bilgiz.org

Danimarka

 • TABLO 2. 2004-2008 Yılları Arasındaki ABD Dış Ticaret Değerleri (Dolar)
 • Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi 2004
 • Kaynak
 • 2.2.2.1. Mal Grupları İtibariyle İhracat
 • 2.2.2.2. Ülkelere Göre İhracat
 • Ülke 2006 2007 2008
 • 2.2.3.1. Ülkeler Bazında İthalat
 • TABLO 4. ABD’nin En Çok İthalat Yaptığı ilk 15 Ülke (Milyar Dolar)
 • Değişim Milyon Dolar 2007 - 2008
 • 2.2.4. İkili Ticaret ve Yatırım Anlaşmaları • Sayfa2/6
  Tarih01.07.2017
  Büyüklüğü478.53 Kb.

  Indir 478.53 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  2.2. DIŞ TİCARET
  İthalat ve ihracat büyüklüğü açısından dünya ticaretinde birinci sırada yer alan ABD, bu özelliği ile bir dış ticaret devidir. Dünyanın en liberal ticaret ve yatırım rejimine sahip ülkesi olmakla birlikte birkaç önemli alanda pazara girişi zorlaştıran ciddi engellere sahiptir.
  2.2.1. Genel Durum

  2008 yılında ABD toplam mal ticareti % 9,08 oranında artarak toplam 3.400 milyar dolara ulaşmıştır. Toplam mal ithalatı % 7,47 oranında artmış ve 2.100 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve anılan dönemde ticaret açığı % 6,2 oranında daralmıştır.

  2007 yılında ABD’nin toplam dış ticaret hacmi (mal ticareti) 3,4 trilyon dolara ulaşmıştır. Toplam mal ihracatı 1,300 milyar dolar olup, 2007 yılına kıyasla %11,78 oranında artış kaydedilmiştir. Toplam mal ithalatı ise 2007 yılına kıyasla % 7,47 oranında artarak 2,100 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

  ABD sürekli olarak yüksek miktarda dış ticaret açığı veren bir ülke olup, son yıllarda bu açık rekor seviyelere ulaşmıştır. 1990’lı yılların ikinci yarısında 165 milyar dolar ile başlayan dış ticaret açığı, 2000 yılında 436 milyar dolara ulaşmış, 2001 yılında ilk kez % 5,7 oranında gerileyerek 411 milyar dolara düşmüştür. 2001 yılından sonra da yine artış eğilimine giren dış ticaret açığı, ABD Dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye başlaması ile başlayan süreçte, ABD’den ihracatı cazip hale getirmiş ve artan ihracata paralel olarak dış ticaret açığı, anılan tarihten sonra ilk olarak 2007 yılında, 2006 yılına kıyasla % 10,6 oranında gerileyerek 791 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında ise dış ticaret açığı % 1,13 oranında artarak 800 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  TABLO 2. 2004-2008 Yılları Arasındaki ABD Dış Ticaret Değerleri

  (Dolar)

   Yıllar

  İthalat

  İhracat

  Dış Ticaret Hacmi

  Dış Ticaret Dengesi

  2004

  1,469,673,412

  816,547,622

  2,286,221,034

  -653,125,790

  2005

  1,670,940,375

  904,379,818

  2,575,320,193

  -766,560,557

  2006

  1,855,119,254

  1,037,142,973

  2,892,262,227

  -817,976,281

  2007

  1,953,698,801

  1,162,708,293

  3,116,407,094

  -790,990,508

  2008

  2,100,141,224

  1,300,135,650

  3,400,276,874

  -800,005,574

  Kaynak: ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITS) http://dataweb.usitc.gov/
  2.2.2. İhracat

  ABD, bir yandan serbest ticaret kavramının öncülüğünü yaparken, bir yandan da ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ulusla yasarlını ön plana çıkarmakta; iç mevzuatına uymadığı veya milli güvenliğini tehdit ettiğini öne sürerek uluslar arası camiada kabul görecek şekilde uluslar arası anlaşmalar kapsamındaki istisnai haklarını kullanmaktadır. Özellikle, tarım ve demir-çelik sektöründe aşırı korumacılık uygulayarak yerli üreticiyi uluslar arası alanda desteklemektedir. Bu çerçevede, İhracat Geliştirme Programı (EEP) ve Pazar Geliştirme Programı gibi ihracat sübvansiyonlarını uygulamaktadır.

