bilgiz.org

Devlet parasiz yatililik ve bursluluk sinavi test kitapçIĞI

 • CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
 • TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü219.51 Kb.

  Indir 219.51 Kb.


  KİTAPÇIK TÜRÜ

  A


  5.

  SINIF


  T.C.

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI TEST KİTAPÇIĞI


  5. SINIF

  6 MAYIS 2006 Saat: 14.00
  Adayın Adı ve Soyadı :


  Aday No (T.C. Kimlik No) :
  DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için

  salon sorumlularına başvurunuz.

  2. Test kitapçığının ön ve arka yüzündeki açıklamaları okuyunuz.

  3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.

  CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  1. Cevap kağıdı üzerine yapacağınız işaretlemelerde siyah kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.

  2. Cevap kâğıdındaki bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.

  3. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızın ilgili bölümüne mutlaka işaretleyiniz.

  4. Cevap kâğıdında TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN BİLGİSİ ve SOSYAL BİLGİLER testleri için dört ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.

  Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.


  ÖRNEK KODLAMA
  A B C D


  TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  1. Bu test kitapçığında TÜRKÇE testinde 25, MATEMATİK testinde 25, FEN BİLGİSİ testinde 25 ve SOSYAL BİLGİLER testinde 25 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

  2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz.

  3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

  4. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

  5. Puanlamada her soru grubu için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayınız.

  6. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız.
  BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

  1. “Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız, eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Çocuk, okula doğru koşarak gitti.

  B) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum.

  C) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.

  D) O her zaman hesaplarını doğru yapar.


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “yaşlı” sözcüğü diğerleriyle eş seslidir?
  A) Hıçkırarak, yaşlı gözleriyle bana baktı.

  B) Mahallenin yaşlıları toplantı yaptılar.

  C) Oldukça sevecen, yaşlı bir teyzeydi.

  D) Bu evin yaşlı bir sahibi vardı.


  3. “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-gisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?
  A) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?

  B) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.

  C) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.

  D) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.


  4. 1- Konu

  2- Hazır


  3- Önem

  4- Beraber

  5- Bağımsız

  6- Güneş


  7- İnsan
  Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi “lık, lik” eki getirildiğinde yeni bir anlam kazanır?
  A) 6 B) 5 C) 4 D) 3
  5. “Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-sinde “aşırı” anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Doktor, çocuklara koyu süt önermiyor.

  B) Takımın koyu taraftarları erkenden geldiler.

  C) Balıkçılar koyu mavi denizlere açıldılar.

  D) Aralarında koyu bir sohbet başladı.


  6. “Kardeşim, ………. bize ………. için elinden geleni yapıyordu.” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin geti-rilmesi uygun değildir?
  A) üzüntüsünü - hissettirmemek

  B) duygularını - yansıtmamak

  C) heyecanını - belli etmemek

  D) saygısını - göstermemek


  7. “Dünyanın neresinde olursa olsun bir huzursuz-luk varsa, onunla ilgilenmeliyiz. Aksi takdirde bundan biz de huzursuz oluruz.” diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A) Bilinçli olduğu B) Duyarlı olduğu

  C) Üzgün olduğu D) İleri görüşlü olduğu


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Geleceğimi bildiği hâlde beni karşılamadı.

  B) Annesinin geleceğini öğrenince sevindi.

  C) Güzel şiirler yazdığı için ödül aldı.

  D) Ağır çanta taşımaktan sırtı ağrıdı.


  9. Aşağıdaki atasözlerinden hangileri aynı anlama gelmektedir?
  1- Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.

  2- Av avlayanın, kemer bağlayanın.

  3- At sahibine göre kişner.

  4- At binenin, kılıç kuşananın.


  A) 1-2 B) 2-3 C) 2-4 D) 1-4
  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, diğerlerine göre özel anlamlıdır?
  A) Baharın en güzel çiçeği papatyadır.

  B) Çankırı, oldukça düzenli bir şehirdir.

  C) En sevilen spor dalı futboldur.

  D) Çocuk, en büyük mutluluk kaynağıdır.


  11. - Güzel sanatlara ilgi duyuyor musunuz?

  - Resim ve müziğe yatkınım.

  - O zaman tablolarınız ve besteleriniz vardır.

  - …………………………… .


  Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
  A) İşi o kadar ilerletmedim.

  B) Eh birkaç şiir yazdım.

  C) Birkaç çalışmam var.

  D) Yalnız iki beste yapabildim.


  12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
  A) Onur ile Oğuz uçurtma yarıştırıyorlardı.

  B) Elma ve şeftali yaz meyvesidir.

  C) İlkbaharda yaylanın yolunu tutarız.

  D) Bu yıl yağmur ve kar daha çok yağdı.

  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
  A) O, iki katlı, bahçeli bir evde yaşıyordu.

  B) Mahallemizde pazar, perşembe günü kurulur.

