bilgiz.org

Danimarka

 • ÜRÜN ADI 2007 2008
 • Kaynak
 • 3.5. TÜRKİYE-ABD YATIRIM İLİŞKİLERİ
 • TABLO 8. Türkiye’ye ABD Kaynaklı Doğrudan Yatırım Girişleri (1997-2009 Mart)
 • ABD Kaynaklı Doğrudan Yatırım Girişleri (milyon $) 1997-2001
 • 3.6. POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ ALANLARI
 • Tarımsal ürünler ve işlenmiş gıda sanayinde
 • Endüstriyel mineraller sektöründe
 • Otomotiv yan sanayinin • Sayfa4/6
  Tarih01.07.2017
  Büyüklüğü478.53 Kb.

  Indir 478.53 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  TABLO 6. ABD’ye  İhracatımızda  Başlıca  10 Ürün
  ÜRÜN ADI

  2007

  2008

  1

  Demir ve çelik

  256.632.830

  550.006.362

  2

  Mineral  Yakıtlar,Mineral  Yağlar  Ve  Müstahsalları, Mumlar 

  316.866.838

  422.459.295

  3

  Kazan; Makina  Ve  Cihazlar, Aletler, Parçaları 

  368.721.569

  410.016.542

  4

  Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika  Vb  Maddelerden  Eşya 

  388.702.758

  317.565.810

  5

  Mensucattan  Mamul  Diğer  Eşya,Kullanılmış  Eşya,Paçavralar 

  314.241.460

  255.054.984

  6

  Demir  Veya  Çelikten  Eşya 

  65.484.993

  235.018.831

  7

  İnciler,Kıymetli  Taş  Ve  Metal  Mamulleri,Madeni  Paralar 

  324.391.837

  193.280.950

  8

  Motorlu  Kara  Taşıtları,Traktör,Bisiklet,Motosiklet  Ve  Diğer 

  110.502.695

  184.092.460

  9

  Örülmemiş  Giyim  Eşyası  Ve  Aksesuarları 

  227.881.473

  150.731.546

  10

  Örme  Giyim  Eşyası  Ve  Aksesuarları 

  259.144.018

  143.466.873

  Kaynak: DTM-Dış Ticaret Bilgi Sistemi

  3.3.2. Başlıca Maddelere Göre Türkiye’nin ABD’den İthalatı

  2008 yılında Türkiye’nin ABD’den ithalatındaki en önemli kalemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. Anılan tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, ülkemiz ABD’den genel olarak hammadde ve yarı mamul satın almaktadır.  ABD’den  2008  yılında  bir  önceki  yıla  oranla  demir­çelik  ithalatımızda  %109  oranında  (1.473 milyon  dolar)  artış  gözlendiği,  bu  miktarın  aynı  dönemdeki  ithalatımızdaki  toplam  artışın  yaklaşık  %39’una  karşılık  geldiği  görülmektedir.  Bu  dönemde,  ABD’den  ithalatımızda  önemli  artış  gözlenen  diğer  başlıca  ürün  grupları  makine  ve  cihazlar  (%15),  mineral  yakıt  ve  yağlar  (%323),  taşıtlar  (%80),  organik  kimyasal  maddeler  (%16)  ve  optik  cihazlar  ve  tıbbi  aletler  (%13)’dir.  2008  yılında  ABD’den  pamuk  (%24)  ve  kimyasal  ve  plastik  ürünler  (%8,5)  ithalatımızda  ise  düşüş  olduğu  görülmektedir. 
  TABLO 7. ABD’den  İthalatımızda  Başlıca  10 Ürün
  ÜRÜN ADI

  2007

  2008

  1

  Demir  Ve  Çelik 

  1.304.262.076

  2.759.466.581

  2

  Mineral  Yakıtlar,Mineral  Yağlar  Ve  Müstahsalları,Mumlar 

  338.488.544

  1.432.045.140

  3

  Kazan;Makina  Ve  Cihazlar,Aletler,Parçaları 

  915.621.861

  1.045.811.356

  4

  Hava  Taşıtları,Uzay  Araçları,Aksam  Ve  Parçaları 

  340.105.087

  717.163.007

  5

  Optik,Fotoğraf,Sinema,Ölçü,Kontrol,Ayar  Cihazları,Tıbbi  Alet. 

