bilgiz.org

DeniZ İŞletmeleri ve YÖnetiMİ anabiLİm dali

 • Doktora Tezi
 • Görevler
 • Akademik Yayımlar
 • Öğretim Programı(Doktora) • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü116.98 Kb.

  Indir 116.98 Kb.

  Dr. Murat SEZGİN

  Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı

  Tel: 0 (312) 416 48 01, GSM: 0 (505) 562 66 63

  msezgin@sgk.tsk.tr  Öğrenim  1993-1997 : Deniz Askeri Lisesi

  1997-2001 : Deniz Harp Okulu- Bilgisayar Mühendisliği

  2005-2007 : Dokuz Eylül Üniv., SBE, Den İşl Yön. Yük. Lis.

  2007-2013 : Dokuz Eylül Üniv., SBE, Den İşl Yön. Doktora

  Doktora Tezi

  Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Yönetimi: Gemi İnşa Sanayii Üzerine İşbirliği Odaklı Keşifsel Bir Çalışma”


  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı

  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı

  Görevler

  2001-2003: TCG Ertuğrul; Silah Yrd. Subayı, FOCA/İZMİR

  2003-2004: Sahil Güvenlik 85; İkinci Komutan, ÇANAKKALE

  2004-2006: TCG Ç-134; Gemi Komutanı, FOÇA/İZMİR

  2006-2008: Sahil Güvenlik 107; Gemi Komutanı, BAYRAKLI/İZMİR

  2008-2009: Sahil Güvenlik 62; Gemi Komutanı, ALİAĞA/İZMİR

  2009-2010: Gölcük Askeri Tersanesi SG Gemi teslimi, KOCAELİ

  2010-2012: Sahil Güvenlik 93; Gemi Komutanı, İĞNEADA/KIRKLARELI

  2012-2013: Sahil Güvenlik 124; Gemi Komutanı, GİRESUN

  2013-2014: Sahil Güvenlik-Harekat Merkezi /ANKARA

  2014-2015: Sahil Güvenlik-U/A İlş Ş.Md/ANKARA

  2015- : Sahil Güvenlik-AB Ş.Md/ANKARA  Akademik Yayımlar

  1

  Sezgin M, 2007. "Deniz Kirliliğine Neden Olabilecek Deniz Kazalarında Sahil Güvenlik Birimlerinin Koordinator Rolü ve Kriz Yönetimi", Dokuz Eylul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İsletmeleri Yönetimi A.B.D., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi


  2

  Sezgin M, 2009. "“Knowledge Management” Approaches across “Supply Chain Management”: Turkish Ship Recycling Industry" European and Mediterranean Conference on Information Systems -Doctoral Consortium-. Düzenleyen: EMCIS’ 09. İzmir, Türkiye. 13-14 Temmuz 2009.


  3

  Sezgin M ve Saatçıoğlu O.Y., 2009. “Big Challenge: Understanding
  Knowledge Management
  ”. European and Mediterranean Conference on Information Systems. Düzenleyen: EMCIS’ 09. İzmir, Türkiye. 13-14 Temmuz 2009.


  4

  Sezgin, M. ve Saatçıoğlu, Ö. Y. (2009). Bilgi Yönetiminde Kavramsal Boşluklar. Türkiye Bilişim Derneği, 26. Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı. Düzenleyen: TBD. Ankara, Türkiye. 18-20 Kasım 2009.


  5

  Sezgin, Murat. 2009. Tez öneri çalışması: “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Yönetimi: Yeni Gemi İnşa Sektöründe İşbirliği Odaklı Bir Uygulama”, Türkiye Bilişim Derneği, 26. Ulusal Bilişim Kurultayı. Düzenleyen: TBD. Ankara, Türkiye. 18-20 Kasım 2009.


  6

  Sezgin, M. ve Saatçıoğlu, O.Y. (2011). A Literature Based View on How Supply Chains Manage Knowledge. European and Mediterranean Conference on Information Systems(ss. 95-108). Düzenleyen: EMCIS’11. Atina, Yunanistan. 30–31 Mayıs 2011.


  7

  Sezgin, M. ve Dobrucalı, E. (2011). Bilgi Yönetiminde Kutupsallaşan Anlayış ve Gemi İnşa Sektöründe Uygulama Alanları, Gemi ve Deniz Teknolojisi, TMMOB, Gemi Mühendisleri Odası Yayını, 186:12-23


  8

  Sezgin, M. (2013). Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Yönetimi: Gemi İnşa Sanayii Üzerine İşbirliği Odaklı Keşifsel bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı,Yayımlanmamış Doktora Tezi.


  9

  Sezgin, M. ve Saatçıoğlu, O.Y. (2013). Gemi İnşa Sanayii Tedarik Zincirinde İşbirliği. II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. 16-18 Mayıs 2013, Aksaray.


