diğer sektörlere göre daha hızlı artış göstermekte olduğu tespit edilmektedir. Sektördeki canlılık kendini hem döviz hem yerel para cinsinden tutulan mevduatlarda hem de kullandırılan ticari banka kredilerinde göstermeye devam etmektedir.


  Bir taraftan bankalarda uygulanan risk yönetiminde gelişme sağlanması diğer taraftan yeni kredi verilmesi anında söz konusu olan maliyetlerin düşmesi sonucunda 2007 yılında başlatılan uzun vadeli kredi kullanımı son dönemde de devam etmektedir. Kullandırılan kredilerin %70’i uzun vadeli kredilerdir. 
  Kredilerin kullanımına bakıldığında, genel anlamda tarım, inşaat sektörü, ticaret ve hizmet sektörü, haberleşme ve ulaştırma sektörüne kredi verildiği kaydedilmektedir. Verilen kredi toplamının %80’i sanayi, inşaat ve ticaret alanlarına yönelik olmuştur.
    


  1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
   • Yabancı Yatırım Mevzuatı

  12 Kasım 1996 tarihinde onaylanan “Yatırımların Teşviki ve Korunması Kanunu” ile yabancı yatırımlar garanti altına alınmıştır. Söz konusu Kanun uyarınca Gürcü vatandaşların yatırımlarına tanınan hak ve kolaylıkların aynılarının yabancı yatırımlara da tanınması öngörülmektedir. Yüzde yüz yabancı sermayeli firma kurulabilmektedir.

  Yabancı yatırımcılar vergi mükellefiyetlerini yerine getirdikten sonra faaliyet karını iflas veya mahkeme kararı gibi durumlar hariç, sınırlama olmaksızın yurtdışına transfer etme hakkına sahiptir. Parlamentoda yatırımcı aleyhine bir kanun değişikliği yapılması halinde önceden kazanılmış hakların 10 yıl süre ile devam edecek olması önemli bir husustur. Yatırımların Gürcistan hükümeti tarafından kamulaştırılması durumunda yatırımın reel piyasa değerinin ödenme zorunluluğu, anlaşmazlık hallerinde ise yatırımcının Gürcistan mahkemelerine veya uluslararası tahkim kuruluna başvurma hakkı bulunmaktadır. Yatırımcı tazminat bedelini serbestçe transfer hakkına sahiptir.

  Yabancı yatırımcıların tarım arazisi satın alması yasaklanmış, 49 yıllığına kiralanmasına olanak tanınmıştır.


  Gürcistan kanunlarına göre nükleer, biyolojik ve kimyasal silah üretimi, kenevir ve haşhaş ve diğer narkotik malzemelerin üretimi gibi sınırlı alanlarda yatırım yapılmasına izin verilmemektedir. Yatırımcılara yönelik bir teşvik sistemi bulunmamaktadır.  1. Dış Ticaret Politikası ve Vergiler
   1. Dış Ticaret Politikası

  Liberal bir dış ticaret rejimine sahip olan Gürcistan, 2006 yılından itibaren gümrük prosedürlerini basitleştirmeye başlamıştır. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni Gümrük Kanunu kapsamında gümrük işlemlerinde çeşitli değişiklikler olmuştur. Bunlardan en dikkat çekici olanı “garanti belgesi” uygulamasının başlatılması olmuştur. Yeni gümrük işlemleri ile ilgili olarak özellikle taşımacılık firmalarımızın ve araç sürücülerinin tedbirli olması gereklidir.
  Gümrükler ile ilgili hususlarda önceden bilgi alınarak hareket edilmesi önemle tavsiye edilmektedir. Bu amaçla Gürcistan Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi bünyesinde Gümrük Acil Hattı (077) oluşturulmuş olup, görüşmeler ücretsizdir. Ayrıca, www.customs.gov.ge internet sitesinden de bilgi alınabilmektedir.


