bilgiz.org

Ders 7: tcp/ip protokol kümesi

 • B. RFC (REQUEST FOR COMMENTS)
 • II. TCP/IP PROTOKOL KÜMESİ
 • A. TCP (TRANSMİSSİON CONTROL PROTOCOL)
 • B. UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL)
 • C. IP (INTERNET PROTOCOL)
 • D. ARP (ADDRESS RESOLUTİON PROTOCOL)
 • E. IP (INTERNET PROTOCOL)
 • III. DİĞER İLETİŞİM PROTOKOLLERİ
 • IV. TCP/IP PROTOKOLÜNÜ KURMAK ve YAPILANDIRMAK
 • B. OTOMATİK YAPILANDIRMA • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü119.76 Kb.

  Indir 119.76 Kb.

  DERS 7: TCP/IP PROTOKOL KÜMESİ


  Dersin sonunda yapabilecekleriniz:

  -TCP/IP protokol kümesini tanımlamak.

  -TCP/IP protokol kümesinin tarihçesini ve temel bileşenlerini açıklamak.

  I. TCP/IP PROTOKOLÜ


  Başta Internet olmak üzere, farklı teknolojilere sahip networklerin olması, bağımsız olarak yönetilmesi ve geliştirilmesi gibi özellikleri TCP/IP protokolünün en yaygın kullanılan protokol olmasına neden olmuştur.

  Aslında TCP/IP protokolü diye adlandırmak çok doğru değildir. Çünkü TCP/IP çok sayıda protokol ve yardımcı programlardan oluşan bir protokol kümesidir (protocol stack).

  ŞEKİL 7-1: TCP/IP PROTOKOL KÜMESİ

  ŞEKİL 7-2: TCP/IP PROTOKOL KÜMESİ ve OSI KATMANLARI
  A. TARİHÇE


  TCP/IP, endüstri standardı olan bir protokoldür. Bütün networkler için geliştirilmiştir. TCP/IP protokolü A.B.D Savunma Bakanlığı projesi olarak 1970'lerde temelleri atılmıştır. U.S. Department of Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) projesi daha sonra ARPANET olarak kullanılmaya başlanmıştır. ARPANET adı verilen proje Üniversite ve kamu kuruluşlarını bir birine bağlamayı sağlayacak bir ağ geliştirme amacını taşımaktaydı.

  TCP/IP, DARPA'nın farklı bilgisayarlar arasında iletişim kurması gerektiğinde geliştirilmiştir. O günlerde bu oldukça zor bir görevdi. TCP/IP işletim sistemi ve bilgisayardan bağımsız olarak bilgisayarların iletişim kurmasını planlamıştı.

  O zamanların TCP/IP standartları ve amaçları DoD (Department of Defence) olarak anılır. Ardından yapılan gelişmeler IAB (Internet Activities Board) adı verilen gruplar tarafından yapılmaktadır.

  Şu anda da RFC (Request For Comments) adı verilen makalelerce TCP/IP'nin gelişmesi devam ettirilmektedir.


  B. RFC (REQUEST FOR COMMENTS)


  RFC (Request For Comments), TCP/IP'yi tanımlayan makalelerdir (dokümanlar). Bu makaleler herhangi bir kişi tarafından hazırlanabilir ve NIC yöneticisine gönderilir. Her RFC'nin bir numarası vardır. Örneğin SNMP yönetimi RFC 1065 ile tanımlanırken, kabul edilen SNMP kullanımı RFC 1155 numaralıdır.

  Günümüz teknolojilerindeki gelişmeler, TCP/IP için bir gelişmenin olmasını zorunlu kıldığında komiteler önerilen RFC'leri kabul ederek yayınlarlar.


  C. TASARIM AMAÇLARI


  İlk başta U.S Savunma Bakanlığı (Department of Defence) TCP/IP çalışmalarına başladığında çok sayıda tasarım amaçlarına sahipti. Bunlardan bazıları:

  -Donanım ve yazılım firmalarından bağımsız olacak.

  -Yerleşik bir hata dayanıklılığına sahip olacak. Networkün bir kısmı çöktüğünde diğer bir kısmı çalışabilecek.

  -Etkin bir veri aktarım hızına sahip olacak.


  D. NEDEN TCP/IP


  -Üreticiden bağımsız olması.

  -Değişik ölçekli bilgisayarları birbirine bağlayabilmesi.

  -Farklı işletim sistemleri arasında veri alışverişi için kullanılabilmesi.

  -UNIX sistemleriyle tam uyumluluk.

  -Birçok firma tarafından birinci protokol olarak tanınması ve kullanılması.

  -Internet üzerinde kullanılması.

  -Yönlendirilebilir (routable) protokol olması.

  -Yaygın bir adresleme şemasına sahip olması,

  ve daha sayabileceğimiz onlarca özellik TCP/IP'nin yaygın olarak kullanılmasını sağlar.

