bilgiz.org

Danimarka

 • Yabancıların Yasal Statüleri
 • Yabancıların Bulgaristan’a Girişleri
 • - Vize Muafiyet Kuralları
 • Bulgaristan’da çalışma izni alma zorunluluğu bulunmayan yabancı uyruklular
 • Bulgaristan’da çalışma izni olmadan kısa süreli görevlendirme ile çalışabilecek yabancı uyruklular
 • Türk vatandaşlarının Bulgaristan’a giriş ve Bulgaristan’dan transit geçişlerinde tabi oldukları düzenlemeler
 • İthalat Mevzuatı Genel Olarak Gümrük Vergileri
 • Genel Olarak Ticari Uygulamalar - Tarım Ürünü İthalatı Bitki Sağlığı ve Veterinerlik Kontrolleri Tarım Ürünü İthalatı ve Bitki Sağlığı Kontrolleri
 • Veterinerlik Kontrolleri
 • Serbest Bölgeler ve Mevzuatı
 • Svilengrad Serbest Bölgesi
 • Dragoman Serbest Bölgesi
 • 3.8. BELLİ BAŞLI EKONOMİK VE TİCARİ KURULUŞLAR • Sayfa5/6
  Tarih01.07.2017
  Büyüklüğü379.66 Kb.

  Indir 379.66 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  Bulgar firmalarla ticaret yapacak Türk firmalarının başlangıçta peşin çalışmaları, bunu yapamıyorlarsa sözleşme yaparak, sözleşmede anlaşmazlık durumunda başvurulacak ilgili mahkemeyi belirtmeleri gerekmektedir. Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odasının içindeki Arbitraj Mahkemesi anlaşmazlık durumlarında ücreti karşılığı avukatlık hizmeti verebilmektedir. Ayrıca ticaret öncesi Bulgaristan’daki firma hakkında Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odasının Ticaret Sicili bölümünden ilgili firma hakkında bilgi alınabilir.

  Bulgaristan’da özellikle küçük firmalarda yabancı dil fazla kullanılmamaktadır. Bu nedenle iş bağlantılarında Bulgarca bilen bir tercümana ihtiyaç olacaktır.

  İki farklı tür döviz büroları bulunmaktadır. Düşük kur uygulayan bürolarda döviz satışına ilişkin belge imzalatılmaktadır. Bu tarz bürolardan uzak durulması ve herhangi bir belgeyi imzalatmayan ve dekont veren bürolardan döviz bozdurulması gerekmektedir.  • Yabancıların Yasal Statüleri

  Yabancıların Bulgaristan’daki yasal statüleri Anayasa, Yabancı Uyruklular Kanunu (1998) ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile Vizelerin Verilmesine Dair Genelge hükümleri ile düzenlenmektedir. Bu alandaki Bulgar mevzuatının genelde AB’nin ilgili mevzuatıyla uyumlu olduğu söylenebilir.

  Bulgar Anayasası, aksi kanunla öngörülmediği müddetçe, yabancıların Bulgar vatandaşları ile aynı kanuni haklardan faydalanmasını ve aynı yasal yükümlülüklere tabi olmasını öngörmektedir.

  Bulgar mevzuatına göre yabancıların hakları aşağıdaki alanlarda sınırlandırılmıştır:

  Mülkiyet hakları: Yabancılar, yasal miras dışında toprak mülkiyetine hak kazanamazlar. Bulgaristan’ın AB üyeliği ile birlikte AB vatandaşlarına bu konuda kısıtlı istisnalar tanınmaktadır.

  Mesleki haklar: Yabancılar devlet memuru, gümrük memuru veya Dışişleri Bakanlığı memuru olarak istihdam edilemezler. Patent ofisinde, Elektronik Medya Konseyi vb. kuruluşlarda çalışamazlar, noter olamazlar.

  Bütün yabancılar Bulgaristan’a girişlerinde ziyaret amaçlarını ve kalacakları adresi beyan etmek zorundadır.
  • Yabancıların Bulgaristan’a Girişleri

  Aksi bir anlaşma ile belirlenmedikçe tüm yabancılar Bulgaristan’a girişleri ve burada ikamet etmek için vize temin etmek zorundadırlar.