  C) Akşam izlediğim film çok heyecanlıydı.

  D) Yengemin yüzündeki yara izi çok belirgindi.


  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımı yanlıştır?
  A) Bugün okulda yaşananlar onu çok üzmüştü.

  B) Sevsende sevmesen de katlanacaksın.

  C) Evde iki tane kedi besliyordu.

  D) Hesabını iyi yaparsa ev de alabilir.


  15. Sevin çocuklar, ışığı renkleri,

  Ağaran günü,

  Kelebekleri,

  Karayı bile

  Sevgisiz gidilmez güzele, sevince.

  Her çiçek güzeldir sevince …

  Selahattin BATU
  Şiirden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
  A) Ölçüsüzce sevmek gerektiğine

  B) Güzelliklerin sevgiyle görülebileceğine

  C) Doğayı sevmek gerektiğine

  D) Sevginin her şeyi güzelleştireceğine


  16. Hoşgörü olmadan dostluk, arkadaşlık ve barış-tan söz edilemez. Hoşgörülü olmak, kazanabile-ceğimiz en güzel kişilik özelliklerinden biridir. Bu özellik sayesinde arkadaşlarımızla ve çevre-mizle daha iyi ve kalıcı ilişkiler kurarız. Arkadaş-larımıza karşı daha anlayışlı olur, onları daha çok severiz.
  Paragraftan, hoşgörü ile ilgili olarak aşağıdaki-lerin hangisi çıkarılamaz?
  A) İnsanlar arasında yakınlaşmayı sağladığı

  B) Dostluğun temelini oluşturduğu

  C) Arkadaşlıkların kalıcı olmasını sağladığı

  D) Doğuştan gelen bir özellik olduğu


  17. İnsanoğlu, binlerce yıldır doğaya egemen olmak istemiştir. Bunun sonucunda da rahat bir nefe-se, bir tutam yeşile, bir yudum temiz suya has-ret kalmıştır. İnsanlar dünyayı öylesine kirlet-miştir ki yarattıkları çöplükte şimdi boğulma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.


  Bu paragraf bir yazının hangi bölümünden alınmıştır?
  A) Giriş B) Başlık

  C) Gelişme D) Sonuç


  18. Cumhuriyeti yükselterek devam ettirmek her Türk gencinin kutsal görevidir. Bunun için Türk gençleri, gönül ve amaç birliği ile bu görevi yapmak zorundadırlar. Çünkü bu, onların iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarının gereğidir. Türk’ün geleneğine yakışan da budur.
  Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-miştir?
  A) Cumhuriyeti yaşatmanın Türk gencinin görevi olduğuna

  B) Gençlerin amaç birliği içinde olmaları gerektiğine

  C) Türklerin zengin bir kültüre sahip olduğuna

  D) Türk gencinin iyi bir vatandaş olması gerektiğine


  19. Tutsak değilsek başka uluslara,

  Okuduğumuzu anlıyor,

  Yazabiliyorsak kolayca,

  Özgürsek,

  Düşünebiliyorsak uygarca,

  Sana borçluyuz.

  Sami AYHAN
  Şiirde işlenen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Okuma-yazmanın önemi

  B) Uygarlığın önemi

  C) Özgür yaşama isteği

  D) Atatürk sevgisi

  20. Trafik kazalarında en büyük kusur insanlarındır. Taşıt arızasından kaynaklanan kaza sayısı çok azdır. Kazaların temel nedeni, sürücü ve yaya-ların trafik kurallarına uymamasıdır. Uykulu, yorgun veya alkollü olarak araç kullanan; hız yapan sürücülerle, dikkatsiz yayalar kazaların baş sorumlusudur.
  Paragrafta trafik kazalarıyla ilgili olarak aşağıda-kilerin hangisinden söz edilmemiştir?
  A) Araçlardan kaynaklanan hatalardan

  B) Trafik işaretlerinin yetersizliğinden

  C) Sürücülerin hız sınırını aşmasından

  D) Sürücülerin dinlenmeden uzun süre araç kullanmasından


  21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerini tutan sözcük yoktur?
  A) Ali’nin ödevi seninkinden daha güzel.

  B) Evin boya işini ben yaptım.

  C) Bu konuda onun söylediklerine katılıyorum.

  D) Saat tam dokuzda tören başlayacakmış.


  22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Derileri, Türk Hava Kurumuna verdik.

  B) Orhan, köpeğimiz Karabaş’ı çok severdi.

  C) Atalarımız, Kurtuluş savaşında destan yazmışlar.

  D) Gül, en sevdiğim çiçeklerden biridir.


  23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığı niteleyen sözcük yoktur?
  A) Baharda ağaçlar çiçek açmaya başlar.

  B) Konu başlıklarını kırmızı kalemle yazıyor.

  C) Gürültüyle açılan büyük kapıdan içeriye girdik.