   1. İthalat Rejimi

  İthalat işlemleri için Gürcistan Dış Ticaret Mevzuatı kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeler ise şunlardır:

  *Gümrük işlemleri için yetki belgesi (önceki mevzuata göre gümrük işlemlerini yürütecek aracının mevcudiyeti zorunlu olmakla birlikte, yeni prosedürde bu zorunluluk bulunmamaktadır).
  *Taşıma belgeleri (CMR ya da TIR Karnesi),
  *Ticari ilişkilerde bulunan taraflar arasındaki anlaşma,
  *İthalatçının vergi mükellefi olduğuna dair resmi belge,
  *Fatura,
  *Menşe sertifikası,
  *Uygunluk sertifikası (ithalatı yapılan mal için uygunluk sertifikası gerekiyorsa),
  *Lisans veya izin belgesi (ithalatı yapılan mal için özel izin veya lisans gerekiyorsa),
  *Veteriner Belgesi (önceden hayvansal ve bitkisel ürünler için ayrı ayrı istenen belgeler tek dokumanda birleştirilmiştir).
  *Petrol ürünleri, akaryakıt, tütün mamulleri, alkollü içkiler, renkli ve renksiz hurda metal, otomobil vb. bazı ürünlerde hem ithalatta hem ihracatta bandrol ve özel izin uygulamasına tabidir.

  Gümrük vergisinden muafiyet:

  Özel şahıslar için 24 saatlik zaman zarfında:

  1. 200 GEL’e kadar değerde ve toplamda 5 kilograma kadar meyve, sebze, kuru meyve, süt ve süt ürünleri, makarna ve benzer hazır yiyecekler, fındık, şeker, bayram şekeri ve diğer unlu mamuller, sucuk, maya gibi gıda malzemeleri.

  2. 300 GEL’e kadar değerde (hava yoluyla gelen özel şahıs için maksimum 1.500 GEL değerde) ve toplamda 50 kilograma kadar değişik çeşitlerde özel ihtiyaç malzemeleri.

  3. Her türlü alkollü içecekler için maksimum 2 litre ve 200 dal sigara. Bu madde 18 yaşından küçük özel şahısların ithalat yapmasını kapsamamaktadır.

  4. Yabancı ülkede 6 aydan fazla kalan özel şahıslar (Gürcü vatandaşları) gümrük bedeli ödemeden 7500 GEL’e kadar değerdeki şahsi malzemelerini ülkeye ithal edebilmektedirler.

  5. Yabancı ülkede Gürcistan adına diplomat olarak veya konsolosluk birimlerinde çalışanlar, görev değişikliği olduğu zaman aile başına 1 adet ulaşım aracı, 1 adet buzdolabı, 1 adet televizyon ve 1 adet bilgisayarlarını ülkeye gümrüksüz getirebilmektedirler.

  6. Yabancı ülkeden daimi olarak ülkeye giriş yapan kişiler mobilya, aile başına 1 adet ulaşım aracı, ev eşyalarını ve benzeri şahsi malzemelerini gümrük bedeli ödemeden getirebilmektedirler.

   


   1. Tarifeler ve Diğer Vergiler

  Gürcistan, 1 Eylül 2006 tarihinden itibaren yeni gümrük vergisi oranlarını uygulamaya koymuştur. Yeni gümrük vergisi oranları ülkenin ekonomik açılım gayretleri çerçevesinde belirlenmiştir. Bu kapsamda birçok ürünün gümrük vergisi sıfırlanmıştır. Gümrük vergisi sıfırlanmayan ürünler için uygulanan gümrük vergisi oranları %5 veya %12 olarak uygulanmaktadır. 


  Türkiye ve Gürcistan arasında 21 Kasım 2007 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret tercihli olarak yürütülmeye başlanmıştır. Bu itibarla aşağıdaki tabloda belirtilen tarım ürünleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Gürcistan’a girişinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaldırılmıştır. 

   


  Serbest Ticaret Anlaşmasına Göre Gümrük Tarifesine Tabi Türk Ürünleri

  CN Kodu

  Ürün Tanımı

  01 05

  Canlı kümes hayvanları horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler

  02 04

  Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş)

  04 01

  Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)

  04 07

  Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)

  04 09

  Tabii bal

  07 02

  Domates (taze veya soğutulmuş), (sadece 1 Haziran-31 Ekim döneminde)

  07 11

  Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde)

  08 02

  Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)

  08.05              (0805.50 hariç)

  Turunçgiller (taze veya kurutulmuş)

  08.06                    (0806.20 hariç)

  Üzümler , taze

  0808.10

  Elma, taze

  08 12

  Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde)

  09 02

  Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)

  24 01

  Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

  24 02

  Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar

   Gürcistan Osetya sorunundan sonra Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrılmıştır. BDT ülkelerinden ithalatta gümrük vergisi muafiyeti artık bulunmamaktadır. Gürcistan’ın üçüncü ülkelerden ithalatta uygulamakta olduğu gümrük vergisi oranları AB Pazara Giriş Veri Tabanından (http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm) temin edilebilmektedir.


