bilgiz.org

Duyurular ve etkiNLİkler bilimsel Araştırma Projeler Birimi Yönetim Kurulu Kararları
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü15.74 Kb.

Indir 15.74 Kb.

DUYURULAR ve ETKİNLİKLER

Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Yönetim Kurulu Kararları

Toplantı Sayısı: 2
Karar Sayısı: 6
Karar Tarihi: 14.04.2008

KARAR : 1

  1. 2008 Şubat döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmek üzere önerilen Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projelerinden eksiksiz önerilen projelerin Komisyon Üyelerinin görüşleri doğrultusunda kabulüne eksikliği tespit edilen projelerin eksikliği tamamlandıktan sonra kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

  2. Proje bütçelerindeki destek limitlerini aşan bütçe tekliflerinin (Lisansüstü Tez Projelerinden, Yüksek Lisans Projesine 2.000 YTL., Doktora Projesi, Tıpta Uzmanlık Projesi ve Sanatta Yeterlik Eğitimi Projesine 5.000 YTL, Bireysel Araştırma Projesine 8.000 YTL.) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nun 16.06.2006 tarih ve 2 sayılı toplantısında alınan 2 nolu kararda belirtilen limitlere çekilmesine oybirliğiyle karar verildi

KARAR : 2

  1. 2008 Şubat döneminde önerilen Bireysel Araştırma Projelerinin (BAP), Uzmanlık Gurubundan geldiği şekliyle ve Komisyon Üyelerinin görüşü doğrultusunda kabulüne eksikliği tespit edilen projelerin eksikliği tamamlandıktan sonra kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

  2. Kaynağı Üniversite Dışından sağlanan, Prof.Dr.K.Serdar GİRGİNER'in Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazısı konulu Katılımlı araştırma proje önerisinin, 2007 yılı desteğinin (30.000YTL) %20'si olan 6.000YTL ile desteklenmesinin uygun olduğuna oybirliğiyle karar verildi

KARAR : 3 2008 Şubat döneminde önerilen Araştırma Alt Yapı Proje (Rektörlük Bilimsel Araştırma) önerilerinden, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin bütçe olanakları da göz önüne alınarak planlanan yatırım öncelikleri sıralamasında Prof.Dr.Bilgin YÜKSEL'in 2008K120540-1 nolu ve Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Metabolizma Laboratuarının Alt Yapı Modernizasyonu konulu projesine 550.000 YTL destek verilmesine, Prof.Dr.Fatih KÖKSAL'ın 2008K120540-2 nolu ve Mycobacteriun Tuberculosis Moleküler Epidemiyoloji Laboratuarı Alt Yapı Projesi konulu projesine 75.000 YTL destek verilmesine, Prof.Dr.Merih Banu SOYLU'nun 2008K120540-3 nolu ve Diabetik Maküler Ödem Tanı ve Tedavisinde Optik Koherens Tomografi (OCT) konulu projesine 150.000.- YTL destek verilmesine, Prof.Dr.Hacer BOZDEMİR'in 2008K120540-4 nolu ve Nöroloji Anabilim Dalı Epilepsi Tanı ve Tedavi Birimi Video-EEG Monitorizasyon Sistemi Altyapı Projesi konulu projesine 75.000 YTL destek verilmesine, Prof.Dr.Yakup SARICA'nın 2008K120540-5 nolu ve Nöroloji Anabilim Dalı EMG-EP ve Klinik Nörofizyoloji Laboratuarı Altyapı Geliştirme konulu projesine 50.000.- YTL destek verilmesine, Prof.Dr.İ.Soner KOLDAŞ'ın 2008K120540-6 nolu ve Parazitoloji Anabilim Dalı Rutin ve Araştırma Laboratuarları Alt Yapı Destekleme konulu projesine 143.000.- YTL destek verilmesine, Prof.Dr.Faruk İLDAN'ın 2008K120540-7 nolu ve İntraoperatif Kullanım İçin Standart C-Kollu Floroskopi Cihazı Alt Yapısını Güçlendirme konulu projesine 290.000.-YTL destek verilmesine, Doç.Dr.Haluk ÖZTUNÇ'un 2008K120540-8 nolu ve Teşhis ve Tedavi Amaçlı Olarak, Diş Hekimliği Radyolojisinin Alt Yapısını Güçlendirme konulu projesine 325.000.-YTL destek verilmesine, Prof.Dr.Mesut ANIL'ın 2008K120540-9 nolu ve Pozantı-Karsanlı (Aladağ) Kromit Cevherleşmelerinin Jeokimyasal Yönden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi konulu projesine 118.000.- YTL destek verilmesine ve Prof.Dr.Ayzin KÜDEN'in 2008K120540-10 nolu ve Çukurova Bölgesinde Turunçgillere Alternatif Meyvecilik Geliştirme Altyapı konulu projesine 189.000.-YTL destek verilmesinin Komisyon Üyelerinin görüşü doğrultusunda kabulüne, diğer proje önerilerinin sonraki toplantıda tekrar değerlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi. (EK-1)