  E. TCP/IP MİMARİSİ


  TCP/IP, OSI 3 ve 4. katmanda çalışan bir protokoldür. Şekilde de görüldüğü gibi TCP/IP data link ve fiziksel katmanda bağımsız olarak çalışmaktadır.

  ŞEKİL 7-3: TCP/IP MİMARİSİ
  II. TCP/IP PROTOKOL KÜMESİ


  TCP/IP protokol kümesi Windows 2000 networkünün oluşmasını sağlar. TCP/IP protokol kümesi altı çekirdek protokol ve bir dizi yardımcı program (utility) içerir.

  Altı çekirdek protokol:

  -TCP (Transmission Control Protocol)

  -UDP (User Datagram Protocol)

  -IP (Internet Protocol)

  -ICMP (Internet Control Message Protocol)

  -IGMP (Internet Group Management Protocol)

  -ARP (Address Resolution Protocol)

  Yardımcı programlar:

  Tablo: Yardımcı programlar  Program İşlevi

  Ping Konfigürasyonu kontrol eder ve bağlantıyı test eder. Ping 131.140.1.1 şeklinde kullanılır.

  FTP Windows bilgisayarlar ile TCP/IP hostları arasında tek yönlü dosya transferini sağlar.

  TFTP (Trivial File Transfer Protocol) Windows bilgisayarlar ile TCP/IP hostları

  arasında UDP kullanarak tek yönlü dosya transferini sağlar.

  Telnet Terminal öykünümünü sağlar.

  RPC (Remote Copy Protocol) UNIX host bilgisayar ile Windows bilgisayar arasında dosya kopyalar.

  RSH (Remote Shell) UNIX hostundaki komutları çalıştırır.

  REXEC (Remote Execution) Uzak bir bilgisayardaki bir işlemi çalıştırır.

  Finger Uzak bilgisayar hakkında bilgi sağlar.

  ARP Yerel olarak düzenlenmiş IP adreslerinin ön belleğini hazırlar.

  IPCONFIG Mevcut TCP/IP konfigürasyonunu gösterir.

  NBTSTAT IP adresleriyle düzenlenmiş NetBIOS bilgisayar adlarını görüntüler.

  Netstat TCP/IP protokolünün çalışması ilgili bilgileri görüntüler.

  Route Yerel yönlendirme tablosunu gösterir ve değiştirilmesini sağlar.

  Hostname RCP, RSH ve REXEC programlarının kimlik denetimini yaparak yerel bilgisayarın adını döndürür.
  A. TCP (TRANSMİSSİON CONTROL PROTOCOL)


  TCP protokolü connection-oriented olarak adlandırılan ve iki bilgisayar arasında veri transferi yapılmadan önce bağlantının kurulması ve veri iletiminin garantili olarak yapıldığı bir protokoldür. TCP iletişiminde veri paketleri kullanılır. Ayrıca gönderen ve alan uygulamalarda da port bilgisi eklenir. Port (çıkış), kaynak ve hedef uygulamanın iletişimini sağlar.

  ŞEKİL 7-4: TCP/IP PROTOKOL KÜMESİ  TCP, güvenilir ve bağlantı (connection-oriented) temelli bir servistir. Bağlanı temelli olması bağlantının bilgisayarlar arasında veri değişiminden önce yapılması anlamına gelir. Güvenilir olması ise iletimin kontrolünün yapılması ile ilgilidir. Belli aralıklarla ACK bilgisi ile veri gönderimi kontrol edilir.

  TCP byte-stream iletişimi kullanır. Bu yöntemde TCP segmentlerindeki datalar bir bayt dizisi olarak işlenir. Aşağıdaki tabloda TCP header içindeki ana alanlar yer almaktadır:

  Tablo: TCP Header içindeki ana alanlar  Alan İşlevi

  Source Port Gönderenin TCP portu.

  Destination Port Alanın (hedefin) TCP portu.

  Sequence Number TCP segmenti içindeki birinci baytın sıra numarası.

  Window TCP ara bellek (buffer) alanının şu anki mevcut büyüklüğü.

  TCP Checksum TCP header ve TCP datanın bütünlüğünü kontrol etmek için kullanılır.  TCP Portları

  Bir TCP portu mesaj iletişiminde kullanılır:

  Port Numarası İşlevi

  21 FTP


  23 Telnet

  53 DNS

  B. UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL)


  UDP'de bir gönderim katmanı protokoldür. Ancak UDP iletiminde sağlama yapılmadığı için gönderim garantisi olmaz. Broadcast iletiminde, az miktardaki verilerin iletiminde UDP paketleri kullanılır. UDP iletimi, gönderimin garanti edilmediği connectionless türü bir iletişim kurar.

  UDP Servisi

  UDP bağlantısız (connectionless) datagram servisidir. UDP kaybolan verilerin kurtarılması konusunda herhangi bir garanti vermez. Bu nedenle güvenilir bir protokol olarak nitelendirilmez.

