bilgiz.org

Danimarka

 • Özelleştirme Ajansı (Privatisation Agency)
 • Milli İstatistik Enstitüsü (National Satistical Institute)
 • Bulgaristan Sanayi Odası (Bulgarian Industrial Association-BIA)
 • International Fair - PLOVDIV
 • Bulgaria Economic Forum – BEF
 • Center for Economic Development – CED
 • Association of the Bulgarian Enterprises for International Road Transport and the Roads – AEBTRI
 • State Agency Metrology and Technical Surveillance
 • European Bank for Reconstruction and Development-EBRD 17, Moskovska Street 1000 Sofia Tel: (359)(2) 932 14 14 Faks: (359)(2) 932 14 41 Avrupa Yatırım Bankası
 • İhracat Sigorta Ajansı (Bulgarian Export Insurance Agency)
 • Standardizasyon Kurumu (Bulgarian Institute for Standardization)
 • BULGAR VE TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ (BULTİŞ)
 • Bulgaristan’da Bazı Resmi Kurumların Web Siteleri • Sayfa6/6
  Tarih01.07.2017
  Büyüklüğü379.66 Kb.

  Indir 379.66 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  Yatırım Ajansı (InvestBulgaria Agency)

  Ekonomi Bakanlığı’na bağlı, büyük (5 milyon € ve üzerindeki) yabancı yatırımların teşviği ve devletle ilişkilerine destek veren bir ajanstır.

  31, Aksakov Street
  Sofia 1000
  Tel:(359 2) 985 55 00
  Faks:(359 2) 980 13 20
  E-mail: iba@investbg.government.bg

  Web: http://investbg.government.bg


  Özelleştirme Ajansı (Privatisation Agency)

  Ekonomi Bakanlığı’na bağlı çalışan ajans.

  29, Aksakov Street
  1000 Sofia
  Tel: (359)(2) 987 32 94

  Faks: (359)(2) 980 26 47


  Web: www.priv.government.bg
  Gümrük Ajansı (Customs Agency)

  Maliye Bakanlığına bağlı çalışan ajans.

  47, Rakovski Street
  Sofia
  Tel: (359)(2) 9859 42 10, 9859 42 13, 9859 44 43
  Faks: (359)(2) 9859 40 61

  Web: www.customs.bg


  Milli İstatistik Enstitüsü (National Satistical Institute)

  2, P. Volov Street


  1038 Sofia
  Tel: (359)(2) 985 77 29

  Faks: (359)(2) 985 77 99

  E-mail: info@nsi.bg
  Web: www.nsi.bg
  Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası

  (Bulgarian Chamber of Commerce and Industry-BCCI)

  Bulgaristan’daki bölgesel ticaret ve sanayi odalarını ve sektörel odaları şemsiyesi altında toplayan ticaret odaları birliğidir. Bütçeden pay almaktadır. Başkanı, Türkiye’deki DEİK ile birlikte Türk – Bulgar İş Konseyi’nin eş başkanlığını yürütmektedir.

  9, Iskar Str.
  1000 Sofia
  Tel: (359)(2) 811 74 00
  Faks: (359)(2) 811 74 90, 987 32 09
  E-mail: bcci@bcci.bg
  Web: www.bcci.bg
  Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Arbitraj Mahkemesi’ne bağlı olarak firmalar arasında meydana gelen anlaşmazlıkların çözümünde mahkemeye gidilmeden arabuluculuk yapan Aracılık Merkezi (Mediation Centre) kurulmuştur.
  Bulgaristan Sanayi Odası (Bulgarian Industrial Association-BIA)

  Bulgaristan’daki bölgesel ve sektörel sanayi odalarını şemsiyesi altında toplayan sanayi odaları birliğidir. Bütçeden pay almamaktadır. Bünyesinde arbitraj mahkemeleri de bulunmaktadır.

  16-20, Alabin Street
  1000 Sofia
  Tel: (359)(2) 932 09 11
  Faks: (359)(2) 987 26 04
  E-mail: office@bia-bg.com
  Web: www.bia-bg.com
  International Fair - PLOVDIV

  Bulgaristan’da en büyük iki fuarın (Filibe İlkbahar Tüketici Malları ve Filibe Sonbahar Teknoloji Fuarları) organizatörüdür.

  37, Tzar Boris III - Obedinitel Blv.

