bilgiz.org

Değerli Birim Bologna Ekipleri ve Öğretim Elemanları

 • BOLOGNA SÜRECİ PROGRAM YENİLEME ÇALIŞMALARININ TEKNİK KONTROLLERİ SIRASINDA SIKÇA YAPILDIĞI SAPTANAN HATALAR VE DÜZELTMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 • Derslerin AKTS kredileri dersin ulusal kredisinden düşük olamaz.
 • Tezsiz Yüksek Lisans
 • 60ı ders döneminde
 • "Seminer Dersi"nin
 • A. Program Bilgi Paketleri ile İlgili Olarak Gözlenen Hatalar (Bu hatalar İngilizce ve Türkçe Bologna Bilgi Yönetim Sistemi İngilizce ve Türkçe ara yüzleri için ortak olarak verilmektedir.)
 • D.5 Kazanılan Derece gereklilikleri ve Kurallar maddesinde
 • D. 15. Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma ve D.16 Mezuniyet Koşulları
 • D.10 Ders Program Yeterlilikleri Matrisinde
 • D.14 öğretim programının yapısı
 • Ders bilgi paketlerinde
 • D. 18 Bölüm Başkanı ya da Eşdeğeri maddesin de • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü26.09 Kb.

  Indir 26.09 Kb.

  Değerli Birim Bologna Ekipleri ve Öğretim Elemanları,

  Bologna çalışmaları kapsamında Eğitim –Öğretim programları güncellenmesi ile hazırlanan program ve ders bilgi paketlerinin Proje teknik ekibi tarafından yapılan teknik kontrolleri sürmektedir. Her programla ilgili olarak akademik birim Bologna koordinatörüne geri bildirim verilmektedir. Birim Bologna Koordinatörünün kendisine E-posta ile iletilen bu geri bildirimler doğrultusunda ilgili iyileştirmeleri yapmaları beklenmektedir. Bu aşamalar teknik ekiplerimiz tarafından online sistem üzerinde izlenmekte olup çalışmalara yol göstermesi açısından, teknik kontroller sırasında sıkça karşılaşılan yanlışlarla ilgili aşağıda sunulan kısa rehber geliştirilmiştir.

  Program ve ders bilgi paketleri verilerinde düzeltmelerin yapılmasının ardından 15-30 Nisan 2013 tarihleri arasında teknik ekiplerimiz akademik birimlerle “ikinci aşama revizyon toplantıları” düzenleyecekler ve program bazında geri bildirim vereceklerdir.

  Bilgilerinize saygıyla sunulur.

  Bologna Birim Koordinatörlüğü

  Beytepe Yerleşkesi,

  Rektörlük Kat 9

  Tel: 297 6543/ 6545  BOLOGNA SÜRECİ PROGRAM YENİLEME ÇALIŞMALARININ TEKNİK KONTROLLERİ SIRASINDA SIKÇA YAPILDIĞI SAPTANAN HATALAR VE DÜZELTMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  A. Programların Yapısı, Kredilendirme (AKTS ve Ulusal Krediler) ve İş yükü Hesapları ile İlgili Olarak Gözlenen Hatalar

  1. Yapılan incelemelerde bazı derslerin AKTS kredilerinin, ulusal kredilerden düşük olduğu gözlenmiştir. Derslerin AKTS kredileri dersin ulusal kredisinden düşük olamaz.

  2. Bazı programlarda bir AKTS kredisine karşılık gelen işgücü saatinin 20, 21, 90 vb. değerler aldığı ve programdaki farklı dersler için farklı değerlerde olduğu gözlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının ilgili kararı gereğince bir AKTS kredisi 25-30 saatlik işgücüne karşılık gelmelidir. Bu değeri her program kendisi tespit etmeli ve programda yer alan tüm dersler için bu değer aynı olmalıdır. (Bakınızhttp://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/KrediIsYuku.pdf

  3. Yarıyıl bazında öğretim yapan programlar, bir yarıyıl için 30 AKTS, yıllık programlar bir yıl için 60 AKTS kredi üzerinden düzenlenmelidir. Bu ilkelere uyulmadığı gözlenen programlar tespit edilmiştir.

  4. Lisans programları, iki yıllık programlar için toplam 120 AKTS, dört yıllık programlar için toplam 240 AKTS, 5 yıllık programlar için toplam 300 AKTS, 6 yıllık programlar için toplam 360 AKTS olarak düzenlenmelidir.

  5. Lisansüstü programlar için H.Ü. Senatosunun 22.11.2012 tarih ve 392 saylı kararında belirtilen ilkeler dikkate alınmalıdır. Buna göre aşağıdaki ilkelere uyulmadığı tespit edilen programlar bulunmaktadır:

  1. Tezsiz Yüksek Lisans programı dersler ve Dönem Projesi dersinden oluşan üç dönemlik ve 90 AKTS kredilik bir programdır. Dönem Projesi son dönemde açılır.

  2. Tezli Yüksek Lisans Programının toplam AKTS kredisi 120'dir. Söz konusu 120 kredinin 60'ı ders döneminde 60'ı ise tez döneminde kazanılmaktadır.

