bilgiz.org

Dicle üNİversitesi
Tarih26.12.2017
Büyüklüğü33.19 Kb.

Indir 33.19 Kb.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


KADIN İSTİHDAMI ÇALIŞTAYI

Kadın İstihdamının Sorunları ve Çözüm Önerileri
8 -9 Mayıs 2014, Diyarbakır

Bölgemizde yaşayan kadınlarımızın, eğitim düzeyinin düşüklüğü, kuma vakaları, erken yaşta evlilikler, istihdam olanaklarının yetersizliği, kalifiye eleman kıtlığı gibi birtakım temel problemleri bulunmaktadır. Aynı zamanda, bölgemizdeki kadınlar, çocuk ve yaşlı bakımı konularında tek başlarına mücadele vermektedirler. Bu geleneksel rollerin yüklediği görevlerin bir sonucu olarak iktisadi hayattan uzaklaşarak eve kapanmak durumunda kalmaktadırlar. Bu çalıştay çerçevesinde, kadınların istihdam alanında karşılaştıkları problemlerin tüm yönleriyle tanımlanması, sorunların geldiği düzeyin belirlenmesi ve sorun tespitinde kullanılacak yöntemlerin ve ölçüm araçlarının ortaya konulmasının yanı sıra, ayrımcılığa yol açan ekonomik, siyasal, toplumsal ve yapısal faktörlerin sınıflandırılması, kadınların ekonomik ve sosyal problemlerinin azaltılması ve uzun vadede ortadan kaldırılması sürecinde uygulanması gereken politikalara ve stratejilerilere dair önerilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere, Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKSAM) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile, kadınlarla ilgili çeşitli konularda çalışan akademisyenler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri ile toplumun çeşitli katmanlarından kadınlar bir araya gelecektir.

Çalıştay, konferanslar, çalışma atölyeleri ve atölye raporlarının sunumu ile toplu sonuç raporunun yazımından oluşan iki bölümde gerçekleştirilecektir. Çalıştay Sonuç Raporu ve Sunumları, Çalıştay Kitabı halinde basılacaktır.Misafir katılımcılarımızın, Dicle Üniversitesi Turizm Uygulama Oteli’nde konaklamaları sağlanacaktır. Çalıştay Sosyal Programı olarak, başta Diyarbakır Surları olmak üzere, birçok kültür mirasını barındıran Sur içi bölgesini kapsayan bir şehir gezisi ve Çalıştay Yemeği düzenlenecektir.

KAPSAM
Çalıştay’ın içeriği, aşağıdaki dört ana başlık altında toplanmıştır. İçerik, ana başlıklarla ilgili olmak kaydıyla, katılımcıların önerilerine açıktır.

 1. Kadın İstihdamının Hukuksal Çerçevesi

 • İş Hukuku ve Kadın İstihdamı

 • Aile Hukuku ve Kadın istihdamı

 • Kadın istihdamında medenî durumun etkileri

 • Evlilik, bekârlık, doğum vb. durumların çalışan kadın üstünde etkileri

 • İşyerinde mobbing ve taciz karşısında hukuksal hakların kullanımı

 • Kadın istihdamının artırılmasına yönelik yasal düzenlemeler

 • Kadın istihdamını engelleyen yasal düzenlemeler

 • İşçi ve memur kadınlarla ilgili yasal düzenlemeler

 • Kadın çalıştıran işverenleri etkileyen yasal düzenlemeler

 • İş ve ev yaşamını uyumlaştırmaya yönelik yapılan yasal düzenlemeler

 • Kadına karşı fiziksel şiddetin önlenmesi ile ilgili yasal düzenlemeler

 • Kadına karşı ekonomik şiddetin önlenmesi ile ilgili yasal düzenlemeler

 • Kadının eş seçme özgürlüğünün engellenmesine karşı yasal düzenlemeler
 1. Kadın İstihdamının Ekonomik Çerçevesi

 • Kadın istihdamının sektörel dağılımı ve çeşitliliği

 • Kayıt dışı istihdam

 • Kadın istihdamı ve sosyal güvenlik

 • İstihdam politikaları ve kadın

 • Kadın istihdamında ücret politikaları

 • Kadın girişimciliğinde sermaye ve bilgi sorunu: fırsatlar, destekler ve engeller

 • Kadın girişimciliğinde ‘sosyal güven’ sendromu

 • Kadınların işgücüne katılımının önündeki engeller

 • Kadınlara ilişkin genel ekonomik göstergeler

 • Kadın yoğunluklu istihdam alanları

 • Nitelikli kadın çalışma oranı

 • Ekonomik Şiddet

 • Kamuda ve özel sektörde kadın çalışma yoğunluğu

 • Kadınlarda Girişimcilik ve kadın işverenler

 • Ücretsiz aile işçiliği
 1. Kadın İstihdamının Sosyo-Kültürel Çerçevesi

 • Toplumsal algıda kadının çalışması ve kadın istihdamı

 • Toplumsal Cinsiyet Rollerinin kadın istihdamına etkileri, (Evlilik, Bekârlık, Annelik..)