KARAR : 4 Diş Hekimliği Fakültesinin 02.04.2008 tarih ve 3 sayılı toplantısında, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin 5. maddesi gereğince Uzmanlık Grubu üyesi olarak görevlendirilmiş olan Prof.Dr.Hakan UYSAL'ın istifası nedeniyle yerine Yrd.Doç.Dr.Tolga AKOVA'nın görevlendirilmesiyle ilgili olarak 1 nolu karar örneği görüşüldü.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin 5. maddesi gereğince Prof.Dr.Hakan UYSAL'ın istifası nedeniyle boşalan Uzmanlık Grubu üyeliğine Doç.Dr.Mehmet KÜRKÇÜ'nün önerilmesinin uygun olduğuna ve Rektörlük Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.KARAR : 5 Gelişme Raporlarının kabulüne, Sonuç Raporlarının Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin 11. maddesi (Projelerin Yürütülmesi, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması) kapsamında değerlendirilmesine, ilgili maddeye uymayan Bireysel Araştırma Projeleri sonuç raporlarının eksiklikler giderildikten sonra, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin 11. Madde hükümlerine uygun olarak, sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR : 6

  1. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamındaki projelerden ayrıntılı gerekçesi olan ve yurtdışı yolluk almayan projelerden, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin 7. Maddesi'ne (Proje Süresi, Ek Destek ve Süre) uygun olan projelerden, ek destek talebinin kabulüne; gerekçesi olmayan ve ilgili maddeye uymayan ek destek taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verildi. (EK 2)

  2. Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamındaki projelerinden, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin 7. Maddesi'ne (Proje Süresi, Ek Destek ve Süre) uygun olan ek süre taleplerinin kabulüne, Süresi biten projelerin en kısa zamanda sonuçlandırılarak, sonuç raporlarının, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi. (EK 3)

  3. Prof.Dr.Osman SERİNDAĞ'ın FEF2007D2 ve Doç.Dr.Salim SATAR'ın TF2007BAP30 nolu projesi için yapılan konu değişikliği talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

  4. Prof.Dr.Adem ERSOY'un MMF2006YL22, Yrd.Doç.Dr.Oya H. YÜREGİR'in MMF2007YL3 ve Prof.Dr.Mesut ANIL'ın MMF2005YL36 nolu projesi için yapılan iptal taleplerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi

  5. Prof.Dr.Ali ALTAN'ın emekli olması nedeniyle yöneticisi olduğu ZF2006D18 nolu projenin yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Mehmet Sertaç ÖZER, ZF2005D16 nolu projesinin yöneticisi de Prof.Dr.Ahmet CANBAŞ olarak değiştirilmesine, Prof.Dr.Işıl OLCAY'ın emekli olması nedeniyle TF2007LTP8 nolu projesinin yöneticisi Prof.Dr.Hasan OKUR olarak değiştirilmesine, Yrd.Doç.Dr.Süleyman ÇABUK'un FEF2007D9 nolu projesinin yöneticisinin Yrd.Doç.Dr.Cebrail GÜMÜŞ olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi

  6. Prof.Dr.Muzaffer YÜCEL'in ZF2007BAP27 nolu projesine Arş.Gör.Deniz ÇOLAKKADIOĞLU'nun yardımcı araştırmacı olarak katılımını, Prof.Dr.K.Tuluhan YILMAZ'ın ZF2006BAP15 nolu projesinde yardımcı araştırmacı olarak görev yapan Dr.Tamas SZEKELY ve Dr.Andras KOSTOLANYİ'nin ayrılması yerine Itri Levent ERKOL'un yardımcı araştırmacı olarak katılımının uygun olduğuna oybirliğiyle karar verildi.Prof.Dr. İlhami YEĞİNGİL
Rektör Yardımcısı
 
 

Prof.Dr.Kadri ÖZCAN
Üye
 
 

Prof.Dr.Mehmet GÜVEN
Üye
 
 

Prof.Dr.M.Salih KIRKGÖZ
Üye
 
 

Prof.Dr.Seyhan TÜKEL
Üye
 
 

Prof.Dr.Aziz ERTUNÇ
Üye
 
 

Prof.Dr.Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
Üye
 
 

Prof.Dr. Halil KASAP
Üye
 
 

O N A Y
Prof.Dr. Alper AKINOĞLU


Rektör
 


    Ana sayfa


Duyurular ve etkiNLİkler bilimsel Araştırma Projeler Birimi Yönetim Kurulu Kararları

Indir 15.74 Kb.