bilgiz.org

Danimarka

 • 3.7.2. ABD’de Şirket Kurma
 • Türkiye’de ABD Hakkında Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Bulunan Önemli Devlet Kuruluşları
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Bulunan Ticaret Odaları http://www.chamberbiz.com Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türk Dernekleri
 • CALIFORNIA – Temel Veriler • Sayfa5/6
  Tarih01.07.2017
  Büyüklüğü478.53 Kb.

  Indir 478.53 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  3.7. İŞ  ADAMLARININ  PAZARDA  DİKKAT  ETMESİ  GEREKENLER 
  3.7.1. İş  Vizeleri 

  Türk  işadamlarımızın  ABD’ye  seyahatlerinde  Göçmenlik  Dışı  Vize  (NIV)  almaları  gerekmektedir.  B­1  Vize;  İş  gezileri  için  kısa  süreli  kalışlarda  gerekli  olan  vizedir.  Diğer 


  Vize  çeşitleri  ise  geçici  çalışma  ve  uzun  dönem  iş  aktiviteleri  için  gerekli  olan  vizelerdir.  Bunlarla  ilgili  gerekli  bilgiler  ABD  Vize  Departmanı  (http://travel.state.gov/visa_services.html)  adresinde  yer  almaktadır. 

  Seyahatten  en  az  6­8  hafta  önce  başvuru  yapılması  önerilmektedir.  Başvuru  için  yapılması  gerekenler;  Göçmenlik  Dışı  Vize  (NIV)  başvuruları  için  olan  DS­156  Formunu  doldurup  imzalamak  gerekmektedir.  Bunun  dışında  pasaport,  5  cm2  ve  beyaz zeminde  çekilmiş  vesikalık,  ABD’deki  masraflarınızı  karşılayabileceğinizi  ispatlayacak  maddi  kanıtlar  (hesapta  para,  mülk  vb.),  sizi  ülke  dışına  yönlendiren  ekonomik  ve  sosyal  zorlukların  kanıtı,  ayrıca  16­45  yaş  arasındaki  erkekler  için  ek  olarak  DS­157  formu  ve  başvuru  ücretinin  ödenmesi  gerekmektedir. 

  Vize Başvuruları (http://evisaforms.state.gov) adresinden On­line olarak  yapılabilmektedir.  On­line  başvurular  işlemleri  hızlandırmakta  ve  randevu  için  öncelik  kazanmanızı  sağlamaktadır. 

  Vize  görüşmesi  için;  öncelikle  her  hangi  bir  İş  Bankası  şubesinden  ABD  Vize  bilgi  Pin  Numarası  alınması  ve  bu  pin  numarasıyla  Pazartesi­Cuma  günleri   8:30­18:00  saatleri  arasında  Vize  Danışma  Servisinin  aranması  gerekmektedir.  Daha  sonra  her  hangi  bir  Dışbank  şubesinden  Göçmenlik  Dışı  Vize  (NIV)  için  100  $  yatırıp,  dekontu  başvuru  formuna  eklemek  gerekmektedir.  Görüşmede,  Biometric  Data  ekibi  parmak  taraması  yapmakta:  kimliğiniz,  adınız,  soyadınız  vb.  bilgileriniz  parmak  iziniz  alınarak  kaydedilmektedir.  Görüşmede  Türkiye’ye  olan  ekonomik,  profesyonel,  ailevi  ve  sosyal  bağlarınızı  kabul  ettirmeniz  gerekmektedir.  Yolculuğunuz  ve  başvuru  amacınız  hakkında  sorular  sorulmaktadır. 