 • Kadın İstihdamı ve Aile

 • Gelenekler, İnançlar ve Kadın İstihdamı

 • Kadın istihdamında Bölgesel etkenler
 1. Kadın İstihdamının Eğitsel Çerçevesi

 • İlköğretim ve kız çocuklarının öğrenimi sorunları

 • Kadının Meslekî Eğitimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri

 • Kadının Üniversite Eğitimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri

 • Kadın istihdamının eğitim durumuna göre dağılımı

PROGRAM
I.GÜN – 8 Mayıs 2014
Kayıt

08:30 – 09:30


Açılış Konuşmaları

09:30 – 09:45


Konferans I

Çalışma Yaşamında Hangi Eşitlik?”

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

Hacettepe Üniversitesi

09:45 – 10:45
ARA
Konferans II

“ Kalkınma’da Kadın Emeği”

Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK

Çukurova Üniversitesi

11:00 - 12:00


Öğle Arası
Çalışma Atölyeleri

13:00 – 17:00II. GÜN – 09 Mayıs 2014
Çalışma Atölyelerinin Raporlarının Sunulması

09:30 – 12:00


Öğle Arası
Sonuç Raporu Üstünde Görüşmeler

13:00 – 14:30


Ara
Sonuç Raporunun Yazımı

15:00 – 16:00


Ara
Sonuç Raporunun Sunulması

16:00 – 17:00KATILIM

ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek Bostan BUDAK, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Levent GÖKDEMİR, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Bilal SAVAŞ, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Murat KANDEMİR, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem TONÇER, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Sema BAŞBAĞ, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Tuba BİÇER, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Cahit AYDEMİR, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Seyfettin ASLAN, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Betül URHAN, Kocaeli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Buket KARATURHAN, Ege Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer ERGÜN, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat PIÇAK, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Filiz YAVUZ İPEKYÜZ, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Naciye YILDIZ, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Neşe BARAN ÇELİK, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Songül AKIN, Dicle Üniversitesi

Dr. Tülay AVŞAR, Mustafa Kemal Üniversitesi

Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL, Dicle Üniversitesi

Arş. Gör. Esra TEKİN, Dicle Üniversitesi

Arş. Gör. Seçil YALAZ TOPRAK, Dicle Üniversitesi

KAMU KURUMLARI TEMSİLCİLERİ

Ayşegül ÖZBEK, Karacadağ Kalkınma Ajansı

Erhan YÜKSEKOL, Türkiye İş Kurumu

M. Salih URAS, Türkiye İstatistik Kurumu

Semra KIRATLI, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Şura HAMİDİ, Türkiye İş Kurumu

Mekiye ISSI, ÇATOM Sorumlusu

Muhammed YİĞİTKAN, ÇATOM Sorumlusu

MESLEK KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİ
Meryem ÖZDEMİR, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Didar AVCITÜRK, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TEMSİLCİLERİ,GİRİŞİMCİLER ve ÇALIŞANLAR

Edibe KAYA, Güneydoğu Girişimciler Derneği

Ekin Didem YAKA,

Esra AKSU, Diyarbakır İş Kadınları Derneği

Hamide AKAR, Diyarbakır İş Kadınları Derneği

Müjgan ADA,Genç Girişimciler ve Liderler Derneği

Nevin İL, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği

Özlem Demir, Güneydoğu Girişimciler Derneği

Reyhan AKTAR, Diyarbakır İş Kadınları Derneği

Serap AŞILI, Genç Girişimciler ve Liderler Derneği

Şengül BAŞPINAR, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği

Müzeyyen KORKUTATA, Kınalı Eller Derneği

Yurdum Hasgül ÇAĞATAY, Girişimci

Songül BULDU, Girişimci

Hamide AKAR, Girişimci

Berrin BULDU, Çalışan

Evin ŞAHİN, Çalışan

Filiz ŞOLA, Çalışan

Hülya AKAR, Çalışan

Adalet KESKİN, Çalışan

Gülçin ABDULLAH, Çalışan

KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ, Onursal Başkan, Dicle Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nuriye METE, Düzenleme Kurulu Bşk., DÜKSAM Müdürü.

Prof. Dr. Levent GÖKDEMİR, Dicle Üniversitesi İİBF. Dekanı

Doç. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Pakize Gamze ERTEN BUCAKTEPE, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Naciye YILDIZ, Dicle Üniversitesi

Öğr. Gör. Aysel YILMAZ, Dicle Üniversitesi

Öğr. Gör. Füsun ÖZÇELEBİ, Dicle Üniversitesi

Öğr. Gör. Miyeser VURAL, Dicle Üniversitesi

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Levent GÖKDEMİR, Dicle Üniversitesi İİBF Dekanı.

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek Bostan Budak, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Murat KANDEMİR, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Bilal SAVAŞ, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Filiz YAVUZ İPEKYÜZ, Dicle Üniversitesi

SEKRETERYA

A.Vedat KOÇAL, Dicle Üniversitesi İİBF.

vedatkocal@dicle.edu.tr

0 532 665 66 45


    Ana sayfa


Dicle üNİversitesi

Indir 33.19 Kb.