  547.694.586

  619.989.589

  6

  Pamuk 

  819.418.991

  619.550.544

  7

  Eczacılık  Ürünleri 

  363.491.255

  516.121.352

  8

  Elektrikli  Makina  Ve  Cihazlar,Aksam  Ve  Parçaları 

  430.378.708

  510.406.550

  9

  Organik  Kimyasal  Müstahsallar 

  432.491.079

  402.258.095

  10

  Plastik  Ve  Plastikten  Mamul  Eşya 

  462.199.201

  376.971.622

  Kaynak: DTM-Dış Ticaret Bilgi Sistemi
  3.4. TİCARİ  ENGELLER 
  11 Eylül  2001  tarihinde  ABD’de  yaşanan  terör  olaylarının  ardından  ABD  ülke  genelinde  güvenlik  tedbirlerini  artırmıştır.  Söz  konusu  güvenlik  tedbirlerinin  ticarete  yansıması  ise  özellikle  limanlarda  güvenliği  artırmaya  yönelik  başlatılan  yeni  uygulamalar  olmuştur. ABD Gümrük  İdaresi,  ithalatların büyük ölçüde deniz yolu ile yapıldığı gerekçesi ile konteynerlerin  terörist  eylemlerde  kullanılmasının önlenebilmesi  için  Konteyner  Güvenlik  Girişimi  adı  altında  bir  uygulama  başlatmıştır.  Konteyner  Güvenlik  Girişiminin  amacı  kargonun  ABD  limanlarına  ulaşması  ardından  inceleme  yapılmasından  çok;  yüklemenin  yapıldığı  limanda  veya  yolculuk  esnasında  incelenmesidir.  Türkiye’de  de  anılan  sistemin  kurulması  amacıyla  çalışmalar  sürdürülmektedir. 
  Bu  kapsamdaki  bir  başka  uygulama,  12  Haziran  2002  tarihinde  imzalanarak  2003  yılı  sonunda  yürürlüğe  giren  “2002  Halk  Sağlığı  Güvenliği  ve  Biyoterorizme  Karşı  Hazırlık  ve  Müdahale  Yasası”’dır.  Bu  yasa  ile,  ABD’ye  gıda  ihracatı  yapan  firmalara,  Amerikan  Gıda  ve  İlaç  İdaresi  (FDA)’ne  kayıt  yaptırma  ve  her  ihracattan  önce  bildirim  zorunluluğu  getirilmiştir. 

  ABD  Tüketici  Ürünleri  Güvenliği  Komisyonu (CPSC) tarafından hazırlanan  “Tüketici 

  Ürünleri  Güvenliğini  Geliştirme  Kanunu” 14 Ağustos 2008 tarihinde ABD Başkanı tarafından  onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan  Kanun,  ABD’ye  ihracatımız  açısından  önem  arz  etmekte  olup, halihazırda  Kanun  kapsamında  ABD’ye  ihracat  yapan  girişimcilerimizin  başvuracağı  ve  CPSC  tarafından  yetkilendirilmiş  ülkemizde  yerleşik  sadece  iki  adet  laboratuar bulunmaktadır. Kanun kapsamı ürünlerde ülkemiz  ihracatçısının  ABD  pazarına  girişini  kolaylaştırmak  üzere,  CPSC  veri  tabanına  kayıtlı,  ülkemizde  yerleşik  laboratuar  sayısının  artırılmasını  teminen  mezkûr  durum,  ülkemizdeki  laboratuarlara  duyurulmasını  teminen,  “Türk  Akreditasyon  Kurumu  - TÜRKAK”,  “Uygunluk  Değerlendirmesi  Derneği  -  UDDER”  ve  “Kalibrasyon  ve  Deney  Laboratuarları  Derneği  -  TÜRKLAB”a  iletilmiştir. 

