bilgiz.org

Demokratikleşme sürecinde siyasi ve toplumsal barışın inşaası

 • 30 Ocak, Cumartesi 09:30 – 10:00 Kayıt 10:00 – 11:30 Açılış Paneli Demokratikleşme Sürecinde Sivil Yaklaşımlar...
 • Ferda Keskin (moderatör) Murat Belge Fikret Adanır Süleyman Seyfi Öğün Ümit Fırat Zeynep Dağı
 • Bülent Bilmez (moderatör)
 • Atölye I Moderatör – Fadime Gök / Alparslan Durmuş Kamusal bir hizmet ve hak olarak eğitim
 • Atölye II – Hale Akay / Dilek Kurban Paramiliter yapılar ve barış süreci
 • Atölye III – Ali Fuat Bucak / ..... Barış detaylarda gizlidir: isimleri tanımak
 • Atölye IV – Medaim Yanık / Melek Göregenli Toplumsal barış ve rehabilitasyonda kamunun yurttaşların sorumluluğu
 • Atölye V – Erdinç Çekiç / Alev Erkilet Göç ve kent
 • 16:30 – 18:30 Demokratikleşme sürecinde adımlar Moderatör: Nil Mutluer Atölyelerden notlar ve katkılar Tartışmacılar
 • 10:00 – 11:45 Panel Çoğunluk olmak...
 • Ferhat Kentel (Moderatör-konuşmacı) Nükhet Sirman Fahri Huvaj Zeynep Gambetti Yalçın Özdemir
 • İnan Rüma (moderatör) Esin Muzbek (Kosova) Herkül Milas (Yunanistan) Ugarit Younan veya Waled Slaiby () / Lübnan
 • 14:30 – 16:00 Tartışma grupları
 • Atölye VII – Yıldız Ramazanoğlu / Cafer Solgun İnanç ve İfade Özgürlüğü
 • Atölye VIII – Turgut Tarhanlı / Adnan Ekinci / Mebuse Tekay “Sivil Anayasa” süreci
 • Atölye IX – Orhan Gazi Ertekin / Işıl Karakaş / (Mehveş Bingöllü) “Yurttaşın asayişi - Devletin güvenliği” (Asayiş mi, Güvenlik mi) Devlet - Yurttaş
 • Atölye X – Mustafa Dağıstanlı / Banu Güven / Fahrettin Altun / Ruşen Çakır Barış sürecinde medyanın sorumluluğu
 • 16:30 – 18:30 Demokratikleşme sürecinde adımlar Moderatör: Emel Kurma veya Murat Çelikkan Atölyelerden notlar ve katkılar Tartışmacılar • Tarih05.07.2017
  Büyüklüğü27.83 Kb.

  Indir 27.83 Kb.

  Demokratikleşme sürecinde siyasi ve toplumsal barışın inşaası:

  Balkanlar, Ortadoğu ve Türkiye
  30-31 Ocak, 2010 / İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
  (29 Ocak, Cuma Şehir ve ülke dışından gelecek konukların varışları & akşam yemeği)
  30 Ocak, Cumartesi
  09:30 – 10:00 Kayıt
  10:00 – 11:30 Açılış Paneli

  Demokratikleşme Sürecinde Sivil Yaklaşımlar...
  (bu buluşmadan meramımız...)

  Demokratik açılımın kritik unsuru olarak Kürt meselesinde durum... Demokratik açılım nasıl gidiyor? Nereye doğru ilerliyor? Ne gibi sorunlar var? Bunları dönüştürmek, aşmak mümkün mü? Nasıl?


  Ferda Keskin (moderatör)

  Murat Belge

  Fikret Adanır

  Süleyman Seyfi Öğün

  Ümit Fırat

  Zeynep Dağı ?
  11:30 – 12:00 Ara
  12:00 – 13:30 Panel

  Civardan Yansımalar, Tecrübeler 1...

  Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Batı Trakya’da, Irak Kürdistanı’nda, Kerkük’te neler oluyor? çoğulcu toplumsal barış yolunda tecrübeler, sorunlar, perspektifler... Çoğulculuk doğrultusunda ne tür reformlar, sistemler tecrübe ediliyor? Barış ve çoğulcu demokratik bir hayatın ne gibi somut unsurları deneniyor? Barış sürecinde sivil çabaların tarihi... Yeni dönem için fırsatlar...


  Bülent Bilmez (moderatör)

  Niyazi Kızılyürek (Kıbrıs)

  Ognyan Minchev (Bulgaristan)

  Zafer Yörük  Khosnov Jamil Numan ? (Dohuk)
  13:30 – 14:30 Yemek
  14:30 – 16:00 Tartışma grupları

  (aşağıdaki konulardan bilâhare belirlenecek dördü etrafında yuvarlak masa tartışmaları; belli başlı somut soruları ortaya koyarak çerçeveyi çizen bir sunuşun ardından, çözüme yönelik tartışmalar... not tutulacak, tartışma özetleri yayınlanacak)
  Atölye I

  Moderatör – Fadime Gök? / Alparslan Durmuş?

  Kamusal bir hizmet ve hak olarak eğitim

  Ana dil haklarının tasarruf meselesi

  Eğitimde sivil, demokratik ve barışçı üslup nasıl yerleşecek?

  Müfredat - Öğretmen yetiştirme - Mekansal düzenlemeler – İdareci personel, öğretmen ve öğrenci ilişkileri...

  Üniversitelerde azınlık dilleri eğitimi - Kürtçe ve Kürdoloji enstitüleri

  Kamusal hizmet ve hakların eşit ve adil kullanımını engelleyen ayrımcı kural ve uygulamaları nasıl dönüştüreceğiz?


  Atölye II – Hale Akay / Dilek Kurban

  Paramiliter yapılar ve barış süreci

  Devletimsi yapılar (milis, korucu, paramiliter güçlerin rolleri ve çözüm durumunda düzenlemeler)

  Koruculuk sisteminin dönüştürülmesinde sorunlar, imkanlar, fırsatlar ve benzer örnekler

  Kolluk kuvvetleri nasıl rehabilite/disipline ve reforme edilecek?


  Atölye III – Ali Fuat Bucak / .....

  Barış detaylarda gizlidir: isimleri tanımak

  Coğrafi yer isimleri, vb. mevzuların yol tabelalarından, eğitim müfredatına çeşitlenen bir yelpazede yeniden gündelik hayata girmesi mümkün olabilir mi? Nasıl?

  Gündelik yaşamın, ‘sıradan’ deneyimlerin bir arada yaşama konusunda öğretebilecekleri


  Atölye IV – Medaim Yanık? / Melek Göregenli?

  Toplumsal barış ve rehabilitasyonda kamunun & yurttaşların sorumluluğu

  Toplumsal ayrışma ve şiddet: linç vakaları

  Bugün neler yapılabilir? Ailelerin rehabilitasyonu...

  Ölen, yaralanan kamu görevlilerinin ardından devlet neler yaptı/yapmadı?

  Şehit meselesi...???


  Atölye V – Erdinç Çekiç / Alev Erkilet

  Göç ve kent

  Yerinden etme ve göç edenlerin kentlere entegrasyon politikalarının sonuçları; neler yapılabilir?

  Göç alan şehirlerdeki tepki – kabaca, milliyetçi/ayrımcı şiddet – ve birlikte yaşamaya direnci nasıl okuyabiliriz? Nasıl çözümlenebilir? “Yerli”nin korkusu... Sınıfsal boyut...

  Açılım adımlarına toplumsal direnişin nirengi noktaları, farklı eksenleri neler?

  16:00 – 16:30 Ara


  16:30 – 18:30 Demokratikleşme sürecinde adımlar

  Moderatör: Nil Mutluer
  Atölyelerden notlar ve katkılar
  Tartışmacılar:

  Sırrı Süreyya Önder

  Ömer Laçiner

  Orhan Miroğlu

  Serbest tartışma  31 Ocak, Pazar
  10:00 – 11:45 Panel

  Çoğunluk olmak...