  Onaylanan  Göçmenlik  Dışı  Vizelerde  (NIV),  pasaport  ve  vizeler  UPS  yolu  ile  teslim  edilmektedir.  Teslimatta  her  pasaport  için  2  $  tahsil  edilmektedir.  ABD’ye  yolculuk  edecek  yabancılar  için  vize  bilgileri   (http://travel.state.gov/visa_services.html)  adresinde,  İş  için  vize  bilgileri  (http://travel.state.gov/visa;visitors.html)  adresinde,  ABD’ye  vardıktan  sonraki  vize  bilgileri  (http://unitedstatesvisas.gov/index.html)  adresinde  yer  almaktadır. 
  3.7.2. ABD’de Şirket Kurma

  Dünya genelinde en büyük ekonomiye sahip ABD'de şirket kurmak, şüphesiz rekabetin en yoğun yaşandığı bu piyasada, özellikle ekonomik maliyetlerin düşürülmesi ve çeşitli teşvik mekanizmalarından yararlanılması açısından önem taşımaktadır.

  Sözkonusu şirket kurulurken, ülkemizde de olduğu gibi en önemli husus kurulacak şirketin türüdür. Şirketler, "Ticari Varlığın Yegane olarak Sahipliği (Sole Proprietorship)", "Ortaklık (Partnership)", "Ticari Şirketler (C veya S Corporations)", "Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership)", "Sınırlı Sorumlu Kuruluş (Limited Liability Company)" şeklinde faaliyet gösterilebilmektedir.

  New York'ta yerleşik "Maurice Robert Zara" avukatlık firmasının www.zaralawny.com adresinden ulaşılabilen internet sayfasında farklı şirket statüleri hakkında karşılaştırmalı bilgi verilmektedir. Özellikle ortaya çıkması muhtemel hukuki anlaşmazlıkların çözümünde, seçilen şirket türü hukuki prosedürün şeklini değiştirmektedir.

  Şirketin türüne karar verildikten sonra, şirketin faaliyet göstermesi açısından zorunluluk arz eden önemli hususlar aşağıda sıralanmıştır:

  Lisans: Şirketin faaliyet göstermesi için iş yerinin bulunduğu Eyalet Valiliği/Yerel İdare gibi resmi kuruluşlardan alması gereken ruhsattır.

  İşveren Kimlik Numarası: Özellikle işçi çalıştırılan şirketler için zorunludur.

  Yerleşme Sertifikası: Kiralanacak veya satın alınacak gayrimenkula ait belgedir.

  Firma ismi: Kurulacak şirketin belirli bir ismi olması gerekmektedir.

  Marka, patent: Şirkete ait telif haklarının korunması ile ilgili olarak belge alınması şirketin yararınadır.

  Vergi: Vergi ödemek için numara almak zorunludur.
  ABD'de şirket kurmak isteyen yabancı işadamlarının "oturma" ve "çalışma" iznine sahip olması zorunludur. Şirketin türüne karar verilmesinin ardından; genellikle Eyaletlerin Valilik Ofislerinde faaliyet gösteren ilgili bölüme başvurularak, formların doldurulmasının ardından bu bölümün verdiği "lisans" ile ticari faaliyet gösterme yetkisi alınmaktadır.

  Şirkette ABD'li bir ortağın bulunması kuruluş aşamasının kolaylaşmasını sağlamaktadır. Şirketin kurulması ve lisansın alınmasının ardından, eğer işadamı şirket ortağı ise E1, şirketin sponsorluğunda yönetici ise H1B vizesi almak üzere vize statüsünü değiştirme talebinde bulunabilmektedir. Her iki vize, aslında ABD'de "geçici çalışma" vizesi olup, sırasıyla 2 ve 3 yıllık kalış süreleri sağlamaktadır. Vize konularında göçmen işlerinde uzmanlaşmış avukat veya danışmanlık firmaları ile temasa geçilmesi tavsiye edilmektedir.

  ABD genelinde yabancı uyrukluların mülk edinmesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Gayrimenkül alım satım işlemleri ülkemizde "emlakçı" şeklinde nitelendirilebilecek firmalar aracılığıyla yapılmakta, hem alıcı hem satıcı bu firmalara komisyon vermek suretiyle işlemi gerçekleştirmektedir. Alım-satım işlemlerinde banka veya diğer mali kurumların sağladığı 30 yıla varan vadeli krediler de kullanılabilmektedir.