  Plovdiv 4003

  Tel.: (359)(32) 903 600

  Fax: (359)(32) 902 432

  E-mail: fairinfo@fair.bg

  Web: www.fair.bg/bg


  Bulgaria Economic Forum – BEF

  Etkili bir sivil toplum örgütüdür. Ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.

  86, Vitosha Blvd., Floor 2

  1463 Sofia

  Tel: (359) (2) 951 52 59, 951 57 59

  Faks: (359) (2) 953 29 24

  E-mail: info@biforum.org
  Center for Economic Development – CED

  Etkili bir araştırma merkezidir. OECD ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Düzenli olarak ekonomist ve diplomatlar için Bulgar devlet otoritelerinin sunum yaptığı toplantılar gerçekleştirmektedir.

  46, Chervena Stena Str., Sofia 1421
  Tel: (359) (2) 819 07 77
  Faks: (359) (2) 819 07 76
  E-mail: ced@ced.bg
  Web: www.ced.bg
  Association of the Bulgarian Enterprises for International Road Transport and the Roads – AEBTRI

  UND benzeri, mal ve yolcu taşımacılığı ve yolların düzenlenmesi ile ilgilenen etkili bir sivil toplum kuruluşudur.

  6, Iskarski prolom Str.

  Sofia 1680

  Tel: (359) (2) 958 14 75, 958 14 76, 958 14 13

  Faks: (359) (2) 958 10 91, 958 12 59

  E-mail: aebtri@aebtri.com

  Web: www.aebtri.com
  State Agency Metrology and Technical Surveillance

  21, Shesti Septemvri Str.

  1000 Sofia
  Tel: (359)(2) 989 84 88
  Faks: (359)(2) 98617 07

  E-mail: mail@sasm.orbitel.bg

  Web: www.damtn.government.bg
  Patent Office

  52-B, G. M. Dimitrov Str.


  1040 Sofia
  Tel: (359)(2) 970 14 22
  Faks: (359)(2) 873 52 58

  Web: www.bpo.bg  European Bank for Reconstruction and Development-EBRD
  17, Moskovska Street
  1000 Sofia
  Tel: (359)(2) 932 14 14
  Faks: (359)(2) 932 14 41
  Avrupa Yatırım Bankası

  World Trade Center


  36, Dragan Tsankov Street
  1040 Sofia
  Tel: (359)(2) 97 33 240, 97 33 857
  Faks: (359)(2) 97 33 872
  World Bank

  36, Dragan Tsankov Street


  World Trade Center

  1040 Sofia


  Tel: (359)(2) 969 72 29
  Faks: (359)(2) 971 20 45
  E-mail: itaushanova@worldbank.org
  İhracat Sigorta Ajansı (Bulgarian Export Insurance Agency)

  55, Al. Stamboliiski Blvd., Fl. 1

  Sofia 1301

  Tel: (359)(2) 923 69 11

  Faks: (359)(2) 987 06 65

  E-mail: baez@baez-bg.com

  Web: http://baez-bg.com
  Rekabet Kurumu (Commission for Protection of Competition)

  18, Vitosha Blvd.


  Sofia 1000
  Tel: (359)(2) 988 40 70
  Faks: (359)(2) 980 73 15
  E-mail: cpcadmin@cpc.bg

  Web: www.cpc.bg
  Standardizasyon Kurumu (Bulgarian Institute for Standardization)

  165 Str. No: 3-A, "Izgrev" Complex


  1797 Sofia
  Faks: (359)(2) 873 55 97
  E-mail: info@bds-bg.org

  Web: www.bds-bg.org
  • Türk İşadamları v.b. Derneklerinin İsim, Adres, Telefonları

  TÜRK - BULGAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

  Başkan : Serdar Eraslan

  Genel Sekreter: Andrey İliev

  Adres : D. Baucher Sok., No: 83, Sofya 1407

  Tel : 00359 2 962 73 75, 962 73 65

  Fax : 00359 2 962 45 05

  E-Mail : info@trbg.org

  Web : www.trbg.org


  BULGAR VE TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ (BULTİŞ)