  UDP alınan verilerin garantisine gereksinim duymayan uygulamalar tarafından kullanılır. NetBIOS name servisleri, NetBIOS datagram servisi ve SNMP servisleri UDP kullanan uygulamalara örnektir. Aşağıdaki tabloda UDP header içindeki ana alanlar yer almaktadır:

  Tablo : UDP Header içindeki ana alanlar  Alan İşlevi

  Source Port Gönderen bilgisayarın UDP portu.

  Destination Port Alıcı bilgisayarın UDP portu.

  UDP Checksum UDP header ve UDP datasının kontrolü için kullanılır.


  C. IP (INTERNET PROTOCOL)


  Hedef bilgisayarın network üzerindeki yerini bulur. Paketlerin adreslenmesi ve network üzerindeki bilgisayarlar arasında yönlendirilmesini sağlar. IP iletimi de UPD gibi gönderimin garanti edilmediği connectionless türü bir iletişim kurar.

  IP, iki bilgisayar (aygıt) paketlerin yönlendirilmesini sağlayan bağlantısız bir protokoldür. Bağlantısız (connectionless) olması oturumun iletişimden önce kurulmamasıyla ilgilidir. Bununla birlikte veri iletimindeki başarı da garantili olmaz. İletimin garantisi daha üst düzey protokol olan TCP ile sağlanır.

  Bir IP paketi bir IP Header (başlık bilgisi) ve bir IP payload'tan oluşur. Aşağıdaki tabloda IP header paketinin alanları yer almaktadır:

  Tablo: IP Header içindeki alanlar  IP Header alanı İşlevi

  Kaynak IP Adresi Kaynak verinin IP adresi.

  Hedef IP Adresi Gideceği yerin IP adresi.

  Tanımlama Bir spesifik IP datagramını tanımlamak için kullanılır.

  Protokol Paketlerin TCP, UDP, ICMP ya da diğer protokollerle iletişimi ile ilgili.

  Checksum IP header'ın bütünlüğünü kontrol etmek için kullanılan basit bir

  matematiksel hesaplama.

  Time-to-Live (TTL) Datagramın dolaşacağı network sayısını belirler. TTL sayesinde paketlerin sürekli olarak dolaşması engellenir.


  D. ARP (ADDRESS RESOLUTİON PROTOCOL)


  Network üzerindeki bilgisayarlar (host olarak adlandırıyoruz) iletişim kurmak için birbirlerinin donanım adreslerini (MAC adresi) bilmeleri gerekir. ARP, broadcast (genel yayın) temelli çalışan ağlarda donanım adresini bulmak için kullanılır.

  ARP, donanım adresini bulduktan sonra, IP adresini ve donanım adresini ARP cache olarak adlandırılan bir alanda saklar. Bu bir sonraki istenilen hedef adresinin fiziksel yerinin kolayca bulunmasını sağlar. Bakınız: "Uzak bir IP adresinin çözülmesi".

  ARP cache içinde statik ve dinamik adresler bulunur. Dinamik kayıtlar otomatik olarak eklenir ve silinir. Statik adresler ise bilgisayar restart edilinceye kadar bellekte kalır.

  Uzak Bir IP Adresinin Çözülmesi

  Eğer hedef IP adresi uzaktaki bir networke ait ise, bir ARP broadcast sayesinde router bulunur ve datagramlar hedef bilgisayarlara (hosts) ulaştırılır.

  Bu işlem şu şekilde yerine getirilir:

  1) İletişim isteği başlatıldığında, hedef (destination) IP adresi uzak adres (remote address) olarak tanımlanır.

  2) Belirtilen gateway için bir eşleşme bulunmadığında bir ARP isteği yayınlanır. ARP isteği hedef host için değil de gateway adresi yapılır.

  3) Router'da IP hedef adresinin yerel (local) ya da uzak (remote) olduğunu belirler. Eğer adres yerelse, router donanım adresini bulmak için ARP'yi kullanır. Eğer adres uzaksa, router kendi routing tablosuna bakar.

  4) Hedef bilgisayar (host) isteği aldıktan sonra, bir ICMP yanıtı düzenler. Belirtilen gateway'in donanım adresi ARP cache içinde yoksa, onu sağlamak için bir ARP broadcast kullanılır.

  ŞEKİL 7-5: UZAK (REMOTE) IP ADRESLERİNİN ÇÖZÜLMESİ.
  E. IP (INTERNET PROTOCOL)


  Hedef bilgisayarın network üzerindeki yerini bulur. Paketlerin adreslenmesi ve network üzerindeki bilgisayarlar arasında yönlendirilmesini sağlar. IP iletimi de UPD gibi gönderimin garanti edilmediği connectionless türü bir iletişim kurar.

  IP, iki bilgisayar (aygıt) paketlerin yönlendirilmesini sağlayan bağlantısız bir protokoldür. Bağlantısız (connectionless) olması oturumun iletişimden önce kurulmamasıyla ilgilidir. Bununla birlikte veri iletimindeki başarı da garantili olmaz. İletimin garantisi daha üst düzey protokol olan TCP ile sağlanır.

