bilgiz.org

DilekçE Örneğİ
Tarih02.07.2017
Büyüklüğü5.85 Kb.

Indir 5.85 Kb.DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tarih :


T.C. Merkez Bankası

Şube Müdürlüğü


DENİZLİ

Şirketimiz DENİZLİ SERBEST BÖLGESİ’ nde faaliyet göstermek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ ne müracaat etmektedir. 5.000.-USD$ olan faaliyet ruhsatı müracaat ücretinin 951 101 301 no’ lu Serbest Bölgeler Özel Hesabına tahsil edilmesini ve makbuzun tarafımıza verilmesini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Firma Adı :


Ödemeyi Yapan (Adı,Soyadı) :
Faaliyette Bulunulacak
Serbest Bölge : DENSER Serbest Bölgesi
Ödeme Nedeni : Faaliyet Ruhsatı Ücreti Ödemesi


    Ana sayfa


DilekçE Örneğİ

Indir 5.85 Kb.