bilgiz.org

Dublin büYÜkelçİLİĞİ Tİcaret müŞAVİRLİĞİ

 • İÇİNDEKİLER­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 • Kadın 81.6 (2007 tahmini)
 • 7,218 milyar Euro (2006)
 • 13,591 milyar Euro (2006)
 • 3,312 (2005) Yıllık Elektrik Tüketimi (KWH) 23.23 milyar (2004) • Sayfa1/12
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.88 Mb.

  Indir 0.88 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  T.C.


  DUBLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ

  TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ


  İRLANDA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ

  İLİŞKİLERİ

  HAZİRAN 2010


  Adres : 11 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4 / İRLANDA

  Tel : +353 1 668 18 37 Faks : +353 1 668 17 91

  E-posta : dtdub@iol.ie ; dublin@dtm.gov.tr Web : www.musavirlikler.gov.tr
  İÇİNDEKİLER­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  SAYFA NO
  BÖLÜM I
  1. GİRİŞ .......................................................................................................

  2. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER .......................................


  2.1. Ülke Kimliği .........................................................................................

  2.2. Sosyal Göstergeler ................................................................................

  2.3. Ekonomik Göstergeler ..........................................................................
  3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER ...............................................
  3.1. Ülkenin Kısa Tarihçesi .........................................................................

  3.2. Siyasi ve İdari Durum ...........................................................................

  3.2.1. Devlet Yapısı.....................................................................................

  3.3. Coğrafi Bilgiler ve Nüfus .....................................................................

  3.3.1.Coğrafi Bilgiler ...................................................................................

  3.3.2. Nüfus .................................................................................................

  3.3.3. Çalışma ve İşgücü .............................................................................

  3.3.4. Eğitim ve Kültür ................................................................................

  3.3.5. Sosyal Güvenlik .................................................................................
  4. GENEL EKONOMİK DURUMU ...........................................................
  4.1. Ekonomik Gelişme................................................................................

  4.2. Genel Durum ........................................................................................

  4.2.1. Genel Ekonomik Yapı .......................................................................

  4.3. Tarım ....................................................................................................

  4.4. Sanayi ...................................................................................................

  4.5. Ulaştırma ve Telekomünikasyon ..........................................................

  4.6. Turizm.... ..............................................................................................

  4.7. Enerji ....................................................................................................

  4.8. Doğal Kaynaklar ve Madencilik ...........................................................

  4.9. Para ve Sermaye Piyasaları ...................................................................

  4.10. Ekonomik Kriz ve 2009 Yılında Alınan Tedbirler ............................

  4.11. İrlanda Ekonomisinde 2009 Yılında Gerçekleşen Gelişmeler ..........


  5. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER ..................................................
  5.1.Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ..............................................

  5.2. Dış Ticaret Yapısı ve Mevzuatı............................................................

  5.2.1. Genel Durum .....................................................................................

  5.2.2. Dış Ticaret Mevzuatı .........................................................................

  5.2.3. İthalatta Alınan Gümrük Dışı Vergiler ..............................................

  5.2.4. Anti damping uygulamaları ...............................................................

  5.2.5. Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları ve Preferanslar ...............................
  5.3. Dış Ticaret ............................................................................................

  5.3.1. Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri ....................................................

  5.3.2. Başlıca Maddelere Göre İhracat.........................................................

  5.3.3. Başlıca Maddelere Göre İthalat .........................................................
  BÖLÜM II

  1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ


  1.1. Ekonomik İlişkilerin Durumu ...............................................................

  1.1.1.Yatırımlar.............................................................................................

  1.1.2. Müteahhitlik Hizmetleri...... ..............................................................

  1.1.3. Turizm................................. ..............................................................

  1.1.4. Türkiye’de Emlak Satın Alan İrlandalılar ve Yatırımları..................
  1.2. İkili Ticari İlişkilerin Genel Durumu....................................................

  1.2.1. İkili Anlaşma ve Protokoller..............................................................

  1.2.2. Diğer Temas ve Görüşmeler..............................................................

  1.2.3. Ticari İlişkilerin Gelişimi ..................................................................


  1.3. Dış Ticaret İstatistikleri ........................................................................

  1.3.1. Türkiye ile Dış Ticaret Durumu ........................................................

  1.3.2. Başlıca Maddelere Göre Türkiye’ye İthalat ......................................

  1.3.3. Başlıca Maddelere Göre Türkiye’den İhracat....................................

  1.3.4. İrlanda’nın İthalatı Yüksek Olan Ürünlerde İhracat Potansiyelimiz..
  1.4. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Konular ........................................