  Bir IP paketi bir IP Header (başlık bilgisi) ve bir IP payload'tan oluşur. Aşağıdaki tabloda IP header paketinin alanları yer almaktadır:

  Tablo: IP Header içindeki alanlar  IP Header alanı İşlevi

  Kaynak IP Adresi Kaynak verinin IP adresi.

  Hedef IP Adresi Gideceği yerin IP adresi.

  Tanımlama Bir spesifik IP datagramını tanımlamak için kullanılır.

  Protokol Paketlerin TCP, UDP, ICMP ya da diğer protokollerle iletişimi ile ilgili.

  Checksum IP header'ın bütünlüğünü kontrol etmek için kullanılan basit bir matematiksel hesaplama.

  Time-to-Live (TTL) Datagramın dolaşacağı network sayısını belirler. TTL sayesinde paketlerin sürekli olarak dolaşması engellenir.

  F. PORT VE SOKETLER


  Uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmaları için belli TCP/IP portları kullanılır. Örneğin FTP Server'lar port 80 kullanarak diğer uygulamalarla iletişimde bulunurlar.

  TCP/IP protokolü 65536 tane port kullanımına olanak tanır. Standart port numaraları IANA (Internet Assigned Nımbers Authority) tarafından sağlanır.  Tablo: TCP port numaraları:

  Port Numarası Açıklama

  1 TCP Multiplexer

  20 FTP (data)

  21 FTP (control)

  23 Telnet

  25 SMTP

  53 DNS


  80 http

  103 X.400 Mail Service

  102 X.400 Mail Sending

  139 NetBIOS Session Service

  .. ...

  NOT: Diğer port numaraları için EK bölümündeki TCP Portları tablosuna bakınız.  Soketler ise yine bir network iletişimde kullanılan IP adresi ve port bilgisidir. Bir uygulama bir uzak uygulamayla iletişim kurmak için bir connectionless (bağlantı temelli olmayan) bağlantı kurar. Buna socket denir.

  G. BROADCAST


  Network üzerindeki hostların (bilgisayarlar ve diğer aygıtlar) birbirleriyle iletişim kurması için fiziksel adreslerin bilinmesi gerekir. Bu durumda network üzerinde herkese gidecek bir ARP paketi gönderilecek hostların MAC adresleri ve IP adresleri belirlenir.

  Diğer bir deyişle hedef adresinin bilinmediği ve paketin network üzerinde bütün hostlara iletilmesi gerektiğinde kullanılan bir adresleme yöntemidir.


  III. DİĞER İLETİŞİM PROTOKOLLERİ


  TCP/IP protokol kümesi FTP, Telnet ve SMTP gibi iletişim amaçlı kullanılan protokollere de sahiptir:

  A. FTP


  FTP ptotokolü iki host arasında dosya kopyalamayı sağlar. FTP'nin en önemli özelliği bu işlemleri farklı donanım ve işletim sistemleri üzerinde çalışabilmesidir.

  FTP (File Transfer Protocol), transport katmanında ve TCP'yi kullanarak çalışır.  FTP kullanımı:

  1) Bir FTP servisinin başlatılması için FTP istemcisi çalıştırılır.

  2) Karşında bağlanılacak FTP Server'ın IP adresi yazılır.

  3) Ardından buraya bağlanmak için bir kullanıcı adı (user name) sorulur.

  4) Kullanıcı adını ve şifresini giren kullanıcı FTP Server'a bağlanır.

  NOT: WWW'nin yaygın olmadığı durumlarda FTP ile dosya alışverişi yaygın yapılmaktaydı. Şu anda da Web tarayıcıları FTP kullanarak dosya indirmeye yardımcı olurlar.


  B. TelNet


  TelNet, PC'ler üzerinden (onları bir terminal gibi kullanarak) terminal sunucusu yazılımı çalıştıran bir Host'a erişmeyi sağlayan protokoldür.

  TelNet ile uzaktaki sunucuya bağlanan kullanıcı orada bir uygulamayı çalıştırabilir.

  Telnet için gerekli yazılımlar:

  -Client-TelNet

  -Server-TelNet

  Client-TelNet yazılımı kullanıcının terminalinde çalışır. Bu yazılım TelNet sunucusuyla iletişim kurmayı sağlar. İletişim TCP ile yapılır.

  Server-TelNet ise host üzerinde çalışır ve gelen istekleri karşılar.

  NOT: WWW'nin yaygın olmadığı durumlarda TelNet ile iletişim kurmak yaygındı.


  C. SMTP


  Hostlar arasında mesaj iletişimini sağlayan bir uygulama katmanı (application layer) protokolüdür. SMTP'nin ana amacı postalama yapmaktır. Mesajın düzenlenmesi gibi işlemlerle uğraşmaz.

  SMTP iletişiminde mesaj üç aşamadan Gönderici-SMTP ile Alıcı-SMTP arasında yapılır.

