bilgiz.org

Diş kapaktir. Karton ve bez (mavi-siyah) ciltte bulunur. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz
Tarih29.12.2017
Büyüklüğü205.97 Kb.
TipiYazı

Indir 205.97 Kb.

GİZLİLİK DERECESİ


DIŞ KAPAKTIR.

Karton ve bez (mavi-siyah) ciltte bulunur.Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ


TEZ BAŞLIĞI BURAYA GELİR

GEREKLİ İSE İKİNCİ SATIR

GEREKLİ İSE ÜÇÜNCÜ SATIR, ÜÇ SATIRA SIĞDIRINIZ

Sadece Ad SOYAD yazılmalıdır. Unvan yazılmamalıdır.


Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Kelimelerin ilk harfler büyük, diğer harfler küçük yazılacak.Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Öğrenci Adı SOYADI

Danışman bilgisi, beyaz kapaklı tezde ilk sayfada var. Bez (mavi-siyah) ciltte yok.


Neden? Çünkü iç kapakta geçecek.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.


Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Haberleşme Mühendisliği Program


Anabilim Dalı :

Herhangi Mühendislik, Bilim

Programı :

Herhangi Program
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ad SOYAD

Bez (mavi-siyah) cillte bu bölüm olmayacaktır.


TEZİN SAVUNULDUĞU AY YIL

Beyaz cilt hazırlarken bölüme verildiği tarih esas alınır, Bez (mavi-siyah) ciltte ise tezin savunulduğu tarih ay yıl olarak yazılır.Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.


TEZİN SAVUNULDUĞU AY YIL

Unvan yazılmamalıdır.

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.


İÇ

KAPAKTIR.

Beyaz karton cilt ve bez cilt (mavi-siyah) teslim ederken gereklidir.


Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜTez Danışmanı: Prof. Dr. Ad SOYAD

Eş Danışman: Prof. Dr. Ad SOYADElektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Haberleşme Mühendisliği Programı


Anabilim Dalı :

Herhangi Mühendislik, Bilim

Programı :

Herhangi Program

Öğrenci Adı SOYADI

(Öğrenci No)


DOKTORA/YÜKSEK LİSANS TEZİ


TEZ BAŞLIĞI BURAYA GELİR

GEREKLİ İSE İKİNCİ SATIR

GEREKLİ İSE ÜÇÜNCÜ SATIR, ÜÇ SATIRA SIĞDIRINIZ


Sayfa numarası iç kapaktan itibaren saymaya başladığı için Onay Sayfası Türkçe tezlerde “iii” numaralı sayfaya, ingilizce tezlerde ise “v” numaralı sayfaya denk gelir.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Yüksek Lisans ya da Doktora...Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Bu tarih, beyaz kapaklı ilk tezin bölüme verildiği tarihtir.Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.


Milli Savunma Üniversitesi Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünün ............. numaralı Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisi Adı SOYADI ..............., ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra ...............danışmanlığında ve .......................eşdanışmanlığında (varsa) hazırladığı “TEZ BAŞLIĞI .................. .................................................................... ” başlıklı tezini aşağıda imzaları olan jüri önünde başarı ile sunmuştur.Tez Danışmanı : Prof. Dr. Adı SOYADI ..............................

İstanbul Teknik Üniversitesi
Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Adı SOYADI .............................

Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Adı SOYADI ..............................

Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Adı SOYADI ..............................

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(Varsa) Prof. Dr. Adı SOYADI ..............................

İstanbul Üniversitesi

(Varsa) Prof. Dr. Adı SOYADI ..............................

Bilkent Üniversitesi
Teslim Tarihi : 22 Eylül 2009

Savunma Tarihi : 21 Aralık 2009


Bu tez çalışmasında belirtilen görüş ve yorumlar yazara aittir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ya da diğer kamu kuruluşlarının görüşlerini yansıtmaz. Ayrıca bu tez çalışması bilimsel ahlak ve etik değerlere uygun olarak yazılmış olup, yararlanılan tüm eserler kaynaklarda gösterilmiştir.Tarih ve yazar isminin aynı hizada olması gerekir.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Aralık 2012
İmza

Ad Soyad

İthaf Sayfası

İstenirse önsözden önce yerleştirilebilir ve numaralandırılmaya dahil edilir.Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Eşime ve çocuklarıma,
ÖNSÖZ

Önsöz bölümünün içerisindeki metinler 1 satır aralıklı yazılır. Tezin ilk sayfası niteliğinde yazılan önsöz iki sayfayı geçmez.

