bilgiz.org

Cerrahi tedavi İÇİn biLGİlendiRİLMİŞ olur belgesi

 • CERRAHİ TEDAVİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR BELGESİ İLEOSTOMİ/KOLOSTOMİ KAPATILMASI
 • SAYFA NO: 1/5 Muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından “İleostomi/Kolostomi kapatılması”
 • Ameliyat ile oluşabilecek risk ve komplikasyonlar
 • Ameliyat sonrası gelişebilecek genel sorunlar
 • Ameliyat sonrası dönem ile ilgili beklentiler ve yapılacak ilave tedaviler
 • ÖNEMLİ RİSKLER VE KONU İLE İLGİLİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
 • İŞLEMLERİN /AMELİYATIN YAPILMASINI RİCA EDERİM.
 • Tedavim için uygulanacak olan tıbbi ve cerrahi işlemlerin tamamını kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kabul ediyorum. • Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü26.18 Kb.

  Indir 26.18 Kb.
  CERRAHİ TEDAVİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR BELGESİ

  İLEOSTOMİ/KOLOSTOMİ KAPATILMASI  KODU: HD.RB.33

  YAYIN TARİHİ: KASIM 2015

  REVİZYON NO: 00

  REVİZYON TARİHİ: --

  SAYFA NO: 1/5

  Muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından “İleostomi/Kolostomi kapatılması” (daha önce karın duvarına ağızlaştırılmış olan barsağın tekrar birleştirilmesi) ameliyatı olmam önerildi. Ameliyat olmamam halinde gelişebilecek sorunlar ile ilgili olarak detaylı bilgi verildi.


  Geçirilmiş ameliyatlar/hastalıklar nedeniyle, ince bağırsağın ve/veya kalın bağırsağın karına ağızlaştırılması işlemi gerçekleştirildikten sonra, önceki hastalığın tedavisi sonrasında barsağın bir kısmının çıkarılıp daha sonra uçlarının birleştirilerek (anastomoz) tekrar karın içerisine yerleştirilmesi planlanmaktadır. Bu işlem sonrası planlandığı gibi bağırsak uçları birleştirilebileceği gibi (anastomoz), karın duvarı dışına alınarak tekrar torbaya bağlanması da (kolostomi, ileostomi, jejunostomi) gerekebilir.

  Bu operasyon sırasında karnın açıldıktan sonra beklenmeyen veya daha önce saptanamayan sorunlarla karşılaşabilinir. Bu durumda ameliyat sırasında sorunun saptanarak giderilmeye çalışılacaktır

  Bu süreç ile ilgili aşağıdaki konular anlatıldı.
  1. Klinikte yatacağım süre boyunca yapılacak işlemler,
  2. Yapılması planlanan ameliyat ile ilgili bilmem gerekenler,
  3. Cerrahi tedaviden beklenen yararlar,
  4. Ameliyat ile oluşabilecek risk ve komplikasyonlar,
  a) Tüm ameliyatlarda görülebilecek olan genel komplikasyonlar (anestezi (narkoz) ile ilgili tehlikeler, kanama, infeksiyon, ilaç allerjisi).
  Her ameliyatta olduğu gibi genel anestezinin komplikasyonları olabilir. Ameliyat sırasında hastaya narkoz verilecek ve soluk borusuna bir tüp yerleştirilerek solunumu oradan sağlanacaktır. Bu işlem sonrası tüpün çıkarılması gecikebilir ya da mümkün olmayabilir. Bu durumda hasta yoğun bakımda tedavi edilir. Yine anesteziye bağlı komplikasyonlar sonucu 1000 de 1’den daha düşük oranlarda ölüm riski söz konusu olabilir. Anestezi ile ilgili komplikasyonlar ile ilgili ayrıntılı bilgi anestezi ekibinden alınacaktır ve bu konulardaki sorumluluk anestezi ekibine aittir.