  1) Birinci aşamada bir TCP bağlantısı (connection-based) kurulur.

  2) İkinci aşamada veri aktarımı (data transfer) yapılır.

  3) Üçüncü aşamada bağlantı sona erdilir.

  NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız


  IV. TCP/IP PROTOKOLÜNÜ KURMAK ve YAPILANDIRMAK


  Windows 2000 (ve Windows 9x) kuruluşu sırasında network bileşenleri yüklenirken varsayım olarak TCP/IP protokolü kurulur. Bu protokolün kullanılabilmesi için geçerli bir IP adresine ve ilgili diğer bilgilere (subnet mask gibi) gereksinim vardır.

  TCPI/IP'yi kuracak ve yönetecek olan network yöneticisinin görevi her makineye farklı bir IP adresini verebilmektir. TCP/IP protokolünü kurup bir IP adreslerini düzenlemek için aşağıdaki işlemler yapılır:

  1. TCP/IP protokolü kurulur.

  2. Subnet, default gateway ve DNS server için IP adresleri düzenlenir.

  3. İstenirse PING programı ile bağlantı kontrol edilir.

  TCP/IP'yi kurmak için:

  1. Masaüstünde yer alan My Network Place üzerinde sağ tuşa tıklanır.

  2. Local Area Connection üzerinde sağ tuşa tıklanır.

  3. Buradan Install düğmesine tıklanarak Protocols bölümünde Internet Protocol (TCP/IP ) seçilir.

  Mevcut TCP/IP konfigürasyonunu değiştirmek için ise aşağıdaki yol izlenir:

  1. My Network Place üzerinde sağ tuşa tıklanır.

  2. Local Area Connection üzerinde sağ tuşa tıklanır.

  3. Internet Protocol (TCP/IP ) seçilir.

  4. Properties düğmesine tıklanır.

  TCP/IP kuruluşunun ardından kendi kuruluşumuzu ya da diğerleriyle bağlantıyı test etmek için Ping programını kullanırız. Bu programı Run mönüsünden ya da Command Prompt'tan kullanabilirsiniz:

  Örnek:


  Ping 192.168.1.1 gibi

  A. MANUEL YAPILANDIRMA


  Manuel konfigürasyonda IP adresi ve subnet mask bilgisi sistem yöneticisi tarafından düzenlenir. Bu işleme statik IP adresi atamak denir.

  Düzenlenecek bilgiler:

  -IP adresi kutusuna ana iletişim birimine atanan IP adresleri yazılır.

  -Subnet Mask kutusuna subnet'e atanan subnet mask yazılır.

  -Default Gateway kutusuna router (yönlendiricinin) IP adresi yazılır.


  B. OTOMATİK YAPILANDIRMA


  Microsoft Windows 2000 Server, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) servisi ile DHCP servisini destekleyen istemcilerde TCP/IP konfigürasyonunun otomatik olarak (dinamik) yapar.

  1. My Network Place üzerinde sağ tuşa tıklanır.

  2. Local Area Connection üzerinde sağ tuşa tıklanır.

  3. Internet Protocol (TCP/IP ) seçilir.

  4. Properties düğmesine tıklanır.

  Bu düzenlemede IP adresi "Obtain an IP address Automatically" seçeneği seçilir. Bu seçimin ardından Windows 2000, IP adresinin DHCP'den alınması için gerekli düzenlemeyi başlatır ve mevcut DHCP server'dan IP adresini alarak bilgisayarın ağa girmesini sağlar.

  NOT: DHCP ile ilgi olarak, sitemizdeki bu ve diğer kurslardaki dokümanlara bakınız.


  GÖZDEN GEÇİRME


  1. Neden TCP/IP bir protokol kümesidir?

  2. Neden TCP/IP yaygın kullanılan standart bir protokol seçilmiştir?

  3. DoD nedir?

  4. TCP/IP'nin özelliklerini sayınız?

  5. Routable (yönlendirilebilir) özelliği TCP/IP'ye ne gibi özellikler sağlamıştır.

  6. Host Nedir? Yanıt: TCP/IP dokümanlarında yaygın olarak bir host sözcüğünden bahsedilir. TCP/IP protokol kümesini üzerinde çalıştıran bilgisayar ve diğer aygıtlara host adı verilir.

