bilgiz.org

Cnc'ye Giriş cnc: Computer Numerical Control
Sayfa1/5
Tarih28.12.2017
Büyüklüğü250.85 Kb.

Indir 250.85 Kb.
  1   2   3   4   5

CNC'ye Giriş

CNC:Computer Numerical Control (Bilgisayar destekli kumanda)

Makine Sıfır Noktası (G28)

Üretici firma tarafından belirlenen noktadır.Bizim tezgahımızda buna HOME noktası denir.İş Parçası Sıfır Noktası (Referans noktası) (G54)

Programcı tarafından seçilen başlangıç noktasıdır.Tezgah tüm hareketlerini bu noktaya göre yapar.Bu nokta işi kesicilere tanıtım noktasıdır.Ölçülendirme bu nokta dikkate alınarak yapılır.İş parçası köşesi veya orta noktası seçilebilir.Ancak mümkün olduğunca +(artı) değer vermelidir.Programlama

Parça teknik Resmi → Parça programının yazılması → CNC ünitesi → TezgahTemel Seviye Programlama

Temel seviyede yapacağımız programlar; yer düzlemi (G17) X ve Y yatay hareketler dikkate alınarak yapılacaktır.Bu işlemler Z derinliği sabit her türlü doğrusal, açısal ve dairesel hareketler, her tür delik delme, vida çekme, dikdörtgen ve dairesel cep boşaltma işlemleri olacaktır.Üç eksenin aynı anda hareketi ile oluşan küresel dişi ve erkek parçalar, kalıplar vb… İşlemler manuel olarak mümkün değil yada çok zor olmaktadır.Bu tür işlemler CAM programları ile yapılmaktadır.

PROGRAM İÇİNDEKİ HARF VE SEMBOLLERO

Program başlangıç harfi. O Ø Ø Ø 5 gibi

N

Program satır numarası.N5 N10 gibi.

G

Yol koşulları.G0 (hızlı ilerleme)gibi.

X

Koordinat.G04 ile yazılırsa bekleme zamanı(sn).G16 ile yazılırsa yarıçapı ifade eder.

Y

Koordinat.G16 ile yazılırsa açıyı ifade eder.

Z

Düşey eksen koordinatı.

R

Radyüs.G02 ve G03 radyüsü.G81 ve G89 ile yazıldığı zaman emniyetli durma mesafesi

H

Takım boyu

D

Takım yarı çapı(Bizim tezgahımızda H21…)

M

Makina fonksiyonlarını harekete geçirme (M06 Takım değiştir.)

S

Devir sayısı.S1000 gibi.

T

Takım cep numarası.T1(bir nolu takım)

I

X ekseninde başlayıp biten tam dairesel hareket.

J

Y ekseninde başlayıp biten tam dairesel hareket.

K

Z ekseninde başlayıp biten tam dairesel hareket.

Q

G83te (derin delik delme) her defada delme miktarı.

P

Alt program tekrar sayısı.

F

İlerleme miktarı.

/

Satır atlama işareti.

;

Satır sonu işareti.

#

MACRO program işareti.

“M” KODLARIM00

 Programı şartsız durdurma. Tezgah tam otomatikte olsa bile M00’ı görünce durur. Programın başlaması için CYCLE START tuşunun basılır.

M01

 İsteğe bağlı durdurma. (Tezgahta OPTIONS STOP tuşunun açık olması gerekir.)

M02

 Program sonu komutu. Program başına dönmek için RESET tuşuna basılması gerekir.

M03

 İş milinin saat yönünde dönmesi

M04

 İş milinin saat yönü tersinde dönmesi

M05

 İş mili stop

M06

 Takım değiştirme konutu

M08

 Soğutma sıvılarını program dahilinde açma komutu

M09

 Soğutma sıvılarını program dahilinde kapatma komutu

M23

 ATC yukarı çıkar. (bakım-onarım amaçlı)

M24

 ATC (magazin) aşağı iner. (bakım-onarım amaçlı)

M26

 İş mili içinde hava üflemeyi açma (bakım-onarım amaçlı)

M30

 Ana program sonu talaş temizleyiciler 30sn çalışır.