  D) Sporcular sağlam bir vücuda sahiptirler.


  24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiştir?
  A) Oturduğumuz mahallenin sokakları onarıldı.

  B) Futbol sahamız önümüzdeki hafta açılacak.

  C) Suçlular iki gün içinde yakalandı.

  D) Dede, torunlarına güzel bir masal anlatmış.

  25. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
  A) Gece, ayı hilal şeklinde gördüm.

  B) Bu iş iki ayda zor biter.

  C) Ay, ne sevimli bir çocuksun.

  D) Yüzü ay gibi parlıyordu.


  TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

  MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
  1. (13  15  17  ...  31)  (12  14  16  …  30)

  işleminin sonucu kaçtır?


  A) 414 B) 430 C) 860 D) 992
  2. Aşağıda noktalı kağıda çizilmiş çokgenlerden hangisi düzgün çokgendir?
  A) B)

  C) D)

  3. 356a7 Verilen toplama işleminde a, b, c,

  2b314 d, e yerine gelecek rakamların sayı

  1600c değerleri toplamı kaçtır?

  8d57

  e3720
  A) 18 B) 20 C) 22 D) 24


  4. 9024 295 7523 397 5923 198

  a0 b8 c9
  Verilen bölme işlemlerinde a0, b8, c9 iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, a, b ve c rakamlarının sayı değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?


  A) b < c < a B) a < b < c

  C) a < c < b D) b < a < c


  5. 19 kişilik bir sınıfta boy sıralaması yapılıyor. Sınıftaki öğrencilerden Mehmet, Ahmet’ten daha kısa olup, aralarında 5 kişi vardır. Ahmet bu sıranın tam ortasında olduğuna göre, uzundan kısaya doğru yapılan sıralamada Mehmet kaçıncı sıradadır?
  A) 4 B) 10 C) 15 D) 16

  6. Verilen şekilde, A, B ve C

  noktaları O merkezli çem-

  berin üzerinde, D noktası

  çemberin içindedir.
  Buna göre, aşağıda-kilerden hangisinde

  verilen noktalar birleştirilirse çemberin yarıçapı elde edilir?


  A) A ile B B) O ile D

  C) C ile D D) O ile C


  7. Yandaki taralı şeklin, II nu-

  maralı simetri doğrusuna

  göre simetriği aşağıdaki

  şekillerden hangisinde

  verilmiştir?

  A) B)

  C) D)

  8. Doğum gününde Aslı’ya hediye olarak, şarkı söyleyen ve 1 pille çalışan bebek alınmıştır. Yeni bir pilin ömrü 4 saat 40 dakika olup, bebeğin söylediği her bir şarkı 2 dakika sürmektedir. Aslı bebeğe her gün eşit sayıda şarkı söyleterek 1 pili 2 hafta kullanmak istiyor. Buna göre, Aslı bebeğe her gün kaç şarkı söyletmelidir?


  A) 8 B) 10 C) 12 D) 15

  9. Yandaki taralı eşkenar üçgen 1 tamı ifade etmektedir. Buna göre, aşağıda eş parçalara

  ayrılmış şekillerin taralı kısımlarının tamamı, hangisinde en büyüktür?
  A)

  B)

  C)  D)

  10. Öğretmen, öğrencilere yandaki yüzlük kartın ünü boyattırıyor. Eğer öğretmen 8 parçayı daha boyattırsaydı, boyalı  olmayan kısım yüzlük kartın kaçta kaçı olurdu?
  A) B) C) D)
  11.  ve  birer sayma sayısı olmak üzere, bir bileşik kesirdir. Bu kesrin en küçük değeri için  yerine gelebilecek en büyük değer kaçtır?
  A) 8 B) 9 C) 10 D) 11
  12. Toplamları 10 olan iki sayma sayısı kulanı-larak kaç farklı basit kesir yazılabilir?
  A) 4 B) 5 C) 7 D) 10

  13.


  Yukarıda eş parçalara ayrılmış olan şekil 1 tamı göstermektedir. Buna göre, aşağıda verilen şekillerdeki taralı kısımları gösteren kesrin, ondalık sayı olarak ifadesi hangisidir?


  A) 8,5 B) 5,7 C) 1,8 D) 1,7
  14. Gözde, babasından haftalık 25 YTL harçlık almaktadır. Gözde, ilk hafta harçlığının 8 YTL sini, ikinci hafta 15 YTL sini, üçüncü hafta da

  13 YTL sini biriktiriyor. Buna göre Gözde, üç haftada aldığı harçlığın yüzde kaçını harcamıştır?


  A) 36 B) 48 C) 52 D) 64
  15. 5  6  7  6  3 ve 10  11  12  13  14  12  5 tir.