  - Vize Türleri

  Geçerli bir vize dahi Bulgaristan’a giriş garantisi vermeyebilir. Sınır kontrol görevlileri yabancının ülkeye kabulü için gerekli şartlara sahip olup olmadığı konusunda nihai karar verme yetkisine sahiptir.

  Yabancı Uyruklular Kanunu vize türlerini “transit vize, kısa süreli vize ve uzun süreli vize” olmak üzere üçe ayırmaktadır:


  • Transit vize 24 saat içinde Bulgaristan üzerinden başka bir ülkeye transit geçecek kişiler için gereken vize türüdür.

  • Kısa süreli vize bir yabancının altı aylık bir süre içinde toplamda 90 günden fazla kalmamak kaydıyla bir defalık veya çok sayıda giriş yapabilmesini sağlar.

  • Uzun süreli vize yabancı uyruklunun Bulgaristan’a giriş yapıp sonrasında uzun süreli veya süresiz ikamet izni için başvurmasına el veren vize türüdür. Bu vizenin geçerliliği altı aydır ve sahibine 90 güne kadar oturum izni sağlar.

  Tüm vize başvuruları ilgili bir Bulgar diplomatik misyonuna veya konsolosluğuna yapılmalıdır.  - Vize Muafiyet Kuralları

  Bazı devletlerin vatandaşları Bulgaristan’a vize gerekmeksizin girebilmektedir. İrlanda ve İngiltere hariç AB üyesi devletlerin vatandaşları her bir altı aylık sürede 90 güne kadar sürecek kalışları için vizeye ihtiyaç duymazlar. Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, İrlanda, İngiltere, Kanada, ABD ile İsviçre vatandaşları ise kalışları her bir altı aylık dönemde 30 günü geçmemek kaydıyla vizeye tabi değildirler. Süreler ilgili kişinin Bulgaristan’a ilk girdiği ve pasaportuna işlenen tarihten itibaren başlar.


  - İkamet İzinleri

  İkamet izinleri ülkede üç aydan daha fazla kalmaya niyetli yabancılar için verilmektedir. Bazı ülke vatandaşları (örneğin, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, İrlanda, İngiltere, Kanada, ABD ve İsviçre vatandaşları) için bu süre bir aydır.

  İki tür ikamet izni bulunmaktadır:


  • Uzun süreli ikamet izinleri – en çok bir yıla kadar,

  • Süresiz ikamet izinleri – sürekli bir oturum izni sağlar.

  Uzun süreli ikamet izinleri verilmesinde en sık rastlanılan gerekçeler şunlardır:  • Yabancı uyruklu kişi bir Bulgar şirketinin yönetim veya gözetim (supervisory) kurulunun üyesidir.

  • Yabancı uyruklu kişi Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI)’na kayıtlı bir firmanın ticari temsilcisidir.

  • Yabancı uyruklu kişi Bulgar İstihdam Ajansı tarafından verilen çalışma iznine sahiptir.

  • Yabancı uyruklu kişi Bulgaristan’da ekonomik bir faaliyet sürdürmektedir ve en az 10 Bulgar uyruklu istihdam etmektedir.

  Bir yabancının ikamet iznine başvurabilmesi için öncelikle uzun süreli bir vize temin etmesi gerekmektedir.


  Uzun süreli ikamet izni başvurularında aranan genel belgeler:

  • Başvuru sahibine ait geçerli bir pasaport,

  • Başvuru sahibinin Bulgaristan’da kalacağı süre boyunca ikamet edeceği bir yeri temin ettiğine dair kanıtlar (örneğin kira kontratı),

  • Standart başvuru formu,

  • Gerekli yasal ücretleri yatırmış olduğuna dair belgeler,

  • Başvuru sahibinin Bulgaristan’da kalacağı süre boyunca doğacak maliyetleri karşılayabilecek mali kaynaklara sahip olduğunu gösteren kanıtlar.

  Uzun süreli ikamet izni başvurusu uzun süreli vizenin süresinin dolmasına en az 7 gün kalmışken “Yabancı Uyruklular İdari Kontrol Ofisi (FNACO)”ne yapılmalıdır. Uzun süreli ikamet izni şartlara göre yenilenebilir. Başvuru sahibi Bulgaristan topraklarında bir önceki takvim yılı içinde 181 günden az ikamet ettiyse süre yenileme talebi reddedilebilir.