  10

  Sezgin, M. ve Saatçıoğlu, O.Y. (2014). Bilginin Yönetiminde Kutupsallaşan Anlayış. Bilgi Dünyasi, 15 (1)-27-54


  11

  Sezgin, M., Saatçıoğlu, O.Y. ve Topbaş N. (2014). Airline Innovation Trends. International Logistics and Supply Chain Congress. October30-31, Istanbul, TURKIYE.


  Doktora Tezi
  Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Yönetimi: Gemi İnşa Sanayii Üzerine İşbirliği Odaklı Keşifsel Bir Çalışma


  Dokuz Eylül Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı

  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı
  Günümüzde Gemi inşa sektörünün dünya ölçeğinde üretim alanının Doğu’ya doğru kayması; küresel ekonomik dalgalanmaların hem tetikleyici sebeplerinden birisi, hem de sonucudur. Gemi inşa etmek için ucuz işgücü ve dolayısıyla düşük maliyet arayışına giden yatırımcılar; “kalite yoksunluğu” ve “uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş yüksek standartların” baskısı altındadır.
  Gemi inşa sektöründeki bu geçmişten gelen dalgalanmaların Türkiye ölçeğindeki en önemli etkisi üretimde bir marka olma ihtiyacıdır. Kriz öncesi dönemde küçük tonajlarda Kimyasal Tanker inşasında lider rolünü üstlenen bu sektördeki gelişmelerin de; geleneksel rapora dayalı analizlerden öte günümüz modern yönetim anlayışlarıyla organizasyon seviyesinde araştırılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
  Bu çalışmada sektör, “Tedarik Zinciri Yönetimi” ve “Bilgi Yönetimi” gibi “İşbirliği” özünde birleşen iki yönetim felsefesiyle incelenmiştir. Türkiye Kimyasal Tanker gemisi inşa potansiyeli; yapılan “Saha Araştırmasıyla” ortaya konmuş, Bilgi Yönetimi alanındaki yazın taraması neticesinde geliştirilen kuram “Uluslar Arası Delphi Çalışması” ile modellenmiş, son bölümde sunulduğu üzere “Tersane Tedarik Zinciri”nde Vaka Çalışması ile sınanmıştır.
  Tersane Yönetiminde kullanılan bilgiler kişilere haiz(kişiselleşmiş) yada makinelere işlenebilir(kodlanmış) olabilir. Gemi inşa sektörünün ana aktörleri; sahip olduğu bilgileri doğru sınıflandırabildiği sürece, uygun yönetim stratejisini belirleme yeteneğine sahip olacaklardır.
  Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kimyasal Tanker, Gemi İnşa Sanayisi, İşbirliği, Kodlanmış Bilgi, Kişiselleşmiş Bilgi, Tersane

  Öğretim Programı(Doktora)  ADI SOYADI

  :

  MURAT SEZGİN
  FAKÜLTE ADI

  :

  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı
  BÖLÜM ADI

  :

  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora


  2007-2008 Güz

  DERS KODU

  DERS ADI

  TEO

  UYG

  LAB

  TK

  NOTU

  DURUMU

  OZD 6003

  Araştırma Yöntemleri

  2

  0

  0

  2.00

  BA

  Başarılı

  OZD 6011

  Gelişim ve Öğrenme

  1

  0

  0

  1.00

  AA

  Başarılı

  OZD 6099

  Tez Çalışması

  0

  0

  0

  0.00

  G

  G

  DİY 6017

  Deniz Teknolojisi

  2

  0

  0

  2.00

  AA

  Başarılı

  DİY 6001

  Dış Ticarette Rekabet ve Deniz Ulaştırmacılığı

  3

  0

  0

  3.00

  BB

  Başarılı

  DİY 6003

  Deniz Ticaret Politikaları

  3

  0

  0

  3.00

  AA

  Başarılı

  DİY 6005

  Çoklu Ulaştırma Sistemleri

  3

  0

  0

  3.00

  AA

  Başarılı

  Dönem Ortalaması:

  3.71

  Toplam Kredi:

  14.00

  Toplam (Kredi*Not):

  52.00

  2007-2008 Bahar

  DERS KODU

  DERS ADI

  TEO

  UYG

  LAB

  TK

  NOTU

  DURUMU

  OZD 6022

  Proje Yönetimi

  2

  0

  0

  2.00

  AA

  Başarılı

  OZD 6014

  Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

  2

  0

  0

  2.00

  AA

  Başarılı

  OZD 6098

  Uzmanlık Alanı

  3

  0

  0

  3.00

  G

  G

  DİY 6002

  Denizcilik İşletmelerinde Örgüt Yön.