  ABD’nin  2001 yılından  sonra  artan  güvenlik  tedbirleri  kapsamında  vize işlemleri 


  zorlaştırılmış  ve  verilen  vize  sayılarında  önemli  bir  düşüş  olmuştur.  Türk  işadamları  da  bu  durumdan  etkilenmektedirler.  Fuarlara  katılmak  veya  yeni  iş  bağlantıları  yapmak  amacıyla  ABD’ye  gelmek  isteyen  bazı  işadamlarımız  vize  alamadıkları  için  katılım  ücretlerini  ödedikleri,  hatta  mallarını  gönderdikleri  fuarlara  katılamamakta  ya  da  iş  görüşmelerini  yapamamaktadırlar. 

  Türkiye,  ABD’nin  GTS  sisteminden  yararlanmakta  ve  Türkiye’nin  ABD’ye  yönelik  yıllık  ihracatının  yaklaşık  % 21’i  bu  kapsamda  gerçekleştirilmektedir.  2006 yılında  GTS  kapsamında  ABD’nin  Türkiye’den  gerçekleştirdiği  1.13  milyar  dolarlık  ithalat,  Türkiye’yi  GTS’den  faydalanan  131  ülke  arasında  altıncı  büyük  faydalanıcı  konumuna  yükseltmiştir.  Ancak,  GTS  kapsamındaki  gelişmeler  ABD  tarafından  fikri  mülkiyet  hakları  konusundaki  gelişmeler  ile  birebir  ilişkilendirilmektedir.  Türkiye’nin  fikri  mülkiyet  hakları  konusundaki  eksiklikleri  ileri  sürülerek,  1992 yılında  ABD  tarafından  “Öncelikli  İzlenecek  Ülkeler”  listesine  alınması  ve  bu  konudaki  Türkiye’deki  olumlu  gelişmeler  nedeniyle  2001  yılında  bu  listeden  çıkarılıp  “İzlenecek  Ülkeler”  listesine  alındıktan  sonra,  Mayıs  2004’te  tekrar  “Öncelikli  İzlenecek  Ülkeler”  listesine  dahil  edilmiş  olup,  2005 ve  2006  yıllarında  da  “Öncelikli  İzlenecek  Ülkeler”  statüsünü  devam  ettirmiştir.  Ülkemizin  bu  statüde  tutulması  GTS  açısından  olumsuz  bir  gelişme  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  2008  yılında  Türkiye  ABD  tarafından  “Special  301­Öcelikli  İzlenen  Ülkeler  Listesi”nden  çıkarılmıştır. 

  ABD  Kongresi  tarafından,  Genelleştirilmiş  Tercihler  Sistemi  son  olarak  31  Aralık  2009  tarihine  kadar  uzatılmıştır. 

  Türkiye  ile  ABD  arasında  özel  bir  anlaşma  olmamasından  ve  Türkiye’de  küçük  kabotaj  ve  ABD’de  ise  Jones  Act’tan  dolayı,  Türk  ve  ABD  bayraklı  gemilerin  karşı  ülkenin  limanları  arasında  kendilerine  ait  konteynır  gibi   boş  ekipmanları  taşıma  hakkı  bulunmamaktadır.