M50

 Soğutma suyu kısa takımlar için açık

M51

 Soğutma suyu uzun takımlar için açık

M52

 Talaş temizleyiciler açık

M98

 Alt programı çağırma

M99

 Alt program sonu, ana program sonu

FANUC O-MC SERİSİ KONTROL ÜNİTESİ İÇİN “G”KODLARI


 

GOO

Pozisyona hızlı hareket

G01

Doğrusal yavaş hareket (düz ve konik işleme).F kesme hızı ile,

G02

Saat yönünde dairesel hareket

G03

Saat yönü tersinde dairesel hareket

G04

Bekleme

G17

X-Y çalışma yüzeyi

G18

X-Z çalışma yüzeyi

G19

Y-Z çalışma yüzeyi

G20

İnch(parmak) ölçü sistemi

G21

Metrik ölçü sistemi

G28

Tezgah referans noktasına dönüş

G33

Vida (diş) çekme fonksiyonu

G40

Takım çap telafisi iptali

G41

Takım işin solunda (izleyeceği yolun(konturun)solunda)

G42

Takım izleyeceği yolun sağında

G43

Takım boyu telafisi

G54

İş parçası sıfır noktası(birden fazla sıfır noktası için 55,56,57,58,59)

G73

Derin delik delme çevrimi

G74

Ters diş çekme çevrimi

G80

Delik delme çevrimlerinin iptali

G81

Punta açma ve delik delme çevrimi

G82

Bekleme zamanlı delik delme

G83

Derin delik delme( Kademeli delik delme)

G84

Diş çekme çevrimi

G85

Delme.Yavaş girip , yavaş çıkar.Raybalama.

G86

Delme.Yavaş girip , deliğin sonunda durur.

G87

Delik dibi genişletme.Yavaş girip delik dibinde çalışmaya başlar.

G88

Deliğe yavaş girip delik sonunda bekler.İş mili durur.Takım elle çıkarılır.

G89

Deliğe yavaş girip delik sonunda bekler.Geriye yavaş çıkar.

G90

Mutlak (absolit) ölçülendirme

G91

Artımsal ölçülendirme

G92

İş parçası koordinatını kaydırma

G94

İlerleme mm/dk

G95

İlerleme mm/dev

G98

Delme öncesi ve sonrası emniyet mesafesini aktif eder.

G99

G98’in iptali

 

TMC 600 DİK İŞLEME TEZGAHI  TABLA EKSENLERİX,Y,Z eksenleri olan koordinat sistemi,


İş parçasına bağlıdır. Programlama, sanki sadece takım Hareket ediyormuş gibi yapılır.

Kesici Hareketleri;


X- Y (yer düzlemi) düzlemi için G17
X- Z düzlemi için G18
Z- Y düzlemi için G19
Kesicilerin;
Düzlemlerdeki saat yönündeki hareketleri G2 saat yönü tersindeki hareketi G3 kodlarıyla sağlanır.(Standart olarak G17 (X-Y Çalışma yüzeyi ) geçerlidir.

KOORDİNAT SİSTEMİ VE BÖLGELERKORDİNATLARIN BELİRLENMESİ

W=İş parçası sıfır noktasıNOKTA

X

Y

Z

P1

40

30

0

P2

70

50

0

P3

40

0

-20

P4

100

30

-20

P5

80

0

0

P6

0

80

0

İŞ RESMİNİN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ
HAREKET KOORDİNATLARI İÇİN RESİM ÖLÇÜLENDİRİLMESİ
1-Absolit (MUTLAK) Ölçülendirme (G90)

 

(Tüm hareketler iş parçası sıfır noktasına göre algılanır .)

2-ARTIMSAL ÖLÇÜLENDİRME (G91)
(Kesici her gittiği noktayı başlama noktası olarak algılar ve bu noktayı sıfır kabul ederek istenilen koordinatlara gider.)