  7. TCP/IP protokol kümesinin çekirdek protokolleri hangisidir?

  8. ARP protokolünün görevi nedir?

  9. FTP ile Telnet protokollerini karşılaştırın?

  EK: TCP/UDP Portları

  Tablo: TCP Portları  Port Anahtar Sözcük Açıklama

  0/tcp, udp Reserved

  1/tcp, udp tcpmux TCP Port Service Multiplexer

  2/tcp, udp compressnet Management Utility

  3/tcp, udp compressnet Compression Process

  4/tcp, udp Unassigned 5/tcp, udp rje Remote Job Entry

  6/tcp, udp Unassigned 7/tcp, udp echo Echo

  8/tcp, udp Unassigned 9/tcp, udp discard Discard; alias=sink null

  10/tcp, udp Unassigned 11/udp systat Active Users; alias=users

  12/tcp, udp Unassigned 13/tcp, udp daytime Daytime

  14/tcp, udp Unassigned 15/tcp, udp Unassigned [was netstat]

  16/tcp, udp Unassigned 17/tcp, udp qotd Quote of the Day; alias=quote

  18/tcp, udp msp Message Send Protocol

  19/tcp, udp chargen Character Generator; alias=ttytst source

  20/tcp, udp ftp-data File Transfer [Default Data]

  21/tcp, udp ftp File Transfer [Control], connection dialog

  22/tcp, udp Unassigned 23/tcp, udp telnet Telnet

  24/tcp, udp Any private mail system

  25/tcp, udp smtp Simple Mail Transfer; alias=mail

  26/tcp, udp Unassigned

  27/tcp, udp nsw-fe NSW User System FE

  28/tcp, udp Unassigned

  29/tcp, udp msg-icp MSG ICP

  30/tcp, udp Unassigned

  31/tcp, udp msg-auth MSG Authentication

  32/tcp, udp Unassigned

  33/tcp, udp dsp Display Support Protocol

  34/tcp, udp Unassigned

  35/tcp, udp Any private printer server

  36/tcp, udp Unassigned

  37/tcp, udp time Time; alias=timeserver

  38/tcp, udp Unassigned

  39/tcp, udp rlp Resource Location Protocol; alias=resource

  40/tcp, udp Unassigned

  41/tcp, udp graphics Graphics

  42/tcp, udp nameserver Host Name Server; alias=nameserver

  43/tcp, udp nicname Who Is; alias=nicname

  44/tcp, udp mpm-flags MPM FLAGS Protocol

  45/tcp, udp mpm Message Processing Module

  46/tcp, udp mpm-snd MPM [default send]

  47/tcp, udp ni-ftp NI FTP

  48/tcp, udp Unassigned

  49/tcp, udp login Login Host Protocol

  50/tcp, udp re-mail-ck Remote Mail Checking Protocol

  51/tcp, udp la-maint IMP Logical Address Maintenance

  52/tcp, udp xns-time XNS Time Protocol

  53/tcp, udp domain Domain Name Server

  54/tcp, udp xns-ch XNS Clearinghouse

  55/tcp, udp isi-gl ISI Graphics Language

  56/tcp, udp xns-auth XNS Authentication

  57/tcp, udp Any private terminal access

  58/tcp, udp xns-mail XNS Mail

  59/tcp, udp Any private file service

  60/tcp, udp Unassigned

  61/tcp, udp ni-mail NI MAIL

  62/tcp, udp acas ACA Services

  63/tcp, udp via-ftp VIA Systems - FTP

  64/tcp, udp covia Communications Integrator (CI)

  65/tcp, udp tacacs-ds TACACS-Database Service

  66/tcp, udp sql*net Oracle SQL*NET

  67/tcp, udp bootpc DHCP/BOOTP Protocol Server

  68/tcp, udp bootpc DHCP/BOOTP Protocol Server

  69/ udp tftp Trivial File Transfer

  70/tcp, udp gopher Gopher

  71/tcp, udp netrjs-1 Remote Job Service

  72/tcp, udp netrjs-2 Remote Job Service

  73/tcp, udp netrjs-3 Remote Job Service

  74/tcp, udp netrjs-4 Remote Job Service

  75/udp Any private dial out service

  76/tcp, udp Unassigned

  77/tcp, udp Any private RJE service

  78/tcp, udp vettcp Vettcp

  79/tcp, udp finger Finger

  80/tcp, udp www World Wide Web HTTP

  81/tcp, udp hosts2-ns HOSTS2 Name Server

  82/tcp, udp xfer XFER Utility

  83/tcp, udp mit-ml-dev MIT ML Device

  84/tcp, udp ctf Common Trace Facility

  85/tcp, udp mit-ml-dev MIT ML Device

  86/tcp, udp mfcobol Micro Focus Cobol

  87/tcp, udp Any private terminal link; alias=ttylink

  88/tcp, udp kerberos Kerberos

  89/tcp su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway

  89/udp su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway

  90/tcp, udp DNSIX Security Attribute Token Map

  91/tcp, udp mit-dov MIT Dover Spooler

  92/tcp, udp npp Network Printing Protocol

  93/tcp, udp dcp Device Control Protocol

  94/tcp, udp objcall Tivoli Object Dispatcher

  95/tcp, udp supdup SUPDUP

  96/tcp, udp dixie DIXIE Protocol Specification

  97/tcp, udp swift-rvf Swift Remote Virtual File Protocol

  98/tcp, udp tacnews TAC News

  99/tcp, udp metagram Metagram Relay

  100/tcp newacct [unauthorized use]

