bilgiz.org

Deniz kuvvetleri komutanliğI

 • FİRMA İMZA/KAŞE
 • BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ • Tarih02.10.2017
  Büyüklüğü57.65 Kb.
  TipiYazı

  Indir 57.65 Kb.

  2014

  DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
  AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIGI


  TEKLİF MEKTUBUDUR

  1. AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞINCA ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler/hizmetler 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle satın alınacaktır.

   2.  Söz konusu alıma ilişkin SÖZLEŞME YAPILACAKTIR. Teminat alınmayacaktır

   3. Ödeme, malın/hizmetin teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI'’nın düzenlediği ödeme evrakları ile AKSAZ DENİZ FİLOLARI saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden ( Binde 9.48 Damga vergisi, Binde 5,69 Karar damga vergisi, tevkifat bedeli uygulanacaktır) kesilecektir.

   4. İhtiyaç duyulan işin tümüne teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Komutanlığımız belirtilen malzeme/malzemeleri/hizmetleri hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.

  5. Hizmet Alımı İşi, AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI’ınca tebligatın yapılmasına müteakip İDARE ile sözleşme imzalanacaktır. Hizmet alımı sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminden sonra 40 (KIRK) takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00’a kadar taahhüt edildiği şekilde HİZMETİN YAPILDIĞI YERDE teslim edilecektir.

  6. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

  7. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜRK LİRASI (TL) teklifinizi 14/03/2017 saat 14:30 ’a kadar, faks yada kapalı zarf içinde AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIGI’na teslim etmenizi rica ederim.

    8. Malzemelerde/Hizmetlerde aranacak özellikler

  a) Malzemelerin/Hizmetlerin fiziki muayeneleri yapılacak, istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını araştırmak için yüklenici tarafından karşılanmak üzere teknik üniversitelerden birine idare tarafından gönderilebilecektir.
  b) Ürün/Ürünlere yönelik kalite belgesi olan mallar tercih edilecektir.
  c) Firmalar malzemelerin evsaf bilgilerini dikkate alarak teklif verecektir. Yüklenici firmanın evsafa uygun malzeme getirmemesi durumunda oluşacak zarardan kurum sorumlu değildir.
  ONAY-34 07-03-2017

  FİRMA İMZA/KAŞE


      İMZA   

  ENGİN ERYİĞİT

   

  ÇRK.BÇVŞ

   

  PİYASA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NOT 1: Anılan özellikler haricinde ürünler için teklif verilmemesi rica olunur. Aksi teklifler değerlendirilmeyecektir.

  NOT 2: Teklif mektubu üzerinde eksik bilgi olması, karalama, çizik vs. yapılması durumunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

  NOT 3: AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI tarafından Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacak malzemelere ait doğrudan temin duyurularına ve sonuçlarına www.ekm.tsk.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
  TEKLİF MEKTUBUDUR

  AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞINA

  ONAY-34 07-03-2017

    Ödeme, malın/hizmetin teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI'’nın düzenlediği ödeme evrakları ile AKSAZ DENİZ FİLOLARI saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden ( Binde 9.48 Damga vergisi, Binde 5,69 Karar damga vergisi, tevkifat bedeli uygulanacaktır) kesilecektir.

  Hizmet Alımı İşi, AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI’ınca tebligatın yapılmasına müteakip İDARE ile sözleşme imzalanacaktır. Hizmet alımı sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminden sonra 40 (KIRK) takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00’a kadar taahhüt edildiği şekilde HİZMETİN YAPILDIĞI YERDE teslim edilecektir.

  1. Tarafımızdan yukarıda bahse konu tüm hususlar incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.


  2. Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz  toplam bedel KDV hariç

  ............................................. rakam ....................................... .............. yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.


  1. İRTİBAT NU: 0 252 441 10 00 ’DAN 2510-2513 TAYFUN KOZAK

  2. FAKS NU: 0 252 421 02 66 TEK.BİLGİ İÇİN: 0 252 441 10 00 ’DAN 2520


  BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


  1.KISIM

  S.