  Uzun süreli ikamet izni sahibi yabancı Bulgar vatandaşlarına tanınan her türlü haktan yararlandığı gibi, onların tabi olduğu yükümlülüklere de tabi olur. Örneğin, Bulgar işveren tarafından istihdam edilebilir, sosyal güvenlik tazminatı alabilir ve sağlık sigortasından faydalanabilir.
  - Çalışma İzinleri

  Aksi kanunda belirtilmediği müddetçe, yabancılar Bulgaristan’da ancak bir çalışma izni aldıktan sonra çalışabilirler.

  Çalışma izni yerel işveren tarafından talep edilir ve İstihdam Ajansı tarafından verilir. Bir takım yasal koşulların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Çalışma izinleri bir yıldan daha uzun bir sure için verilmez. Bazı koşullarda en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Çalışma izni temini için öncelikle yabancı uyruklunun bir uzun süreli vize sahibi olması gerekmektedir. Kısa süreli vize sahibi olanlar Bulgaristan’da iş arayamaz ve çalışma izni için başvuramazlar.
  Bulgaristan’da çalışma izni alma zorunluluğu bulunmayan yabancı uyruklular

  Aşağıda ana kategorileri sayılan yabancı uyruklu kişiler Bulgaristan’da bir çalışma iznine ihtiyaç duymaksızın çalışabilirler.  • Şirketlerin veya yabancı tüzel kişiliklerin şubelerinin müdürleri,

  • Yerel şirketlerin bir iş ahdiyle istihdam edilmemiş İdari Kurul veya Yönetim Kurulu üyeleri,

  • Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI)’na kayıtlı bir yabancı firmanın ticari temsilcisi,

  • Bulgaristan’da süresiz ikamet iznine sahip olanlar.


  Bulgaristan’da çalışma izni olmadan kısa süreli görevlendirme ile çalışabilecek yabancı uyruklular

  • Kendi yabancı işvereni tarafından Bulgaristan’a bir iş seyahatine gönderilen yabancı uyruklular ile

  • Bir yıllık bir süre içinde toplam üç ayı geçmemek kaydıyla Bulgaristan’da görevlendirilen yabancı uyruklular.

  Bu görevlendirme aşağıdaki özelliklerden birini kapsamalıdır:  • İthal edilmiş bir makine veya ekipmanın kurulumu veya garantili onarımı,

  • Bir ekipmanın işletiminin eğitimi veya sipariş edilmiş ekipman, makine veya diğer bir benzer kalemin teslimi,

  • Bir lisans sözleşmesi kapsamında eşyanın tedariki için ihracat kontratının bir parçası olarak eğitim,

  • Yabancı bir tur operatörü ile bir Bulgar tur operatörü veya otel işletmesi arasında mevcut turist hizmet sözleşmesinin yerine getirilmesinin koordinasyonu ve kontrolü.

  Diğer tüm kategoriler için çalışma izni zorunludur. Çalışma izni genelde kanunun tüm koşulları karşılandığı takdirde verilmektedir. (Örneğin, bir işletmede yabancı ve Bulgar çalışan sayıları arasında 1/10 oranı bulunmalıdır.)

  Çalışma izninin gerekmediği hallerde dahi işveren yabancı uyruklu çalışanlarını istihdam ettiği günden itibaren üç gün içerisinde Ulusal Gelirler Ajansına kayıt ettirmelidir.
  Türk vatandaşlarının Bulgaristan’a giriş ve Bulgaristan’dan transit geçişlerinde tabi oldukları düzenlemeler

  İki ülke vatandaşlarının tabi olduğu vize düzenlemesi 10 Mart 1993 tarihli Vize Anlaşması’na dayanmaktadır. Türk vatandaşlarının Bulgaristan’a giriş ve bu ülkeden transit geçiş için Bulgaristan’ın Ankara, İstanbul veya Edirne diplomatik misyonlarına veya konsolosluklarına vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Sadece diplomatik pasaport ile hizmet pasaportu hamilleri Bulgaristan’a yapacakları bir aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hususi (Yeşil) ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

  10 Mart 1993 tarihli Vize Anlaşması’nı tadil eden 23 Mart 2007 tarihli Anlaşmanın ilgili hükümleri uyarınca;


  • Schengen Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Sözleşmenin Akit tarafları veya Avrupa Birliği üyesi devletler tarafından düzenlenen vizeler ya da Schengen Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Sözleşmenin Akit Tarafları ve Avrupa Birliği üyesi devletler veya İsviçre veya Lihtenştayn tarafından tanzim edilen ikamet izinlerine sahip geçerli umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarından 5 (beş) günü aşmamak kaydıyla vizesiz olarak transit geçiş yapabilirler. Bu transit geçiş Türkiye Cumhuriyeti’nden sözkonusu vize veya ikamet tezkeresini düzenleyen devlete olabileceği gibi, bahsekonu devletten Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik de olabilir.