Tezi destekleyen kurumlara ve yardımcı olan kişilere bu kısımda teşekkür edilir. Önsöz metninin altında sağa dayalı olarak ad-soyad, sola dayalı olarak ay, yıl biçiminde tarih yazılır. Bu iki unsur aynı hizada olur.

Aralık 2012

Tarih ve yazar isminin aynı hizada olması gerekir.


Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.


Ad SoyadBir sonraki “İçindekiler” bölümünün tek numaralı sayfaya denk gelmesi için çift numaralı olan bu sayfayı boş bıraktık.


Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.
İÇİNDEKİLER

hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır.Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Sayfa yazısı sağa dayalı olur.

Sayfa bilgisi içeren ana başlıkların (içindekiler, çizelge listesi, şekil listesi) altında 6 punto önce, 12 punto sonrası boşlukla yerleştirilmesi önerilir.

Metin içindeki başlıkların stilleri “BAŞLIK1”, “BAŞLIK2” gibi ayarlandıktan sonra içindekiler listesi otomatik olarak oluşturulmuştur.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

İÇİNDEKİLERSayfa

1.GİRİŞ 28

1.1Tezin Amacı 28

1.2Literatür Araştırması 28

1.3Hipotez 292.BÜTÜNLEŞİK VERİ 30

2.1Amaç 30

2.2İnternet Servis Ağları 30

2.3Ağ Tabanlı Proje Geliştirilmesi 313.Çizelge ismi nokta ile bitirilmelidir. 31

4.AKIM TAHMİNLERİ 32

4.1Amaç 32

4.1.1 Yapay sinir ağları 32

4.1.2 Autoregressif modeller 33

4.1.3 Süreç tabanlı model: SWAT 33

4.1.4 Çok değişkenli analiz 34

4.2Çalışma Alanı 39

4.3Uygulama Verisi 395.GEREKLİ İSE BÖLÜM 4 44

5.1Çalışmanın Uygulama Alanı 44

5.2İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük 44

5.2.1 Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 44

5.2.1.1Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 44

6.GEREKLİ İSE BÖLÜM 5 47

6.1Çalışmanın Uygulama Alanı 47

6.2İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük 47

6.2.1 Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 47

6.2.1.1Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 47

7.SONUÇ VE ÖNERİLER 49

7.1Çalışmanın Uygulama Alanı 49

7.2İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük 49

7.2.1 Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 49

7.2.1.1Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük 49KISALTMALAR

AIC : Akaike Information Criteria

ANN : Artificial Neural Network

App : Appendix

BP : Backpropagation

CGI : Common Gateway Interface

ESS : Error sum-of-squares

GARCH : Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

GIS : Geographic Information Systems

HCA : Hierarchical Cluster Analysis

Mbps : Megabits per second

St : Station

SWAT : Soil and Water Assessment Tool

UMN : University of Minnesota

KISALTMALAR

hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır.

Kısaltma koyu, açıklama normal yazılır.Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

KISALTMALAR

hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır.

Kısaltma koyu, açıklama normal yazılır.Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.


Kenar boşlukları, “Sayfa yapısı” bölümündeki ayarlar üzerinden “Karşılıklı Kenar Boşlukları” olarak ayarlanır. Alt, üst ve dış kenar boşlukları 2,5 cm olarak, iç kenar boşluğu ise 4 cm olarak ayarlanır.
Değişiklikler tüm belgeye uygulanır.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.
Kenar boşlukları “Karşılıklı Kenar Boşlukları” olarak ayarlanır. Alt, üst ve dış kenar boşlukları 2,5 cm olarak, iç kenar boşluğu ise 4 cm olarak ayarlanır.
Değişiklikler tüm belgeye uygulanır.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

SEMBOL LİSTESİα : Hücum Açısı

β : Artificial Neural Network

µ : Appendix


Kenar boşlukları, “Sayfa yapısı” bölümündeki ayarlar üzerinden “Karşılıklı Kenar Boşlukları” olarak ayarlanır. Alt, üst ve dış kenar boşlukları 2,5 cm olarak, iç kenar boşluğu ise 4 cm olarak ayarlanır.
Değişiklikler tüm belgeye uygulanır.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.
Kenar boşlukları “Karşılıklı Kenar Boşlukları” olarak ayarlanır. Alt, üst ve dış kenar boşlukları 2,5 cm olarak, iç kenar boşluğu ise 4 cm olarak ayarlanır.
Değişiklikler tüm belgeye uygulanır.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

SEMBOLLER

hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır.