  ABD'deki federal yönetim biçiminden dolayı, şirket kurma ve teşvik mekanizmaları uygulama bazında eyaletler arasında farklılık göstermektedir. Bu itibarla, ABD'de faaliyet gösterilecek bölgenin seçilmesinin ardından, şirket kurma prosedürlerinin belirlenmesi ve teşvik imkanlarının araştırılması önemlidir.


  3.8. DEĞERLENDİRME 
  ABD  tüketiminde  ithal  mallarına  yönelik  talep  esnekliğini  ölçmek  amacıyla  yapılan  çalışmaların  sonucunda  ithalata  yönelik  talep  esnekliğinin  pozitif  ve  önemli  ölçüde  yüksek  olduğu  tespit  edilmiştir.  Bu  durum,  yerli  malların  fiyatındaki  artış  karşısında  Amerikan  tüketicisinin  ithal  mallara  olan  talebinin  fiyattaki  artıştan  daha  fazla  arttığı  anlamına  gelmektedir.  Dolayısıyla,  Amerikan  tüketicisi  fiyat  değişikliklerine  son  derece  hassastır.  Bu  nedenle,  Amerika’ya  yönelik  ticarette  fiyatın  iyi  tespit  edilmesi  son  derece  önemlidir. 

  ABD’ye  yönelik  ihracat  stratejisinde  dikkate  alınması  gereken  bir  diğer  husus  ise  kalitedir.  Düşük  fiyatlı  ürünlerde  Çin,  Hindistan  gibi  ülkeler  karşısında  ülkemizin  rekabeti  giderek  zorlaşmaktadır.  Bu  nedenle,  daha  yüksek  fiyatlı  ancak  markalı  ve  kaliteli  ürünlerle  ABD  pazarında  Türk  ürünlerinin  rekabet  şansı  daha  fazla  olacaktır.  Ancak,  ABD  pazarında  bir  ürünün  tanınması  için  çok  yoğun  reklam  ve  tanıtım  yapılması  ve  ürünün  iyi  pazarlanması  gerekmektedir.  Rekabetçi  olduğumuz  ürünlerde  hem  endüstriyel  kullanıcıya  hem  de  nihai  tüketiciye  yönelik  promosyonlar  yapılmalıdır.  Bu  aşamada,  profesyonel  PR  şirketlerinden  destek  alınması  yararlı  olacaktır. 

  ABD’ye  yönelik  ihracatı  buradaki  aracılara  mal  satmak  suretiyle  gerçekleştirmek  yerine,  Türk  şirketlerinin  ABD’de  şirket  kurarak,  ofis,  mağaza,  showroom  açmaları  ve  bizzat  pazarın  içinde  yer  alarak,  pazarda  yer  edinmeye  çalışmaları  uzun  vadede  çok  daha  iyi  sonuçlar  verecektir.  Bu  kapsamda,  son  yıllarda  giderek  artan  sayıda  Türk  firması  tarafından  yararlanılan  2005/4  ve  2006/4  sayılı  Tebliğler  çerçevesinde  verilen  desteklerin  etkili  olduğu  ve  bu  destekleri  daha  da  etkin  şekilde  kullanmaya  yönelik  projeler  geliştirilmesinin  faydalı  olacağı  düşünülmektedir. 

  ABD’de  fuar  anlayışının  Avrupa  ülkelerinden  farklı  olması,  fuarın  bütün  katılımcıların  yerinde  görülmesinden  ziyade  önceden  belirlenen   müşterilerin  standının  ziyareti  şeklinde  olması  nedeniyle  ABD’de  giderek  talebi  ve  etkinliği  azalan  fuarlara  öncelik  verilmesine  gerek  bulunmadığı  düşünülmektedir.  Bunun  yerine,  ABD’ye  yönelik  stratejide,  belirlenecek  sektörlerde  küçük  ve  etkin  ticaret  heyetleri  oluşturularak  buradaki  alıcılarla  biraraya  getirilmelerinin  sağlanmasına  ağırlık  verilmelidir.