  [“Türklük” halleri ..... Türk meselesi ..... Tahakkümün direnç dinamikleri ....... Hepimizi birden hapseden dil ...... Normalleşmiş tahakkümü sorgulamak ....... Hakimiyet / egemenlik / korkuların dekonstrüksiyonu ... kazanç ve kayıp tahlili .... Kayıtsız şartsız egemenlik...] Türkiye’deki tepkiler nasıl bir “Türk” meselesine işaret ediyor? Bu nasıl aşılabilir? Toplumsal linç girişimleriyle tezahür eden “milliyetçi” tepkiler, nelerden besleniyor?


  Ferhat Kentel (Moderatör-konuşmacı)

  Nükhet Sirman

  Fahri Huvaj

  Zeynep Gambetti

  Yalçın Özdemir

  Cenk Saraçoğlu

  11:45 – 12:00 Ara


  12:00 – 13:30 Panel

  Civardan Yansımalar, Tecrübeler 2 ...

  Makedonya, Bulgaristan, Batı Trakya’da çoğulcu toplumsal barış yolunda tecrübeler, sorunlar, perspektifler... Kerkük, Güney Kürdistan’da (Irak Kürdistanı) neler oluyor? Barış ve çoğulcu demokratik bir hayatın ne gibi somut unsurları deneniyor? Barış sürecinde sivil çabaların tarihi... Yeni dönem için fırsatlar...


  İnan Rüma (moderatör)

  Esin Muzbek? (Kosova)

  Herkül Milas? (Yunanistan)

  Ugarit Younan veya Waled Slaiby (?) / Lübnan

  Fatos Lubonja veya Artan Puto / Arnavutluk

  Abbas Vali / İran

  ......???? / Erbil, Süleymaniye

  ......???? / Kerkük
  13:30 – 14:30 Yemek
  14:30 – 16:00 Tartışma grupları (dört tema/grup belirlenecek)
  Atölye VI – ... / Fikret Toksöz

  Demokrasi için kamunun denetimi

  Kamusal harcamaların denetimi ve devlet işleyişinde şeffaflık? (Ergenekon’dan nasıl çıkacağız?)

  Yerel yönetimler, desantralizasyon ve kamu reformu – hangi işler yerelde, nasıl yapılır? Yerel yönetimlerde “başkanlık” sisteminden parlamenter işleyişe doğru...


  Atölye VII – Yıldız Ramazanoğlu / Cafer Solgun

  İnanç ve İfade Özgürlüğü

  İnanç özgürlüğü

  Yaşamda

  Algı, attitude, practice


  Atölye VIII – Turgut Tarhanlı / Adnan Ekinci / Mebuse Tekay

  Sivil Anayasa” süreci  Sivil bir anayasa için nasıl bir yol tutturmalı? (Murat’tan kısa tarif al) katılımcı anayasa süreci

  ???


  Atölye IX – Orhan Gazi Ertekin / Işıl Karakaş / (Mehveş Bingöllü)

  Yurttaşın asayişi - Devletin güvenliği” (Asayiş mi, Güvenlik mi?) Devlet - Yurttaş  Yargı – idarenin hesap vermesi

  Yargı önünde devlet ve yurttaş

  Kanun infaz sistemi (yargı ve kolluk...)

  Sosyal güvenlik – toplumsal barış – adil yargı


  Atölye X – Mustafa Dağıstanlı / Banu Güven / Fahrettin Altun / Ruşen Çakır

  Barış sürecinde medyanın sorumluluğu

  Medyanın dili & yaklaşımı

  Açılım sürecinde medya – merkezi / ana akım / yerel

  16:00 – 16:30 Ara


  16:30 – 18:30 Demokratikleşme sürecinde adımlar

  Moderatör: Emel Kurma veya Murat Çelikkan
  Atölyelerden notlar ve katkılar
  Tartışmacılar:

  Muhsin Kızılkaya

  Hidayet Şefkatli Tuksal

  Selim Ölçer

  Murat Belge
  Serbest tartışma ve kapanış...


      Ana sayfa


  Demokratikleşme sürecinde siyasi ve toplumsal barışın inşaası

  Indir 27.83 Kb.