  ABD  ile  ticaret  yapan  birçok  ülke  imzaladıkları  anlaşmalarla,  deniz  taşımacılığı  yapan  firmalarına  ait  ekipmanları  kendi  ülkeleri  bayraklı  gemilerle  ABD  limanları  ve  ABD  bayraklı  gemiler  de  diğer  ülkenin  limanları  arasında  taşıması  mümkün  olmaktadır.  Türkiye  ile  ABD  arasında  böyle  bir  anlaşmanın  olmaması  iki  ülke  arasında  konteynır  taşımacılığı  yapan  Türk  bayraklı  gemiler  için  çok  büyük  güçlükler  çıkarmakta  ve  gereksiz  zaman  kaybına  ve  maddi  zarara  neden  olmaktadır.  Örneğin,  Türkiye’den  gelen  mallar  daha  çok  New  York  Limanına  gönderilirken,  ABD’den  Türkiye’ye  gönderilen  mallar  çoğunlukla  Charleston  Limanından  gemiye  yüklenmektedir.  New  York  ve  Charleston  limanları  arasında  ekipman  taşınması  yapılamaması,  Türkiye’den  gelen  ekipmanların  New  York  Limanına  yığılmasına  ve  büyük  masraflarla  boş  olarak  geri  dönmesine  neden  olurken,  Charleston  Limanından  Türkiye’ye  gönderilecek  mallar  için  ekipman  sıkıntısına  yol  açmaktadır. 

  Bazı  devlet  ihalelerinde  özellikle  savunma  alanındaki  ihalelerde  uygulanan  bazı  kurallar  ithalat  engeli  görevi  görmektedir.  Ayrıca,  eyaletlerin  ulaştırma  konusunda  açtıkları  ihalelerde  ve  gıda  yardımı  programlarında  yerli  girdi  kullanma  zorunluluğu  bulunmaktadır. 

  Küçük  işletmelere  verilen  yaygın  miktardaki  devlet  destekleri  de  pazara  girişin  önündeki  bir  diğer  engeldir. 
  3.5. TÜRKİYE-ABD YATIRIM İLİŞKİLERİ
  4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Türkiye’ye giren yabancı sermaye rakamları çok büyük artışlar göstermiştir. Aynı eğilim, ABD kaynaklı yabancı yatırım rakamlarında da görülmektedir: Aşağıdaki tablodan da gözleneceği üzere, 2003 yılı öncesindeki dönemde kayda değer bir tutara ulaşmayan ABD kaynaklı doğrudan yatırım tutarı, 2002 yılında 2 milyon dolar iken, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla, 52, 36 ve 88 milyon dolar olmuş; 2006 yılı başından itibaren ise, önceki yıllara oranla çok büyük bir artış meydana gelerek 2006 sonu itibariyle 848 milyon dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. Bu artış, 2007 yılında daha da yükselmiş, Türkiye’ye olan ABD doğrudan yatırımları 4,2 milyar dolara ulaşarak 2006 yılı rakamı beşe katlanmıştır. Bu rakam içinde en büyük miktarı Citigroup’un Akbank’a ortak olmasıyla 2007 yılının Ocak ayında yaptığı 3,1 milyar ABD dolarlık yatırım oluşturmaktadır. 2008 yılında, Türkiye’ye olan ABD doğrudan yatırımları 863 milyon dolardır. 1997-2008 döneminde ABD kaynaklı doğrudan yatırımların toplam tutarı yaklaşık 6,1 milyar dolara ulaşmaktadır. 2009 Ocak-Mart dönemi itibariyle ise bu rakam, 74 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

  TABLO 8. Türkiye’ye ABD Kaynaklı Doğrudan Yatırım Girişleri (1997-2009 Mart)

  ABD Kaynaklı

  Doğrudan Yatırım Girişleri (milyon $)

  1997-2001

  1

  2002

  2

  2003

  52

  2004

  36

  2005

  88

  2006

  848

  2007

  4.212

  2008

  863

  1997-2008 Toplam

  6.102

  2009 Ocak - Mart

  74

  Yine, 2003 yılı Temmuz ayında çıkarılan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yürürlükten kaldırılan Yabancı Sermayenin Teşviki Kanununun 1954 yılında kabulünden 2007 yılı sonuna kadar ABD sermayeli Türkiye’de kurulan şirket sayısı 834’tür. 1954 ile 2002 yılları arasında ABD sermayeli 341 şirketin kuruluşu gerçekleşmiş iken 2003 yılından 2007 yılı sonuna kadar 493 şirket kurulmuştur. Sadece 2007 yılında Türkiye’de kurulan ABD sermayeli şirket sayısı 2006 yılındaki seviyenin (118) üzerine çıkarak, 135 olmuştur. 2008 yılında Türkiye’de kurulan ABD sermayeli şirket sayısı ise 130 olmuştur. 2009 Mart sonu itibariyle bu sayı 17’dir. 2009 Mart sonu itibariyle Türkiye’de faaliyette bulunan ABD sermayeli şirketlerin toplam sayısı ise 946’dır.