  Uluslararası ticaret açısından bakıldığında, ABD özellikle sermaye ve teknoloji yoğun mallarla karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup başlıca ihraç kalemleri de bu mallardan oluşmaktadır.
  2.2.2.1. Mal Grupları İtibariyle İhracat

  2008 yılında ABD’nin reaktörler, kazan, makine ve cihazlar ürün grubundaki (HTS 84) ihracatı % 7 oranında bir artışla 212,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup toplam ihracat içerisindeki payı % 16,3’dür.

  Elektrikli makine ve cihazlar ile bunların aksam ve parçaları ürün grubundaki (HTS 85) ihracatı 2008 yılında % 3,1 oranında artış kaydetmiş ve 152,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

  Demiryolu araçları ve tramvaylar hariç tutulduğunda motorlu kara taşıtları ile bunların aksam ve parçaları ürün grubu (HTS 87) ihracatı, bir önceki yıla oranla % 4,2 oranında artmış ve toplam 111,5 milyar dolara ulaşmıştır.

  2008 yılında ABD’nin kaydedeler ihracat artışı sağladığı ürün gruplarının başında % 82,6 oranında artış ile mineral yağlar ürün grubu gelmektedir. Anılan ürün grubunda ABD’nin 2007 yılı toplam ihracatı 42 milyar dolar iken söz konusu tutar 2008 yılında 76,7 milyar dolara ulaşmıştır.

  Yağlı tohumlar ürün grubu ihracatı da 2008 yılında önemli ölçüde artış gösteren bir diğer ürün grubu olmuştur. 2007 yılında 12,6 milyar dolar olan ihracat % 47,3 oranında artış ile 18,6 milyar dolara ulaşmıştır.

  Et ve yenilebilir et mamulleri ihracatı da 2008 yılında bir önceki yıla oranla % 40 oranında artış kaydetmiş ve 11,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

  ABD’nin geleneksel ihraç ürünlerinden olan havataşıtları ve bunların parçalarının ihracatında 2008 yılında düşüş kaydedilmiş, anılan gruptaki toplam ihracat % 5,2 oranında gerileyerek 71,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.


  2.2.2.2. Ülkelere Göre İhracat

  ABD’nin en büyük ihraç pazarları sırasıyla Kanada, Meksika, ÇHC, Japonya ve Almanya olup, söz konusu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatının % 46,6’sını oluşturmaktadır. Kanada’ya ihracatı toplam ihracatının % 20’si olup, Meksika’nın toplam ihracat içindeki payı % 11,7, Çin’in payı % 5,6, Japonya’nın payı % 5,1 ve Almanya’nın payı ise % 4,2’dir.


  TABLO 3. ABD’nin En Çok İhracat Yaptığı ilk 15 Ülke (Milyar Dolar)


  Ülke

  2006

  2007

  2008

  Değişim (%)
  2007 - 2008


  Milyon Dolar

  Kanada

  230.257

  248.437

  260.914

  5,0

  Meksika

  134.167

  136.541

  151.539

  11,0

  ÇHC

  55.224

  65.238

  71.457

  9,5

  Japonya

  59.649

  62.665

  66.579

  6,2

  Almanya

  41.319

  49.652

  54.732

  10,2

  Birleşik Krallık

  45.393

  50.296

  53.775

  6,9

  Hollanda

  31.102

  32.986

  40.223

  21,9

  Kore

  32.455

  34.703

  34.807

  0,3

  Brezilya

  19.228

  24.628

  32.910

  33,6

  Fransa

  24.217

  27.407

  29.187

  6,5

  Belçika

  21.347

  25.292

  29.026

  14,8

  Singapur

  24.683

  26.284

  28.810

  9,6

  Tayvan

  23.023

  26.359

  25.279

  -4,1

  Avustralya

  17.782

  19.205

  22.457

  16,9

  İsviçre

  14.376

  17.040

  22.023

  29,2
  Ara toplam

  774.223

  846.734

  923.720

  9,1

  Diğerleri

  262.920

  315.974

  376.416

  19,1

  TOPLAM

  1.037.143

  1.162.708

  1.300.136

  11,8

  Kaynak: ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITS) http://dataweb.usitc.gov/

  2.2.3. İthalat

  ABD’nin ithalat politikasının üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar:  • Amerikan halkının ithalat eğiliminin oldukça yüksek düzeyde tutulması,

  • Amerikan dolarının uluslar arası piyasalarda hakim rolü,

  • Mukayeseli olarak ABD iç ekonomik planlamasının yokluğu.