  Nu

  Malzemenin/Hizmetin Cinsi ve Özellikleri
  (Markası Belirtilecektir)


  D/B

  Miktar

  Teklif Edilen
  Birim Fiyat
  (TL)


  KDV
  (%)


  Tutar
  (TL)


   1

  AKSAZ ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ K.LIĞINDA BULUNAN 5 ADET MOTEL BİNASI ÇATI ONARIMININ YAPILMASI İÇİN HİZMET ALIMI.

  -

  1


  TOPLAM (K.D.V. Hariç)     


  TEKLİF TARİHİ

  TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

  FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASI

  VERGİNUMARASI,

  BANKA ADI, HESAP,NO, IBAN HESAP NO (ZORUNLU), ŞUBE ADI, ŞUBE KODU

  TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ

  TEKLİF MEKTUBUDUR

  AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞINA

  ONAY-34 07-03-2017
  AKSAZ ÖEMKLIĞI 5 AD BLOK ÇATI ONARIMI”

  İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ


  1. KONU

  Bu teknik şartname, AKSAZ ÖEMKLIĞI 5 AD BLOK ÇATI ONARIMI işini kapsar. İş kapsamında onarımı yapılacak moteller.
  Subay Motellerinden I4-4, I4-3, G4-3, G5-4, G5-3 numaralı motel çatıları onarılacaktır.
  2. İŞİN TARİFİ:

  2.1. Mevcut çatı üzerinde bulunan tüm kiremit ve mahyalar sökülerek sağlam olarak istiflenecektir.
  2.2. Kiremit altı örtüsü sökülecektir.
  2.3. Çatı ahşap kaplamasında ve taşıyıcısında özelliğinin kaybetmiş ve çökmüş ahşap kısımlar onarılacaktır.
  2.4. Çatı yan alın kısmında (çatıya bakan bölümdeki) Çanakkale Taşı kaplı alandaki kaplama taşları sökülecektir.
  2.5. Çatı üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarındaki (ÇŞBBF) Y.18.245/010 pozuna uygun olarak oluklu kiremit altı su yalıtım levhası üstte ve yanda birbirinin üzerine en az 10 cm binecek şekilde montajı yapılarak sabitlenecektir.
  2.6. Çatı üzerinde düşey kısımlar ve yan duvar kısmındaki alınlara yapılacak sıva eteği, baca kenarı, dere sacları 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacdan imal edilerek ek yerleri poliüretan silikon (uv dayanımlı) ile yapıştırılacaktır. Duvar birleşim yerlerinde poliüretan silikon uygulaması yapılacaktır.
  2.7. Sac imalatı bittikten sonra yan alın duvar ve sıva eteği kısımlarında saclar sıva altında kalacak şekilde ÇŞBBF Y.27.501/01 pozuna uygun olarak sıva yapılacaktır.
  2.8. Mevcut kiremit Z kancalar kullanılarak usulüne uygun olarak monte edilecektir.
  2.9. Çatı tepe birleşim hattına ÇŞBBF Y.18.201/A11 pozuna uygun olarak yeni mahya kiremidi döşenecektir.
  2.10 Çatıda mevcut yatay yağmur olukları sökülerek malzemesi idareye teslim edilecektir. Yerine ÇŞBBF Y.24.065 pozuna uygun olarak eksiz hazır oluk yapılarak inişlere monte edilecektir.
  2.11. Mevcut yağmur iniş boruları sökülerek yerine MSB.851/1 pozuna uygun Yağmur iniş boruları yapılacaktır.
  2.12. Çatı üzeri kalkan duvar üzerindeki harpuşta ve kabaran sıvalar sökülecek. Sıvalar yenilenecek ve ÇŞBBF Y.26.020/061B pozuna uygun olarak mermer harpuşta yapılacaktır.
  2.13. Çatı alın kısımlarında bulunan ahşap lambriler sökülecek, yerine yeni çam lambri yapılacak ve ÇŞBBF Y.25.001/06 pozuna uygun olarak renkli ahşap koruyucu ile boyanacaktır.
  3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

