bilgiz.org

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 • Güvenlik Deklarasyonu (DOS)
 • Kabotaj hattında çalışan 500 GRT ve üzeri
 • Ülkemizde bu kapsamdaki gemiler ISPS Kod’a tabi tutulmamışlardır. Ancak isteyen gemi sahipleri veya gemi işleticileri bu tür gemilerde ISPS Kod gereklerini uygulayabileceklerdir.
 • ISPS Kod’a tabi olmayan liman tesislerini kullanmamaları
 • “Maritime Security / ISPS Code Data Base” • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü13.72 Kb.
  TipiYazı

  Indir 13.72 Kb.

  T.C.

  BAŞBAKANLIK

  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

  Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü  SAYI : B.02.1.DNM/0.06.02.02.SGD-12/ ANKARA

  KONU:ISPS Kod uygulamaları


  İLGİ : 28.06.2004 tarih ve 3983 sayılı yazımız.

  Bilindiği üzere, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kod’u (ISPS Code)

  01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, liman tesislerimize gelen Türk ve yabancı bayraklı gemilerin ISPS Kod kapsamında denetimlerine başlanmıştır.
  Liman tesislerimizdeki ISPS Kod uygulamaları, bu tesislere gelen ISPS Kod kapsamındaki Türk ve yabancı bayraklı gemilerin tümüne uygulanacak olup, bu gemilerin denetimleri bu konuda eğitim almış ve tam olarak yetkilendirilmiş Liman Devleti Denetim Uzmanları (PSCO) tarafından, PSCO’ların olmadığı limanlarda ise Liman Başkanları tarafından yapılacağı ilgi yazımız ile bildirilmiştir.
  Gemilerin ISPS Kod kapsamındaki denetimlerine ilişkin raporlar ilgi yazımızda belirtilen irtibat noktasına gönderilecektir. Denetlemelerde, Gemi Güvenlik Denetimi Rapor Formu doldurulacak, orijinali kaptana verilerek, bir kopyası Müsteşarlığımıza iletilecektir. Eğer geminin limana girişine veya yük operasyonuna izin verilmemiş ise, düzenlenen form Müsteşarlığa, geminin Bayrak Devletine, Tanınmış Güvenlik Kuruluşuna (RSO), IMO’ya ve geminin gideceği bir sonraki limana faks ile gönderilecektir. Geçici tedbirler ile geminin operasyonuna izin verilmiş ise Müsteşarlığa ve Bayrak devletine bildirim yapılacaktır.

  Türk bayraklı gemilerin yabancı limanlarda ISPS eksikliklerinden dolayı tutulmalarının önlenmesini teminen, yapılan denetimler sonucunda eksiklikler olduğu tespit edilen gemilerin, bu eksiklikler giderilene kadar yabancı bir limana gitmesine izin verilmeyecektir.
  Yine, ilgi yazımız ekinde bulunan ve gemilerin limana gelmeden önce verecekleri bilgileri içeren A ve B formları, gemi kaptanı tarafından doldurulup onaylanarak bir önceki limandan fakslanabilecek, eğer faksla gönderilemiyor ise limana gelmeden önce teleks ile acenteye ulaştırılacaktır. Bunların yapılamaması halinde acente kaptanla temasa geçerek aldığı bilgilere göre formu dolduracak ve Liman Başkanlığına iletecektir. Ancak, bu durumda gemi, yanaşmayı müteakip operasyon başlamadan evvel ISPS Kod’a göre durumunun doğrulanması amacıyla denetime tabi tutulacaktır.
  Güvenlik Deklarasyonu (DOS), gemi ile liman tesisi arasında yapılacak bir deklarasyon olup, gemi yanaşmadan önce demirde iken yapılabileceği gibi gemi kaptanının veya gemi güvenlik zabitinin, liman tesisi güvenlik sorumlusu ile alınacak tedbirlere yönelik olarak mutabakata varmaları durumunda geminin yanaşmasını müteakip de yapılabilecektir. Ancak, yanaşma sonrası DOS yapmayı reddeden geminin yük operasyonuna izin verilmeyecektir.

  Kabotaj hattında çalışan 500 GRT ve üzeri yük gemileri ile yolcu gemileri, (uluslararası sefer yaparak yabancı bir limana gitmediği sürece) ISPS Kod’a tabi değillerdir. Bu konu IMO tarafından devletlere bırakılmış olup, bazı devletlerin bu gemileri de ISPS Kod’a dahil ettiği bilinmektedir. Ülkemizde bu kapsamdaki gemiler ISPS Kod’a tabi tutulmamışlardır. Ancak isteyen gemi sahipleri veya gemi işleticileri bu tür gemilerde ISPS Kod gereklerini uygulayabileceklerdir.

  Öte yandan, sadece kabotaj hattında çalışan gemilere hizmet veren, uluslararası sefer yapan gemilere hizmet vermeyen liman tesislerimiz de mevcut olup, bu tesisler ISPS Kod’a tabi tutulmamışlardır. Ancak, bazen ISPS Kod’a tabi olan bir limanımızdan gelerek bu tesislerden yük alıp yabancı limana giden Türk bayraklı gemiler olduğu tarafımıza bildirilmektedir. Bu gemilerin gidecekleri yabancı limanlarda sıkıntı yaşayabilecekleri malumlarınızdır. Bu nedenle, ISPS Kod’a tabi gemilerin ISPS Kod’a tabi olmayan liman tesislerini kullanmamaları, zorunluluk halinde böyle bir sefer yapacak olan gemilerin yurt dışına çıkışlarının ISPS Kod’a tabi bir liman tesisinden olmasını teminen uyarılmaları, aksi takdirde yabancı limanlarda zorluklar yaşanabileceğinin kendilerine belirtilmesi gerekmektedir.


  Yine, ülkemiz ile birlikte diğer ülkelerin limanlarının durumu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün www.imo.org web sayfasından “Maritime Security / ISPS Code Data Base” bölümünden ilgili devletin adı girilerek bulunabilmektedir. Ülkemiz limanlarının durumu ve ISPS Kod’a ilişkin ilgi yazımız da dahil tüm uygulamalarımız Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.
  Ayrıca, Türk bayraklı gemilerin, yabancı limanlarda karşılaştıkları farklı uygulamaları, güvenlik seviyelerindeki farklılıkları ve ISPS Kod’u uygulamayan yabancı limanlara ilişkin bilgileri Müsteşarlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.
  Bu itibarla, liman tesislerimizdeki ISPS Kod kapsamında yapılacak uygulamalarda ilgi yazımızda ve yukarıda belirtilen çerçevede hareket edilmesi, zikredilen konularda Türk bayraklı gemilerin DTO’lar tarafından uyarılması ve ilgililere gerekli bilgilerin iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

  İsmet YILMAZ

  Müsteşar


  DAĞITIM :

  Dz. Müst. Bölge Müdürlükleri

  İMEAK DTO

  Mersin DTO

  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  .../07/2004 Baş Kılavuz : Ö.ÖZCAN

  .../07/2004 Dai.Bşk. : O.KILIÇ

  .../07/2004 Gn. Md.Yrd. : M.M.GÖNÜLALÇAK

  .../07/2004 Gn. Md. : A.KURUMAHMUT

  .../07/2004 Müsteşar Yrd. : B.S.USTAOĞLU  KOORDİNE :

  .../07/2004 Dai.Bşk. : N.ASAN
  ADRES:

  Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

  No:128 MALTEPE / ANKARA


  TEL: 0 312 232 38 49

  FAX: 0 312 231 33 06  0 312 232 09 21      Ana sayfa


  Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü

  Indir 13.72 Kb.