  ABD, ithalatının neredeyse tamamını kendi parasını kullanarak ödeyen tek ülke olmakta ve diğer ticari ortaklarının aksine cari işlemler açığını (mal ve hizmetler) finanse etmek için ayrıca döviz kazanma çabasına girmemektedir.

  GTS- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, UNCTAD/GATT çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade etmektedir. ABD, GTS kapsamında 131 ülkeye yaklaşık 3474 kalem malın ithaline gümrük muafiyeti uygulamaktadır. Söz konusu muafiyetten yararlanabilmek için:


  • Ürün GTS listesinde olmalıdır.

  • Ürün, GTS programı çerçevesinde GTS’den faydalandırılan ülkeler arasında olmalıdır.

  • Faydalanan ülke, ilgili üründe GTS’den yararlanabilmelidir.

  • Ürün katma değer şartlarını sağlamalıdır.

  • Ürün ABD’ye doğrudan faydalanan ülke veya topluluktan ihraç edilmelidir.

  • İhracatçı GTS’den yararlanmak istediğini belirtmelidir.

  Malların ABD’ye ulaşmasından önce ithalatçı taraf malın gümrük vergilerini ödemelidir. ABD’de ithalattan alınan gümrük vergileri; değere göre alınan gümrük vergisi (ad volarem), özel vergi, birleşik vergi olmak üzere üç kategoride toplanmaktadır.

  ABD toplam ithalatının kompozisyonu incelendiğinde ülkeye giren ithalatın önemli çoğunluğunun gümrük vergisi muafiyeti ya da düşük vergi oranına tabi olduğu görülmektedir. En yüksek vergi oranları özellikle gıda ve tütün ürünleri, hazır giyim, tekstil ve ayakkabı ithalatında uygulanmakta olup, sanayi dallarında vergi oranları malın gördüğü işleme seviyesine göre yükselme eğilimindedir.
  2.2.3.1. Ülkeler Bazında İthalat

  ABD’nin uzun yıllar en çok ithalat yaptığı ülke Kanada iken, 2007 yılından itibaren ABD’nin en çok ithalat yaptığı ülke ÇHC olmuş, Kanada ikinci en önemli tedarikçi konumuna gerilemiştir.

  2008 yılında ÇHC’nden yapılan ithalat, 2007 yılına oranla % 5 oranında artış ile 337,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kanada’dan gerçekleştirilen ithalat ise 7,2 oranında artış kaydetmiş ve 335,5 milyar dolara ulaşmıştır.

  ÇHC’nden yapılan ithalatın ABD’nin toplam ithalatı içindeki payı % 16,08 olup, Kanada’dan yapılan ithalat ise toplam ithalatın % 15,97’dir.


  ABD’nin 2008 yılı toplam ithalatındaki diğer önemli ülkeler sıralamasında büyük bir değişiklik olmamış, Meksika, Japonya ve Almanya en çok ithalat yapılan 3., 4. ve 5. ülke olmuşlardır.

  Meksika’dan yapılan ithalat % 2,4, Almanya’dan yapılan ithalat % 3,4 oranında artış kaydederken, Japonya’dan yapılan ithalatta % 4,3 oranında gerileme kaydedilmiştir.  ABD’nin en çok ithalat yapığı ilk onbeş ülke arasında, ithalatta gerileme sağlanan diğer iki ülke ise % 5,2 oranında düşüş ile Tayvan ve % 6,3 oranındaki gerileme ile Malezya olmuştur.
  TABLO 4. ABD’nin En Çok İthalat Yaptığı ilk 15 Ülke (Milyar Dolar)

  Ülke

  2006

  2007

  2008

  Değişim

  Milyon Dolar

  2007 - 2008

  ÇHC

  287,773

  321,508

  337,790

  5.10%

  Kanada

  303,416

  313,111

  335,555

  7.20%

  Meksika

  198,259

  210,799

  215,915

  2.40%

  Japonya

  148,091

  145,464

  139,248

  -4.30%

  Almanya

  89,073

  94,364

  97,553

  3.40%

  Birleşik Krallık

  53,437

  56,893

  58,619

  3.00%

  Suudi Arabistan

  31,689

  35,626

  54,786

  53.80%

  Venezüella

  37,165

  39,897

  51,401

  28.80%

  Kore

  45,830

  47,566

  48,076

  1.10%

  Fransa

  37,149

  41,589

  43,997

  5.80%

  Nijerya

  27,916

  32,770

  38,068

  16.20%

  Tayvan

  38,215

  38,302

  36,327

  -5.20%

  İtalya

  32,652

  35,042

  36,143

  3.10%

  İrlanda

  28,640

  30,346

  31,568

  4.00%

  Malezya

  36,532

  32,790

  30,740

  -6.30%
  Ara Toplam :