Sembol koyu, açıklama normal yazılır.

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.ÇİZELGE LİSTESİ

hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır.


Bu çizelgede hizalama, paragrafların sekme ayarlarından yapılmıştır. Numaralar elle yazılmıştır.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

ÇİZELGE LİSTESİ

hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır.
Bir satırı aşan isimlerde satırların burada olduğu gibi aynı hizadan başlamasına özen gösteriniz.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

ÇİZELGE LİSTESİ

Sayfa

Çizelge 1.1 : Tek satırlı ve kolonlar ortalanmış çizelge 2


  1. Çizelge ismi nokta ile bitirilmelidir. 4

Bir satırı aşan isimlerde satırların burada olduğu gibi aynı hizadan başlamalıdır.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Çizelge 3.1 : Yatay sayfada birden fazla satırlı çizelge isimlendirme : önemli nokta satırların aynı hizadan başlamasıdır. 11

Çizelge 4.1 : Çizelge örneği 14

Çizelge 5.1 : Beşinci bölümde örnek çizelge 16

Çizelge 6.1 : Altıncı bölümde çizelge 18

Çizelge A.1: Ekler bölümünde çizelge örneği 25


ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa

Örnek şekil. 45

Beşinci bölümde örnek şekil. 48

Altıncı bölümde örnek şekil. 50


TÜRKÇE TEZ BAŞLIĞI BURAYA YAZILIR

ÖZET

Özet hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. Tezlerde, özet 300 kelimeden az olmamak kaydıyla 1-3 sayfa, İngilizce genişletilmiş özet de 3-5 sayfa arasında olmalıdır.

Özetlerde tezde ele alınan konu kısaca tanıtılarak, kullanılan yöntemler ve ulaşılan sonuçlar belirtilir.

Özetlerde kaynak, şekil, çizelge verilmez.

Özetlerin başında, birinci dereceden başlık formatında tezin adı (önce 72, sonra 18 punto aralık bırakılarak ve 1 satır aralıklı olarak) yazılacaktır. Başlığın altına büyük harflerle sayfa ortalanarak ÖZET yazılmalıdır.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

THESIS TITLE IN ENGLISH HERE

SUMMARY

1 line spacing must be set for summaries. For theses in Turkish, the summary in Turkish must have 400 words minimum and span 1 to 3 pages, whereas the extended summary in English must span 3-5 pages.

For theses in English, the summary in English must have 400 words minimum and span 1-3 pages, whereas the extended summary in Turkish must span 3-5 pages. A summary must briefly mention the subject of the thesis, the method(s) used and the conclusions derived.

References, figures and tables must not be given in Summary.

Above the Summary, the thesis title in first level title format (i.e., 72 pt before and 18 pt after paragraph spacing, and 1 line spacing) must be placed. Below the title, the expression ÖZET (for summary in Turkish) and SUMMARY (for summary in English) must be written horizontally centered.

It is recommended that the summary in English is placed before the summary in Turkish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Giriş bölümü tek numaralı (1.) sayfadan başlaması gerekmektedir. Bu nedenle çift numaralı olan bu sayfayı boş bıraktık.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Giriş bölümü tek numaralı (1.) sayfadan başlaması gerekmektedir. Bu nedenle çift numaralı olan bu sayfayı boş bıraktık.


Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.
1.GİRİŞ

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

1.1Tezin Amacı

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

1.2Literatür Araştırması

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est.
  1. Model yapıları.

1.3Hipotez

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Tek satırlı ve kolonlar ortalanmış çizelge.


Kolon A

Kolon B

Kolon C

Kolon D

Satır A

Satır A

Satır A

Satır A

Satır B

Satır B

Satır B

Satır B

Satır C

Satır C

Satır C

Satır C

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

2.BÜTÜNLEŞİK VERİ

2.1Amaç

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

2.2İnternet Servis Ağları

Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.ÖRNEK


ŞEKİL


Üst yapılar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

2.3Ağ Tabanlı Proje Geliştirilmesi

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

3.Çizelge ismi nokta ile bitirilmelidir.