  • Bulgaristan Cumhuriyeti’nin diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri, Bulgar gerçek ve tüzel kişileriyle sürekli ticari ve ekonomik ilişkileri olan ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işadamlarına, 1 (bir) yıla kadar geçerli, her 6 (altı) ay içinde 90 (doksan) günü aşmamak kaydıyla (ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır) kısa kalışlı çok girişli vize ita edecektir.  • İthalat Mevzuatı


  Genel Olarak Gümrük Vergileri

  AB üyeliğinin ardından Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin bir tarafı haline gelen Bulgaristan ile Türkiye arasında gümrük birliği kapsamı sanayi ürünlerinin ticaretinde gümrük vergisi alınmamaktadır. Tarım ürünleri içinse AB’nin Türk tarım ürünlerine uyguladığı tercihli vergi oranları uygulanmaktadır.


  Gümrük vergi oranları http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm internet adresindeki AB’nin TARIC sayfasından öğrenilebilmektedir.
  KDV ve Diğer Vergileri

  KDV oranı tüm ürünler için % 20’dir. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kurumlar vergisi oranı % 10’dur. Ancak işsizlik oranı, Bulgaristan genelindeki işsizlik oranının % 50’sini geçen Belediyelerde kurulan işletmelerde aşağıdaki koşulların tümünün sağlanması durumunda vergiden muafiyet sözkonusu olabilir.  • Çalışanların % 80’i sözkonusu belediye hudutları içinde ikamet etmelidir.

  • Vergi muafiyetinin sağlanacağı yıl şirketin herhangi bir vergi veya sosyal sigorta primi borcunun olmaması gerekmektedir.

  • Şirketin varlıklarının muaf tutulan vergi miktarı kadar artırılması ya da vergi miktarı tutarında bir meblağın bir sonraki yıl işçilere yapılan ödemeler için kullanılması gerekmektedir. İşsizlik oranlarındaki değişiklikler, bu hakkı kazanmış firmanın takip eden 5 yıl boyunca hak kullanımını engellemez.  Aşağıda sıralanan ürünlerde çeşitli oranlarda Özel Tüketim Vergisi alınmaktadır.

  • Alkol ve alkollü içecekler,

  • Tütün mamulleri,

  • Akaryakıt ürünleri,

  • Kahve,

  • Otomobiller.


  Gelir Vergisi Oranları

  200 levaya kadar vergi ödenmiyor

  200 - 250 leva arasında 200 leva üzeri için % 20

  250 - 600 leva arasında 10 leva + 250 leva üzeri için % 22

  600 leva üzeri 87 leva + 600 leva üzeri için % 24


  • Genel Olarak Ticari Uygulamalar - Tarım Ürünü İthalatı Bitki Sağlığı ve Veterinerlik Kontrolleri

  Tarım Ürünü İthalatı ve Bitki Sağlığı Kontrolleri

  Bitki sağlığı kontrolü sınır kapılarında ürün Bulgaristan topraklarına girer girmez Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitki Koruma Ulusal Servisi tarafından gerçekleştirilir. Aşağıdaki ürünler bitki sağlığı kontrolüne tabidirler:
  • Tohumlar ve fideler dahil olmak üzere tüm bitkiler,

  • Bitkisel ürünler,

  • Besin takviye (nutrient media) ürünleri,

  • Bitki koruma preparatları,

  • Bitki nakliye vasıtaları,

  • Bitki paketleri.

  Tarım ürünlerinin ithalatı esnasında, ihracatçı ülkeden alınacak Bitki Sağlığı Sertifikası ile Bulgaristan’daki Bölge Bitki Koruma Servisinden (BBKS) alınacak “ithalat belgesi” aranmaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler “İthalat belgesi” alma hakkına sahip olup bu konuda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak tüm gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünleri ithalatı yapmadan önce BBKS’ne kayıt olması gerekmektedir.