  İthal edilen ürünler %18 oranında KDV’ye tabidir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, gümrük vergisi gibi başlıca vergilere ilave olarak tüketim, mülkiyet, toprak kullanım vergisi gibi vergi türleri de uygulanmaktadır. 

   


  Vergi Tür ve Oranları

  Vergi Türü

  Oran

  Gelir Vergisi

  Özel şahıslar için %25.

  KDV

  %18 (Yıllık cirosu 100 bin GEL’in altında olan girişimler KDV mükellefi olmamaktadır).

  Kurumsal Kazanç Vergisi

  %15

  İstihdam Vergisi

  %25 (İşveren tarafından ödeniyor).

  Emlak Vergisi

  Kurumlar için yıllık %1. Özel şahıslar bir önceki yılda elde ettikleri kazanç 40 bin GEL’in üzerinde olması halinde emlak vergisi mükellefi olmaktadırlar.

  Eğlence Merkezi ve Kumarhane Vergisi

  %20 (Ayrıca, masa başına yıllık 500-10.000 GEL arası vergi alınmakta, yerel yönetimlerin 3 aylık bazda tahsil ettiği harçlar söz konusu olmaktadır).

  Bandrol ve Lisans (petrol, şeker ve alkollü içecekler için).

  0,5 – 20 GEL

   Kurumlar vergisi Ocak 2008’de %20’den %15’e düşürülmüştür. Gelir ve sosyal vergi tek vergi haline getirilerek %25 olarak belirlenmiştir. Şubat 2008’de bu oranın 2012 yılı sonuna kadar aşamalı olarak %15’e düşürüleceği ilan edilmiştir.

  İstihdam vergisi % 20 oranında uygulanmaktadır.
  Alkollü içecekler, etil alkol, otomobiller için lastikler ve havyar gibi bazı ürünlerin ithalatı %5 ila %100 oranında değişen oranlarda tüketim vergisine tabidir. Gümrük hizmetleri için %0,2 oranında bir harç alınmaktadır. Parlamento, Devlet Gümrük İdaresini gerektiğinde 6 ayı geçmeyecek şekilde özel ve mevsimsel vergiler uygulamakla yetkilendirmiştir.
  Yatırım malları, yedek parça ve girdilere uygulanan ithalat vergisi %5’tir. Buğday, bebek maması, diyabetik yiyecekler ve insani yardımlar ithalat vergisinden muaftır. Ayrıca yabancı yatırımcıların şahsi malları ve üretimde kullanılacak ekipmanlar da vergiden muaftır.
  Yolcu otomobillerinin ithalatı sabit bir orandan vergilendirilmektedir. Yolcu otomobillerinin ithalinde gümrük vergisi ve KDV uygulaması bulunmamaktadır.

  Üçüncü Ülkelerden İthalatta Gümrük Tarifelerinden Muaf Olan Mallar

  • Elektrik üretim şirketleri için doğal gaz
  • Sigaralar
  • Buğday, bebek mamaları ve diyabetik gıda ürünleri
  • İhracata yönelik üretim için ham madde
  • Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından onaylanan listede belirlenen 16 eczacılık ürünü
  • 300 Lariyi geçmeyen değerdeki ürünler
  • İnsani yardımlar
  • Bağışlarla finanse edilerek ithal edilen ürünler ya da %25’i bağışlardan oluşup yabancı devletler ya da uluslararası örgütler tarafından tahsis edilen ayrıcalıklı krediler yardımıyla ithal edilen ürünler
  • Diplomatik misyonların malları
  • Havacılık yakıtları, yağlayıcı maddeler ve uluslararası uçuşlarla ilgili diğer teknik ürünler
  • Gürcü vatandaşlarının yurtdışında yayımlanan bilimsel ve edebi nitelikteki eserleri
   

  Gümrük vergisinden muafiyet:

  Özel şahıslar için 24 saatlik zaman zarfında:

  1. 200 GEL’e kadar değerde ve toplamda 5 kilograma kadar meyve, sebze, kuru meyve, süt ve süt ürünleri, makarna ve benzer hazır yiyecekler, fındık, şeker, bayram şekeri ve diğer unlu mamuller, sucuk, maya gibi gıda malzemeleri.

