bilgiz.org

Dokuz eylüL ÜNİversitesi

 • GÜZERGAH ELEMANLARININ TAYİNİ İÇİN VERİLEN DEĞERLER
 • İSTENENLER Avan proje olarak hazırlanacak dosyanın içeriği aşağıdaki kısımlardan oluşacaktır. 3.1. • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü15.38 Kb.

  Indir 15.38 Kb.

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

  Doç. Dr. Serhan TANYEL

  Doç. Dr. Burak ŞENGÖZ
  ULAŞTIRMA (KARAYOLU) PROJESİ

  2011-2012 DERS YILI
  Projeyi Yapan

  Adı ve Soyadı :

  No :

  İmzası :
  1. AÇIKLAMA

  Güzergah (geçgi) elemanlarının tayini için bölüm 2’de verilen değerlere göre yeni bir karayolu inşa edilecektir . Ek olarak verilen Ölçek 1/1000 ölçekli arazi planı üzerindeki işaretlenmiş A ve B noktalarından geçmekte olan bu yolun avan proje olarak güzergahı günümüzün yol tekniğine uygun olacak şekilde planlanacaktır.


  Yolun üst seviyesindeki ekseninin deniz seviyesinden olan yükseklikleri; A(… m) B( … m) dir.
  Avan projenin yapılması sırasında kullanılacak proje elemanlarının değerleri ULAŞTIRMA I derslerinden verilmiş ve ULAŞTIRMA II derslerinde verilecek bilgiler ışığında tayin edilecektir.


  1. GÜZERGAH ELEMANLARININ TAYİNİ İÇİN VERİLEN DEĞERLER:

  a ) Proje hızı V = … km/h

  b ) Yan emniyet sürtünme katsayısı μ2 = …

  c ) Boyuna eğimin müsaade edilen en büyük değeri %S = …

  d ) T.C.K.’ ya göre fonksiyonel karakteristik …

  e ) Proje esas alınacak yol sınıfı …

  f ) Yolun yapılacağı zeminin kalıcı

  kabarma/ sıkışma katsayısı

  g ) Tekerlek yükü = …. Ib

  CBR taban = % ...

  CBR alt temel = % …

  CBR temel = % …
  1. İSTENENLER

  Avan proje olarak hazırlanacak dosyanın içeriği aşağıdaki kısımlardan oluşacaktır.


  3.1. Güzergahın geçirilmesinde kullanılacak geometrik elemanların sınır değerlerinin hesaplanması (DIN A4 büyüklüğünde beyaz kağıt üzerine siyah veya mavi tükenmez kalem. Mürekkepli kalemle yazılacaktır. Sayfalar numaralanacaktır). Yol kaplama cinsi hakkında rapor ve projenin tümü için sunulacak rapor ile birlikte sıraya konacaktır.
  3.2. Verilmiş olan harita üzerinde edüte yeterli sıfır poligonları ve tespit edilecek olan güzergahın çizilmesi (yol ekseni kırmızı çini mürekkebi ile güzergahın ara kazıklarındaki enkesit çizgiler diğer işaret ve değerler siyah çini mürekkebi ile işlenecektir. Sıfır hattını belirten poligon kurşun kalemle gösterilecektir.)
  3.3. 1/1000 ölçekli arazi planından istifade edilerek; kesin güzergahın detay planı şeffaf kağıt üzerine çizilecektir (Burada doğrular siyah çini, klotoidler sarı çini daire yayları kırmızı çini mürekkebi ile çizilecektir. Her yatay elemanın başlangıca mesafesi diğer detay yazı ve değerler siyah çini mürekkebi işlenecektir). Detay planı arazi ile aynı ölçekli olup üst üste konmaları halinde güzargah çizgileri tamamen birbirine uymalıdır.
  3.4. Kesin boyuna kesit; uzunluk ölçeği 1/1000, yükseklik ölçeği 1/100 alınarak çizilecektir (DIN A3 büyüklüğündeki şeffaf kağıt üzerine siyah çini mürekkep ile çizilecektir).
  3.5. Toprak hacimleri (grafik-formül-cross) yöntemlerinden herhangi biri ile hesaplanarak, hacimler tablosu ve brückner tablosu hazırlanarak, brückner diyagramının yatay ölçeği 1/1000 düşey ölçeği (toprak hacimleri ölçeği) öğrenci tarafından uygun olarak seçilecektir. Toprak hacimlerinin dağıtım bölgeleri tayin edildikten sonra seçilen taşın araçlara göre ortalama taşın mesafeleri belirtilecektir. Taşın yönleri oklarla gösterilecektir.
  (Brückner diyagramı 297 mm yüksekliğindeki seffaf kağıt üzerine siyah çini mürekkepi ile çizilerek ve DIN A4 büyüklüğünde katlanacaktır.)
  3.6. Verilmiş olan tekerlek yükü ve tabakaları CBR değerlerine göre üst yapı kalınlık tayini yapılacaktır.
  3.7. Enine kesitler, 3.6’deki bulgulara dayanılarak, 1/100 ölçekli olarak her cins kesite ait birer en kesit çizilecektir (DIN A4 büyüklüğünde şeffaf kağıt üzerine siyah çini ile çizilecektir).

  3.8. Raporlar ULAŞTIRMA I, ULAŞTIRMA II ders saatlerinde verilen bilgiler ışığında hazırlanacaktır (DIN A4 büyüklüğündeki beyaz kağıt üzerine siyah ve mavi tükenmez kalem veya mürekkebik kalem ile yazılacaktır).
  Bütün çizimlerin sağ alt köşesine örnek olarak verilen çerçeve çizilecek ve doldurulacaktır.

  Projenin tamamı telli bir dosya içinde DIN A4 büyüklüğündeki hesap ve yazılar içeren sayfalar numaralanmış ve sıralı olmak üzere arkalarına çizimlerde üsteki yazılı sırada olmak üzere ilave edilerek teslim edilecektir. Çalışmanın başına bir özet konarak içindekiler başlığında içerik verilecektir.


  Projenin Verildiği Tarih: ..../…./…… İmza

  Projenin Bitiş Olarak Teslim Tarihi: ..../…./……


  Önemli Not: projeye ait bütün malzeme (hesap, çizim, tablo) ulaştırma II dersi saatlerinde tashihe hazır olarak bulundurulacaktır. 2 nolu ilave olarak verilen listede yazılı tarihlerde tashihlerini yaptırmamış olanların projeleri kabul edilmez.


      Ana sayfa


  Dokuz eylüL ÜNİversitesi

  Indir 15.38 Kb.