  Türkiye’ye giren ABD kaynaklı doğrudan yatırım tutarı, 2006 yılından itibaren önceki yıllara nazaran kayda değer biçimde artmış olsa da, aynı trendi, küresel sermaye tutarının büyük ölçüde daraldığı bu dönemde yakalamak şu an için mümkün görülmemektedir. Nitekim, 2008 yılında Türkiye’ye gelen toplam doğrudan yatırım tutarı bir önceki yılki 22,1 milyar dolarlık seviyesinden 18,2 milyara dolara gerilerken, aynı dönemde ABD’den gelen kısım 4,2 milyar dolardan 863 milyon dolara gerileyerek beş kat azalmıştır. Dolayısıyla, 2003 yılından sonra ABD’den gelen doğrudan yabancı sermaye miktarında önemli artışlar yaşanmış olsa da, her iki ülkenin potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda bunun tatminkar olduğu söylenemez. ABD’nin 2007 yılında yurt dışına yaptığı doğrudan yatırım tutarının 313,8 milyar dolar olduğu düşünülürse, ülkemizin aldığı payın düşük olduğu görülecektir. Gerçi gelişmiş ülkelerin doğrudan yatırımlarını büyük ölçüde yine gelişmiş ülkelerde yaptığı bilinmektedir. ABD’nin toplam 313,8 milyar dolar olan yatırımlarının 197,3 milyar dolarlık kısmı Avrupa ülkelerinde, 22,8 milyar dolarlık kısmı Kanada’da, 54,4 milyar dolarlık kısmı Asya-Pasifik ülkelerinde ve 33,7 milyar dolarlık kısmı ise Latin Amerika’da yapılmıştır. Dolayısıyla, geriye kalan gelişmekte olan ülkelerdeki ABD yatırımlarının çok az olduğu söylenebilir. ABD’nin Türkiye’yi en önemli 10 gelişmekte olan ülke arasında göstermesi, yakın zamanda ülkemize olacak yatırımların artmasını ve ülkemizin bu alanda gelişmiş ülkeler safına katılmasını sağlayabilir.
  3.6. POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ ALANLARI
  Uzun  yıllar  savunma  işbirliğine  yönelik  olarak  süregelen  Türk  ­  ABD  ilişkileri,  90'lı  yılların  başında,  "zenginleştirilmiş  ortaklık"  kavramı  çerçevesinde  ele  alınmaya  başlanmış  ve  son  yıllarda  "stratejik  ortaklık"  olarak  geliştirilmiştir. 

  ABD  yönetiminin  Türkiye'ye  bakış  açısı  SSCB'nin  dağılmasını  takiben  değişmeye  ve  ilişkilerde  ekonomik  boyut  ön  plana  çıkmaya  başlamış  ve  1995  yılında  ABD  yönetimi  Türkiye'yi  gelişen  10 büyük  pazar  arasında  ilan  etmiştir.  ABD  yönetiminin  bu  kararı  Amerikan  özel  sektörünü  Türkiye'ye  yöneltmede  önemli  bir  teşvik  unsuru  olmuştur. 

  ABD  Dışişleri  Bakanı  Hillary  Clinton’ın  7  Mart  2009  tarihinde  gerçekleştirdiği  ziyaret,  ABD  Başkanı  Obama’nın  Nisan  ayında  ülkemize  yaptığı  ziyaretler  iki  ülke  arasında  ekonomik  ve  ticari  ilişkilerin  daha  da  geliştirilmesi  açısından  büyük  önem  arz  etmektedir. 