  Ameliyat sırasında ya da sonrasında kanama olabilir. Buna bağlı olarak hastaya kan ve kan ürünleri verilmesi gerekebilir. Bunların da kendilerine has komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur.

  Ameliyat sonrası akciğerler ve solunum yollarında, idrar yollarında, yarada iltihaplar gelişebilir. Bunlar bazı durumlarda tekrar ameliyat ya da küçük cerrahi müdahaleler gerektirebilirler.

  Ayrıca tedavi sırasında kullanılan ilaçlara karşı alerji gözlenebilir; yapılacak bütün müdahalelere rağmen alerjik durumlar anafilaksi denilen ciddi bir durum ile sonuçlanarak ölümle sonuçlanabilir.


  b) İleostomi/Kolostomi kapatılması ameliyatına özgü olası sorunlar
  i. Ameliyatta karın içindeki organlar önceki girişimlere bağlı olarak birbirlerine yapışmış olarak bulunabilirler. Bu durumda organlar birbirlerinden ayrılırken bazı bölgelerde yaralanmalar olabilir ve bu durum ek girişimler (organların bir bölümü ya da tamamının alınması gibi) gerekebilir. Böyle bir durumda birbirine ağızlaştırılan ya da yaralanan bağırsak bölümleri arasındaki bağlantı kendiliğinden açılabilir ve peritonit ve/veya fistüllere yol açabilir. Bu durum hayati tehlike yaratabilir, tekrar ameliyat gerektirebilir, yoğun bakım tedavisi gerektirebilir ve ölümle sonuçlanabilir. Ayrıca böyle bir durum gerçekleştiğinde yapılacak ameliyatta bağırsağın tekrar torbaya alınması da söz konusudur.

  ii. Ameliyat sırasında oluşabilecek diğer komplikasyonlar nedeniyle de bağırsağın tekrar torbaya bağlanması gerekebilir.

  iii. Ameliyat sonrasında bağırsaklar geç çalışabilir ve hastanın ağızdan beslenmeye başlaması gecikebilir.

  iv. Ameliyatta ince ve kalın bağırsak, dalak, pankreas, böbrek, üreter, mesane gibi organ yaralanmaları olabilir ve buna bağlı ek girişimler gerekebilir.

  v. Karın duvarının hemen ameliyat sonrasında veya daha sonrasında, onarım için sentetik yama kullanılabilir. Bu yama yabancı cisim reaksiyonuna ve iltihaplara yol açabilir. Tekrar ameliyat, yamanın çıkarılması ve fıtığın tekrarlaması riskleri mevcut olduğu gibi ameliyattan sonraki uzun dönemde yamanın bağırsakları yaralama, delme ve fistüllere yol açma riski mevcuttur.

  vi. Bunlara ek olarak, ağrılar ameliyat sonrasında da sürebilir.

  vii. İlerlemiş kanser veya diğer beklenmeyen durumlarda ameliyat sırasında hiçbir cerrahi girişim yapılamayabilinir; problem şifa ile sonuçlanmayabilir.
  5. Ameliyat sonrası gelişebilecek genel sorunlar:
  a) Akciğer sorunları ve enfeksiyonları gelişebilir.
  b) Bacak toplar damarlarında iltihap, tıkanma ve akciğer damarlarına veya vücudun başka bölgelerine pıhtı atabilir.
  Gereken tüm önlemlerin alınmasına rağmen ameliyatta ya da ameliyat sonrasında damarlarda kan pıhtılaşması sonucu akciğer embolisi görülebilir. Bu çok ciddi bir durum olup ölüm riski mevcuttur. Risk grubuna giren hastalarda bu sorun için gereken önlemler alınacaktır; ancak alınmasına rağmen bu durum gerçekleşebilir.
  c) Bazen ameliyattan sonra, iltihap o bölgede ya da kamınızın alt bölgesinde toplanarak apseleşebilir. Bu durumda bu apse ya ameliyatsız, görüntüleme yöntemleri eşliğinde karın içine bir tüp sokularak ya da ikinci bir ameliyatla temizlenebilir. Yaşlılarda, şişmanlarda, şeker hastalığı olanlarda, böbrek yetmezliği olanlarda risk daha fazladır.