  1.4.1. İthalat Mezvuatı .................................................................................

  1.4.1.1. Gümrük Vergileri ...........................................................................

  1.4.1.2. KDV ve Diğer Vergileri .................................................................

  1.4.1.3. Genel Olarak Ticari Tanımlama Uygulamaları ..............................

  1.4.1.3.1. Etiketleme ....................................................................................

  1.4.1.3.2. Markalama ...................................................................................

  1.4.1.3.3. Paket ve Ambalajlama .................................................................

  1.4.1.3.4. Ticarette Uygulanan Standartlar ..................................................

  1.4.2. Serbest Bölgeler ve Mevzuatı ............................................................

  1.4.3. 2010 Yılında İrlanda’da Düzenlenecek Fuarlar ................................

  1.5. Belli Başlı Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar ..........................................

  1.5.1. Bakanlıklar, Kamu Kurumları, Meslek Örgütleri, Faydalı Bağlantılar ...................................................................................................

  1.5.2. İrlanda’da Yerleşik Türk Sermayeli Firmalar ve Türk Dernekleri


  2. SONUÇ VE ÖNERİ...............................................................................


  KAYNAKÇA .............................................................................................

  6
  7
  7

  8

  9
  10


  10

  13

  14  15

  15

  16  17

  18

  20


  21
  21

  25

  25  27

  27

  28  29

  29

  30  30

  32

  35


  37
  37

  42

  42  43

  44

  44  44
  44

  45

  44  45

  48
  48

  48

  49

  50  50
  51

  51

  52  52
  53

  53

  53  54

  56
  57

  57

  57

  57  58

  58

  63  64

  65

  65  66

  69
  70

  73

  75
  77


  1. BÖLÜM I
  1. 1. GİRİŞ

  Bu çalışma, gerek ekonomik ve ticari, gerekse sosyal konularda İrlanda’nın mevcut durumu (ilgili kurumlar, yasal düzenlemeler, istatistiksel veriler) ve kaydettiği gelişmeler hakkında bilgi vererek, ülkenin profilini çıkartmayı ve böylelikle İrlanda piyasalarında ticari faaliyette bulunmayı ve yatırım yapmayı hedefleyen iş çevrelerinin faydalanabileceği bilgileri olabildiğince bir araya toplamayı amaçlamaktadır.


  Sözkonusu çalışmada, İrlanda’nın ülkemizle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, düzenlenecek fuarlar ve İrlanda pazarından pay alınabilecek muhtemel ihracat ürünlerimiz hakkında bilgi yer almaktadır.
  Rapor metninde kullanılan “İrlanda Cumhuriyeti” ve “İrlanda” tanımları, özel olarak belirtildiği durumlar haricinde, İrlanda adasının kuzeyinde yer alan ve İngiltere hakimiyetinde bulunan bölgeyi hariç tutmaktadır. Bu çerçevede örneğin “İrlanda’nın nüfusu” veya “İrlanda’nın ticareti” ifadelerinde atıfta bulunulan bölge, bağımsız “İrlanda Cumhuriyeti”dir.
  İrlanda’nın Euro bölgesine dahil olmasından ve 2002’den bu yana ulusal para olarak Euro’yu kullanmasından dolayı, ülke ile ilgili istatistikler Euro cinsinden belirtilmiştir.

  Rapor içerisinde yer alan internet sayfası bağlantıları, gerek sayfanın açık adresinin, gerekse ilgili kurum/konu adının belirtildiği durumlarda, imleci kurumun/konunun adı üzerine getirip, “Ctrl” tuşuna basılırken, imlecin kurum/konu adı üzerin tıklanması yoluyla sağlanabilir. Rapor metnine geri dönmek için, açılan internet sayfasında “back/geri” bölümüne tıklamak gerekmektedir.


  Öte yandan, Raporda yer almayan, İrlanda’da şirket kurulması, yabancı işçi çalıştırılması, vize alınması, oturma izni alınması, vb. hususlardaki bilgilere, www.musavirlikler.gov.tr adresli internet sitesinde “İrlanda” seçeneğini tercih ederek ulaşılması mümkündür.