  ABD'nin  eyaletlerden  oluşması  ve  her  eyaletin  kendine  has  ekonomik,  sosyal  ve  yasal  yapısının  bulunması,  pazara  girişte  dikkate  alınması  gereken  bir  husus  olarak  ortaya  çıkmaktadır.  ABD  pazarına  yönelik  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nca  geliştirilen  stratejide,  ihracatı  artırmaya  yönelik  olarak  "eyalet  bazlı"  ve "sektör  bazlı"  bir  yaklaşım  getirilmiştir.  Bu  çerçevede  hedef  eyaletler  New  York,  California,  Texas,  Georgia,  İllinois  ve  Florida;  hedef  sektörler  ise  tekstil  ve  hazır  giyim,  gıda,  kimyasal  ürünler,  demirdışı  metaller,  deri  ve  mamulleri,  elektrik-elektronik  ve  makine,  otomotiv  yan  sanayii,  işlenmiş  doğal  taşlar  ve  seramik  ürünleri,  mobilyalar  ve  kuyumculuk  ürünleri  olarak  belirlenmiştir. 

  ABD  ile  Ticareti  Geliştirme  Stratejisi  ile  Türkiye'nin  ve  Türk  ürünlerinin  imajının  güçlendirilmesi,  böylece  ABD'ye  olan  ihracatımızın  artırılması,  Amerikan  yatırımcılarının  dikkatinin  çekilmesi  ve  ticari  ilişkilerin  siyasi  ve  kültürel  ilişkilere  olumlu  yansımasından  yararlanarak  genel  anlamda  ikili  ilişkilerin  geliştirilmesi  amaçlanmaktadır.

  Türkiye’den ABD’ye  ihracatta  potansiyel  arz  eden  başlıca  ürünler  aşağıda  yer  almaktadır:  • Gıda  ve  İçecek  Ürünleri

  • Fındık

  • Kuru  Meyveler

  • Zeytin  ve  Zeytinyağı

  • Yaş  Meyve  Sebze  ve  Kesme  Çiçek

  • Dondurulmuş  Meyve  ve  Sebze

  • Konserve  Meyve  ve  Sebze

  • Meyve  ve  Sebze  Suyu  ve  Konsantresi

  • Organik  Tarım  Ürünleri

  • Makarna

  • Baharatlar

  • Çay

  • Tütün  ve  Tütün  Mamulleri

  • Şarap  ve  Bira

  • Tekstil  ve  Hazır  Giyim

  • Deri  ve  Deri  Mamulleri

  • Demir­Çelik  Ürünleri

  • Yapı  ve  İnşaat  Malzemeleri

  • Seramik

  • Cam  Ürünleri

  • Çimento

  • Motorlu  Taşıt  Araçları  ve  Yan  sanayi

  • Mobilya

  • Beyaz  Eşya

  • Endüstriyel  Madenler

  • Bor  Mineralleri

  • Kromit

  • Manyezit

  • Mermer  ve  Diğer  Doğal  Taşlar

  • Ponza  Taşı

  • Alüminyum

  • Altın  ve  Mücevherat   Tarımsal  ürünler ve  işlenmiş  gıda  sanayinde, tütün, kuru  kayısı, incir, fındık gibi geleneksel ürünlerin  yanında,  işlenmiş  meyve  ve  sebze  ( turşu, salça,  reçel,  biber,  konserve,  meyve  ve  sebze  suyu,  kurutulmuş  ve  dondurulmuş  ürünler  v.b.),  şekerleme,  pastacılık  ürünleri,  zeytinyağı,  makarna,  kuru  baklagiller,  baharatlar,  şarap  ile  dünyada  giderek  talebi  artan  organik  tarım  ürünlerinde,  işletme  ölçeklerinin  verimli  hale  getirilmesi,  çağdaş  tekniklerin  kullanılması  ve  piyasa  ile  ilgili  kapsamlı  ve  sürekli  çalışmalar  yapılması  halinde,  ABD’ye  ihracatta  pazar  payının  artırılması  mümkündür. 