  Buna göre, 78  79  80  …  87  88 toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


  A) 82  6 B) 82  8

  C) 83  9 D) 83  11


  16. Ali’nin elinde, şekildeki gibi birim

  küplerden 12 tane bulunmak-

  tadır. Ali bu küplerin hep-

  sini kullanarak aşağıdaki geo-

  metrik cisimlerden hangilerini

  oluşturamaz?
  I- Küp

  II- Kare prizma

  III- Üçgen prizma

  IV- Dikdörtgenler prizması


  A) Yalnız I B) III ve IV

  C) I ve III D) Yalnız III


  17. 0, 1, 4, 5, 7, 9 rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek, altı basamaklı en büyük tek doğal sayı ile altı basamaklı en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır?
  A) 869607 B) 870822

  C) 870831 D) 871083


  18. Birbirinden farklı 5 tane rakamın sayı değer-leri toplamı 14 tür. Bu rakamlar ile yazılabile-cek beş basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?
  A) 72972 B) 73882

  C) 73972 D) 82971

  19. Ankara’dan İzmir’e giden bir yolcu otobüsü,

  3 saat 45 dakika yol gittikten sonra 25 dakika mola veriyor. Tekrar yola çıktıktan 2 saat 15 da-kika sonra 25 dakika daha mola vererek, 1 saat daha yol gidiyor ve İzmir’e saat 17.10 da varıyor. Bu otobüs Ankara’dan saat kaçta yola çıkmıştır?


  A) 9.10 B) 9.15 C) 9.20 D) 10.00
  20.

  Yukarıda Selen’in yürüyüşü ile ilgili zaman ve yol grafiği verilmiştir. Buna göre, Selen’in yürüyüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A) İlk 15 dakikada 200 m yol yürümüştür.

  B) İlk 10 dakikada yolun yarısını yürümüştür.

  C) Yürüyüşü sırasında 5 dakika dinlenmiştir.

  D) İlk 5 dakikada yürüdüğü yolun uzunluğu, son 5 dakikada yürüdüğü yolun uzunluğu ile aynıdır.


  21.

  Yukarıda planı verilen Kerem’in odası, dik-dörtgen biçiminde olup eni 2,8 m, boyu 4,2 m dir. Bu odaya plandaki gibi eni 120 cm, boyu 210 cm olan bir yatak ile eni 80 cm ve boyu 130 cm olan bir masa yerleştirilmiştir. Yatak ve masanın kapladığı alan dışındaki boş alana, tek parça hâlinde konulabilecek, dikdörtgen şeklindeki bir halının alanı en fazla kaç m2 olur?


  A) 5 B) 6 C) 8 D) 9

  22.

  Yukarıda görünümü verilen yapı kaç eş küpten oluşmuştur?
  A) 16 B) 17 C) 18 D) 21
  23. Bir kenarının uzunluğu 10 cm olan kare şeklindeki fayanslardan 12 tanesi, düz bir zemin üzerinde yan yana konularak farklı dikdörtgenler oluşturuluyor. Bu dikdörtgen-lerden çevresi en küçük olanın çevresi kaç cm dir?
  A) 120 B) 140 C) 160 D) 260
  24. Annesi, ilköğretim 5. sınıfta okuyan Can’a doğumunda kendisine verilen kilo ve boy takip kartını gösteriyor. Can, doğduğunda boyunun 50 cm, 12 aylık iken ise 81,2 cm olduğunu görüyor. Can’ın boyu, 1 yaşına kadar ayda ortalama kaç cm artmıştır?
  A) 2,6 B) 2,7 C) 2,8 D) 2,9
  25.
  Yukarıda, I. şekildeki üçgenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek oluşturulan 4 üçgenden ortadaki taranarak II. şekil elde ediliyor. Bu işlem, II. şekildeki taranmamış üçgenlere de uygulanıyor ve III. şekil elde ediliyor. Aynı işlem III. şekildeki taranmamış üçgenlere de uygulanırsa, elde edilecek IV. şekilde taranmamış kaç tane üçgen olur?
  A) 13 B) 27 C) 36 D) 81

  MATEMATİK TESTİ BİTTİ.

  FEN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

  1.


  Şekil I, II ve III’te verilen durumların hangilerinde cisimlere etkiyen kuvvet diğerlerinden farklıdır?


  A) Yalnız I B) Yalnız II

  C) I ve II D) I ve III


  2. Mıknatısların özellikleri ile ilgili aşağıdaki-lerden hangisi yanlıştır?
  A) Bazı mıknatısların tek kutbu vardır.

  B) Zıt kutuplu mıknatıslar birbirini çeker, aynı adlı kutuplar birbirini iter.

  C) Mıknatısın uyguladığı kuvvet, temas gerektirmeyen kuvvettir.

  D) Mıknatıs günlük yaşantımızı kolaylaştıran birçok alette kullanılmıştır.


