bilgiz.org

Değerlendirme ÖNSÖZ

 • Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı • Sayfa1/16
  Tarih07.07.2017
  Büyüklüğü0.97 Mb.

  Indir 0.97 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16  (Değerlendirme)


  ÖNSÖZ
  Başkanlık olarak hedefimiz haklarını bilen, haklarına sahip çıkan, hak ihlali söz konusu olduğu zaman müracaat edeceği ulusal ve uluslar arası mekanizmaların bilgisine ve bu mekanizmaları harekete geçirme cesaret ve kararlılığına sahip özgür bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunabilmektir. Diğer bir hedefimiz, kamu gücünü elinde bulunduran başta yargı mensupları ve güvenlik güçleri olmak üzere bütün kamu çalışanlarının uluslar arası standartlara uygun bir insan hakları bilgi ve bilinciyle donanımını sağlamak, insan haklarına saygıyı esas alan bir kamu yönetimi anlayışını oluşturmaktır. Zira hak ihlallerini önlemek, haklarının şuurunda bir vatandaşlık düzeyine ulaşmak ancak haklara saygılı bir kamu yönetimi oluşturmakla mümkün olacaktır.
  İnsan hakları ile ilgili konularda görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu da sağlamakla görevli Başkanlığımız, gerek kendi faaliyetlerimizin ve gerekse koordine ettiğimiz kuruluşlar ile il ve ilçe insan hakları kurullarının 2008 yılı faaliyetlerinin yukarıda belirtilen hedefler ile ne oranda uyumluluk gösterdiğini tespit etmek ve bunu ilgili makamlar ve kamuoyu ile paylaşmak üzere 2008 Türkiye İnsan Hakları Raporunu hazırladık. İlki 2007 yılında oluşturulan Türkiye İnsan Hakları Raporu ile ilgili olarak idare makamlarından ve kamuoyundan alınan olumlu tepkilerin de verdiği cesaretle ikincisini de hazırlayarak bu yöndeki irade ve kararlılığımızı ortaya koyduk. Amacımız, bu çalışmanın her yıl yapılarak sürekliliğin sağlanmasıdır.
  2008 yılı içerisinde panel, konferans, seminerler düzenledik. İnsan haklarını anlatan kitap, CD, broşür vb. dokümanlar hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sunduk. Ayrıca, gerek kamu kurum ve kuruluşlarınca ve gerekse ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarınca düzenlenen eğitim çalışmalarına hem Başkanımız ve uzman personelimizle hem de bahsi geçen dokümanlarla katkıda bulunduk. İnsan hakları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları da kendi görev alanları ile ilgili olarak gerek vatandaşlarımıza, gerek çalışanlarına yönelik olarak insan hakları eğitimi programları düzenlediler. 2008 yılı içerisinde, Sağlık Bakanlığınca hasta hakları konusunda toplam 108.485 sağlık çalışanına ve 726.886 vatandaşımıza hasta hakları konusunda eğitim verilmiş olması, Jandarma Genel Komutanlığı’nca 16.519, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 42.270 personele insan hakları eğitimi verilmiş olması, kamu kurumlarının insan hakları meselesine verdiği önemi göstermektedir. Öte yandan, Başkanlığımıza ve kurullara 2007 yılı içerisinde yapılan ihlal başvuruları ile 2008 yılında yapılan ihlal başvuruları kıyaslandığında, % 95’lik bir artış oranı vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme çalışmalarının da olumlu neticelerinin alınmaya başlandığını göstermektedir.
  Bu Rapor, Başkanlığımızın insan hakları faaliyetlerinin bir fotoğrafıdır, bir anlamda hesap vermesidir. 2007 TİHR ile 2008 TİHR’in karşılaştırılması, bugün için önemli gözlemler yapmamıza ve dün ile bugünü karşılaştırarak kat edilen önemli mesafenin görülmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu raporlar gelecek yıllar için önemli bir arşiv malzemesi oluşturacaktır.
  Rapora katkısı bulunan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, Özürlüler İdaresi Başkanlığına, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne, Diyanet İşleri Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına, Dışişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’ne, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na ve diğer ilgili kamu kurumlarına teşekkür ederim. Ayrıca rapora katkısı olan 81 İl İnsan Hakları Kurulumuza, 892 İlçe İnsan Hakları Kurulumuza, insan hakları danışma ve başvuru masası görevlilerine içten teşekkürlerimi sunarım. Burada Başkanlığımızdaki mesai arkadaşlarıma -Canan Özyay, Fatih Aydın, Aydın Bingöl ve Hatice Uysal’a ve adını sayamadıklarıma- teşekkür etmek istiyorum.
  2007 TİHR’in hazırlığında elde ettiğimiz tecrübemizle 2008 TİHR’i daha iyi hazırlamaya gayret ettik. TİHR’in geleneksel hale getirilerek her yıl yayımlanması ve her yıl daha iyi olması temel görevimiz olacaktır.
  TİHR-2008’in ülkemize, insanımıza ve tüm insanlığa faydalı olması dileğiyle.

  29 Haziran 2009


  Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

  Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı  BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞININ 2008 FAALİYETLERİNİN ÖZETİ

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


      Ana sayfa


  Değerlendirme ÖNSÖZ

  Indir 0.97 Mb.