  2. 300 GEL’e kadar değerde (hava yoluyla gelen özel şahıs için maksimum 1.500 GEL değerde) ve toplamda 50 kilograma kadar değişik çeşitlerde özel ihtiyaç malzemeleri.

  3. Her türlü alkollü içecekler için maksimum 2 litre ve 200 dal sigara. Bu madde 18 yaşından küçük özel şahısların ithalat yapmasını kapsamamaktadır.

  4. Yabancı ülkede 6 aydan fazla kalan özel şahıslar (Gürcü vatandaşları) gümrük bedeli ödemeden 7500 GEL’e kadar değerdeki şahsi malzemelerini ülkeye ithal edebilmektedirler.

  5. Yabancı ülkede Gürcistan adına diplomat olarak veya konsolosluk birimlerinde çalışanlar, görev değişikliği olduğu zaman aile başına 1 adet ulaşım aracı, 1 adet buzdolabı, 1 adet televizyon ve 1 adet bilgisayarlarını ülkeye gümrüksüz getirebilmektedirler.

  6. Yabancı ülkeden daimi olarak ülkeye giriş yapan kişiler mobilya, aile başına 1 adet ulaşım aracı, ev eşyalarını ve benzeri şahsi malzemelerini gümrük bedeli ödemeden getirebilmektedirler.
   

  Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları ve Preferanslar

  Gürcistan’ın taraf olduğu en önemli bölgesel ticaret sistemi olarak BDT ülkeleri (Moldova, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Ukrayna, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması görülmektedir. Söz konusu Anlaşma 1994 yılında sonuçlandırılmıştır ve Gürcistan bu Anlaşma çerçevesinde Azerbaycan ve Ukrayna ile 1996’da, Ermenistan ile 1998’de, Kazakistan ile 1999’da ve Türkmenistan ile 2000’de Serbest Ticaret Anlaşmaları yapmıştır. Bu Anlaşmaların tamamı DTÖ’ye bildirilmiştir.

  BDT Ülkeleri STA, sadece mal ticaretinin serbestleştirilmesini içermemekte, aynı zamanda hizmet ticaretini, işgücünün dolaşımını, devlet alımlarını ve mali konuları da (sermaye ve para transferi, bankacılık) kapsamaktadır. Her ülkenin en az altı ay öncesinden bildirim yapmak ve tüm yükümlülüklerini yerine getirmek koşulları ile ayrılabildiği Anlaşma çerçevesinde anlaşmazlıkların halli için “BDT Ülkeleri Özel Komitesi” bulunmaktadır.

  Anlaşma çerçevesinde, tüm sektörlerde BDT ülkeleri arasındaki ticarette tüm ürünlere ait gümrük vergileri ve eş etkili vergiler sıfırlanmıştır. Ülkeler kendi aralarında yaptıkları protokoller aracılığı ile bazı hassas ürünlerde istisnai düzenlemelere gidebilmektedirler. Bu şekilde Gürcistan’ın yapmış olduğu tek protokol Rusya Federasyonu ile olup, negatif listede her iki taraf için tütün, etil alkol ve yüksek oranlı etil alkol içeren içkiler, Gürcistan için şeker, Rusya Federasyonu için ise bira bulunmaktadır. Bahsekonu negatif listelerin 2012 yılına kadar geçerli olduğu öğrenilmiştir. Gürcistan’ı etkileyen bir diğer istisnai düzenleme de Azerbaycan’ın alkollü içki ithalatına koyduğu kotadır.