  3.  Ayçiçeğinin güneş ışığına yönelmesi

   Mıknatısın demir tozunu çekmesi

   Bulutların yer değiştirmesi
  Yukarıdaki durumlardan aşağıdakilerin hangilerine ulaşılamaz?
  I- Canlı varlıkların hareketli olduğu

  II- Cansız varlıkların hareketli olduğu

  III- Temas olmadan da cisimlere bazı kuvvetlerin etki edebileceği
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


  4. Yandaki basit elektrik

  devresindeki devre ele-

  manları sembollerle

  gösterilmek isteniyor.
  Buna göre bunların yerine

  çizilecek olan semboller hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  Açık

  Pil Anahtar Ampul


  A)
  B)


  C)
  D)

  5. Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul ışık verir?
  A) B)

  C) D)

  6. Güneş, Dünya’dan büyük olmasına karşın küçük görünür.


  Aşağıdaki resimlerin hangisinde bu durum söz konusu değildir?
  A) B)

  C) D)


  7. Dünya’nın kendi çev-resinde ok yönündeki hareketini göz önünde bulundurup K, L, M ve N noktalarında günün hangi zamanının ya-şanacağı aşağıdaki-lerin hangisinde doğ-ru olarak verilmiştir?


  K L M N
  A) Sabah Gece Akşam Öğle

  B) Akşam Gece Sabah Öğle

  C) Sabah Öğle Akşam Gece

  D) Akşam Öğle Sabah Gece

  8. Bir gözlemci şekildeki gibi karton kutunun içine tam orta kısma gelecek şekilde

  pinpon topu bağlayıp

  aydınlatma ve gözet-

  leme delikleri

  açıyor. Aydınlatma deliğinden el feneri ile

  kutunun içini aydınlatıyor.

  Sonra da kutunun dört yan yüzündeki gözetleme deliklerinden pinpon topunun nasıl göründüğüne bakıp görüntüyü çiziyor.
  Bu gözlemde pinpon topu, el feneri ve gözlemci hangi gök cisimlerini temsil eder?
  Gözlemci El feneri Pinpon topu
  A) Güneş Ay Dünya

  B) Dünya Güneş Ay

  C) Ay Dünya Güneş

  D) Ay Güneş Dünya


  9.

  Şekildeki gözlemcinin Ay’ı dolunay evresinde görebilmesi için Ay’ın kaç numaralı konumda olması gerekir?


  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


  10. Şekildeki düzenekte metal levha ısıtıldığında beherdeki suyun kaynadığı gözleniyor.

  Bu gözleme bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenir?

  A) Katılarda ısı, iletim yoluyla yayılır.

  B) Isı etkisiyle, metal levha genleşir.

  C) Bazı katılar, ısıyı daha iyi iletir.

  D) Katılar, ısıyı sıvılardan daha hızlı iletir.
  11.
  Şekildeki kaplarda kaynama sıcaklığında su bulunmaktadır. Bu kaplara eşit miktarda buz parçaları konulduğunda, II. kaptaki buzun daha çabuk eridiği gözleniyor.
  Bu gözlem sonucuna bağlı olarak aşağıdaki-lerden hangisi söylenebilir?
  A) Isının maddeleri etkilediği

  B) Isının sıcaktan soğuğa doğru aktığı

  C) Isı ve sıcaklığın farklı kavramlar olduğu

  D) Maddeler arasında ısı alışverişi olduğu


  12.
  İçinde naftalin buharı bulunan şekil I’deki kap, içinde buz bulunan şekil II’deki kabın içine konuluyor. Bir süre sonra naftalin buharının katı hâle dönüştüğü gözleniyor.
  Bu gözleme bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bir maddenin hacmi fiziksel hâline bağlı olarak değişir.

  B) Bir maddenin kütlesi fiziksel hâline bağlı değildir.

  C) Bir madde gaz hâlden, katı hâle geçebilir.

  D) Bir madde hâl değiştirirken ısı alışverişi olur.


  13.

  Şekildeki deneyde özdeş kaplarda ısıtılan sıvıların sıcaklıkları ölçülüyor.


  Bu deneyle aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
  A) Genleşmelerinin farklılığı

  B) Yoğunluklarının farklılığı

  C) Donma sıcaklıklarının farklılığı

  D) Kaynama sıcaklıklarının farklılığı


  1

  Madde

  Erime sıcaklığı (C)

  Donma sıcaklığı (C)

  X

  -25

  -25

  Y

  0

  0

  Z

  35

  35  4.
  Çizelgede X, Y ve Z katılarının erime ve donma sıcaklıkları verilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları aynıdır.

  B) Erime olayında ısı alınır, donma olayında ısı verilir.

  C) Katı maddelerin erime sıcaklıkları farklıdır.

  D) Katı maddelerin donma sıcaklıkları farklıdır.


  1

  Madde

  Kütle (g)

  Hacim (cm3)

  Yoğunluk (g/cm3)

  K

  20
  2

  L

  10

  20
  M
  20

  1

  N

  20

  10


  5.