  Başkan : Lübozar Fratev

  Adres : Samara Sok., No: 7, Kat: 6, Ofis: 1, 4003 Filibe

  Tel : 00359 32 966 790

  Fax : 00359 32 966 790

  E-mail : bultis@plovdiv.ttm.bg  TRAKİA BULGAR - TÜRK DERNEĞİ

  Başkan : Ergin Tören

  Adres : 23, Pehoten Shipchenski Polk 114, Kazanlak 6100

  Tel/ Fax : 00359 431 626 57

  Web : www.trakiabg.org

  E-mail : info@trakiabg.org  Bulgaristan’da Bazı Resmi Kurumların Web Siteleri

  Cumhurbaşkanı: http://www.president.bg/en/index.php

  Bakanlar Kurulu: http://www.government.bg/fce/index.shtml?s=001&p=0023

  Parlamento: http://www.parliament.bg/?lng=en

  Tarım ve Ormanlar Bakanlığı: http://www.mzgar.government.bg/mz_eng/default.asp

  Savunma Bakanlığı: http://www.md.government.bg/en/index.html

  Eğitim ve Bilim Bakanlığı (Bulgarca): http://www.minedu.government.bg/

  Çevre ve Sular Bakanlığı: http://www.moew.government.bg/index_e.html

  Maliye Bakanlığı: http://www.minfin.government.bg/en

  İç İşleri Bakanlığı: http://www.mvr.bg/en/default.htm

  Dış İşleri Bakanlığı: http://www.mfa.government.bg/index.php?newlang=eng

  Bölgesel Kalkınma Bakanlığı: http://www.mrrb.government.bg/indexen.php

  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: http://www.mee.government.bg/eng/index.html

  Ulaştırma Bakanlığı: http://www.mtc.government.bg/index.php

  Çalışma ve Sosyal Siyaset Bakanlığı: http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm

  Sağlık Bakanlığı: http://www.mh.government.bg/index-en.php

  Kültür Bakanlığı (Bulgarca): http://www.mc.government.bg

  Adalet Bakanlığı: http://www.mjeli.government.bg/contacts.aspx?cc=en&
  Diğer Daireler

  Bulgar Yatırımlar Ajansı: http://investbg.government.bg/

  Milli İstatistik Enstitüsü: http://www.nsi.bg/Index_e.htm

  Özelleştirme Ajansı: http://www.priv.government.bg/apnew/Root/index.php?magic=0.0.0.0.2

  Özelleştirme Sonrası Denetim Ajansı (Bulgarca): http://ppc.government.bg/askagency/index.htm

  Bulgar Merkez Bankası: http://www.bnb.bg

  Bulgar Postaları: http://www.bgpost.bg/index.htm#Eng/index.htm

  Bulgar Menkul Kıymetler Borsası: http://www.bse-sofia.bg

  Gümrük İdaresi: http://www.customs.bg

  Ekonomik Analiz ve Tahminler Ajansı: http://www.aeaf.minfin.bg/index_en.php

  KOBİ Geliştirme Ajansı: http://www.bepc.government.bg/en/default.asp

  “Bulgaristan Akreditasyon Servisi” Ajansı: http://www.nab-bas.bg/index_en.php?page=main

  Bulgar Bilimler Akademisi: http://www.bas.bg/index-en.html

  Bulgaristan Sanayi Odası: http://www.bia-bg.com/?lang=en&id_sess=vdek2s2dm3vicoj627vpokjt21

  Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası: http://www.bcci.bg

  Bulgaristan Belediyelerinin Milli Birliği: http://www.namrb.org/english/

  Bulgaristan Rekabet Kurumu: http://www.cpc.bg/public/index.php

  Bulgaristan Standardizasyon Kurumu: http://www.bds-bg.org/site/EN/index_en.html


  KAYNAKÇA


  1. Bulgaristan Cumhuriyeti, Vikipedi Özgür Ansiklopedi,

  2. Bulgaristan, Allnet Ülkeler Rehberi,

  3. Bulgaristan Ülke Profili, İGEME, 2006

  4. Bulgaria Country Profile, CIA - The World Factbook, 12 Şubat 2008

  5. Bulgaristan Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ticari-Ekonomik İlişkileri. T.C. Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Mayıs 2007

  6. Bulgaristan Ülke Bülteni, DEİK, Haziran 2007

  7. Bulgaristan-Türkiye Siyasi – Ekonomik ve Ticari İlişkileri, T.C. Dışişleri Bakanlığı

  8. “Annual Report on the Condition and Development of SMEs in Bulgaria”, Special Edition, Ministry of Economy and Energy, 2006.

  9. Annual Macroeconomic Data, Bulgarian National Bank, 2008

  10. Milli İstatistik Enstitüsü (www.nsi.bg)

  11. Maliye Bakanlığı (www.minfin.government.bg)

  12. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (www.mee.government.bg)  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Danimarka

  Indir 379.66 Kb.