bilgiz.org

Docent doktor

 • ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MÜGE DEMİR AYRAL
 • 2. Doğum Tarihi : 01.07.1977
 • 4.Öğrenim Durumu :DOKTORA
 • 5. Akademik Unvanlar
 • 7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
 • 7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
 • 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 8.Projeler 9.İdari Görevler
 • 10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
 • 12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
 • 13. Atıf yapılan Makale Ders Notu 1. • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü34.94 Kb.

  Indir 34.94 Kb.
  ÖZGEÇMİŞ

  1. Adı Soyadı

  : MÜGE DEMİR AYRAL


  2. Doğum Tarihi

  : 01.07.1977
  3. Unvanı

  : DOCENT DOKTOR
  4.Öğrenim Durumu

  :DOKTORA  Derece

  Alan

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

   GAZETECİLİK

   EGE ÜNİVERSİTESİ

   1998

  Yüksek Lisans

   GENEL GAZETECİLİK

   EGE ÜNİVERSİTESİ

   2003

  Doktora

   GENEL GAZETECİLİK

   EGE ÜNİVERSİTESİ

   2008

  Doçentlik

  Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
  2016  5. Akademik Unvanlar

  Doçentlik Tarihi : Nisan 2016
  6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

  7. Yayınlar


  7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  7.1.1.Demir, M. “Importance of Ethic, Credibility and Reliability in Online Journalism”, European Journal of Social Sciences, 2011, Volume 24, Issue 4.

  7.1.2.Demir, M. “Using Nonverbal Communication in Politics”, Canadian Social Science Vol.7 No.5, October 31, 2011

  7.1.3.Demir, M. “Gündelik Yaşamda Selamlaşma ve Yemek Görgü Kurallarının Toplumlardaki Farklılaşması”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Folklor Edebiyat Dergisi, Sayfa: 165, Sayı:70, Nisan 2012.

  7.1.4.Demir, M. “2012 Süper Kupa Finalinin Televizyonlardaki Yansıması, Söylemlerin Nefret Algısı Oluşturma Bağlamında Değerlendirilmesi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Şubat – Nisan 2013, Sayı: 56.

  7.1.5. Demir, M. ve Talimciler, A. “Sosyal Medyada Futbol ve Nefret Söylemi”, Uluslararası İletişim ve Edebiyat Dergisi, Marmara Üniversitesi, Sayı: 5, Aralık 2014, http://www.uhedergisi.com/?sayfa=dergiayrinti&no=94&icerik=sosyal-medyada-futbol-ve-nefret-soylemi&kategori=yeni-medya.  7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

  7.2.1.Demir, M. “Teknolojik Gelişmeler Sürecinde Habercilikte Fotoğrafın Kullanımı”, İstanbul Üniversitesi, Uluslararası Yeni Medya Konferansı, 17-19 Ekim 2012, İstanbul.

  7.2.2.Demir, M. ve Kalsın, B. “From the photo novel in printed journalism to the video journalism in digital age”, Yıldız Teknik Üniversitesi, International Conference on Contemporary Photography, 12-15 Haziran 2013, İstanbul.

  7.2.3.Demir, M. ve Kalsın, B. “Yabancı Dil Öğrenmede Bilgisayar Oyunları ile İletişimsel Akıcılığın Gelişmesi”, İzmir Üniversitesi, 2.Dil ve İletişim Sempozyumu, 17-19 Haziran 2013, İzmir.

  7.2.4.Demir, M. “Gazete Haberciliğinde Fotoğraf Manipülasyonu ve Etik”, Kocaeli Üniversitesi, Uluslararası İletişim Bilimleri ve Medya Çalışmaları Kongresi,12-14 Mayıs 2014, Kocaeli.

  7.2.5.Demir, M. ve Talimciler, A. “The Perception of The Fans on Football Handicapping in Turkey”, 12th European Sociological Association Conference, Czech Republic, Prague, 25-28 Ağustos 2015.

  7.2.6.Demir, M. ve Günel, O. “İletişim Fakülteleri Akreditasyon Çalışmalarının Yurtdışındaki Örnekleri”, ICQH Uluslararası Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı, 2-4 Aralık 2015, Sakarya.


  7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
  7.3.1.Demir, M. “İnternet Gazeteciliği’nde İnanılırlık, Etik ve Güvenilirlik”, Geleceğin Gazeteciliği, Editör & Derleyen: Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.48, 2011.

  7.3.2.Demir, M. “Modası Olan Bir Aksesuar Olarak Görülen Cep Telefonları Üzerine Bir İnceleme”, Yeni Medya Üzerine…, Derleyen-Editör: Müge Demir, Literatürk Kitabevi, Konya, 2013.