Kolon A

Kolon B

Kolon C

Kolon D

Satır A

Satır A

Satır A

Satır A

Satır B

Satır B

Satır B

Satır B

Satır C

Satır C

Satır C

Satır C

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

4.AKIM TAHMİNLERİ

4.1Amaç

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

4.1.1 Yapay sinir ağları

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam ….ÖRNEK


ŞEKİL


Sinir hücresi, Çetin (2003)’ten uyarlanmıştır.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

4.1.2 Autoregressif modeller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna (3.1).


Denklemler metin bloğuna ortalı olarak hizalandırılır.

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.


(3.)

Denklem numaraları sağa yaslanır, koyu yazılır.

Oluştururken yardımcı kaynak:http://support.microsoft.com/kb/313017

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Parametreler tek tek açıklanır.

4.1.3 Süreç tabanlı model: SWAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Şekiller ortalanır.

Kırmızı çizgi ile gösterildiği gibi iki satırın yazıları hizalanır.


Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.
ÖRNEK

ŞEKİL


Birden fazla satırlı şekil isimlendirmesinde önemli nokta


satırların aynı hizadan başlamasıdır.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

4.1.4 Çok değişkenli analiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna (3.2). Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

ÖRNEK

ŞEKİLÖrnek şekil ismi nokta ile bitirilmelidir.

(3.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
ÖRNEK ŞEKİL


Sayfa numarası, kağıt dikey tutulduğunda sayfanın kısa kenarının alt-ortasına, yatay tutulduğunda uzun kenarınının alt-ortasına yazılır.


Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Yatay tam sayfa şekil.


4.2Çalışma Alanı

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

4.3Uygulama Verisi

Cümle sonunda referans

Cümle başında referans

Numaralı referans.

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna (Nelson, 1988).

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum [1].

Nelson (1988) analized lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.


Çizelge ortalanır. Kırmızı çizgi ile gösterildiği gibi iki satırın yazıları hizalanır

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Yatay sayfada birden fazla satırlı çizelge isimlendirme: önemli nokta satırların aynı hizadan başlamasıdır.Parametre


Kolon 2


Kolon 3


Kolon 4

Kolon 5

Alt kolon

Alt kolon

Alt kolon

Alt kolon

Alt kolon

Satır 1

-7.680442

7.6986348

0.00

0.00

0.00

12

12

Satır 2

140

-

0.50

0.00

0.00

0

0

Satır 3

37.174357

37.16192697

0.00

0.00

0.00

0

24

Satır 4

140

-

0.50

0.00

0.00

0

0

Satır 5

37.174357

37.16192697

0.00

0.00

0.00

0

24

Satır 6

140

-

0.50

0.00

0.00

0

0

Satır 7

37.174357

37.16192697

0.00

0.00

0.00

0

24

Satır 8

140

-

0.50

0.00

0.00

0

0

Satır 9

37.174357

37.16192697

0.00

0.00

0.00

0

24

Satır 10

140

-

0.50

0.00

0.00

0

0

Satır 11

37.174357

37.16192697

0.00

0.00

0.00

0

24

Satır 12

140

-

0.50

0.00

0.00

0

0

Satır 13

37.174357

37.16192697

0.00

0.00

0.00

0

24

Satır 14

140

-

0.50

0.00

0.00

0

0

Satır 15

37.174357

37.16192697

0.00

0.00

0.00

0

24

Arkalı önlü baskılarda her bölümün ilk sayfasının (birinci derece başlıkların) okuma yönünde sağdaki sayfada olmasına dikkat edilir.Bu bir nottur, çıktı alamadan önce siliniz.

Bir sonraki bölümün tek numaralı sayfaya denk gelmesi için çift numaralı olan bu sayfayı boş bıraktık.


Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

5.GEREKLİ İSE BÖLÜM 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

5.1Çalışmanın Uygulama Alanı

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

5.2İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea

5.2.1 Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea

5.2.1.1Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük

Her bölümün ilk sayfasının (birinci derece başlıkların) okuma yönünde sağdaki sayfada (tek numaralı sayfada) olması gerekmektedir.