  “İthalat belgesi”nin alınabilmesi için ithalatçı kayıt numarasının ibrazı ile ithalatçının yazılı beyannamesi yeterli olmaktadır. Söz konusu ithalat belgesi düzenlenmesini takiben BBKS tarafından sınırdaki müfettişlere gönderilmektedir.

  “İthalat belgesi” bir günde düzenlenmekte olup “İthalat belgesi”si alınması için ithalatın gerçekleşmesinden en az iki gün önce BBKS beyanname verilmesi gerekmektedir. Beyannamenin verildiği gün malın ithal edilmesi söz konusu ise ekspres “İthalat Belgesi” düzenlenmekte ve bir ek ücret tahsil edilmektedir. Belge, düzenlendikten sonra sınır kapısına gönderilmektedir.

  Kontrollerle ilgili alınan ücret ve tarifeler “Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Servisi tarafından tahsil edilecek ücret tarifesi” genelgesiyle belirlenir.

  Fındık, antep fıstığı, yerfıstığı, kuru incir ve üzüm gibi kuruyemişlerin aflatoksin denetimi ise Sağlık Bakanlığı sınır birimlerince gerçekleştirilmektedir.


  Veterinerlik Kontrolleri

  Tüm hayvansal ürünler ile su ürünlerinin veterinerlik kontrolleri Bulgaristan sınır kapılarında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ulusal Veterinerlik ve Veterinerlik İlaçları (NVMS) Servisi tarafından icra edilmektedir. Bu kontroller:  • belge incelemesi,

  • ürün kimlik incelemesi,

  • fiziki kontrol,

  • nakliye vasıtasının incelenmesi ve

  • nakliye vasıtasının dezenfeksiyonunu kapsamaktadır.

  • Veterinerlik ürünlerinin ithalatı ancak:

  • NVMS Sınır denetmenlerine NVMS Genel Müdürü imzalı veterinerlik tıbbi ihracat lisansı ulaştıysa,

  • Bu ürüne ait, diğer tüm fatura vb. ihracat evraklarına ek olarak ihracatçı ülke yetkili organları tarafından onaylanmış orijinal veterinerlik sertifikası varsa,

  • Veterinerlik kontrolleri olumlu bir şekilde sonuçlandıysa,

  • Bu ürün, Veterinerlik Kanunu’nun 49. maddesi 1. paragrafı gereğince herhangi bir kısıtlamaya tabi değil ise

  • ve tüm veterinerlik ücretleri tahsil edilmiş ise izin verilir.
  • Serbest Bölgeler ve Mevzuatı

  Ülkede her biri önemli ulaşım rotaları üzerinde kurulu 6 serbest bölge bulunmaktadır. İki tanesi Tuna üzerinde Vidin ve Ruse’dedir. Diğer iki serbest bölge, Trans-Avrupa otoyolu kesişim noktaları üzerinde bulunmaktadır. Bunlardan biri Bulgar-Sırp sınırı üzerindeki Dragoman, diğeri ülkenin Yunanistan ve Türkiye ile sınırları üzerindeki Svilengrad’dır. Ülkenin ikinci büyük şehri Filibe’de de bir serbest bölge bulunmaktadır. Ülkenin Karadeniz’deki en büyük limanı olan Burgaz’da da bir serbest bölge kurulmuştur.

  Bölgelerdeki olanaklar, kolaylıklar ve hizmetler depolama, paketleme, markalama dağıtım, re-eksport v.b. genel ticari faaliyetler için elverişli ve uygundur. Serbest bölgeler yalnızca belirli koşullarda üretim faaliyetleri için uygundur. (Örn: Dahilde işleme ve diğer gümrük rejimlerinin uygulanması sayesinde)

  Serbest bölgelerde genellikle KDV ve gümrük vergisi uygulaması bulunmamaktadır. Bölgelerin işleyişi Gümrük Kanunu ve 2242 numaralı Serbest Bölgeler hakkında Kararname çerçevesinde yürütülmektedir. Gümrük Kanunu’na göre serbest bölgeler Bulgar gümrük sınırları dışındaki alanlar olup, sabit giriş ve çıkış noktaları bulunmaktadır. Serbest bölgelerin yasal statüsü Anonim Şirket’tir.