  3.9. YARARLI ADRESLER
  T.C.  Washington  Büyükelçiliği  Ticaret  Müşavirliği 

  Turkish  Embassy  Office  of  the   Commercial  Counsellor 

  2525 Massachusetts  Ave.  N.W.  WASHINGTON,  D.C.  20008 

  Telefon :  (1­202)  612  67  80,  612  67  81 

  Faks  :  (1­202)  2380629 

  e­mail  :  dtvas@verizon.net 


  New  York  Ticaret  Müşavirliği 

  Turkish  Consulate  General  Office  of  the  Commercial  Counsellor 

  821 UN  Plaza,  4th  Fl.  NEW  YORK  10017 

  Telefon :  (1­212)  687  15  30  ­  31 

  Faks  :  (1­212)  687  20  78 

  e­mail  :  dtnew@turkishtrade.org 


  Şikago  Ticaret  Ataşeliği 

  Turkish  Commercial  Attache  Consulate  General  of  Turkey  in  Chicago 

  444 N.  Michigan  Avenue,  Suite  2930  CHICAGO,  ILLNOIS,  60611 

  Telefon :  (1­312)  410  90  05 

  Faks  :  (1­312)  410  90  06 
  Los  Angeles  Ticaret  Müşavirliği 

  Turkish  Embassy  Office  of  the  Economic  Counsellor 

  6380 Willshere  Blvd.  Suite  1210  LOS  ANGELES,  CA  90048 

  Telefon :  (1­323)  852  18  94 

  Faks  :  (1­323)  852  18  96 

  e­mail  :  uftla@sbcglobal.net 


  Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası

  Turkish  American  Chamber  of  Commerce  and  Industry 

  821 United  Nations  Plaza  4th  Floor , Newyork,  NY  10017 

  Telefon  :  (1­212)  687  15  30 


  Faks:  (1­212)  687  20  78 

  E­mail: info@turkishuschamber.org 

  Internet  :  http://www.turkishuschamber.org 

  Türkiye’de ABD  Hakkında  Bilgi   Alınabilecek  Kuruluşlar 
  ABD  Büyükelçiliği  Ticaret  Müşavirliği 
  Atatürk  Bulvarı  110,  Ankara 

  Telefon  :  (90­312)  467  09  49 

  Faks  :  (90­312)  467  13  66 

  Internet  :  http://www.csturkey.com 


  TABA­Türk  Amerikan  İşadamları  Derneği 

  Telefon  :  (90­212)  274  28  24

  Faks  :  (90­212)  275  93  16 

  E­mail  :  taba@taba.org.tr 


  Türk-Amerikan Ticaret Odası

  Turkish­  American  Chamber  of  Commerce 

  One  IBM  Plaza,  Suite  3100,  330  North  Wabash  Avenue, 

  Chicago,  Illınois  USA  60611­3608 

  Telefon  :(312)  596­1492 

  Fax  :(312)  596­1493 

  Web  :  http://www.turkishchamber.com/ 

  Amerika Birleşik Devletleri’nde Bulunan Önemli Devlet Kuruluşları
  ABD’deki bütün eyaletlerin resmi sayfalarına http://www.globalcomputing.com/states.html adresinden ulaşılması mümkündür.
  ABD”deki bütün resmi kurumların internet adreslerine http://www.gksoft.com/govt/en/us.html adresinden ulaşmak mümkündür.
  Diğer bazı kuruluşların internet adresleri aşağıda gösterilmiştir:
  Ekonomik Analiz Bürosu : http://www.bea.doc.gov/,

