bilgiz.org

Ders biLGİ formu
Sayfa1/4
Tarih27.12.2017
Büyüklüğü240.17 Kb.

Indir 240.17 Kb.
  1   2   3   4


DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK

BÖLÜM

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DÖNEMİ

I. Yarıyıl

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders
Mx
ÖN ŞARTLAR
SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

3

(6+6+10+10+10)=42

98

(30+30+30+30+30)=150

KREDİ

Ders Kredisi

AKTS Kredisi

(1kredi=25-30 saat)

(1modül=1 kredi)

5

DERSİN AMACI

Bu derste; Öğrenciler gruplara bölünerek, bölüm öğretim elemanları tarafından Atölye ortamının tanıtılması, atölyede kullanılacak temel aletleri kullanma becerisini geliştirilmesi sağlanarak, lehim ve güç kaynağı yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

 1. Çalışma Emniyetini Sağlamak

 2. Atölye el takımlarını kullanmak,

 3. Lehim yapmak,

 4. Güç kaynağı yapmak

 5. Baskı devre hazırlamak

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI

(MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)Hafta

Modüller/İçerik/Konular

1

Kişisel emniyet sağlama

İş ortamı güvenliği sağlama

2

İş Ortamı Güvenliği Sağlama

3

Kontrol ve Vida Sıkma Aletleri

Kesici, Şekillendirici ve Delici Aletler4

Anahtarlar

Güvenlik Aletleri5

Lehimleme malzemeleri Lehimleme

Delikli plaket6

Baskı devre

7

Baskı devre

Plakete malzemelerin yerleştirilmesi8

Plakete malzemelerin yerleştirilmesi,

9

Güç kaynağı kutusuna elemanların yerleştirilmesi

10

Güç kaynağının test edilmesi

11

Güç kaynağının test edilmesi

12

Baskı devre kalemi ile devre hazırlama

13

Baskı devre ütü ile devre hazırlama

14

Baskı devre pozlandırma ile devre hazırlama

15
16
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İşyeri


ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Not/açıklama/öneri:

Yöntem

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Ara SınavlarÖdevlerProjelerDönem ÖdeviLaboratuvarDiğerDönem Sonu Sınavı
KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Çevrede bulunan kamu veya özel işletmeler


MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL : İş Ortamı Çalışma Emniyeti

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : Elektronik ve Otomasyon

PROGRAM : Elektronik Teknolojisi

DERS : İş Güvenliği

SÜRE : 30/6

KREDİ :1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL : -

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Modüler bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem,tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney vb.
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme atölyesi takım ve avadanlıkları, kütüphane, Internet, bilgisayar, bireysel öğrenme, çeşitli ölçme ve kontrol aletleri, vb.
MODÜLÜN AMACI : Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun çalışma emniyetini sağlayabilecektir.
ÖĞRENME HEDEFLERİ :
Öğrenci;

1. Kişisel emniyeti sağlayabilecektir.

2 Çalışanların emniyetini sağlayabilecektir.

3. İş Ortamı güvenliğini sağlayabilecektir.


İÇERİK :
1.KİŞİSEL EMNİYET SAĞLAMA

1.1. Koruyucu kıyafet çeşitleri

1.2. Koruyucu araç gereci çeşitleri

1.3. Kullanma talimatı yazma kuralları2.ÇALIŞANLARIN EMNİYETİNİ SAĞLAMA

2.1.Makinaların kullanım talimatlarını hazırlama kuralları

2.2. Çalışma ortamının emniyeini sağlama

2.3 Eğitici faliyetler hazırlama3.İŞ ORTAMI GÜVENLİĞİ SAĞLAMA

3.1. Elektirik tesisatını

3.2. Gaz tesisatı

3.3. Havalandırma sistemi


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


 1. ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir: 1. Koruyucu araç gereci ve kullanma talimatlarına dikkat ederek kişisel emniyetini sağlayıp sağlamadığı ölçülür.

 2. Koruyucu araç gereçleri kullanarak makine techizat kullanımlarını çalışma ortamının sağlayıp sağlamadığı ölçülür.

 3. Koruyucu araç gereçleri kullanarak elektrik, gaz ve havalandırma sistemlerinin standartlara uygun ortamının sağlayıp sağlamadığı ölçülür.
 1. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %30’sini bu sınavlardan oluşturur. 1. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Değerlendirmenin %70’u bu sınavlardan oluşturur.

İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI: Elektronik Teknolojisi

İŞ: İş Emniyeti sağlayarak Elektronik malzemeleri kullanmak
İŞLEM NO: 1

İŞLEMİN ADI: Kişisel Emniyeti Sağlamak
YETERLİKLER: Çalışma Emniyetini Sağlamak
ORTAM (ARAÇ, GEREÇ, EKİPMAN VE KOŞULLAR) :Olay yerinde gereken ilkyardım kuralları doğrultusunda harekaet etmek
STANDART: TS EN ISO 20345 uygun kişisel emniyeti sağlamak
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM
1.Koruyucu kıyafet giymek

2.Koruyucu araç gereci kullanmak

3. Kullanma talimatlarına dikkat etmek


1.KİŞİSEL EMNİYET

1.1. Koruyucu kıyafet çeşitleri

1.2. Koruyucu araç gereci çeşitleri

1.3. Kullanma talimatı yazma kuralları1.Koruyucu donanımı kullanmak

2.Kullanım talimatlarını dikkate almak1.Dikkatli olmak

2. Organize olmak

3. Cesur olmak

4. Detaylara dikkat etmek

5. Zamanı iyi kullanmak
SÜRE: İşin Yapılma Süresi: 2 saat İşin Öğrenme Süresi:4 saat
NOT


İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: Elektronik Teknolojisi

İŞ: İş Emniyeti sağlayarak Elektronik malzemeleri kullanmak

İŞLEM NO: 2

İŞLEMİN ADI: Çalışanların Emniyetini Sağlamak

YETERLİKLER: Çalışma Emniyetini Sağlamak

ORTAM (ARAÇ, GEREÇ, EKİPMAN VE KOŞULLAR) :.

STANDART: TS EN ISO 20345 uygun kişisel emniyeti sağlamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

1.Koruyucu araç-gereç temin etmek

2.Koruyucu kıyafet temin etmek

3.Makinaların kullanım talimatlarını asmak

4. Çalışma ortamının emniyetini sağlamak

5.Eğitici faaliyetler hazırlamak


2.ÇALIŞANLARIN EMNİYETİNİ SAĞLAMA

2.1.Makinaların kullanım talimatlarını hazırlama kuralları

2.2. Çalışma ortamının emniyeini sağlama

2.3 Eğitici faliyetler hazırlama
1.Koruyucu donanımı kullanmak

2.Eğitici faliyetler düzenlemek

3.Kullanım talimatı hazırlamak


1.Dikkatli olmak

2. Organize olmak

3. Cesur olmak

4. Detaylara dikkat etmek

5. Zamanı iyi kullanmak


SÜRE: İşin Yapılma Süresi: 2 saat İşin Öğrenme Süresi:4 saat

NOTİŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: Elektronik Teknolojisi

İŞ: İş Emniyeti sağlayarak Elektronik malzemeleri kullanmak

İŞLEM NO: 3

İŞLEMİN ADI: İş Ortamı Güvenliğini Sağlamak

YETERLİKLER: Çalışma Emniyetini Sağlamak

ORTAM (ARAÇ, GEREÇ, EKİPMAN VE KOŞULLAR) :.Tekniğine uygun iş ortamı güvenlği sağlanmalıdır.

STANDART: TS 4019 uygun yapılmalıdır.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

1.Çalışma ortamınında güvenliği sağlamak

2.Elektirik tesisatını standardına uygun olmasını sağlamak

3.Gaz tesisatını standardına uygun olmasını sağlamak

4. Havalandırma sisteminin standartlara uygunluğunu sağlamak

5. Kullanılan araç gerecin kullanım talimatlarını asmak

6. Meslek hastalıklarıyla ilgili talimatlar ve afişler asmak3.İŞ ORTAMI GÜVENLİĞİ

3.1. Elektirik tesisatını

3.2. Gaz tesisatı

3.3. Havalandırma sistemi1.Güvenlik önlemleri almak

2.Tesisatlarda kaçak kontrolü yapmak

3.Talimatları asmak

4. Afişleri asmak1.Dikkatli olmak

2. Organize olmak

3. Cesur olmak

4. Detaylara dikkat etmek

5. Zamanı iyi kullanmak


SÜRE: İşin Yapılma Süresi: 2 saat İşin Öğrenme Süresi:4 saat

NOT

  1   2   3   4


    Ana sayfa


Ders biLGİ formu

Indir 240.17 Kb.