  • Ruse Serbest Bölgesi

  Ruse Serbest Bölgesi, ülkedeki en büyük serbest bölgedir. Tuna nehri kıyıları üzerinde kurulmuş olup, Ruse kenti, Ruse limanı ve Bulgaristan ve Romanya’yı birbirine bağlayan Danube Köprüsü’ne yakındır. Bölge, halihazırda, 35 000 metrekarelik alana sahip 16 binayı, 20 000 metrekarelik depolama alanını, bir demiryolu istasyonunun, petrol ürünleri deposunu v.b. içeren 180 hektarlık endüstriyel alanı işletmektedir.

  Bölgenin sunduğu avantajlar şunlardır:  • Yabancı ülke menşeli mal ve hizmetler KDV ve gümrük vergilerinden muaftır.

  • İyi gelişmiş bir altyapıya sahiptir.

  • 24 saat güvenlik hizmeti sunulmaktadır.

  • Bankacılık, gümrük, muhasebe hizmetlerine ve hukuki hizmetlere erişim kolaydır.


  İletişim Bilgileri:

  5, Knyazheska Street, P.O.B. 107

  7000 Rousse, Bulgaria

  Tel: +359 82 831 113

  Faks: +359 82 831 112

  E-mail: manager@freezone-rousse.bg

  Web: www.freezone-rousse.bg


  • Filibe Serbest Bölgesi

  Ülkenin ikinci büyük kenti Filibe’de kurulu olan Filibe Serbest Bölgesi, önemli ulaşım noktaları üzerinde kuruludur. İyi kurulmuş bir demiryolu ağı ve karayolu ağından yararlanmaktadır. Filibe Uluslararası Havaalanı bölgeye yalnızca 10 km. uzaklıktadır.

  Filibe Serbest Bölgesi, firmalara özellikle ofis ve depo olanakları yönünden avantaj sağlamaktadır. Her bir firmanın ihtiyaçlarına göre ofis ve depolar uyarlanabilmektedir.

  Faaliyetleri için merkez büro olarak kullanmak isteyen firmalara Serbest Bölgenin sunduğu hizmetler şöyledir:


  • Ticaret, depolama;

  • Montaj, üretim;

  • Paketleme, yeniden paketleme, markalama;

  • Sekreterlik hizmetleri ve kolaylıkları;

  • Modern telekomünikasyon ekipmanı;

  • Alan üzerinde, yerinde gümrük işlemleri;

  • İdari prosedür ve formalitelerin yürütülmesi.


  İletişim Bilgileri:

  242A Vasil Levski Street (Karlovsko Shosse), P.O. Box 75, 4003 Plovdiv, Bulgaria

  Yönetim: + 359 32 906 233

  Ticaret Bölümü: +359 32 960 833

  E-mail: freezone@plovdiv.techno_link.com

  Web: www.freezone-plovdiv.com
  • Vidin Serbest Bölgesi

  Vidin Serbest Bölgesi, Batı Avrupa ve Ortadoğu arasındaki stratejik uluslararası yola çok yakın konumlanmıştır. Bölge bu nedenle iyi düzeydeki yol ve demiryolu koşullarından yararlanmaktadır. Tuna üzerindeki bir liman işletmesine de komşudur. Bölge, 7000 metrekarelik kapalı depo ve 3000 metrekarelik açık depolama alanı işletmektedir. Bölge ayrıca önemli bir elektrik (Bağımsız elektrik üretim tesisi de bulunmaktadır) ve su kapasitesine sahip olup, iyi bir altyapının yanısıra 100.000 metrekarelik bir alanda kiralama ve bina inşaatına olanak tanımaktadır. Bölge, yeni Tuna Nehri Köprüsü’nün inşasının planlandığı yerin yanında konumlanmıştır.

  Yabancı işletmelerin bölgede kendi başlarına ya da Bulgar firmaları ile ortaklık kurmak sureti ile yürütebilecekleri faaliyetler şöyledir:  • İthal edilen ürünlerin nakliye, yükleme-boşaltma işlemleri;

  • Saklama, depolama;

  • İthal edilen ürünlerin işlenmesi (paketleme, markalama v.b.)