  3.1. GENEL HUSUSLAR:

    1. Yüklenici, her türlü malzeme ihtiyacını kendi imkanları ile karşılayacak, idareden bu konu ile ilgili hiçbir yardım talebinde bulunmayacaktır. Yükleniciye işyeri olarak teslim edilen kısımlarda, iş için getirilmiş malzemenin taşınması sırasında meydana gelecek zararlar, yüklenici tarafından bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.
    1. Yapılacak tüm işlerde, gerekli görüldüğü takdirde, kullanılan malzemelerin istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını araştırmak için masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere teknik üniversitelerden birine idare tarafından test için gönderilebilecektir.
    1. Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet vereceği maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur. Çalıştırılan personelin iş güvenliği gerekli tedbirler alınarak yüklenici tarafından sağlanacaktır. Çalışanların hakları ve çalışma şartları Yapım İşleri Genel Şartnamesine uygun olacak ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına göre tüm tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.
    1. Çalıştırılan elemanların idare için uygunluğu kontrol edilecektir. Onarıma başlamadan en az 3 (üç) gün önce çalıştırılacak personel hakkında istenen evraklar idareye teslim edilecektir. İmalatlarda çalıştırılacak usta ve vasıfsız elemanlar, idarenin gerekli gördüğü hallerde arttırılacaktır. Çalıştırılan tüm elemanlarının sigortalı olması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
    1. Onarım ve imalat sırasında inşaat alanı çevresinde oluşabilecek inşaat artıklarının temizlenmesi ve ilgili belediye moloz döküm sahasına taşınması ile ilgili her türlü gider ve yasal sorumluluk yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır.
    1. Yüklenici iş sırasında 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak hareket edecektir. Tüm çalışanlar aynı tip ve üzerinde firma ismi yazan kıyafet giyecektir.
   1. ÖZEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

    1. Onarım ve imalat sırasında firma çalışanlarının neden olacağı hasarlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.    1. İşin tamamında kullanılacak her türlü malzeme TSE/ISO veya uluslararası standartlara uygun olacak ve bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir. Beğenilmeyen malzemeler inşaat sahasından derhal uzaklaştırılacaktır.    1. Onarım esnasında görülecek bütün hatalı işler yükleniciye söktürülecek, tamir ettirilecek veya yenisi ile değiştirilecektir ve tüm bu işler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici fen ve sanat kurallarının gerektirdiği tüm yardımcı işleri de ihale kapsamında yerine getirecektir.    1. Malzeme, onarım ve işçilikten kaynaklanan her türlü eksik, hata ve arıza, şifahi veya yazılı olarak tebliğinden itibaren en çok 2 gün içerisinde müdahale edilip onarımına başlanacak ve 7 (yedi) iş günü içerisinde onarım bitirilecektir.

  3.2.5. İşyeri çalışma saatleri hafta içi 08:30 – 17:30 arasında olacaktır. Hafta sonu çalışma yapılıp / yapılmayacağına bir gün öncesinden idare tarafından karar verilecektir. Mecburi sebeplerden dolayı ve kritik zamanlarda sözleşme süresi içinde idare tarafından mesai saatlerinde değişiklik yapılabilir.

  3.2.6. Firma taahüdünde çalışacak işçiler idarece uygulanan gizlilik kurallarına ve askeri bölge kurallarına uyacaktır. Çalıştırılan elemanların idare için uygunluğu kontrol edilecektir. İmalatlarda çalışacak usta ve işçiler idarenin gerekli gördüğü hallerde arttırılacaktır.

  3.2.7. Çatı hasar görmeden önceki orijinal yapısında yapılacaktır. Örnek şekli aynı bloğun çift numaralı daire kısmındaki çatı şeklidir.


  4. ŞANTİYEDE TUTULACAK DEFTER:

  4.1. Şantiye günlük defteri, yüklenici tarafından yer tesliminin onayından sonra işin süresine göre yeterli sayıda idareye verilecektir.

  4.2. Şantiye günlük defter sayfaları yapı denetim görevlilerince numaralandırılır. İşin adı, proje numarası, yer teslim tarihi, ihale bedeli, açık olarak yazılır. Tüm sayfalar mühürlenir.