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Beşinci derece başlık: dördüncü dereceden sonrası numaralandırılmaz

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

ÖRNEK ŞEKİL


Örnek şekil.

This indicates that the ANN is accurate at base flow and flow height values lower then 3 m.

Çizelge örneği.Kolon A

Kolon B

Kolon C

Kolon D

Satır A

Satır A

Satır A

Satır A

Satır B

Satır B

Satır B

Satır B

Satır C

Satır C

Satır C

Satır C

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

6.GEREKLİ İSE BÖLÜM 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

6.1Çalışmanın Uygulama Alanı

In this thesis, the necessary steps for constructing an end-to-end streamflow forecasting system were discussed. These steps include the use

6.2İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea

6.2.1 Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea

6.2.1.1Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Beşinci derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Beşinci bölümde örnek şekil.

This indicates that the ANN is accurate at base flow and flow height values lower then 3 m.

Beşinci bölümde örnek çizelge.


Kolon A

Kolon B

Kolon C

Kolon D

Satır A

Satır A

Satır A

Satır A

Satır B

Satır B

Satır B

Satır B

Satır C

Satır C

Satır C

Satır C

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

7.SONUÇ VE ÖNERİLER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

7.1Çalışmanın Uygulama Alanı

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

7.2İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea

7.2.1 Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea

7.2.1.1Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.
ÖRNEK

ŞEKİL


Altıncı bölümde örnek şekil.

This indicates that the ANN is accurate at base flow and flow height values lower then 3 m.

Altıncı bölümde bir çizelge.Kolon A

Kolon B

Kolon C

Kolon D

Satır A

Satır A

Satır A

Satır A

Satır B

Satır B

Satır B

Satır B

Satır C

Satır C

Satır C

Satır C

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna.

KAYNAKLAR

KAYNAKLAR yazar soyadına göre, A dan Z ye sıralanır.Bu bölüm 1 satır aralıklı olarak yazılır.

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Abrahart, R. J. ve See, L. (1998). Neural Network vs. ARMA Modelling: Constructing Benchmark Case Studies of River Flow Prediction. In GeoComputation ’98. Proceedings of the Third International Conference on GeoComputation, University of Bristol, United Kingdom, 17–19 Eylül (CD-ROM).

Abrahart, R. J. ve See, L. (2000). Comparing neural network and autoregressive moving average techniques for the provision of continuous river flow forecasts in two contrasting catchments, Hydrolog. Process., 14, 2157–2172.

Acar, M. H. ve Yılmaz, P. (1997). Effect of tetramethylthiuramdisulfide on the cationic poymerization of cylohexeneoxide, The 2nd International Conferences on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Orlando, Florida, USA, 19-23 Nisan.

Box, G. E. P. ve Jenkins, J. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day, San Francisco, CA.

Burger, J., Gochfeld, M., Jeitner, C., Burke, S., Stamm, T., Snigaroff, R., Weston, J. (2007). Mercury levels and potential risk from subsistence foods from the Aleutians. Science of The Total Environment, 384, 93-105 doi:10.1016/j.scitotenv.2007.05.004.

Burke, W.F. ve Uğurtaş, G. (1974). Seismic interpretation of Thrace basin, TPAO internal report, Ankara, Turkey.

Burlando, P., Rosso, R., Cadavid, L. G., ve Salas, J. D. (1993). Forecasting of Short-term Rainfall Using ARMA Models. J Hydrol. Cilt 144, sayı. 1-4, Sf. 193-211.

Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (1991). An motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (Sf. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

LePichon, X. (1997). Kişisel görüşme.

McCaffrey, R. and Abers, G. (1988). SYN3: A program for inversion of teleseismic body wave forms on microcomputers, Air Force Geophysics Laboratory Technical Report, AFGL-TR-88-0099, Hanscomb Air Force Base, MA.

Moore, C. (1991). Mass Spectrometry. In Encyclopedia of chemical technology (4. sürüm) (Cilt 15, Sf. 1071-1094). New York, NY: Wiley.

Nelson, M.R. (1988). Constraints on the seismic velocity structure of the crust and upper mantle beneath the eastern Tien Shan, Central Asia, (doktora tezi), MIT, Cambridge, MA.