  • Temsilcilik, acentelik v.b. ticari faaliyetler;

  • Bankacılık ve diğer finansal işlemler, sigortacılık.


  İletişim Bilgileri:

  Tel: +359 94 2 28 37, 2 60 98

  Faks: +359 94 3 09 47, 3 27 91

  E-mail: ftzvd@vidin.net
  • Burgaz Serbest Bölgesi

  Burgaz serbest bölgesi, Bulgaristan’ın ikinci büyük Karadeniz limanı olan Burgaz limanı yanına kurulmuş olup, Burgaz bölgesinin coğrafi ve stratejik konumunun ve yoğun ticaret ilişkilerinin avantajlarından faydalanmaktadır.

  Burgaz Serbest Bölgesi, firmaların gümrükten henüz çekilmemiş ve daha sonra ihraç edilecek malları için açık saklama alanları ve kapalı depo olanakları sunmaktadır. Bölge ayrıca, modern altyapıya sahip terminallerinde üretim için depo olanakları da sunmaktadır.

  Terminaller:

  The Dry Port: Burgaz serbest bölgesinin ana terminali olup, uluslararası kara ve demiryolu sistemlerine direkt erişim sağlamaktadır. Toplam alanı 23 hektardır. Bu alanın 12 000 metrekaresi kapalı depo, 60 000 metrekaresi ise açık depodur.

  The Free Zone BDJ: 7 000 metrekarelik depo ve üretim alanına sahip, Burgaz Demiryolu İstasyonu’nda bulunan bir terminaldir.

  The Free Airport: Burgaz Uluslararası Havaalanı’nda bulunan terminal, 15 hektarlık alana sahip olup, uluslararası kargo uçuşlarını idare etme kapasitesine sahiptir.
  İletişim Bilgileri:

  5 Trapezitsa St., P.O.B. 154, 8000 Bourgas, Bulgaria

  Tel: +359 56 842 047

  Faks: +359 56 841 562

  E-mail: info@freetradezone-bourgas.com

  Web: www.freetradezone-bourgas.com  • Svilengrad Serbest Bölgesi:

  Svilengrad Serbest Bölgesi, Bulgaristan’ın iki sınır komşusu Yunanistan ve Türkiye’ye çok yakın bir mesafede kurulmuştur. Svilengrad serbest bölgesinde yükleme-boşaltma, tüm nakliye işlemleri, depolama; yakıt ikmali; bankacılık ve diğer finansal hizmetler; dizel benzin satışı gibi hizmetler sunulmaktadır.
  İletişim Bilgileri:

  6500, Svilengrad, Bulgaria

  Tel: +359 379 73344- 73445

  Tel/Faks: +359 379 73541

  E-mail: freezone@infotel.bg

  Web: www.dutyfreezone.hit.bg
  • Dragoman Serbest Bölgesi

  Dragoman Serbest Bölgesi, Sofya-Belgrad-Viyana otoyolu ve demiryolu kesişimi yakınındaki Dragoman kentinde kuruludur. Bölgede depolama, ürün işleme, ticari faaliyetler, bankacılık ve finans hizmetleri, sigortacılık hizmetleri gibi faaliyetlerde bulunulabilmektedir.
  İletişim Bilgileri:

  2210 Dragoman, Bulgaria

  Tel/Faks: +359 7172 24 31, 21 32

  Sofya Ofisi: 40, Makedonia Blvd., Sofia


  3.8. BELLİ BAŞLI EKONOMİK VE TİCARİ KURULUŞLAR

  Ekonomi ve Ticaret Alanında Faaliyet Gösteren Belli Başlı Kuruluşlar ve Mesleki Odaları aşağıda yer almaktadır:


  KOBİ Geliştirme Ajansı (Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency)

  Ekonomi Bakanlığı’na bağlı ve küçük, orta büyüklükteki işletmeleri destekleyen ve ticareti geliştirme ajansı olarak faaliyette bulunan bir ajanstır.

  1, Sveta Nedelya Sq.

  Sofia 1000

  Tel: (359)(2) 980 50 69

  Faks: (359)(2) 980 58 69

  E-mail: office@sme.government.bg

  Web: www.sme.government.bg  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Danimarka

  Indir 379.66 Kb.