bilgiz.org
Microsoft windowsMicrosoft windows
Bilgisayarımızda Uzantısı xls olan bütün belgeleri araştırarak bulmak için arama penceresinde Belge/Dosya Adı bölümüne ne yazılmalıdır?
Yazı 129.29 Kb. 1
okumak
Teb ve eset’ten bilgisayar ve mobil cihaz güvenliği konusunda önemli bir adım teb internet Şubesi müşterilerine ücretsiz güvenlik yazılım programı sunuyorTeb ve eset’ten bilgisayar ve mobil cihaz güvenliği konusunda önemli bir adım teb internet Şubesi müşterilerine ücretsiz güvenlik yazılım programı sunuyor
Teb internet Şubesi’nden anında ve ücretsiz olarak yükleyebiliyor. Böylece teb, Güvenlik Seviye Göstergesi gibi güvenliği üst düzeyde olan uygulamalarının yanısıra müşterilerinin kendi bilgisayarlarını ve mobil cihazlarını da 6 ay boyunca ücretsiz olarak koruma
Yazı 10.06 Kb. 1
okumak
Windows mobile® İÇİn gitar akort programi mehmet Barbaros tokaoğLUWindows mobile® İÇİn gitar akort programi mehmet Barbaros tokaoğLU
Gitar Akort programı, sadece gitar değil, akort gerektiren tüm müzik enstrümanlarının akortlanmasına yardımcı olacaktır. Program, enstrümandan çıkan sesin nota değerini ve bu nota değerine ne kadar uzaklıkta olduğunu gösterecek
Yazı 222.46 Kb. 4
okumak
Web Tabanlı Eğitim İçeriği Geliştirmede Nesneye Dayalı Programlama KullanımıWeb Tabanlı Eğitim İçeriği Geliştirmede Nesneye Dayalı Programlama Kullanımı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Yazı 42.45 Kb. 1
okumak
1-Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ağ bağlantısı ile sağlanmaz1-Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ağ bağlantısı ile sağlanmaz
Adsl modem yardımıyla, kablosuz ağlarınızı kolayca kurabilmenizi sağlar. Bu sayede modemle bağlantı kurabilen bilgisayarlar. Önceden belirlenmiş adreslerini alarak hem internete çıkabilir hem de birbirleriyle dosya paylaşımı yapabilirler
Yazı 20.16 Kb. 1
okumak
EğİTİM ÖĞretim yili anadolu tekniK, teknik lise ve endüstri MESLEk lisesi BİL-12 sinifiEğİTİM ÖĞretim yili anadolu tekniK, teknik lise ve endüstri MESLEk lisesi BİL-12 sinifi
Bulunulan dizindeki tüm dosya ve dizinleri (gizli olanlar dahil) ayrıntılı olarak listelemek için komutu kullanılır
Yazi 34.28 Kb. 1
okumak
Sorular a. Aşağıdaki -10. soruları Doğru yada Yanlış olarak işaretleyiniz.Sorular a. Aşağıdaki -10. soruları Doğru yada Yanlış olarak işaretleyiniz.
A. Aşağıdaki -10. soruları Doğru yada Yanlış olarak işaretleyiniz
Yazi 71.26 Kb. 1
okumak
Yazılım Sertifikası (meb) Katılım SertifikalarıYazılım Sertifikası (meb) Katılım Sertifikaları
Adli Bilişim Metot ve Tekniklerinin Kurum İçi Denetim ve Suiistimal İncelemelerinde Kullanılması (satem)
Yazı 31.65 Kb. 1
okumak
I-genel biLGİlerI-genel biLGİler
Temmuz 2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 maddesine göre Belediye Başkanının faaliyet raporunu Nisan ayı toplantısında Belediye Meclisine sunması kanun gereğidir
Yazı 1.1 Mb. 7
okumak
I-genel biLGİlerI-genel biLGİler
Temmuz 2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 maddesine göre Belediye Başkanının faaliyet raporunu Nisan ayı toplantısında Belediye Meclisine sunması kanun gereğidir
Yazı 1.17 Mb. 9
okumak
T. C. Sahil güvenlik komutanliğI Sahil güvenliK İkmal merkezi komutanliğIT. C. Sahil güvenlik komutanliğI Sahil güvenliK İkmal merkezi komutanliğI
Sg ikmal merkezi k. Ligi/B. Dere-istanbul'ınca ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler/hizmetler 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsamında doğrudan temiN yöntemiyle satın alınacaktır
Yazı 22.75 Kb. 1
okumak
Çankaya üNİversitesiÇankaya üNİversitesi
Bu kılavuzun amacı, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlanan bütün yüksek lisans ve doktora tezlerinin aynı yüksek standartlar içinde sunumunu sağlamaktadır
Yazi 82.73 Kb. 1
okumak
Temel biLGİ teknolojiSİ kullanimi ders iÇERİĞİTemel biLGİ teknolojiSİ kullanimi ders iÇERİĞİ
Bilgisayarlar donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bilgisayar sistemi donanım ve yazılımıyla birlikte bir anlam ifade eder
Yazı 201.13 Kb. 2
okumak
Merkez teşKİlati imza yetkileri YÖnergesiMerkez teşKİlati imza yetkileri YÖnergesi
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Teşkilatında imzaya yetkili makamları belirlemek, koordinasyon
Yazı 67.9 Kb. 1
okumak
İZMİR İLİ 2007 yiliİZMİR İLİ 2007 yili
Aşağıda verilen bilgileri esas alarak alttaki belgeyi Microsoft Word ile aynen hazırlayınız
Yazı 17.33 Kb. 1
okumak

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18