  Endüstriyel  mineraller  sektöründe  işlenebilir  ekonomik  rezervlere  sahip  bulunduğumuz  bor  mineralleri,  kromit,  manyezit,  işlenmiş  mermer,  granit  ve  diğer  dekoratif   taşlar,  ponza  taşı  ve  çimentoda  ihracat  ve  piyasada  rekabet  şansı  büyük  bulunmaktadır. 

  ABD’ye  yönelik  ihracatın  %50’sini  oluşturan  tekstil  ve  hazır  giyim  sektöründe,  artan  rekabet  ortamı  da  göz  önünde  bulundurularak,  kısa  vadede  pamuk  yanında  yünlü,  suni  elyaf,  keten,  rami,  ipek  gibi  alternatif  elyaflardan  mamul  mallara;  orta  ve  uzun  vadede  ise  moda,  marka  ve  katma  değeri  yüksek  mallara  yönelinmelidir. 

  Son  yıllarda,  ucuz  ve  düşük  kaliteli  üretimden  katma  değeri  yüksek,  kaliteli,  moda  ve  dizaynı  ön  plana  çıkaran  ürünlere  kaymış  olan  deri  giyim  eşyası, aksesuar  ve  diğer  şahsi  deri  ürünleri  sektörünün  ABD  pazarında  rekabet  şansı  yüksektir.

  ABD  pazarında  demir  ve  çelik  ürünleri  sanayinin,  boru  ve  tüpler,  soğuk  hadde  saç,  nervürlü  inşaat  demiri,  çelik  çubuk­filmaşin,  soğuk  haddelenmiş  çelik  ürünlerinde  ihracat  şansı  yüksektir.   Seramik  sektöründeyer  ve  duvar  kaplama,  mutfak,  banyo,  lavabo  ve  aksesuarlar  gibi  çeşitli  ürünlerde  pazarlama  ve  tanıtım  faaliyetlerinin  özellikle  firma  bazında  değil  de  sektör  olarak  yapılmasının  daha  da  etkili  olacağı  düşünülmektedir. 

  Benzer  şekilde,  Türk  Cam  sanayi  son  yıllarda  kazandığı  teknoloji  seviyesi,  kapasitesi,  tecrübesi  ve  pazarda  oluşturduğu  müşteri  ilişkileri  ile  ABD  pazarında  rekabet  şansı  en  yüksek  sektörlerden  birisi  olup,  ayna,  cam  ev  eşyası,  aksesuar,  cam  kaplar  ve  muhafazalar  ihraç  şansı  yüksek  ürünlerdir.   Beyaz  eşya  sektörünün  AB  pazarında  sağladığı  başarıyı  ABD  için  yakalaması;  teknik  gereksinimleri,  standartları  ve  tüketici  tercihlerini  göz  önünde  bulunduran  yatırım,  üretim  ve  satış  planlaması  ile  mümkün  olabilecektir. 

  Otomotiv  yan  sanayinin  özellikle  far,  balata,  akü,  ses  ve  ışık  düzenleri,  aksesuar,  oto  döşeme  gibi  ürünlerde  ihraç  şansı  olmakla  birlikte  önümüzdeki  dönemde  modern  ve  teknolojik  arabalar  için  üretilen  yüksek  teknolojili  parçalarda  (kompüter  chip,  hava  yastığı  ve  diğer  güvenlik  sistemleri  gibi)  uzmanlaşmaya  ağırlık  verilmelidir. 

  ABD  pazarına  yönelik  ihracatta  son  yıllarda  en  büyük  atılım  yapan  sektör  hiç  şüphesiz  altın  kolye  ve  bilezik  başta  olmak  üzere  mücevherat  sektörüdür.  Sektör  ulaştığı  üretim  seviyesi  ve  kalitesi,  kazandığı  tecrübe,  kurduğu  müşteri  ilişkileri,  pazarda  örgütlenme  (firma  ve  mağazalar  açma)  ile  önümüzdeki  dönemde  en  fazla  gelişme  göstermesi  beklenen  sektör  konumundadır. 

  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Danimarka

  Indir 478.53 Kb.