  ABD Eximbank : http://www.exim.gov/index.html,

  Federal İstatistikler Bürosu : http://www.fedstats.gov/,

  İthalat İdaresi : http://ia.ita.doc.gov/,

  ABD Ticaret Temsilciliği : http://www.ustr.gov/,

  Patent ve Ticari Marka Ofisi : http://www.uspto.gov/,

  Tekstil ve Konfeksiyon Ofisi : http://www.otexa.ita.doc.gov/,

  Ticari ve Ekonomik Analiz Ofisi : http://www.ita.doc.gov/td/industry/otea/,

  Küçük İşletmeler İdaresi : http://www.sbaonline.sba.gov/,

  Federal Tüketici Bilgi Merkezi : http://info.gov/,

  Gümrük İdaresi : http://www.customs.ustreas.gov/,

  Tarım Bakanlğ. Yurtdışı Tarım Servisi : http://www.fas.usda.gov/,

  Ekonomi ve İstatistik Bürosu : http://www.esa.doc.gov/508/esa/Bureaus.htm,

  İhracat İdaresi Bürosu : http://www.bxa.doc.gov/Default.htm,

  Amerikan İhracatçılar ve İthalatçılar Birliği : http://www.aaei.org/index.asp,

  Amerika Birleşik Devletleri’nde Bulunan Ticaret Odaları
  http://www.chamberbiz.com
  Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türk Dernekleri
  ABD'de 100’e yakın Türk derneği bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu, iki çatı örgütünün şemsiyesi altında toplanmışlardır. Bunlardan birincisi merkezi New York’ta olan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve diğeri Washington'daki Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA)'dir. 1979 yılında kurulan Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi, ABD'deki Türk toplumunun, yaklaşık 1500 civarında üyesi bulunan en büyük çatı kuruluşu durumundadır. ATAA, çıkardığı yayınlar, düzenlediği konferanslar ve gerçekleştirdiği festivallerle, Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır.
  Assembly of Turkish American Associations (ATAA), Washington, DC

  http://www.ataa.org
  The American Turkish Council (ATC), Washington, DC

  http://www.americanturkishcouncil.org
  Turkish-American Scientists and Scholars Association (TASSA) Washington, DC

  http://www.tassausa.org
  Turkish American Chamber of Comerce and Industry

  http://www.turkishuschamber.org
  Turkish American Business Forum

  http://www.forum.org
  The Institute of Turkish Studies (ITS), Washington, DC

  http://www.turkishstudies.org
  Federation of Turkish American Associations (FTAA)

  http://www.ftaa.org
  Ataturk Society of America (ASA)

  http://www.ataturksociety.org

  EK 1

  NEW YORK


  New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfus bakımından en büyük kenti. Aynı isimli New York eyaleti'nde yer alır. Yüzyıldan fazladır dünyanın en önemli ticaret ve finans merkezlerinden biridir. Şehir, medya, politika, eğitim, eğlence ve modadaki küresel etkilerinden dolayı bir dünya şehri olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi binasına ev sahipliği yaptığından dış ilişkiler için de çok önemli bir merkez durumundadır. Fakir semtlerinde ise çok sayıda işsiz ve evsiz yaşar.

  Kent beş bölüme ayrılmıştır: Manhattan, Brooklyn (Kings Country), Queens (Queens Country), Bronx ve Staten Island (Richmond). 830 km²'lik bir alanda yaşayan 8,2 milyon nüfusuyla New York, Amerika'da nüfus yoğunluğu en büyük olan şehirdir. Çevre banliyöleriyle birlikte New York metropolitan bölgesi 21 milyonluk nüfusa sahiptir ve dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden birini oluşturur.

  New York, bir göçmen kentidir. Kentte yaklaşık 170 ayrı dil konuşulmaktadır ve her üç kişiden biri ABD dışında bir ülke doğumludur. İngilizce çeşitli aksanlarla konuşulur. İngilizce’nin yanı sıra İspanyolca, Little Italy (Küçük İtalya) semtinde İtalyanca, China Town’da (Çin mahallesi) Çince konuşulur.
  Ekonomi

  New York eyaletinin 2005 yılı rakamlarıyla üretimi 963,5 milyon dolardır ve Kaliforniya ve Teksas’ın arkasından 3. sıradadır. New York bağımsız bir ülke olsaydı ekonomik olarak Güney Kore’nin arkasından 16. Sırada olurdu. Kişi başına düşen gelir 40.000 dolar ile Marylandın arkasından 5. sıradadır.

