bilgiz.org

Çİn halk cumhuriyeti İle insan kaynaklari yönetiMİNİn geliŞTİRİlmesi alaninda iŞBİRLİĞİne iLİŞKİn biLGİ notu
Tarih02.10.2017
Büyüklüğü7.26 Kb.

Indir 7.26 Kb.


ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE KAMU YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI
Ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında idarenin geliştirilmesi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında işbirliğinin sağlanması amacıyla 13 Haziran 2002 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Personel Bakanlığı arasında “Kamu İdaresi ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Alanlarında İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Protokol kapsamında, Başbakan Yardımcıları ve Bakanlar düzeyinde üst düzey çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Uzmanlar düzeyinde karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlenmiş ve kamu yönetimi ile insan kaynakları yönetimi alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanmıştır.

Geçerlilik süresi 4 yıl olan Protokolün süresi 13/06/2006 tarihinde sona ermiştir. Ancak işbirliğinin devamı amacıyla ÇHC tarafının talebi doğrultusunda yeni bir protokolle 4 yıllık bir süre uzatımına gidilmiştir. Süre uzatımına ilişkin Protokolün geçerliliği ise 13/06/2010 tarihinde sona ermiştir.

Bu tarihten sonra, Çin Halk Cumhuriyetinde kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmalarının devam etmesi sebebiyle yeni bir Protokol imzalanmamıştır. Daha sonra, Çin Halk Cumhuriyetinde Personel Bakanlığının yeniden yapılandırılarak İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti tarafı, kamu yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında bilgi paylaşımının devam edebilmesi ve işbirliğinin kamu yönetimi reform çalışmalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla yeni bir işbirliği protokolü imzalanması talebini Devlet Personel Başkanlığına bildirmiştir.

ÇHC tarafının daveti üzerine 13 Mayıs 2013 tarihinde Pekin’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyareti esnasında Başkanlığımız adına Devlet Personel Başkanı Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına ise Bakan Sayın Win Weimin tarafından “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı İle Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalanmıştır.Söz konusu Mutabakat Zaptı ile, karşılıklı olarak kamu sektöründe insan kaynakları yönetiminin incelenmesi, insan kaynakları reformu ile bu alandaki yeni gelişme ve iyi uygulama örneklerinin araştırılması, insan kaynakları yönetiminin desteklenmesini hedefleyen eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi ve iki Ülke arasında bu alandaki gelişmeleri analiz etmeye yönelik çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Mutabakat Zaptının uygulamasına ilişkin 2013-2014 Çalışma Planının ise Çin Halk Cumhuriyeti tarafının 2013 yılının ikinci yarısı içerisinde Başkanlığımıza gerçekleştireceği çalışma ziyareti esnasında Ankara’da imzalanması planlanmaktadır.


    Ana sayfa


Çİn halk cumhuriyeti İle insan kaynaklari yönetiMİNİn geliŞTİRİlmesi alaninda iŞBİRLİĞİne iLİŞKİn biLGİ notu

Indir 7.26 Kb.