  1. 2. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER
  1. 2.1. ÜLKE İLE İLGİLİ GENEL İSTATİSTİKLER  Devletin Adı

  İrlanda Cumhuriyeti

  Başkenti

  Dublin

  Yönetim Biçimi

  Parlamenter Demokrasi

  Resmi Dili

  İrlandaca, İngilizce

  Dini

  Katolik % 87.4, Protestan % 2.9, Diğerleri % 9.7

  Para Birimi

  Euro (€)

  Üyesi olduğu belli başlı uluslararası kuruluşlar

  AB, DTÖ, BM, Avrupa Konseyi, IMF, FAO, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD), ILO, OECD, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), UNCTAD, UNIDO, UNESCO.

  Yıllık Ortalama Döviz Kuru (Euro / Dolar) (2008)

  1,4708

  Yüzölçümü

  70.280 km²

  Nüfusu (2008) (1000 Kişi)

  4,459.3 (2009)

  Kadın

  2,241.6

  Erkek

  2,217.7

  Yıllık nüfus artışı (%)

  0.8 (2009 tahmini)

  Nüfus yoğunluğu (km2/kişi)

  62 (2006)

  Büyük Kentler/Limanlar)

  Büyük Kentler: Dublin, Cork, Galway, Limerick, Waterford

  Limanlar: Cork, Dublin, New Ross, Shannon Foynes, Waterford.  Türkiye ile Saat Farkı

  - 2

  Haftalık Çalışma Saati (Ort)

  40

  Resmi Tatil Günleri

  • 1 Ocak (Yılbaşı)

  • 17 Mart (St. Patricks günü) (Milli gün)

  • Paskalya Cuması ve Paskalya Pazartesisi (10 Nisan 2009, 13 Nisan 2009)

  • Mayıs ayının ilk Pazartesi günü (4 Mayıs 2009 Banka tatili)

  • Haziran ayının ilk Pazartesi günü (1 Haziran 2009 Banka tatili)

  • Ağustos ayının ilk Pazartesi günü (3 Ağustos 2009 Banka tatili)

  • Ekim ayının son Pazartesi günü (26 Ekim 2009 Banka tatili)

  • 25-26 Aralık 2009(Noel tatili)

  Uluslararası Telefon Kodu

  353


  1. 2.2. SOSYAL GÖSTERGELER


  Ortalama Ömür

  Kadın
  81.6 (2007 tahmini)

  Erkek
  76.8 (2007 tahmini)

  Okuma Yazma Oranı (%)
  99.9

  Yüksek Öğretimdeki Öğrenci Sayısı
  139,134 (2008/2009)

  Dayanıklı Tüketim Malları Sahipliği

  Otomobil :

  .000 kişi başına araç sayısı:

  Telefon :

  Mobil Telefon :

  Bilgisayar :


  Internet Kullanıcısı :
  Televizyon :

  1,882,901 (2007)

  527 adet (2007)

  2,057,000 (2008)

  5,357,000 (2008)

  Hanehalkının % 70.4’si (2008)

  (İş Yerlerinin % 97’si) (2008)

  Hanehalkının % 89’u (2008)

  (İş Yerlerinin % 95’i) (2008)

  1,102,000 (2008)  Gelen Turist Sayısı (1000 kişi)

  Turizm Geliri

  6.927.000 (2009)

  3,879 milyon Euro (2009)  Giden Turist Sayısı (1000 kişi)

  Turizm Gideri

  7.047.000 (2009)

  6,148 milyon Euro (2009)  Eğitim Harcamaları
  7,218 milyar Euro (2006)

  Sağlık Harcamaları

  GSMH’daki payı
  11,645 milyar Euro (2006)

  % 8,9

  Hastane Sayısı

  Günlük Hasta Sayısı
  1. (2005)

  509.831kişi (2005)

  Sosyal Güvenlik Yardımı

  GSMH’daki payı
  13,591 milyar Euro (2006)

  % 9

  Karayolu Uzunluğu (KM)
  5414.719 (31 Aralık 2005)

  Demiryolu Uzunluğu (KM)
  3,312 (2005)

  Yıllık Elektrik Tüketimi (KWH)
  23.23 milyar (2004)

  Asgari Ücret
  2007 (İkinci 6 ay) 8.65 Euro/saat
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


      Ana sayfa


  Dublin büYÜkelçİLİĞİ Tİcaret müŞAVİRLİĞİ

  Indir 0.88 Mb.