  BDT Ülkeleri STA kapsamında menşe kurallarının 2000 yılında yeniden düzenlendiği ve bilinen uygulamalardan farklı olduğu bildirilmektedir. Mevcut uygulamaya göre bir ürünün menşe kazanması için maliyetinin içinde %50’den fazla oranda o ülke menşeli girdi bulunması gerektiği belirtilmiştir.

  Gürcistan’a Rusya Federasyonu tarafından 2006 yılından bu yana uygulanmakta olan ekonomik ambargo, şarap, maden suyu, sebze ve meyve ürünlerini içermektedir. Gürcistan ekonomisine ciddi zarar veren uygulamaya esas olarak sağlık nedenleri gösterilmektedir.

  Ayrıca, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir STA sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak AB tarafı bir fizibilite çalışması yürütmektedir. Gürcü yetkililer bu çalışmanın önümüzdeki aylarda sonuçlandırılmasının beklendiğini bildirmektedirler. Söz konusu Anlaşmanın içeriği netleşmemekle birlikte, mal ve hizmet ticaretinin yanısıra fikri mülkiyet hakları ve mali konuları da kapsamasının öngörüldüğü öğrenilmiştir.

  Diğer taraftan, Gürcistan ile ABD arasında STA imzalanmasına yönelik görüşmelerin kesildiği, Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ile taslak metin teatileri yapıldığı, Kanada ile görüşmelerin başlamasının beklendiği, EFTA nezdinde yapılan girişimin ise henüz yanıtlanmamış olduğu ifade edilmektedir.

   


   1. Tarife Dışı Engeller

  Özel izne tabi tutulan maddeler:

  1. Değerli metaller, kıymetli mallar, taşlar, el işlemeleri, antika mallar ve sanat eserleri, haçlar, resimler ve heykellerin ülkeye giriş-çıkışları Gürcistan Kültür, Eserleri Koruma ve Spor Bakanlığı’nın özel iznine tabidir.

  2. Ağaç ve orman ürünlerinin ihracatı için ihracatçının lisans sahibi olması ve Çevre Bakanlığı’nın iznini alması gerekmektedir.

  3. Aynı şekilde her türlü silah, silah yapımı için gerekli malzeme, mühimmat, yanıcı maddeler, narkotik, psikotropik, zehir içeren, radyoaktif maddeler, yüksek frekanslı radyo-elektro cihazlar, muhabere vasıtaları, canlı hayvan ve kuşlar ve bitkiler izne tabidir.

  4. İlaç, tıbbi malzeme, aşı, laboratuar kimyasalları vb. maddelerin ithalatı için Sağlık Bakanlığı izni gerekmektedir.

  5. 30 bin GEL’den fazla nakit paranın (değerli kağıtların) veya değerinde dövizin ülkeye sokulması ve ülkeden çıkarılması (gümrükten geçerken) beyannameye tabidir.

  Özel şahıslar gümrük beyannamesini Gürcüce, Rusça veya İngilizce olarak doldurabilmektedirler. Değeri 300 GEL’den fazla olan şahsi eşyalar gümrük beyannamesine tabi olup, şu şekilde vergilendirilmektedir: Gümrük Vergisi (malın cinsine göre %0’dan %12’ye kadar) ve KDV %18.
  1. Pazar ile İlgili Bilgiler

  Tüketici Tercihleri

  Kırsal bölgelerde yaşayanlar nüfusun %47,7’si olup; gıda harcaması dışında sadece zorunlu giyim eşyası ve ayakkabı için harcama yapmaktadırlar. Şehirlerde ise artan gelir düzeyi nedeniyle perakende sektörü gelişmekte olup; tüketici harcamaları artmaktadır. Buralarda son yıllarda yabancı yatırımlarda görülen artışla birlikte küçük bir orta sınıf ve elite bir kesim oluşmaya başlamıştır. Bu kesim daha büyük alım gücüne sahiptir ve daha fazla kişisel harcamalara ve moda ürünlere yönelmektedir.

  Başkent Tiflis, gelir düzeyinin en yüksek olduğu, tüketici harcamalarının en fazla yapıldığı bölgedir. Nüfusun, %50’si burada olup; 2006 yılında yapılan harcama miktarı 2 milyar Dolardır. Tüketici harcamalarının en düşük olduğu bölge ise Rachkhumi ve Kuemo Suaneti bölgesidir.