  Yukarıda listelenen komplikasyonlar geliştiği takdirde tedavileri için tıbbi veya yeni bir cerrahi/endoskopik/radyolojik girişim geçirmem gerekebileceği, ancak bazı durumlarda tam şifa veya salaha ulaşılamayacağı bana bildirildi.


  6. Ameliyat sonrası dönem ile ilgili beklentiler ve yapılacak ilave tedaviler,
  a) Uzun süre, belki de hayat boyu barsağın karın duvarına ağızlaştırılması nedeniyle torba (kolostomi veya ileostomi torbası) kullanmak, bazı ilaçlar (tablet veya iğne) kullanılmak zorunda kalınabilinir.
  b) Ameliyat bölgesinde ameliyat izinin görülmesi ve ameliyata bağlı kozmetik sorun olabilir.
  c) Ameliyattan sonra yara yerinde fıtıklaşma durumu oluşabilir.
  7. Klinikte yattığım süre içerisinde uymam gereken kurallar, hakkında bilgi verildi.
  Sorduğum tüm sorulara yanıt aldım.
  ÖNEMLİ RİSKLER VE KONU İLE İLGİLİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

  Doktor, benim için önemli riskleri, problemleri ve komplikasyon gelişirse olabilecek sonuçları tarafıma anlatarak açıkladı.

  Doktor, konu ile ilişkin tedavi seçeneklerini açıklamasının yanında ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de açıkladı.

  HASTA İZNİ

  Şunları kabul ediyorum:

  Doktor, tıbbi durumumu ve uygulanacak prosedürleri açıkladı. Uygulanacak işlemlerin risklerini,bana özgü olabilecek riskleri ve olası sonuçları anladım.

  Doktor, konu ile ilgili diğer tedavi seçeneklerini ve ilişkili riskleri açıkladı. Doktor, prognozumu ve ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de açıkladı.

  Doktor anestezi risklerini ve anestezi risklerini artıran faktörleri açıkladı.

  Durumum, riskler, uygulanacak tedavi işlemleri ve tedavi seçenekleri hakkında endişelerim için doktora sorular sorabildim. Sorularım ve kaygılarım tartışıldı, cevaplandı, memnun ve ikna oldum.

  Damardan kan verilme ihtiyacı da olabilecek bu prosedürü/ameliyatı anladım.

  Uygulanacak işlemlerin, uzman cerrah nezaretinde eğitim maksadıyla diğer doktorlar tarafından yapılabileceğini anladım.

  Uygulanan işlemler sırasında gelişecebilecek acil hayatı tehdit eden durumlar ve nasıl müdahale edilebileceğini anladım.

  Uygulanacak tedavinin durumumu iyileştireceğinin garantisi olmadığını ve daha da kötü olma ihtimalim olduğunu anladım.

  Yukarıdaki ifadelere dayanarak , İŞLEMLERİN /AMELİYATIN YAPILMASINI RİCA EDERİM.

  Bu yetki öncesinde tanı ve tedavi yöntemi ve ameliyatımla ilgili olarak doktorlarımın tüm özen ve dikkatine rağmen yukarıdaki tehlike ve risklerin (ölüm dahil) gerçekleşebileceğini biliyor ve kabul ediyor, ileus ameliyatının yapılmasını tercih ediyorum.  Tedavim için uygulanacak olan tıbbi ve cerrahi işlemlerin tamamını kendi rızamla,

  hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kabul ediyorum.

  Bana verilen aydınlatılmış onam formunu okudum, anladım.

  Tarih / Saat :  Hastanın veya vasisisinin adı, imzası:
  Hasta yakınının adı, imzası:
  Açıklamaları yapan doktorun adı, imzası:

  Tanık:


      Ana sayfa


  Cerrahi tedavi İÇİn biLGİlendiRİLMİŞ olur belgesi

  Indir 26.18 Kb.