  4.3. Şantiye günlük defteri, şantiyede işin başında günlük olarak doldurulacaktır. İşlerin tüm ayrıntıları günü gününe kayıt altına alınıp şantiyeye giren malzemeler, miktarları, çalışan personel sayısı, çalışan makine ve ekipman, hava durumu, görülen eksik/aksak hususlar, lüzumlu görülen açıklamalar ve uyarılar, yükleniciyle görüşülen konular, şantiyeyi ziyaret edenler, denetlemeler ve günlük bütün olaylar deftere yazılacak ve yapı denetim görevlileri ile yüklenici veya temsilcisi tarafından imza altına alınacaktır.

  4.4. Defterlerde kazıntı silinti yapılamaz. Değişiklik yapılması gerektiği takdirde üzeri kırmızı kalemle çizilerek yanına yenisi yazılır ve paraflanır.

  Şantiye içerisinde görev yapan teknik personel taahhütnamesi vermiş tüm teknik personelin de işin devamı sırasında imzalarının olması aranır. Yüklenici bu defteri imzalamakla içindekileri, uyarıları, yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. İmzalamaz ise veya itirazi kayıtla imzalar ise görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere 10 gün süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır ve bu konu tespit edilen tutanakla deftere eklenir.  5. YETERİNCE AÇIKLANMAMIŞ İŞLER

  5.1. Herhangi bir işin yapılması sırasında, şartnamelerde v.b. dokümanlarda yeterince açıklama olmamasından ötürü bir tereddüt olduğu takdirde yüklenici, konuyu ve tereddütlerini derhal Yapı Denetim Görevlisine bildirecek ve Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda davranacaktır. Aksine davranışlardan doğacak her türlü sorumluluk ve zarar, tamamen yükleniciye ait olacaktır

  1. KONTROL VE MUAYENE METODLARI:

  6.1. Kontrol ve muayeneler T.S.K. Mal ve Hizmet Muayene Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır. İdarece yükleniciye yaptırılması istenen tüm işlemler Yapı Denetim Görevlileri tarafından sürekli denetlenecektir.

  6.2. Uygun özellikte olmadığı tespit edilen işlemler/uygulamalar yüklenici tarafından teknik şartnamede belirlenen kriterlere göre en kısa sürede yerine getirilecektir.

  6.3. Kalite kontrol ve muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme, test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Muayene ve kontrollerde kullanılacak olan test teçhizatı kalibreli olacak, test öncesi kalibre durumları kontrol edilecektir.

  6.4. Muayene ve deneyler esnasında eksilen, zarar gören malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  6.5. Muayene işlemlerine ait her türlü masraf ve giderler firmaya aittir.

  6.6. Yüklenici, kullanılacak malzemelerin yukarıda istenilen özellikleri/şartları sağladığını gösteren belgeleri vermek suretiyle ispat edecektir.

  6.7. Muayene esnasında dizayn veya imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

  6.8. Kontrol ve muayene ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

  6.9. Yapım işleri genel şartnamesi hükümlerine göre yapı denetim görevlilerince yürütülecektir.

  7. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI:

  7.1. Yüklenici, yapılan işin tamamının teslim alındığı tarihten itibaren 12 (oniki) ay süreyle işçilik ve malzeme yönünden kullanma hatası olmaksızın meydana gelecek her türlü arızayı herhangi bir ücret talep etmeden giderecektir.

  7.2. Garanti süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından şifahi veya yazılı olarak tebliğinden itibaren en çok 2 (iki) gün içerisinde müdahale edilip onarımına başlanacak ve 7 (yedi) iş günü içerisinde onarım bitirilecektir. Garanti süresi içinde oluşan arızaların giderilmesi için geçen zaman garanti süresinden sayılmayacaktır.

  Bu şartname 7 maddeden ve 4 sayfadan oluşmaktadır.  HAZIRLAYAN

  Halise E. AKINTÜRK  Y.Mimar .

      Ana sayfa


  Deniz kuvvetleri komutanliğI

  Indir 57.65 Kb.