DOĞRUSAL HIZLI HAREKET (G0)
G0 komutunu alan kesici hızlı bir şekilde hedef noktaya ulaşır.
Format: G0 IP...
(IP:takımın gideceği koordinat)
Örnek:

DOĞRUSAL KONTROLLÜ HAREKET (F kesme hızı ile) (G01)


Kesme hızı mm/dk verilecekse komut: G21 G94
Kesme hızı inch/dk verilecekse komut: G20 G94
Kesme hızı mm/devir verilecekse komut: G21 G95
Kesme hızı inch/devir verilecekse komut: G20 G95
Not:Freze tezgahında talaş kaldırma işlemlerinde genellikle mm/dk kullanılır.Ancak vida çekme işlemlerinde değişir.
Format: G01 IP... F...
Örnek:

Not:İlk satırda kullanılacak ilerleme seçilir. (N5 satırına eklenir)


Örnek : N15 G17 G80 G40 G21 G94 İlerleme mm/dev olacak.

KESİCİNİN İŞ YÜZEYİNDE DAİRESEL HAREKETİ


G02- SAAT YÖNÜNDE DAİRESEL HAREKET
G03-SAAT YÖNÜNÜN TERSİNDE DAİRESEL HAREKETÖRNEK: Şekildeki dairesel kontürü G91 ölçülendirme ile işleyin.

G91 ile G03

 G90 ile G03

1’den 2’ye hareket

 1’den 2’ye hareket

G91 G03 X-20 Y20 R20

 G90 G03 X0 Y20 R20

1’den 3’e hareket

 1’den 3’e hareket

G91 G03 X-40 Y0 R20

 G90 G03 X-20 Y0 R20

1’den 4’e hareket

 1’den 4’e hareket

G91 G03 X-20 Y-20 R-20

 G90 G03 X0 Y-20 R-20

1’den 1’e hareket

 1’den 1’e hareket

G91 G03 I 20

 G90 G03 I 20

 

 

G91 ile G02

 G90 ile G02

1’den 4’e hareket

 1’den 4’e hareket

G91 G02 X-20 Y-20 R20

 G90 G02 X0 Y-20 R20

1’den 3’e hareket

 1’den 3’e hareket

G91 G02 X-40 Y0 R20

 G90 G02 X-20 Y0 R20

1’den 2’ye hareket

 1’den 2’ye hareket

G91 G02 X-20 Y20 R-20

 G90 G02 X0 Y20 R-20

1’den 1’e hareket

 1’den 1’e hareket

G91 G02 I-20

 G90 G02 I-20

Not:
I- Hareketin X’de başlayıp X’de bitmesi
J- Hareketin Y’de başlayıp Y’de bitmesi
1’den 1’e hareket
G90 G02 I-20
G90 G03 I 20
2’den 2’ye hareket
G90 G03 J+20
G90 G02 J-20

ÖRNEK:SORU:Aşağıda resmi verilen parçaların CNC programını yazınız.DELİK DELME

G81 ile G89 arası kodlar delik delme kodlarıdırG81

Direkt delme.Verilen delik derinliğini kesici bir defada deler.

G98

Delme işleminde kesici verilen değer kadar iş yüzeyine,delme öncesi ve sonrası emniyetli mesafede durur ve delme işlemini gerçekleştirir.Delme işleminden sonra emniyetli mesafeye geri çıkar.

Format:G98 G81 X..... Y..... Z..... R..... F.....

G81

Delik delme komutu

G98

R emniyet mesafesini aktif hale getirir.

X

Delinecek deliğin X koordinatı

Y

Delinecek deliğin Y koordinatı

Z

Delinecek deliğin derinliği

R

Delme öncesi ve sonrası emniyet mesafesi

F

İlerleme mm/dk veya inch/dk

G80

G81 ile G89 arası delik delme döngülerinin iptali

G99

Delme öncesi ve sonrası R parametresi iptali (G98 in iptali)
  1   2   3   4   5


    Ana sayfa


Cnc'ye Giriş cnc: Computer Numerical Control

Indir 250.85 Kb.