  3. Doktora Programı'nın toplam AKTS kredisi 240'dır. İlk dört dönem ders dönemi ikinci dört dönem ise tez dönemidir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders, dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde "Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersinden oluşur. "Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık" dersinin yerel kredisi «0-4- 2"dir.

  Doktora tez çalışması için de 120 AKTS kredisi verilmelidir.

  1. Yüksek Lisans derslerinin 600 kodlu, Doktora derslerinin ise 700 kodlu olarak düzenlenmesi gerekmektedir (Özel konular ya da tez çalışması vb. derslerin kodları da bu duruma uygun olmalıdır. XXX 800, XXX900 Özel Konular vb. kodlar tespit edilmiştir.)

  2. Tezli Yüksek Lisans Programlarında yer alan "Seminer Dersi"nin yerel kredisi "2-2-3" olarak belirlenmiştir.

  NOT: Lisansüstü Programların AKTS tablolarına http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/yardimci_belgeler.shtml linkinden ulaşılabilir.

  1. Lisansüstü programlarda D.8 Öğretim Programında ‘Özel Konular’ dersine yer verilmediği gözlenmiştir.

  2. Ders iş yükü hesaplarına bakıldığında hesaplanan iş yükü/1 AKTS iş yükü saati bölümlerinin dersin AKTS kredisini vermediği gözlenmektedir.

  A. Program Bilgi Paketleri ile İlgili Olarak Gözlenen Hatalar (Bu hatalar İngilizce ve Türkçe Bologna Bilgi Yönetim Sistemi İngilizce ve Türkçe ara yüzleri için ortak olarak verilmektedir.)

  1. D.4 Kayıt Kabul Koşulları ile ilgili olarak, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgi için, http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresine ve ÖSYM’nin sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için http://www.osym.gov.tr adresine bir link gönderilebilir.

  Lisansüstü programlar için ise ilgili enstitünün web sayfasına bir bağlantı verilebilir (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/, http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/, http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/ vb.).

  1. D.5 Kazanılan Derece gereklilikleri ve Kurallar maddesinde Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne yönlendirme yapılabilir. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

  Lisansüstü programlar için ise ilgili enstitünün web sayfasında lisansüstü yönetmeliğe bağlantı verilebilir. bir bağlantı verilebilir (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml, . http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf, http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF vb.)

  1. D. 15. Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma ve D.16 Mezuniyet Koşulları maddelerinde Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne Yönlendirme yapılabilir. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

  Lisansüstü programlar için ise ilgili enstitünün web sayfasında Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne bağlantı verilebilir. (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml, . http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf, http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF vb.)

  1. D.8 Öğretim Programında Türkçe ve İngilizce ara yüzde ders sayılarının, ders adlarının, derslerin ulusal ve AKTS kredilerinin ve dönemlerinin aynı olmadığı gözlenmiştir.

  2. D.10 Ders Program Yeterlilikleri Matrisinde D.8 öğretim programında yer alan tüm derslerin yer almadığı gözlenmiştir ve Türkçe ve İngilizce ara yüzde ders sayılarının aynı olmadığı gözlenmiştir.

  3. D.11 TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri -Program Yeterlilikleri İlişkilendirme matrisi birçok programda yer almamaktadır. Temel Alan yeterliklerine YÖK’ün sayfasında şu Linkten ulaşılabilir: tyyc.yok.gov.tr. İlgili matrisin doldurulması konusunda ayrıntılı bilgi için HU Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu 2012 ve http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/bologna_bilgi_paketi_klavuz_V4.pdf bakılabilir.

  4. D.14 öğretim programının yapısı tanımlanırken programda zorunlu/seçmeli derslerin yüzdesine, AKTS toplamına ve eğer var ise alan içi-alan dışı seçmeli derslerin yüzdesine yer verilmesi uygun olacaktır.

  5. Programda önkoşulllu dersler var ise D.14 öğretim programının yapısı tanımlanırken bunlara değinilmesi ilgili konuda karar çıkartılırken kolaylık sağlayabilecektir. Bu dersler ders bilgi paketlerinde verilmiş ama bir de toplu halde bir tablo ya da vb. bir biçimde burada verilebilirse eğitim komisyonu ve senatoya girdiğinde daha rahat görülebilir.

  6. Ders bilgi paketlerinde tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.

  7. Ders bilgi paketlerinde haftalık konular bazı derslerde 14 hafta bazı derslerde 16 hafta olarak ele alınmıştır. Bazı derslerde 15. haftaya ders konulduğu gözlenmiştir. Üniversitemiz akademik takviminde ders dönemi 14 hafta olarak düzenlenmektedir. Bu kısım doldurulurken 14 haftaya dersin konuları dağıtılmalı, 15. hafta genel sınav hazırlık ve 16. Hafta genel sınav olarak alınmalıdır.

  8. D. 18 Bölüm Başkanı ya da Eşdeğeri maddesinde bölüm başkanının isim-soyadına ek olarak telefon, fax ve E-posta bilgisi de verilmelidir.

  9. Program bilgi paketlerinde ve ders bilgi paketlerinde İngilizce ve Türkçe ara yüzlerde verilen bilgilerin birbirleriyle örtüşmediği tespit edilmiştir.


      Ana sayfa


  Değerli Birim Bologna Ekipleri ve Öğretim Elemanları

  Indir 26.09 Kb.