  İhracat ürünleri gıda malzemeleri, mineraller, imalat ürünleri, işlenmiş elmas ve araba parçalarıdır. İthal ürünleri petrol, altın, alüminyum, doğal gaz, elektrik, işlenmemiş elmas ve kerestedir.

  Bankacılık ve finans sektöründe dünya lideri olup dünyanın en büyük borsası olan New York Stock Exchange buradadır.

  Tarım sektörü çok gelişmiştir ve ABD’deki ilk 5 eyalet içindedir. Özellikle kuzeyde göller bölgesi, Hudson Vadisi ve Long Island tarım toprakları açısından zengindir. Tarım ürünleri elma, kiraz, lahana (1. sırada), patates, mısır, üzüm (3. sırada) ve akçaağaç şurubudur. 2001 yılı rakamlarıyla 3,4 milyar dolarlık tarım ürünü yetiştirilmiştir. Hayvancılıkta besi ve diğer hayvancılık, sütçülük ve balıkçılık yapılmaktadır.

  Endüstriyel sektörler matbaacılık ve basım-yayın, bilimsel araç-gereç, elektrikli araç, makina, kimyasallardır. Diğer imalat sektörleri baskılı kumaş, kürk, demiryolu malzemeleri, otobüs parçalarıdır ve çoğunlukla eyalet üst kısımlarında (upstate) toplanmıştır.

  Nanoteknoloji ve Mikroçip konusunda başkent Albany ve Hudson vadisi bir merkez haline dönüşmektedir. Fotoğraf ve görüntüleme konusunda Rochester şehri bir merkezdir.

  Turizm çok gelişmiştir. Özellikle Manhattan, Niyagara Şelaleleri, Atlantic City ve Hudson Vadisi önemlidir. Bu bölgeler otel, taşımacılık(taksi, limozin, tur otobüsü), restoran, mağaza, market ve alışveriş merkezi yatırımları için çok uygundur.

  New York şehrindeki Manhattan marka mağazacılığı için büyük ve güçlü Türk şirketlerine en uygun bölgedir. Güçlü restoran girişimcileri için de en uygun bölge olup zincir haline dönüştürülebilecek fast food teşebbüsüne de çok uygundur. New York şehrindeki Queens, Brooklyn ve Long Island bölgeleri Türk market ve restoran girişimcilerinin en fazla tercih ettikleri yerlerdir. Ancak rekabetin çok fazla olması bu konuda atılacak adımların güçlü ve farklı olması gerekmektedir. Long Island Türk istasyoncularıyla ünlüdür ancak bu iş çok risklidir ve yer çok önemlidir.

  İletişim, reklam ve eğlence sektöründe ABD’de ve dünyada lider bir eyalettir.


  Bir ulaşım merkezi olan New York şehri JFK Uluslararası Havaalanı ve çok gelişmiş bir demiryolu ve karayolu ağına sahiptir. Connecticut ve New Jersey içine alan New York şehri 3 eyaletli bir metropoldur. Hatta bu etki Pensilvanya’ya dek uzanır.


  EK 2

  CALIFORNIA EYALETİ

  Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2006 yılının başından itibaren, ABD ile Ticareti Geliştirme Stratejisi’ni uygulamaya koymuştur. Bu kapsamda, ABD pazarına giriş için, GSMH büyüklükleri ve dış ticarette oynadıkları rol itibariyle ön plana çıkan ve hedef olarak seçilen 6 eyaletten biri, California’dır.

  ABD’nin en fazla nüfusa sahip eyaleti olan California’da bugün yaklaşık 36 milyon kişi yaşamaktadır. Eyalette, ABD nüfusunun %12’sinden fazlası ikamet etmektedir. 58 bölge ve 478 şehirden oluşan eyaletin en yüksek nüfuslu şehirleri, sırasıyla Los Angeles, San Diego, San Jose San Francisco ve Long Beach’tir.
  CALIFORNIA – Temel Veriler

  Yüzölçümü (km2)

  423.970

  Nüfus (2005 tahmini)

  36.132.147

  Gayri Safi Hasıla (2005, milyon $)

  1.621.843

  Kişi Başına Gelir (2005 tahmini, $)

  37.036

  İş Yapma Maliyeti Endeksi (2005) (ABD Ortalaması=100)

  124.2


  Ekonomik Yapı

  1849 yılında altın yataklarının keşfedilmesi üzerine, nüfusu on binin altındayken günümüzde Amerika kıtası'nın en büyük ekonomi merkezi konumuna gelen Kaliforniya; Amerika Birleşik Devletleri'nin de en büyük ekonomik gücünü temsil eder. California tek başına ABD GSYİH’sının %13’ünü sağlamaktadır.