  Aynı sıcaklıktaki K, L, M ve N maddelerinin bazı özellikleri çizelgede verilmiştir.


  Buna göre, aşağıdakilerden hangi ikisi aynı madde olabilir?
  A) K ve L B) L ve M

  C) K ve N D) M ve N


  16.

  Yukarıdaki düzeneklerde deney yapan bir öğrenci, bir hafta sonra sadece I. kaptaki elma diliminde küf mantarı görüyor.


  Öğrenci, bu deneyden küf mantarı ile ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşamaz?
  A) Nemli ortamı sever.

  B) Besinini kendi yapar.

  C) Oda sıcaklığında yaşar.

  D) Besinlerin bozulmasını sağlar.


  17. Zararlı bir mikroskobik canlı 15 ºC ın üzerin-deki sıcaklıklarda besinler üzerinde hızla çoğalmaktadır.
  Aşağıda verilen, besin saklama yöntemlerinden hangisi bu durumla ilgilidir?
  A) İyice pişirme

  B) Kaynatıp, soğutma

  C) Tuzlu suda bekletme

  D) Buzdolabında saklama


  18.

  Yukarıdaki malzemeleri kullanarak deney yapmak isteyen bir öğrenci, bitkide hangi durumu gözleyecektir?


  A) Terlemeyi

  B) Çimlenmeyi

  C) Solunumda karbondioksit çıkışını

  D) Fotosentezde oksijen çıkışını


  19. Cam kaplarla hazırlanan aşağıdaki düzeneklerin hangisindeki fare daha uzun süre yaşar?


  A) B)
  D)

  C)

  20. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir besin zincirinde yer alır?


  A) Çayır B) Çekirge

  C) Kertenkele D) Alabalık


  21. Aşağıdaki canlılardan hangisinin yaşam alanı doğru verilmiştir?
  A) Penguen → Çöl

  B) Yılan → Kutup

  C) Deve → Kutup

  D) Kaktüs → Çöl


  22. Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanlara ait bir özelliktir?
  A) Kıllı vücut

  B) Pullu deri

  C) Solungaç solunumu

  D) Kuluçkaya yatma


  2

  Besin maddesi

  En çok bulunduğu besinler  Portakal, limon, domates  Et, peynir, yumurta  Ekmek, pasta, makarna  Fındık, zeytin, mısır  3.

  Tablodaki ■, , ,  şekilleri besin madde-lerini ifade etmektedir.


  Bunlardan hangisi vücutta öncelikle yapıcı ve onarıcı olarak kullanılır?
  A) ■ B)  C)  D) 
  24. I- Akciğer

  II- Böbrek

  III- Kalın bağırsak
  Yukarıda verilen organların ortak özelliği hangisidir?
  A) Kanı temizleyerek hücrelere gönderme

  B) Kandaki zehirli maddeleri süzerek vücuttan atma

  C) Zararlı maddelerin vücuttan atılmasında etkili olma

  D) Sindirilen besinlerin kana geçmesini sağlama

  25. “Sindirim sırasında midede bulamaç haline getirilen besinler, ………?.......... .”
  Yukarıdaki cümlede “?” yerine hangisi gelmelidir?
  A) midede emilerek kana karışır

  B) ince bağırsağa iletilir

  C) kalın bağırsağa iletilir

  D) vücut dışına atılır

  FEN BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.

  SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.
  1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, Türk kadınının toplumdaki yeri ile ilgili yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
  A) Milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi

  B) Kaymakam ve vali olma hakkının tanınması

  C) Belediye meclisine üye seçme ve seçilme hakkının verilmesi

  D) Türk Medenî Kanunu’nun kabulü


  2. Atatürk ilkelerinden hangisi devlet yönetiminde millî egemenliği esas almıştır?
  A) İnkılâpçılık B) Devletçilik

  C) Cumhuriyetçilik D) Lâiklik


  3. Aşağıda verilen tarihlerden hangisinde “Atatürk Haftası” kutlanır?
  A) 8-12 Ekim B) 10-16 Kasım

  C) 29 Ekim-4 Kasım D) 15-22 Nisan


  4.  İstanbul’daki büyük camilerden biridir.

   Mimarı Sedefkâr Mehmet Ağa’dır.

   Yapımında 20.000’i aşkın çini kullanılma-sından dolayı “Mavi Cami” olarak da tanınır.
  Tanıtılmaya çalışılan cami, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sultan Ahmet Cami B) Yeni Cami

  C) Süleymaniye Cami D) Şehzade Cami


  5. Her yıl 17 Aralık’ta Konya’da, Mevlâna Celaled-din Rumî’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzen-lenen törenlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mesnevî B) Külliye

  C) Troya D) Şeb-i Arus


  6.  Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.

   Tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.