  7.3.3.Demir, M. “Kullanım ve Doyumlar Kuramı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Beykent Üniversitesi Örneği”, İletişimde Sosyal Medya, Sosyal Medyada Etkileşim, Kalkedon, İstanbul, 2015.

  7.3.4.Demir, M. Ve Güler, O. , “Monopolization in the Media”, “Monopolization of Media Ownership As a Challenge in Turkey and the European Union” içinde, News Coverage on Turkish Media Landscape Project, Giresun Journalist Ass., Giresun, Turkey, 2015.

  7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


  7.4.1.Kurt, H, Özkan, Ö, Demir, M; “Yerel Basın ve Yerel Siyaset İlişkisi: Yerel Seçimlere Katılan Partilerle İlgili Haberlerin Yerel Basında Yer Alma Oranına İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2004. 2 (1), 2004.

  7.4.2.Demir, M, “Televizyon – İzleyici İlişkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye Örneklerinde Değerlendirilmesi ve Çocuk İzleyiciler İçin Gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı İle İlgili Çalışmalar Üzerine…”, Ege Üniversitesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı: 6, Ekim 2011.

  7.4.3.Demir, M. “Basında Yayınlanan Beslenme Haberlerinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Dergisi, Sayı: 19, 2010.

  7.4.4.Demir, M. “News Values / Haber Değerleri”, çeviri makale, İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Dergisi, Sayı 20, 2010.

  7.4.5.Demir, M. “Kendini gerçekleştiren insanın özellikleri, Batı’dan Doğu’ya Görüşler”, çeviri makale, İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Dergisi, Sayı: 21, 2011.

  7.4.6.Demir, M. ve Kalsın, B. “Yeni Medya ve Gazetecilik”, kitap eleştirisi, Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, Sayı: 2015.2.2, Sonbahar, s. 209-214.
  7.6 Diğer Yayınlar

  7.6.1.Demir, M.“Sağlık Haberleri ve Medya Gerçeği”, Nobel Yayınları, 2010, Ankara.

  7.6.2.John Pavlik, Journalism and New Media, Çeviri Kitap, Demir, M. ve Kalsın, B. “Gazetecilik ve Yeni Medya”, Siyasal Kitabevi, 2013, Ankara.

  7.6.3.Demir, M. “Yeni Medya Üzerine…”, Derleyen-Editör: Müge Demir, Literatürk Kitabevi, Konya, Eylül 2013.

  7.6.4.Demir, M. “Yeni Medya Üzerine…VOL.2”, Derleyen-Editör: Müge Demir, Literatürk Kitabevi, Konya, Eylül 2014.

  7.6.5.Demir, M. Ve Talimciler, A. , “Şiddet, Şike ve Medya Kıskacında Futbol ve Taraftarlık”, Literatürk Kitabevi, Konya, Eylül 2015.  8.Projeler

  9.İdari Görevler

  9.1.Web Tabanlı Dersler Koordinatörü, Beykent Üniversitesi, 2013-2016

  9.2.Dekan Yardımcısı, Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2013- 2016

  9.3.TV Haberciliği ve Programcılığı Bölüm Başkanı, Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2011- 2016

  9.4.Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2011- 2016

  9.5.İstanbul Aydın Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Basın Danışmanı, 2011

  9.6.İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  (EPPAM), Basın Danışmanı, 2010-2011

  9.7.İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Erasmus Koordinatörü, 2010-2011

  9.8.Bölüm Başkan Vekili, İstanbul Aydın Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, 2010
  10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

  10.1. The American Communication Association

  10.2. Beykent Üniversitesi Mezunlar ve Mensupları Derneği

  10.3. İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD)

  10.4. İletişim Fakülteleri Akreditasyon Kurulu (İLEDAK)  11.Ödüller

  11.1.Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölüm Birincisi, 1998

  11.2.Aydın Doğan Vakfı, “Genç İletişimciler Yarışması”, Sayfa Düzeni Dalı, Türkiye İkinciliği, 1998


  12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

  2013-2014, Güz, Medya ve Toplum, 6 0, 418, Beykent Üniversitesi

  2013-2014, Güz, Genel İletişim (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi

  2013-2014, Güz, Genel İletişim, 4 0, 1798, Beykent Üniversitesi

  2013-2014, Güz, Müzakere ve İletişim, Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi *

  2013-2014, Güz, Medya Tarihi, 5 0, 139, Beykent Üniversitesi

  2013-2014, Güz, Mesleki Oryantasyon (Televizyon Haberciliği ve Programcılığına Giriş), 4 0, 88 Beykent Üniversitesi

  2013-2014, Bahar, Genel İletişim, 4 0, 750, Beykent Üniversitesi

  2013-2014, Bahar, Genel İletişim (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi

  2013-2014, Bahar, Müzakere ve İletişim, Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi *

  2014-2015, Güz, Mesleki Oryantasyon (Televizyon Haberciliği ve Programcılığına Giriş), 4 0, 96 Beykent Üniversitesi

  2014-2015, Bahar, Genel İletişim, 4 0, 1500, Beykent Üniversitesi

  2014-2015, Bahar, Televizyon Haber ve Program Yazarlığı, 5 1, 60, Beykent Üniversitesi

  2014-2015, Bahar, Genel İletişim Önlisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi

  2014-2015, Bahar, Genel İletişim Lisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi

  2014-2015, Bahar, Müzakere ve İletişim, Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi *

  2015- 2016, Güz, Mesleki Oryantasyon (Televizyon Haberciliği ve Programcılığına Giriş), 4 0, 85 Beykent Üniversitesi

  2015-2016, Güz, Medya Tarihi, 5 0, 199, Beykent Üniversitesi

  2015-2016, Güz, Genel İletişim Lisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi

  2015-2016, Güz, Müzakere ve İletişim, Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi *
  13. Atıf yapılan Makale & Ders Notu

  1.Kaya, A., Yüksel, E., Öğüt, P. “Sağlık Haberlerinde ‘Mucize Tedavi’ler”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Temmuz 2011, s.49-64.

  2.İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Sorumluluk ve Etik, Online Eğitim Sistemi, 4.hafta der notu “Etik Karar Verme” dersi, 2011, s.1-3.

  3.Yüksel, E., Öğüt, P., Kaya, A., “Radyo ve Televizyonlardaki Sağlık Konulu Yayınlara Yönelik RTÜK’e Yöneltilen Bildirimler Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, Ocak 2012, s.32- 43.

  4.Mutsvairo, B., Columbus, S., Leijendekker, I., “African Citizen Journalists' Ethics and the Emerging Networked Public Sphere” ,http://online.journalism.utexas.edu/2012/papers/Mutsvairo.pdf, University of Texas at Austin, s.12, 2012.

  5.Islam, R., “Internet Usage for Improvement of Learning”, Master’s Thesis in Informatics, Sonexay Chanboualapha, University of Boras, s.32, 2012.

  6.Erdoğan, İ., “Yeni Medya Gazeteciliğinde Etik Bir Paradigma Belirlemenin Kapsamı ve Sınırları”,

  İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi, Sayı: 36, Bahar 2013, s:254-272.  7.Kuyucu, M., “Mobile Media and Radio Industry: A Research about the Use of Mobile Technology for Radio Companies in Turkey”, International Conference on Communication, Media, Technology and Design, 24 - 26 April 2014, Istanbul – Turkey.

  8.Özsoy, S. ve Yıldız, K.(2013). “Türkiye’deki Spor Basınında Nefret Söylemi”, International Journal Social Science Research 2013, Year: 2, Issue:2, ISSN: 2146-8257.

  9.Vazquez, M.M.(2014). “Nonverbal Cues’ Impact on Leadership Across Cultures: A Review and Propositions, University of Central Florida, Orlando, Florida.

  10.Yüksel, E., Kaya, A.Y., Koçak, A. vd. (2014). “Check-Up Sağlık İletişimi”, Konya: Literatürk Yayınları, Ocak 2014.

  11. Terlemez, M. S., “Facebook and Dimensions of Communication Over Open Education”, JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, May 2015, Volume: 5 Issue: 2 Article: 02 ISSN: 2146-7463.

  12. Gehrisch, J.A. Are You Cup of Jking? The “latte salute”, American President Barack Obama’s Visual Rhetoric. Journal of Media Critiques (JMC), 2015.

  13. Özsoy, S. “Futbolun Sözel Hali : Televizyon Programları”, Global Media Journal: TR Edition 5 (9), Fall 2014.

  14. Bal, E., “Teknoloji Çağında Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. M. Bilal Arık, Seulçuk Üniversitesi, Sos. Bil. Ens. Gazetecilik ABD, Konya-2013.

  15. Liu, S., Volcic, Z., Gallois, C., “Introducing Intercultural Communication: Global Cultures and Contexts”, ISBN-13: 978-1446285909, Sage Journal.

  16. Campo-Diaz, J., “Journalism ethics in a digital environment: How journalistic codes of ethics have been adapted to the Internet and ICTs in countries around the World”, Francisco Segado-Boj

  17.Eşitti, Ş., “Bilgi Çağında Problemli İnternet Kullanımı ve Enformasyon Obezitesi: Promlemli İnternet Kullanımı Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uygulanması”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2015/II 49 75-97. (2)

  18.Değirmencioğlu, G., “Dijitalleşme Çağında Habercilik Pratiklerinin Değişimi ve Yeni Habercilik Türleri”, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Ocak / Şubat / Mart- Kış Dönemi Sayı: 10 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1


      Ana sayfa


  Docent doktor

  Indir 34.94 Kb.