  California eğer bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük 6'ıncı ekonomisine sahip olurdu. (A.B.D.'nin geri kalanı, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra) Bu ekonomik durum, resmi yerleşimi henüz 200 yaşına bile gelmemiş topraklarda ulaşılabilen mucizevi bir başarıdır.

  ABD’de ekonomisinin büyüklüğü 1 trilyon doları aşan tek eyalet California’dır. 2005’te eyaletin ekonomik büyüklüğü 1,6 trilyon doları geçmiştir. ABD’nin en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken eyaleti de, California’dır.

  1977’den bu yana ABD genelinde en yüksek gelire sahip olan eyalet, verimlilik ve büyüme

  açısından da öne çıkmaktadır. ABD’nin en hızlı büyüyen 500 şirketi içinde en fazla firması olan

  eyalet, California’dır (76 firma). Ek olarak, ünlü Fortune 500 listesinde 54 California’lı şirket vardır.

  Bununla birlikte, ekonomisi ağırlıklı olarak ticarete ve uluslar arası finansal işlmelere dayalı olan California, küresel ekonomik krizden oldukça etkilenmiştir. California 2009-2010 bütçe yılında 26.3 milyar dolar bütçe açığı ile karşı karşıyadır. California 2008’de %9,3 işsizlik oranı ile ABD’deki en yüksek işsizlik oranına sahip 4. eyalettir. 2009 ortasında ise bu oran %12,1’e çıkmıştır ve giderek artmaktadır.

  Kaliforniya'daki değiştirilemeyen anayasa kanuna göre; eyalet gelirlerinin %40'ı eğitim'e harcanmaktadır. Her ne kadar çoğu ülke için eğitim harcamaları çöpe giden para olsa da, bu harcamalar Kaliforniya'yı bilinen dünya tarihinin en hızlı büyüyen ekonomisi ve devleti yapmıştır. Dünya tarihi boyunca, nüfusu 200 yıl içerisinde bu denli yükselen; ekonomisi hiç yoktan böylesi bir noktaya gelen başka bir devlet de bulunmamaktadır. (Son 200 yılın ortalamasını alacak olursak, nüfusu 35,000 katına çıkmış, ekonomisi $1.5 trilyon olmuşdur.Bu da Kanada, Meksika, Çin, İspanya, İtalya, Rusya gibi ülkelerden daha üstündür.
  Sektörler

  California, doğu ve orta batıdaki gelişmiş eyaletlere uzak olduğu için, yani merkezi olmayan konumu nedeniyle, ekonomisi yapısal olarak en çok çeşitlenmiş eyalettir. Kaliforniya pek çok ekonomik sektörün de dünyadaki merkezi durumundadır. Örneğin Hollywood eğlence sektörü, Güney Kaliforniya havacılık ve uzay sanayi, Central Vadisi tarım sektörü, Silikon Vadisi bilgisayar ve yüksek teknmoloji, Napa Vadisi, Sonoma Vadisi, Santa Barbara, Temecula Vadisi ve Paso Robles bölgeleri şarap üreticiliği konusunda uzmanlaşmıştır.

  Eyaletin geleneksel sektörleri, tarım ve madenciliktir. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren gelişen havacılık ve film endüstrisi ile daha sonra gelişen bilgisayar teknolojileri ve elektronik de California ekonomisinde yerlerini almıştır.