   İlköğretim kız ve erkek çocuklara zorunlu hale getirildi.

   Eğitim esasları çağdaşlaştırıldı.


  Verilen bu sonuçlar, Atatürk döneminde çıkar-tılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle sağlanmıştır?
  A) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun

  B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  C) Kabotaj Kanunu

  D) Türk Medeni Kanunu


  7. Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını, aşağıdaki organlardan hangisi vermiştir?
  A) Türk Silahlı Kuvvetleri

  B) TBMM


  C) İçişleri Bakanlığı

  D) Adalet Bakanlığı


  8. Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesi’nden alınarak Anıtkabir’e nakledildiği tarih aşağıda-kilerden hangisidir?
  A) 1938 B) 1945 C) 1950 D) 1953
  9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılmamıştır?
  A) Milâdi Takvimin kabulü

  B) Yeni Türk Alfabesinin kabulü

  C) Zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkarılması

  D) Halifeliğin kaldırılması


  10. Türkçenin yabancı sözcüklerden arındırılması ve geliştirilmesi için, aşağıdaki kurumlardan hangisi açılmıştır?
  A) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

  B) Türk Dil Kurumu

  C) Sümerbank

  D) Türk Tarih Kurumu


  11. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1982 Anayasası B) 1961 Anayasası

  C) 1924 Anayasası D) 1921 Anayasası


  12. Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A) Yeryüzü şekillerinin

  B) Bitki örtüsünün

  C) Yerel saat farklılıklarının

  D) Yeraltı kaynaklarının


  13. Bazı illerimiz yetiştirdikleri ürünlerle tanınmıştır.

  Aşağıdaki il-ürün ikililerinden hangisi yanlıştır?


  A) Diyarbakır - Karpuz

  B) Kars - İncir

  C) Giresun - Fındık

  D) Adana - Pamuk


  14. İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özellik-lerden hangisini en az etkiler?
  A) Yetiştirilen tarım ürünlerini

  B) Çıkarılan yeraltı kaynaklarını

  C) Halkın giyim biçimini

  D) Evlerin yapı malzemelerini


  15. Coğrafî bölgelerimizin sınırları belirlenirken doğal, beşeri ve ekonomik özellikler dikkate alınmıştır.

  Buna göre coğrafî bölge sınırlarının oluşturul-masında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?


  A) Sanayinin

  B) Bitki örtüsünün

  C) Nüfus özelliklerinin

  D) Çevre kirliliğinin


  16.  Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.

   Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.

   Çok hızlı ve ani olarak gelişir.

   Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.


  Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?
  A) Deprem B) Çığ

  C) Erozyon D) Toprak kayması


  17. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesi’nin denizlerden uzak ve etrafının dağlarla çevrili olmasının bir sonucu değildir?
  A) Yıllık yağış toplamının düşük olması

  B) Bozkır alanlarının geniş yer kaplaması

  C) Platoların geniş alanlar kaplaması

  D) Kış mevsiminin karlı ve soğuk geçmesi


  18. Çoğunluğu Ürgüp, Uçhisar, Avanos ve Göreme civarında bulunan, insanların eskiden beri içlerini oyup barınma yeri ve yiyecek deposu olarak kullandıkları doğal şekil aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Peri bacaları

  B) Pamukkale travertenleri

  C) Damlataş mağarası

  D) Palandöken dağları


  19. Aşağıdakilerden hangisi, öncelikle kendimize karşı olan sorumluluklarımızdandır?
  A) Büyüklerimizin sözünü dinlemek

  B) Bilgimizi ve görgümüzü artırmak

  C) Çevreyi kirletenleri uyarmak

  D) Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım etmek


  20. Ahmet Bey bir hastanede doktor olarak çalış-makta, boş zamanlarında da eşine yardımcı olmakta, torunlarıyla ilgilenmekte ve arkadaş-larını ziyaret etmektedir.
  Buna göre, Ahmet Bey’in mesleki bir eğitim sonucunda yerine getirdiği rolü hangisidir?
  A) Hastalarını tedavi etmesi

  B) Eşine yardımcı olması

  C) Arkadaşlarını ziyaret etmesi

  D) Torunlarıyla ilgilenmesi


  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAP-LAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YERİNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BİLGİLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.
  21. 1- Muhammeden abduhu

  2- İlâhe illâllâh

  3- Eşhedü en lâ

  4- Ve resûlüh

  5- Ve eşhedü enne
  Bu kelimelerin şehadet cümlesi olarak doğru sıralanışı hangisidir?
  A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 3, 1, 2, 4, 5

  C) 5, 2, 3, 1, 4 D) 3, 2, 5, 1, 4


  22. Bir ihtiyar Bir çırpıda

  yorgun argın koştum eve

  çöktü yere su getirdim

  -susadım… dedi. İçti ve:

  Su gibi aziz ol! Dedi.  Ahmet EFE
  Şiirde dinimizin benimsediği davranışlardan hangisine değinilmemiştir?
  A) Ana babaya saygıya

  B) Yaşlılara saygıya

  C) Başkalarına dua etmeye

  D) Yardım severliğe

  23. Müslümanlara günde beş defa kılmaları emre-dilen namaz; ayakta durma, eğilme, yere kapanma ve oturma şeklinde Allah için yapılan kurallı bir ibadettir.
  Bu bilgilerden namaz hakkında aşağıdaki hususlardan hangisine ulaşılır?
  A) Namaza Allahu Ekberle başlandığına

  B) Namazda Kâbe’ye doğru yönelindiğine

  C) Namazda ayakta durma ve eğilmenin olduğuna

  D) Namaz bitince selam verildiğine


  24. İnsanlar toplu halde yaşarlar. Toplumsal yaşa-mın düzenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için bazı kurallara uyulması gerekir.
  Verilenlerden hangisi bu tür bir kural değildir?
  A) Büyüklere saygılı davranmak

  B) Küçüklere iyi örnek olmak

  C) Başkalarının haklarına riayet etmek

  D) Aynı inanca sahip olmak


  25. Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez İslam’a davet için topladığında, “Ey insanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana inanırız, çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik.” dediler.
  Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır?
  A) Çalışkanlığı B) Güvenirliği

  C) Akıllılığı D) Adaletliliği


  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUMAYANLAR, AŞAĞIDAKİ SOSYAL BİLGİ-LER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR.
  21. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilânından önce gerçekleşmiştir?
  A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

  B) Millet Mekteplerinin açılması

  C) Aşar vergisinin kaldırılması

  D) Saltanatın kaldırılması


  22. Ülkemizde ilçelerin yönetiminden sorumlu olan kaymakamlar, aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlı olarak çalışırlar?
  A) İçişleri Bakanlığı B) Dışişleri Bakanlığı

  C) Maliye Bakanlığı D) Adalet Bakanlığı


  23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye için söylenemez?
  A) Üç tarafının denizlerle çevrili olduğu

  B) Aynı zamanda dört mevsimin yaşanabildiği

  C) Akarsular bakımından çok fakir olduğu

  D) Eski uygarlıkların yerleşim alanı olduğu


  24. Fiziki haritalarda karalarda yükselti arttıkça haritalarda kullanılan renkler koyulaşır.

  Buna göre hangi coğrafî bölgemizde koyu renkler daha çok kullanılmıştır?


  A) Marmara

  B) İç Anadolu

  C) Güneydoğu Anadolu

  D) Doğu Anadolu


  25.  Birden çok kişinin bilgi ve yeteneklerinden

  yararlanılması,

   Bireylerin tek başlarına yapamayacakları işleri daha kısa sürede ve etkin bir biçimde yapabilmesi,

  aşağıdakilerden öncelikle hangisiyle mümkün olur?


  A) Bireylerin haklarını bilmesiyle

  B) Bireylerin işbirliği içinde çalışmasıyla

  C) Bireylerin spor etkinliklerine katılmasıyla

  D) Bireylerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasıyla

  TEST BİTTİ.

  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


  Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.Hazır mısınız?
  Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim.

  Hepinize başarılar dileriz.


  (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

  Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezaî sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki malî külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.


  TÜRKÇE TESTİ
  1. D

  2. A


  3. C

  4. B


  5. B

  6. D


  7. C

  8. A


  9. C

  10. A


  11. B

  12. D


  13. C

  14. B


  15. A

  16. D


  17. A

  18. C


  19. D

  20. B


  21. D

  22. C


  23. A

  24. B


  25. C
  MATEMATİK TESTİ
  1. B

  2. C


  3. D

  4. A


  5. D

  6. D


  7. C

  8. B


  9. C

  10. A


  11. B

  12. A


  13. D

  14. C


  15. D

  16. C


  17. A

  18. A


  19. C

  20. D


  21. B

  22. C


  23. B

  24. A


  25. B
  FEN BİLGİSİ TESTİ
  1. A

  2. A


  3. İPTAL

  4. B


  5. B

  6. D


  7. C

  8. B


  9. C

  10. A


  11. C

  12. B


  13. D

  14. B


  15. C

  16. B


  17. D

  18. A


  19. C

  20. D


  21. D

  22. A


  23. B

  24. C


  25. B
  SOSYAL BİLGİLER

  TESTİ
  1. B

  2. C


  3. B

  4. A


  5. D

  6. B


  7. B

  8. D


  9. C

  10. B


  11. C

  12. C


  13. B

  14. B


  15. D

  16. A


  17. C

  18. A


  19. B

  20. A


  21. D

  22. A


  23. C

  24. D


  25. B


      Ana sayfa


  Devlet parasiz yatililik ve bursluluk sinavi test kitapçIĞI

  Indir 219.51 Kb.