Roberts. S. ve Jackson, J.A. (1991). Active normal faulting in central Greece: An overview, in The Geometry of Normal Faults, Spec. Publ. Geol. Soc. Lond., 56, p. 125-142, Eds. Roberts, A.M., Yielding, G. and Freeman, B., Blackwell Scientific Publications, Oxford.

Sisaky, A., Golab, F. ve Myer, B. (1989). Rust resistant potatoes, United Kingdom Patent, No: 2394783 tarih: 23.01.1989.

Simpson, B. (Producer) (2004). The corporation [DVD]. Canada: Big Picture Media Corporation.

TS-40561 (1985). Çelik yapıların plastik teoriye göre hesap kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A. ve Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 6, 629-654.

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L. ve diğ. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.


Tarih yok
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.
Zuckerman, M. ve Kieffer, S. C. (baskıda). Race differences in face-ism: Does facialprominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology.

Harper, E. B. (2007). The role of terrestrial habitat in the population dynamics and conservation of pond-breeding amphibians (doktora tezi). Adres: http://edt.missouri.edu/

Star trek planet classifications. (t.y.). Wikipedia. Alındığı tarih: 07.06.2010, adres: http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek_planet_classifications

Url-1 , alındığı tarih: 29.06.2006.

Url-2 <http://www.elet.polimi.it/ >, alındığı tarih: 10.01.2007.

Vanden, G., Knapp, S. ve Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. Alındığı tarih: 13.07.2010, adres: http://jbr.org/articles.html

İnternet kaynakları en sonda verilir.
Yazar belirsiz ise tam link ve alındığı tarih verilmelidir.
Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

[1] Abrahart, R. J. ve See, L. (1998). Neural Network vs. ARMA Modelling: Constructing Benchmark Case Studies of River Flow Prediction. In GeoComputation ’98. Proceedings of the Third International Conference on GeoComputation, University of Bristol, United Kingdom, 17–19 Eylül (CD-ROM).

[2] Abrahart, R. J. ve See, L. (2000). Comparing neural network and autoregressive moving average techniques for the provision of continuous river flow forecasts in two contrasting catchments, Hydrolog. Process., 14, 2157–2172.

KAYNAKLAR

Numaralı gösterim, metin içindeki kullanıldığı sıra esas alınır.

Bu bölüm 1 satır aralıklı olarak yazılır.Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.
EKLER

EK A: Haritalar

EK alt bölümlerinin isimleri EKLER ana başlığında listelenir. Fakat tezin başındaki İçindekiler listesine yazılmaz.Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

EK A

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Çoklu şekillerde herbir farklı şekil, gerekiyorsa (metin içinde herbirine birine atıf yapılacaksa) teker teker harflendirilerek ve açıklamasıyla verilir. Genel bir isim yeterli ise harflendirmeye eklerde gerek duyulmaz.

Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Bölgesel haritalar: (a)Yağış. (b)Akım. (c)Evapotranspirasyon …


Ekler bölümünde çizelge örneği.

Kolon A

Kolon B

Kolon C

Kolon D

Satır A

Satır A

Satır A

Satır A

Satır B

Satır B

Satır B

Satır B

Satır C

Satır C

Satır C

Satır C
ÖZGEÇMİŞAd Soyad:

Doğum Yeri ve Tarihi:

Adres:

E-Posta:

Lisans:

Yüksek Lisans (Varsa):

Mesleki Deneyim ve Ödüller:

Yayın ve Patent Listesi:

TEZDEN TÜRETİLEN YAYINLAR/SUNUMLAR

ÖZGEÇMİŞ hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. Fotoğraflı ve yayın listeli (yayını varsa) özgeçmiş önerilir. Fotoğraf ve adres şart değildir.


Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz.

Ganapuram S., Hamidov A., Demirel, M. C., Bozkurt E., Kındap U., and Newton A., 2007: Erasmus Mundus Scholar's Perspective On Water And Coastal Management Education In Europe. International Congress - River Basin Management, March 22-24, 2007 Antalya, Turkey.GİZLİLİK DERECESİ

(Gizlilik derecesi Hizmete Özel veya daha üstü gizlilik derecelerinde ise yazılacak, değilse boş bırakılacaktır.)


    Ana sayfa


Diş kapaktir. Karton ve bez (mavi-siyah) ciltte bulunur. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz

Indir 205.97 Kb.