bilgiz.org

Doğu akdeniZ ÜNİversitesi / eastern mediterranean university

 • Ders Adı / Course Title Internet Programcılığı II Ders Adı / Course Title
 • Ders Kodu / Course Code BTEP204 Tipi / Type
 • İş Yükü / Workload DAU Kredi Değeri / EMU Credit
 • Seviye / Level Ikinci Yıl / Second Year Öğretim Formatı / Teaching Format
 • ECTS Değeri / ECTS Credit 5 Ders Sitesi / Course Web
 • Öğretim Elemanı / Instructor Şensev İLKAN Ofis Tel / Office Tel
 • Ders İçeriği / Course Description
 • Öğrenme Çıktıları / General Learning Outcomes
 • Teaching Methodology / Classroom Procedures
 • Ders Materyalleri / Referanslar -Course Materials / Main References Referans Kitabları / Reference Books
 • Ders Notları / Lecture Notes
 • Haftalık Ders Programı / Konu Özeti - Weekly Schedule / Summary of Topics Hafta/Week 1
 • Gereksinimler / Requirements
 • Değerlendirme Yöntemi / Method of Assessment
 • Ara Sınav / Midterm Exam Dönem Sonu SInavı / Final Exam
 • Değerlendirme Kriterleri / Grading Criteria • Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü41.3 Kb.

  Indir 41.3 Kb.  DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY

  BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI / COMPUTER PROGRAMMING

  DERS İÇERİĞİ / COURSE POLICY SHEET  Ders Adı / Course Title

  Internet Programcılığı II

  Ders Adı / Course Title

  Internet Programming II

  Ders Kodu / Course Code

  BTEP204

  Tipi / Type

  Tam Zamanlı / Full Time

  Yarıyıl / Semester

  Bahar / Spring

  Türü / Category

  Alan Temel / Area Core

  İş Yükü / Workload
  DAU Kredi Değeri / EMU Credit

  (2,2,0) 3

  Ön Koşullar / Prerequisite

  ---

  Dil / Language

  Türkçe / Turkish

  Seviye / Level

  Ikinci Yıl / Second Year

  Öğretim Formatı / Teaching Format

  2 Saat Ders, 2 Saat Laboratuvar / 2 Hours Lecture, 2 Hours Laboratory

  ECTS Değeri / ECTS Credit

  5

  Ders Sitesi / Course Web

  http:// staff.emu.edu.tr/sensevpayanilkan  Öğretim Elemanı / Instructor

  Şensev İLKAN

  Ofis Tel / Office Tel

  +90 392 630 1665

  E-posta / E-mail

  sensev.alicik@emu.edu.tr

  Ofis No /Office No

  CT110  Ders İçeriği / Course Description

  Turkish:

  Bu ders web sitesi hazırlamada dinamik sayfa tasarımını anlatabilme, sunucu için gerekli programları kurabilme ve ayarlayabilme, dinamik sayfalar için HTML form taglarını ve scriptlerini kullanabilme, CGI dili olarak PHP dilini kullanabilme, CGI dilini kullanarak bir veritabanına bağlanabilme ve oturum yonetiminin uygulanmasını öğretmektedir. 


  English:

  This course introduces dynamic web page structures and development methods, the HTML form tags and Java scripting language development samples, CGI (Common Gateway Interface) language PHP, server setup, database connection, web site and CGI security.


  Öğrenme Çıktıları / General Learning Outcomes

  Turkish

  Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:  • Javascript ile dinamik sayfa tasarımı yapabilecek

  • CGI dili PHP programlama dilinin temellerini öğrenecek ve geliştirebilecekler

  • sunucu ve veritabanı sistemini kurabilecek

  • veritabanini CGI arayüzüne bağlayıp HTML formlarından veri alıp-gönderebilecekler

  English:


  On successful completion of this course students should be able to:

  • design dynamic page structures using Javascript language

  • introduce and develop the CGI language PHP

  • install and setup server and database management system

  • link the CGI interface and forms page to the database to send-retrieve data


  Teaching Methodology / Classroom Procedures

  Turkish:

  Öğrencileirn bu derste aktif olması bekleniyor. Bu dersin öğretim metodolojisi derste anlatılanlara bağımlı olarak hoca denetiminde veya hoca olmadan uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar öğrencinin laboratuvar çalışma puanını oluşturmaktadır. Her ders sonunda, dersteki bilgi ve becerilerini kullanarak Lab uygulamaları ile çalışmaktadırlar. Her öğrenci lab derslerine gelmeden önce verilen lab uygulamasını okumalıdır.

  Her öğrenci her hafta aşağıdakilerine uymak zorundadır:


  • İki saat sınıf dersi temel beceri ve gerekli bilgileri öğrenmek için.

  • İki saat lab saati ders sırasında verilen bilgi / bilgiyi uygulamak için.

  • Öğrenciler tüm sınıf ve lab saatlerine katılmak zorundadır.

  • Öğrencilerden sınavlar katılması, verilenleri okuması bekleniyor.

  • Öğrencilerden tüm uygulama ödevlerini yapmaları bekleniyor.

  Öğrenciler ders sitesinde olan herşeyden sorumludur (http://sct.emu.edu.tr/btep/btep204). Tüm sınavlara zamanında katılmakla yükümlüdürler.
  English:

  The students are expected to be active learners in this course. The teaching methodology of this course is based on a lecture based discussion of concepts followed by supervised as well as unsupervised applications of these concepts in Lab. These applications add up to the students laboratory work points. At the end of every major topic discussion, the students will have to work on corresponding Lab assignments where they have to apply the knowledge and skills they learned in class.