  Orta yaş grubu, 35-39 yaş arası nüfus en yüksek gelire sahiptir. Bu kesimin %16’sı yıllık 5.000 Dolar ve üzeri gelire sahiptir (2007). En yüksek gelire sahip olanlar içinde % 28’lik kısım (2007 yılında, 50.000 Doların üzerinde gelire sahip olmuşlardır) ise nüfusun % 0,4’nü oluşturmaktadır. Bu kesim lüks ve markalı ürünlere düşkündür. Pahalı ve moda olan ayakkabı ve giyim eşyalarını satın almaktadır.

  15-34 yaş arası nüfus (nüfusun üçte birini oluşturan en kalabalık kesim)’in gelir düzeyi 750-3.000 Dolar arasındadır. Bu grup; gelir düzeyi düşük, işsiz, öğrenci ve düşük gelirli işlerde çalışan kesimden oluşmaktadır. Buna karşılık ailelerinden para alan bu kesim, modaya düşkün olup, ayakkabı ve giyim eşyalarına harcama yapan kesimdir. Görünüşe önem vermekte olup; batı markalarının benzerleri olan ucuz Çin, Rus malı ürünleri satın almaktadırlar.

  Gürcü halkı bir mala olan tercihlerini değiştirme eğilimine sahip değildirler. Reklam, Gürcistan pazarı için önemli bir faktördür. Gürcü halkının tutuculuğuna göre pazara en önce girenin daha avantajlı olma durumu göz önüne alınmalıdır.

  Kişi başı gelir uluslararası standartlara göre düşük bir seviyededir. Son yıllardaki hızlı ekonomik büyümeye rağmen ülke genelinde işsizlik oranı ve fakirlik üst düzeylerdedir. Halen ülkenin üçte biri fakirlik seviyesinde yaşamaktadır. Ülke nüfusunun %48’i kırsal kesimlerde yaşamaktadır ve çoğunlukla gıda, giyim ve ayakkabı gibi zorunlu ihtiyaçlarının dışında alım yapamamaktadır. Bunun yanında nüfusun %52’sinin yaşadığı kentlerdeki perakende sektöründe yaşanan önemli gelişmeler tüketim harcamalarını ciddi oranda artırmıştır.

  Nüfusun en yüksek gelire sahip grubunun %15,9’u 35-39 yaş grubu insanlardan oluşmakta ve 5.000 Doların üzerinde yıllık gelirlere sahiptirler. Bu yaş grubundaki tüketiciler batı tarzında ev dekorasyonuna ilgi duymaktadırlar. En yüksek gelire sahip grubun %28’i yıllık 50.000 Doların üzerinde gelire sahiptir. Bu gruptaki tüketiciler lüks, markalı ve pahalı ürünleri tercih etmektedirler. Bu tüketici grubunun toplam nüfusa oranı %0,4 olduğu için çok geniş dar bir pazar olarak nitelendirilebilir.

  Nüfusun çoğunluğu 15-34 yaş grubunda yer almaktadır ve kişi başı gelir seviyesi 750 Dolar ile 3.000 Dolar arasında değişmektedir. Bu grupta çoğunlukla öğrenci, işsiz veya düşük gelirli işlerde çalışan insanlar yer almaktadır. Fakat bu yaş grubunda yaşayan tüketicilerin çoğu ailelerinden finansal destek aldıkları için gelirlerini rahatlıkla giyim, aksesuar ve eğlenceye harcayabilmektedirler. Dış görünüşe önem veren ve batı markalarına düşkün olan bu gruptaki tüketiciler çoğunlukla Çin ve Rus yapımı ucuz malları tercih etmektedirler.

  Gürcistan’da tüketim harcamalarının en önemli etmeni gelir düzeyidir. Bu ülkeye yapılacak ihracatta en çok dikkat edilmesi gereken husus o yörede yaşayan insanların gelir düzeyleri ve tüketim tercihleridir.


  1   2   3   4


      Ana sayfa


  Ebso uluslararası İlişkiler Şefliği GÜRCİstan ülke profiLİ

  Indir 201.85 Kb.