bilgiz.org

Doğuakdeniz universitesi

 • DERS KODU BDEM 311 DERS DERECESÍ
 • ŐĞRENME / ÖĞRETME YÖNTEMÍ
 • EVDE HAZIRLANACAK DERS / ÖDEV
 • DEĞERLENDÍRME VE PUANLAMA METOTU
 • DERS PLANI BÖLÜM • Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü26.67 Kb.

  Indir 26.67 Kb.

  DOĞU AKDENÍZ ŰNĺVERSĺTESĺ

  BĺLGĺSAYAR TEKNOLOJÍ YŰKSEK OKULU

  BĺLGĺSAYAR DESTEKLĺ MUHASEBE DEPARTMANI

  DERS ĺÇERĺĞĺ

  DERS KODU

  BDEM 311

  DERS DERECESÍ

  Dönem / yıl
  DERS ADI

  YÖNETİM MUHASEBESİ  EĞÍTMEN

  Kezban Arat  KREDÍSÍ

  3
  ÖN KOŞUL

  _  DERS SÜRESÍ

  1 Dönem
  DERSÍN AMACI

  İşletmelerin elinde bulunan mevcut kaynakların etkin kullanımı, yöneticilerin muhasebeden alacakları bilgilerin yeterliliğine bağlıdır. Bu nedenle muhasebenin bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığı önem taşımaktadır. Bu bağlamda ileride gerçekleşecek olan olayların tahminini yapıp ileriye dönük hesaplamaların yapılması kaçınılmazdır. Yönetim Muhabesesi bu ihtiyaca büyük oranda katkı yapmaktadır


  ŐĞRENME / ÖĞRETME YÖNTEMÍ

  • Öğrencilerden tüm derslere katılması beklenmektedir.

  • Öğrencilerden ödevlerini zamanında teslim etmesi, ara yoklama sınavlarına katılması ve ders notlarını evde okuması beklenmektedir.

  • Öğrenciler ders kitabındaki materyallerden vede sınıfda anlatılanlardan sorumludur.


  EVDE HAZIRLANACAK DERS / ÖDEV

  Öğrencinin, işlenen konuyu öğrenip öğrenmediğini ölçmek için ödev olarak verilecek değerlendirme ve yönlendirme sorularını veya yoklama sınavlarını içermektedir.


  DEĞERLENDÍRME VE PUANLAMA METOTU

  Derse Katılım,Yoklama sınavları veya Ödev

  Ara sınavı

  Final sınavı  KATILIM

  • Her öğrenci dönem sonunda bir tek telafi sınav alma hakkına sahipdir.

  • Sınava katılamayan öğrenci mutlaka hocasını DAŰ Sağlık Merkezinden alınmış veya onaylatırılmış olan sağlık raporu ile veya hergangi diğer bir materyalle sınavdan sonraki ilk üç günde ikna etmelidir.

  • Telafi sınavı yalnızca derslere en az %60 devamlılık gösteren öğrencilere verilmektedir.

  • Telafi sınavı final sınavlarından sonra yapılmaktadır ve dönem boyunca işlenen tüm konulardan öğrenci sorumludur.

  • Yoklama sınavları için telafi hakkı yoktur.

  • Derslere düzenli olarak katılmayan öğrencilere dönem sonu NG veya F notu verilebilir.


  YARALANILAN KAYNAKLAR


  • Ders Notları

  • Yönetim Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, 5. Baskı, Umuttepe Yayınları, 2013.

  • Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr. İbrahim LAZOL, 5. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2011. 

  • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Prof. Dr. H. Kamil BÜYÜKMİRZA, 12. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2008.

  • Maliyet – Yönetim Muhasebesi Uygulamaları, Prof. Dr.Yurdakul ÇALDAĞ, 7. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2008

  DERS PLANI
  BÖLÜM

  DERS İÇERİĞİ

  İŞLENECEĞİ HAFTA

  Birinci Bölüm

  Maliyet Muhasebesi Kavramsal Çerçeve

  1. Hafta ve 2. Hafta

  İkinci Bölüm

  Giderlerin Sınıflandırılması

  3. Hafta ve 4. Hafta

  Üçüncü Bölüm

  İlk Madde ve Malzeme Giderleri-Stok Takip

  5. Hafta ve 6. Hafta

  Dördüncü Bölüm

  İşçilik Giderleri

  7. Hafta ve 8. Hafta

  Beşinci Bölüm

  Genel Üretim Maliyetleri

  9. Hafta ve 10. Hafta

  Altıncı Bölüm

  Maliyet Hacim Kar Analizleri

  11. Hafta ve 12. Hafta


      Ana sayfa


  Doğuakdeniz universitesi

  Indir 26.67 Kb.