  1,395,837

  1,476,067

  1,555,787

  5.40%

  Diğerleri:

  459,282

  477,631

  544,354

  14.00%

  TOPLAM

  1,855,119

  1,953,699

  2,100,141

  7.50%

  Kaynak: ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITS) http://dataweb.usitc.gov/

  2.2.3.2. Mal Grupları İtibariyle İthalat

  ABD’nin 2008 yılında en çok ithalat gerçekleştirdiği ürün grubu petrol ve petrol yağları olmuştur. 2007 yılında 360,9 milyar dolar olan ithalat 2008 yılında % 35,2 oranında artış kaydederek 488 milyar dolara ulaşmıştır.

  ABD’nin 2008 yılında toplam ithalatındaki ikinci önemli ürün grubu elektrikli makina ve ekipmanlarıdır. Söz konusu ürün grubunda da toplam ithalat % 1,1 oranında artmış ve 248,9 milyar dolardan 251,1 milyar dolara ulaşmıştır.
  Nükleer reaktörler, boyler ve makina grubu ABD’nin 2008 yılında toplam ithalatı içinde en büyük paya sahip üçüncü ürün grubudur. Toplam ithalat % 0,5 oranında gerilemiş ve 249 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

  ABD’nin diğer önemli ithal ürün grupları sırasıyla, motorlu taşıtlar, optik aletler, eczacılık ürünleri, organik kimyasallar, doğal ve kültürel inciler, mobilya ve demir-çelik ürünleridir.

  2008 yılında ithalatında en çok artış kaydedilen ürün grupları, demir çelik ve demir çelik ürünleri ile organik kimyasallar olmuştur.
  2.2.4. İkili Ticaret ve Yatırım Anlaşmaları

  ABD, Latin Amerika ülkeleri ile (Küba hariç), ticari ilişkilerine oldukça önem vermekte ve bu ülkelerin bir çoğu ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamış bulunmaktadır. Son olarak CAFTA (Central America Free Trade Agreement) imzalanmıştır. Öte yandan ABD, son dönemlerde Orta ve Uzak Doğu ülkeleri ile de ticari ilişkilerini geliştirmektedir. Orta Doğu Serbest Ticaret Alanı kurulması için çalışmalar sürmektedir.

  ABD’nin aşağıda yer alan 17 ülke Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olup anılan anlaşmaların tamamı yürürlüktedir.


  1. Avustralya

  2. Bahreyn

  3. Kanada

  4. Şili


  5. Kosta Rika

  6. Dominik Cumhuriyeti

  7. El Salvador

  8. Guatemala

  9. Honduras

  10. İsrail

  11. Ürdün

  12. Meksika

  13. Fas

  14. Nikaragua  15. Umman

  16. Peru


  17. Singapur

  Diğer taraftan ABD, Kolombiya, Kore ve Panama ile de Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamış Kongre tarafından henüz onaylanmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Serbest Ticaret Anlaşmaları hakkında detaylı bilgiye, ABD Ticaret Temsilciliği’nin http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements adresinden ulaşılması mümkündür.

  Diğer taraftan, ABD, Türkiye dahil birçok ülkeyle, ikili yatırımı ve ticareti teşvik etmek amacıyla yatırım anlaşmaları yapmıştır. Bu anlaşmalar genellikle ithalat ve ihracatı olumlu etkilemekle beraber, “en çok tercih edilen” ülke statüsünü de güçlendirmektedir. Bu anlaşmaların diğer faydalarının arasında iş atılımlarının, uluslararası kadro transferlerinin, uluslararası finansal, para ve bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması ile patent, marka ve telif haklarının korunması da sayılabilir. Yabancı yatırımcılara ABD’deki yatırımlarını gerçekleştirmeden önce bu tür anlaşmaların getirdiği imkanları ve kısıtlamaları gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir.

  ABD ile Türkiye arasındaki Anlaşma 3 Aralık 1985 tarihinde imzalanmış olup, 18 Mayıs 1990 tarihinden bu yana yürürlükte bulunmaktadır. Anılan Anlaşma http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005487.asp adresinde yer almaktadır.

  Diğer taraftan, ABD’nin imzalamış olduğu ve yürürlükte bulunan ikili yatırım anlaşmalarına http://www.ustr.gov/trade-agreements/trade-investment-framework-agreements adresinden ulaşılması mümkündür.

  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Danimarka

  Indir 478.53 Kb.