  101/tcp, udp hostname NIC Host Name Server; alias=hostname

  102/tcp, udp iso-tsap ISO-TSAP

  103/tcp, udp gppitnp Genesis Point-to-Point Trans Net; alias=webster

  104/tcp, udp acr-nema ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300

  105/tcp, udp csnet-ns Mailbox Name Nameserver

  106/tcp, udp 3com-tsmux 3COM-TSMUX

  107/tcp, udp rtelnet Remote Telnet Service

  108/tcp, udp snagas SNA Gateway Access Server

  109/tcp, udp pop2 Post Office Protocol - Version 2; alias=postoffice

  110/tcp, udp pop3 Post Office Protocol - Version 3; alias=postoffice

  111/tcp, udp sunrpc SUN Remote Procedure Call

  112/tcp, udp mcidas McIDAS Data Transmission Protocol

  113/tcp, udp auth Authentication Service; alias=authentication

  114/tcp, udp audionews Audio News Multicast

  115/tcp, udp sftp Simple File Transfer Protocol

  116/tcp, udp ansanotify ANSA REX Notify

  117/tcp, udp uucp-path UUCP Path Service

  118/tcp, udp sqlserv SQL Services

  119/tcp, udp nntp Network News Transfer Protocol; alias=usenet

  120/tcp, udp cfdptkt CFDPTKT

  121/tcp, udp erpc Encore Expedited Remote Pro.Call

  122/tcp, udp smakynet SMAKYNET

  123/tcp, udp ntp Network Time Protocol; alias=ntpd ntp

  124/tcp, udp ansatrader ANSA REX Trader

  125/tcp, udp locus-map Locus PC-Interface Net Map Server

  126/tcp, udp unitary Unisys Unitary Login

  127/tcp, udp locus-con Locus PC-Interface Conn Server

  128/tcp, udp gss-xlicen GSS X License Verification

  129/tcp, udp pwdgen Password Generator Protocol

  130/tcp, udp cisco-fna Cisco FNATIVE

  131/tcp, udp cisco-tna Cisco TNATIVE

  132/tcp, udp cisco-sys Cisco SYSMAINT

  133/tcp, udp statsrv Statistics Service

  134/tcp, udp ingres-net INGRES-NET Service

  135/tcp, udp loc-srv Location Service

  136/tcp, udp profile PROFILE Naming System

  137/tcp, udp netbios-ns NetBIOS Name Service

  138/tcp, udp netbios-dgm NetBIOS Datagram Service

  139/tcp, udp netbios-ssn NetBIOS Session Service

  140/tcp, udp emfis-data EMFIS Data Service

  141/tcp, udp emfis-cntl EMFIS Control Service

  142/tcp, udp bl-idm Britton-Lee IDM

  143/tcp, udp imap2 Interim Mail Access Protocol v2

  144/tcp, udp news NewS; alias=news

  145/tcp, udp uaac UAAC Protocol

  146/tcp, udp iso-ip0 ISO-IP0

  147/tcp, udp iso-ip ISO-IP

  148/tcp, udp cronus CRONUS-SUPPORT

  149/tcp, udp aed-512 AED 512 Emulation Service

  150/tcp, udp sql-net SQL-NET

  151/tcp, udp hems HEMS

  152/tcp, udp bftp Background File Transfer Program

  153/tcp, udp sgmp SGMP; alias=sgmp

  154/tcp, udp netsc-prod Netscape

  155/tcp, udp netsc-dev Netscape

  156/tcp, udp sqlsrv SQL Service

  157/tcp, udp knet-cmp KNET/VM Command/Message Protocol

  158/tcp, udp pcmail-srv PCMail Server; alias=repository

  159/tcp, udp nss-routing NSS-Routing

  160/tcp, udp sgmp-traps SGMP-TRAPS

  161/tcp, udp snmp SNMP; alias=snmp

  162/tcp, udp snmptrap SNMPTRAP

  163/tcp, udp cmip-man CMIP/TCP Manager

  164/tcp, udp cmip-agent CMIP/TCP Agent

  165/tcp, udp xns-courier Xerox

  166/tcp, udp s-net Sirius Systems

  167/tcp, udp namp NAMP

  168/tcp, udp rsvd RSVD

  169/tcp, udp send SEND

  170/tcp, udp print-srv Network PostScript

  171/tcp, udp multiplex Network Innovations Multiplex

  172/tcp, udp cl/1 Network Innovations CL/1

  173/tcp, udp xyplex-mux Xyplex

  174/tcp, udp mailq MAILQ

  175/tcp, udp vmnet VMNET

  176/tcp, udp genrad-mux GENRAD-MUX

  177/tcp, udp xdmcp X Display Manager Control Protocol

  178/tcp, udp nextstep NextStep Window Server

  179/tcp, udp bgp Border Gateway Protocol

  180/tcp, udp ris Intergraph

  181/tcp, udp unify Unify

  182/tcp, udp audit Unisys Audit SITP

  183/tcp, udp ocbinder OCBinder

  184/tcp, udp ocserver OCServer