  3

  0

  0

  3.00

  AA

  Başarılı

  DİY 6006

  Deniz Ticaret Hukuku

  3

  0

  0

  3.00

  AA

  Başarılı

  DİY 6004

  Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi

  3

  0

  0

  3.00

  AA

  Başarılı

  DİY 6008

  Denizcilikte Kalite Sistemleri

  2

  0

  0

  2.00

  AA

  Başarılı

  DİY 6099

  Tez Çalışması

  0

  0

  0

  0.00

  G

  G

  Dönem Ortalaması:

  4.00

  Toplam Kredi:

  15.00

  Toplam (Kredi*Not):

  60.00

  Genel Ortalama:3.86(4'lü Not Sistemi)


  Eğitim-Öğretim Etkinlikleri
  Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü lisans programı, 2013-14 Güz dönemi/2014-15 Güz dönemi/2015-2016 tüm yıl yarı zamanlı öğretim elemanı
  Verilen Dersler:
  1. “Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı- Air Logistics and Transportation (LOJ 308)
  Dersin genel kapsamını uluslararası hava lojistik ve ulaştırmasını kurulları, kurumları ve kuralları dahil akademik anlamdaki teori ve uygulamalarının uluslararası havacılık lojistiği açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Aynı zamanda dersin içeriğinin küresel havacılık endüstrisinin yapılanması, işlemleri ve işletmesine yönelik teoriye dayalı bir anlayışın uluslararası hava lojistik ve ulaştırması açısından öğrencilere verilmesi planlanmıştır. Dersin içeriği uluslararası hava lojistik ve ulaştırmasının mevcut uygulama ve yaklaşımlarının gelecekteki uygulamalar ile bütünleştirilmesine yönelik olarak uluslararası hava ulaştırmasının konsept ve alt konseptler ışığında uluslararası hava lojistik ve ulaştırmasına ilişkin öğrencilerde üst düzey bir algı oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir.
  This course is mainly in the content of the theory and implementations of international air logistics and transportation with their institutions, associations and regulations, deregulations within the context of academic knowledge of international aviation logistics. The course content is also intended to provide students with a theory based understanding of the structure and processes and business aspects of global aviation industry and its role in the context of international air logistics and transportation. The course content is designed for students to have a better view of international air logistics and transportation in the light of the air transportation concept and sub concepts in order to integrate the current implementation and approaches to future applications of air logistics and transportation.

  2. “Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku-Marine Trade and Logistics Law (LOJ 401)”

  Dersin amacı, deniz taşımacılığının hukuki ve operasyonel alt yapısının kazandırılmasını teminen kavramların tanıtılması, gemi taşımacılığındaki uluslararası işleyişin açıklanmasıdır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Deniz ticaretinde kullanılan hukuki ve uygulamaya ait kavramları bilir. Türk ticaret kanununa göre gemi ve gemiciliğe ilişkin hükümleri bilir. Gemi yapımına ilişkin uygulamalarda fikir sahibi olur. Gemi mülkiyeti ve ipoteğine ilişkin hususları öğrenir. Uluslararası gemi ile taşımacılık esaslarının Türk gemicilik sektörüne etkilerini kavrar. Liman işletimi ve yöneticiliği esaslarını bilir. Deniz ticaret ve lojistiğinin Türkiye’de ticaret kanunu ve uygulamaları kapsamındaki esasları öğretilecektir. Türk limanları ve limanların işletim ilke ve esasları aktarılacaktır.  The basics of maritime trade and logistics as applied in Turkey under Turkish law and applications will be taught. Turkish ports and the basics of their management also will be conveyed.
  3. “Lojistikte güncel konular- Current Issues in Logistics (LOJ 425)”
  The course provides a background for understanding important current issues in logistics. The aims of the course are to provide and develop understanding of contemporary issues in logistics through case studies, class workshops and discussions. The course is designed to give students a critical understanding of the current academic and pragmatic approaches to logistics. The students who take this course will have opportunity to learn the recent developments in logistics that are in academia and business. Student will be able to;

  * explain current issues about logistics .

  * use the related concepts/terminology.

  * explain the importance of logistics on economic growth.

  * evaluate the contemporary issues in logistics from different perspectives.

  * combine their theoretical knowledge with practical knowledge

  * understand the importance of the information system in relation to other logistics systems

  * analyze, improve and develop the system through discussion of contemporary issues

  *critically appraise the importance of innovation in logistics management

  The fundamentals of this course are to develop an appreciation for the role of logistics in an industrialized free market economy and to introduce basic inputs of integrated logistics with the help of contemporary topics in order to underline the basic needs of the participants of the course.
  4. “Tedarik Zinciri Yönetimi-Supply Chain Management (LOJ 215)”

  Bu dersin içeriğinde, uluslararası veya küresel ticaret yönetiminde tedarik zinciri yönetimi uygulamaları ile ilkelerinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanacaktır. Aynı zamanda da tedarik zinciri sanatı ve bilimi çalışmalarına katılımları teşvik edilecektir. Bu bağlamda tedarik zinciri konseptinde yer alan; satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler vb. konular, fonksiyonel ve süreçsel açılardan dersin içeriğinde yer almaktadır.