  The student will be provided before coming each Lab Session to read Lab Assignments.

  Every week the student has to follow the following :  • Two hours of Lectures to learn the basic skills and information needed.

  • Two hours of supervised Lab applications to apply the information/knowledge given during the lectures

  • Students are required to attend all classes and all Lab sessions.

  • Students are expected to carry out the assigned readings, attend quizzes.

  • Students are expected to carry out and submit all homework assignments.

  Students are responsible to know and use all the course material placed on the web (http://sct.emu.edu.tr/btep/btep204).  Ders Materyalleri / Referanslar -Course Materials / Main References

  Referans Kitabları / Reference Books:

  ISBN: 978-0-596-00048-6 | ISBN 10:0-596-00048-0

  • Beginning JavaScript 4th Edition by Paul Wilton

  ISBN-13: 978-0470525937 | ISBN-10: 0470525932

  • Beginning PHP 5.3 1st Edition by Matt Doyle 

  ISBN-13: 978-0470413968 | ISBN-10: 0470413964
  Ders Notları / Lecture Notes:

  • Lecture notes provided on the course website
  Haftalık Ders Programı / Konu Özeti - Weekly Schedule / Summary of Topics

  Hafta/Week 1

  Internet programcılığı temel kavramlar. Web sitesi hazırlamada dinamik sayfa tasarımını anlayabilme/ The basic concepts of web programming. Web site development to understand the dynamic page design

  Hafta/Week 2

  HTML temel etiketleri hatırlatma ve Javascripte giriş, değişken oluşturma, değer atama / Reminder of the basics of HTML tags and introduction to JavaScript, data types supported by Javascript, creating variables and assigning values

  Hafta/Week 3-4

  Javascript programlama diline devam etmek; döngüler, karar ve fonksiyon kullanma / Continuing on Javascript programming language; using decision, loops and functions

  Hafta/Week 5

  CGI dili PHPye giriş; değişken oluşturma, değer atama / Introduction to CGI language PHP; data types supported by PHP, creating variables and assigning values

  Hafta /Week 6

  Javascript ile ilgili çalışma soruları çözme / Solve review questions relating to Javascript

  Hafta /Week 7-8

  ArasınavafHı- Javascript konulu uygulama sınavı hazırlanmaktadır. Öğrenci verilen probleme uygun bir çözüm kodu üretmesi gerekmektedir / Midterm Examination - A practical examination from Javascript where students are required to implement small modules to solve cases.

  Hafta /Week 9-10

  PHP programlama diline devam etmek; döngüler, karar ve fonksiyon kullanma / Continuing on PHP programming language; using decision, loops and functions

  Hafta /Week 11-12

  WAMP server kurulumu ve ayarlaması. PHP kodlarının veritabanına bağlanması, veritabanına veri ekleme, sorgulama, güncelleme ve silme modüllerinin oluşturulması / WAMP server installation and configuration. Linking PHP codes to database, using queries in PHP to add new data, retrieve data, update and remove data from the database.

  Hafta /Week 13

  Çalışma soruları çözme. HTML form tasarımı, PHP kodlarına verinin gönderilmesi, Veritabanına bağlanmasını içeren sorular çözülmektedir. / Solve review questions. These questions include designing forms on HTML side, send form data to PHP and link to the database to manage data.

  Hafta /Week 14-16

  Final Sınavı - PHP konulu uygulama sınavı hazırlanmaktadır. Öğrenci verilen probleme uygun bir çözüm kodu üretmesi gerekmektedir / Final Examination - A practical examination from PHP where students are required to implement small modules to solve cases.
  Gereksinimler / Requirements

  Turkish:

  • Her öğrencinin sadece bir tane telafi sınavı hakkı vardır. Sınava katılamayan bir öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ders hocasına rapor sunmakla yükümlüdür. Telafi sınavları tüm konuları kapsayacak şekilde Dönem sonu sınavlarından sonra olacaktır. Zamanında teslim edilmeyen lab çalışmaları ve ödevlerin telafisi yoktur.

  • Derslere düzenli katılamayan bir öğrenciye NG harf notu ile değerlendirilir.

  English:

  • Each student can have only one make-up exam. One who misses an exam should provide a medical report within 3 days after the missed exam. The make-up exam will be organized at the end of the term after the finals and will cover all the topics. No make-up exam will be given for the lab work and assignments which are not submitted on time.

  • Students who do not pass the course and fail to attend the lectures regularly may be given NG grade.
  Değerlendirme Yöntemi / Method of Assessment

  Değerlendirme ve Harf Notu / Evaluation and Grading

  Ödevler / Assignments

  Lab Sınavı / Lab Quiz

  Lab Çalışmaları/Lab Work

  Ara Sınav / Midterm Exam

  Dönem Sonu SInavı / Final Exam

  Yüzdelikler / Percentage

  --

  --

  20%

  35%

  45%
  Değerlendirme Kriterleri / Grading Criteria :

  Turkish:


  Harf notları dönem sonunda hesaplanan ortalamalara göre belirlenir. Ortalamalarının dağılımı Harf Notlarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

  English:


  Letter grades will be decided upon after calculating the averages at the end of the semester. Distribution of the averages will play a significant role in the evaluation of the Letter Grades.


      Ana sayfa


  Doğu akdeniZ ÜNİversitesi / eastern mediterranean university

  Indir 41.3 Kb.