  185/tcp, udp remote-kis Remote-KIS

  186/tcp, udp kis KIS Protocol

  187/tcp, udp aci Application Communication Interface

  188/tcp, udp mumps Plus Five's MUMPS

  189/tcp, udp qft Queued File Transport

  190/tcp, udp gacp Gateway Access Control Protocol

  191/tcp, udp prospero Prospero

  192/tcp, udp osu-nms OSU Network Monitoring System

  193/tcp, udp srmp Spider Remote Monitoring Protocol

  194/tcp, udp irc Internet Relay Chat Protocol

  195/tcp, udp dn6-nlm-aud DNSIX Network Level Module Audit

  196/tcp, udp dn6-smm-red DNSIX Session Mgt Module Audit Redir

  197/tcp, udp dls Directory Location Service

  198/tcp, udp dls-mon Directory Location Service Monitor

  199/tcp, udp smux SMUX

  200/tcp, udp src IBM System Resource Controller

  201/tcp, udp at-rtmp AppleTalk Routing Maintenance

  202/tcp, udp at-nbp AppleTalk Name Binding

  203/tcp, udp at-3 AppleTalk Unused

  204/tcp, udp at-echo AppleTalk Echo

  205/tcp, udp at-5 AppleTalk Unused

  206/tcp, udp at-zis AppleTalk Zone Information

  207/tcp, udp at-7 AppleTalk Unused

  208/tcp, udp at-8 AppleTalk Unused

  209/tcp, udp tam Trivial Authenticated Mail Protocol

  210/tcp, udp z39.50 ANSI Z39.50

  211/tcp, udp 914c/g Texas Instruments 914C/G Terminal

  212/tcp, udp anet ATEXSSTR

  213/tcp, udp ipx IPX

  214/tcp, udp vmpwscs VM PWSCS

  215/tcp, udp softpc Insignia Solutions

  216/tcp, udp atls Access Technology License Server

  217/tcp, udp dbase dBASE UNIX

  218/tcp, udp mpp Netix Message Posting Protocol

  219/tcp, udp uarps Unisys ARPs

  220/tcp, udp imap3 Interactive Mail Access Protocol v3

  221/tcp, udp fln-spx Berkeley rlogind with SPX auth

  222/tcp, udp fsh-spx Berkeley rshd with SPX auth

  223/tcp, udp cdc Certificate Distribution Center

  224-241 Reserved

  243/tcp, udp sur-meas Survey Measurement

  245/tcp, udp link LINK

  246/tcp, udp dsp3270 Display Systems Protocol

  247-255 Reserved

  345/tcp, udp pawserv Perf Analysis Workbench

  346/tcp, udp zserv Zebra server

  347/tcp, udp fatserv Fatmen Server

  371/tcp, udp clearcase Clearcase

  372/tcp, udp ulistserv UNIX Listserv

  373/tcp, udp legent-1 Legent Corporation

  374/tcp, udp legent-2 Legent Corporation

  512/tcp print Windows NT Server için LDP

  519/tcp, udp utime Unixtime

  520/tcp efs Extended file name server

  520/udp router Local routing process (on site); uses variant of Xerox NS routing

  information protocol;alias=router routed

  525/tcp, udp timed Timeserver

  526/tcp, udp tempo Newdate

  530/tcp, udp courier RPC

  531/tcp conference Chat

  531/udp rvd-control MIT disk

  532/tcp, udp netnews Readnews

  533/tcp, udp netwall For emergency broadcasts

  540/tcp, udp uucp Uucpd

  544/tcp, udp kshell Krcmd; alias=cmd

  550/tcp, udp new-rwho New-who

  556/tcp, udp remotefs Rfs server; alias=rfs_server rfs

  560/tcp, udp rmonitor Rmonitord

  562/tcp, udp chshell Chcmd

  564/tcp, udp 9pfs Plan 9 file service

  565/tcp, udp whoami Whoami

  570/tcp, udp meter Demon

  571/tcp, udp meter Udemon

  600/tcp, udp ipcserver Sun IPC server

  607/tcp, udp nqs Nqs

  740/tcp, udp netcp NETscout Control Protocol

  741/tcp, udp netgw NetGW

  742/tcp, udp netrcs Network based Rev. Cont. Sys.

  744/tcp, udp flexlm Flexible License Manager

  747/tcp, udp fujitsu-dev Fujitsu Device Control

  748/tcp, udp ris-cm Russell Info Sci Calendar Manager

  749/tcp, udp kerberos-adm Kerberos administration

  750/tcp rfile Kerberos authentication; alias=kdc

  751/tcp, udp pump Kerberos authentication

  752/tcp, udp qrh Kerberos password server

  753/tcp, udp rrh Kerberos userreg server

  754/tcp, udp tell Send; Kerberos slave propagation
      Ana sayfa


  Ders 7: tcp/ip protokol kümesi

  Indir 119.76 Kb.