  In this course, the students will gain insight about the fundamentals, principles and applications of the supply chain management within the international or global trade management. Also to promote the study of the science and art of SCM. The basic SCM concepts include purchasing, manufacturing flow management, production, marketing, sales, distribution, customer relationship and service management, demand management, order fulfilment, supplier relationship management, IT, product development and commercialization, returns management etc. from functional and process perspective.
  Uluslararası Faaliyetler

  Yıl

  Ülke

  Şehir

  Faaliyet

  1998-Eylül

  (iki hafta)  Ukrayna, Romanya

  Bulgaristan  Sivastapol, Köstence,

  Varna


  Donanma açık deniz eğitimi Liman ziyaretleri


  2000-Eylül

  (iki hafta)  Fransa
  Monako

  İtalya


  İspanya

  Toulon,

  Cannes,


  Monte Carlo,

  Livorno,Salerno

  Napoli,Floransa,

  Pisa,Palermo

  Barselona


  Donanma açık deniz eğitimi Liman ziyaretleri

  2001-Haziran

  (üç hafta)  Kanada

  Victoria-BC

  Ordu Milli Yelken takımı müsabakaları

  2002-Ekim

  (üç hafta)  İtalya

  Salerno

  Napoli


  Cagliari

  Uluslar arası askeri tatbikat

  2003-Mart

  (üç gün)


  KKTC

  Gazi Magosa

  Denizyolu Lojistik

  2008-Haziran

  (üç gün)


  Romanya

  Köstence

  Karadeniz Sahil Güvenlik işbirliği organizasyonu liman ziyareti heyet temsilcisi

  2011-Ağustos

  (üç gün)


  Ukrayna

  Sivastapol

  Karadeniz Sahil Güvenlik işbirliği organizasyonu liman ziyareti heyet temsilcisi

  2012-Ağustos

  (üç gün)


  Bulgaristan

  Burgaz

  Karadeniz Sahil Güvenlik işbirliği organizasyonu liman ziyareti heyet temsilcisi

  2011-2012

  (4 gün)


  Bulgaristan

  Malko Tırnova

  Burgaz


  Sınır komisyon üyesi (4 görüşme)

  2013-Ekim

  (5 gün)


  İtalya

  Napoli

  Uluslar arası arama kurtarma tatbikatı gözlemci

  2014-Temmuz

  (5 gün)


  İngiltere

  Londra

  Uluslar arası Denizcilik Örgütü (IMO) alt komisyon çalışmaları

  2014-Kasım

  (5 gün)


  Yunanistan

  Atina-Pire-Mora

  İkili İşbirliği görüşmesi

  2016-Şubat

  (2 gün)


  Yunanistan

  Atina

  Dışişleri Bakanlığı Koordinesinde Göç konulu toplantı


  Türkiye’de uluslar arası faaliyetler:


  • BSCF- Karadeniz Sahildar ülkeler işbirliği teşkilatı kurum temsilcisi

  • AB üyelik faaliyetleri kurum temsilcisi

  • AB projeleri kurumsal irtibat görevlisi

  • Dünya Denizcilik Örgütü-(VIMSAS) faaliyeti kurum temsilcisi

  • İkili-çoklu ilişkiler kurum temsilcisi (18 ülke)


  Kurslar:

  16.09.2011

  16.09.2011

  16.09.2011

  YYYP TABAN PERSONEL EĞİTİMİ

  14.06.2004

  14.06.2004

  25.06.2004

  ÇIKARMA GEMİ KOMUTANI

  15.03.2004

  15.03.2004

  26.03.2004

  SG ORYANTASYON KURSU

  17.11.2003

  17.11.2003

  21.11.2003

  YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA KURSU

  25.08.2003

  25.08.2003

  05.09.2003

  ARAMA KURTARMA KURSU

  21.04.2003

  21.04.2003

  02.05.2003

  SAHİL GÜVENLİK KARAKOL BOT/GEMİ KOMUTANI

  05.11.2001

  05.11.2001

  11.01.2002

  SİLAH (C) GÖREV ÖNCESİ

  22.10.2001

  22.10.2001

  24.10.2001

  SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU KURSU
      Ana sayfa


  DeniZ İŞletmeleri ve YÖnetiMİ anabiLİm dali

  Indir 116.98 Kb.