  II. Dünya Savaşı yıllarında California, aldığı göç ile önemli bir işgücü kaynağına sahip olmuştur. Bu dönemde savunma sanayisine yönelik teknolojilerin de geliştirilmesiyle, eyaletin imalat sanayisi tabanı güçlenmiştir. Savunma endüstrisi, Soğuk Savaş döneminde de ekonominin önemli bir parçası olmayı sürdürmüştür. Takip eden dönemde ise, savunma harcamalarının azalmasıyla, savunma sanayisinin elektronik ve bilgisayar teknolojileri alanında oluşturduğu tohumlar yeşermiş ve bugün teknoloji alanında en önemli merkez olan Silikon Vadisi’nde yer alan donanım ve yazılım teknolojileri endüstrisi eyalet ekonomisinde yaşamsal bir konuma gelmiştir.


  California, dünyanın 5. büyük tarım ürünleri tedarikçisidir. ABD’de tarım verimliliği en yüksek olan eyalet, California’dır. Ülkedeki çiftliklerin sadece %4’ü California’da bulunmasına rağmen eyalet, tarım sektöründeki üretimin %13’ünü gerçekleştirmektedir. Eyalette, 88 bin çiftlikte 1 milyon kişi istihdam edilmektedir ve 350’den fazla ürün çeşidi üretilmektedir. California’nın badem, kuru erik, kuru üzüm, kuru incir, zeytin, nar, kivi, Clingstone şeftalisi, tatlı pirinç, enginar, vb. diğer bazı ürünlerde ülke genelindeki üretim payı %99 ve üzerindedir. California’da yılda 11 milyon ton domates, 500 bin ton şeftali, 12 bin ton zeytin işlenmektedir. Dünya genelinde işlenmiş domates ürünlerinin %45’i California’da işlenmektedir.

  California, deniz ürünleri üretimi konusunda ilk 5 eyalet arasındadır. 300’den fazla deniz ürünü 10.000 civarında balıkçı tarafından üretilmektedir.

  1848 yılında altının bulunması, California ekonomisinin tüm ekonomik ve sosyal yapısını etkilemiştir. Bugün madencilik sektörü, eyalet ekonomisinde 3 milyar dolar değerinde bir gelir yaratmaktadır ve California, sektördeki en büyük 2. eyalettir. Ham petrol üretiminde 3., doğal gaz üretiminde 11., hidroelektrik üretiminde 3. ve nükleer elektrik üretiminde 6. sıradadır.

  Elektronik endüstrisi, özellikle savaş yıllarında uçaklar ve gemiler için gerekli elektronik devrelerin üretimi ile gelişmiş ve bugünkü modern elektronik endüstrisinin temelleri atılmıştır. Silikon Vadisi, eyaletin kuzeyinde San Francisco Körfezi’nin güneyinde ileri teknoloji şirketlerinin toplanmış bulunduğu alanı tanımlamaktadır ve ilk kez 1970’lerde kullanılan bu ifade, sektörle özdeşleşmiştir. Bilgisayar ve elektronik ürünleri, eyaletin bir numaralı ihraç kalemidir. California, 43,600 şirket ile, sektördeki işletme sayısı en fazla olan eyalettir ve aynı zamanda, 2002 itibariyle, 51 milyar dolarlık ar-ge harcamalarıyla, en fazla ar-ge harcaması yapan eyalettir.

  20. yüzyılın başında ortaya çıkan film yapımcıları, New York’taki bazı kısıtlamalar nedeniyle, Hollywood’u California’da kurmayı kararlaştırmışlardır. Film, televizyon ve medya sektörü, 270,000 kişiye istihdam sağlamakta ve 30 milyar doların üzerinde bir değer yaratmaktadır. Sektörde son yıllarda bir daralma, 2005’te ise hızlı bir canlanma yaşanmıştır.

  California, ABD’nin en fazla turist çeken eyaletidir. Ülke turizm pazarından %10,8’lik bir pay almaktadır. 2005 yılında California’yı 4,8 milyon yabancı turist ziyaret etmiştir.

  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Danimarka

  Indir 478.53 Kb.