bilgiz.org

Çalıştırmak için neye ihtiyacımız var programlama dili seçerek kodlamaya değil mi?

 • Değişkenler, Sınıflar (Class) ve Metotlar için İsimlendirme
 • C da Operatörler
 • İlişkisel(Karşılaştırma) Operatörleri • Sayfa2/5
  Tarih02.07.2017
  Büyüklüğü425.5 Kb.

  Indir 425.5 Kb.
  1   2   3   4   5

  Sabit Değişkenler:


  Sabit değişkenler içinde bulunan veri değişken ömrü tamamlanana kadar değişmez. Bir sabit tanımlamak için const anahtar kelimesini kullanırız. İlk tanımlandıkları sırada ilk değer ataması yapmak zorundayız, uygulamamızın herhangi bir kısmında sabit değişkenin içeriğini değiştiremeyiz.

  Örnek : const double PI = 3.14;

  Değişkenler, Sınıflar (Class) ve Metotlar için İsimlendirme


  Microsoft değişken ya da sınıf(class) isimlendirmesi için Camel Notasyonu tavsiye ediyor. Camel notasyonunda isim Büyük harfle başlar, diğer karakterler küçük harftir, eğer değişken isminde birden fazla kelime geçiyor ise bu kelimeler de büyük harfle başlar. Aynı zamanda tasarımda kullanılan nesnelerin yani sınıfların, temsil ettikleri sınıfın adının kısaltılmış haliyle başlayarak isimlendirilmesi, daha sonra hatırlanması bakımından size fayda sağlayacaktır.

  Örnek:

  Label1LblSonuc

  TextBox1TxtSayi1 gibi..
  maas;

  maasMiktari;

  massMiktariAciklama;

  C# da Operatörler

  Aritmetik İşlem Operatörleri


  Operatör

  Açıklama

  +

  Ekleme

  -

  Çıkarma

  *

  Çarpma

  /

  Bölme

  %

  Kalan veya modül

  ++

  Birer Birer Arttırma

  --

  Birer Birer Eksiltme


  Aritmetik işlem operatörlerin kullanımı ile ilgili bir Windows uygulaması:

  Örnek: 2 kişiye ait yaşlar kullanıcı tarafından girilmektedir. 3. kişinin yaşı ise ikisinin yaş ortalamalarının 3 katıdır. Buna göre 3. Kişinin de yaşını buldurup yazdıran Windows Uygulamasını hazırlayınız.

  NOT: Burada Vs.Net ortamında örnek anlatılır.


  Ön Ek ve Arka Ek Kullanma

  C# da ++ ve -- operatörleri ön ve arka ek olarak kullanılabilir. (Birer birer artırma ve eksiltme). Ancak bu eklerin kullanıldığı yere göre değişkenin değeri değişir. Eğer işaretler eklenen değerden önce konmuşsa eklenen değere 1 eklendikten sonra değişkenin yeni değeri bulunur. Eğer işaretler eklenen değerden sonra konulmuşsa önce eklenen değer değişkene aktarılır sonra eklenen değerin yeni değeri bir artar ya da eksilir.

  Örneklerle anlatacak olursak;

  NOT: Burada Vs.Net ortamında örnek anlatılır.


  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

  {

  int sayi1= 3;

  int sayi2;

  sayi2 = ++sayi1;

  LblOnEk.Text = Convert.ToString(sayi2 +" "+ sayi1);
  }
  Örnekte görüldüğü gibi eğer operator ön ek olarak kullanılırsa derleyici önce operatörün görevini yapar daha sonra ise atama işlemini gerçekleştirir. Yani örneğimizde sayi2 önce bir arttırılır daha sonra sayi1’e sayi2 nin değeri atanır. (ön ek)(sayi1=4,sayi2=4 olur)
  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

  {

  int sayi1 = 3;

  int sayi2;

  sayi2 = sayi1++;

  LblArkaEk.Text = Convert.ToString(sayi2 +" " + sayi1);
  }
  Operatör arka ek olarak kullanıldığında ise önce atama işlemi yapılar daha sonra operatörün görevi yerine getirilir. sayi1 = sayi2++ işleminde önce sayi2 nin değeri sayi1’e atanır, daha sonra sayi2 bir arttırılır. (arka ek) (sayi1=4,sayi2=3 olur)

  İlişkisel(Karşılaştırma) Operatörleri


  İlişkisel Operatörler genelde koşul ifadelerinde karşılaştırma için kullanılırlar. C#da kullanılan ilişkisel operatörler aşağıdakilerdir

  Operatör

  Açıklama

  ==

  Eşittir

  !=

  Eşit Değildir

  >

  Büyüktür

  <

  Küçüktür

  >=

  Büyük Eşittir

  <=

  Küçük Eşittir


  İlişkisel Operatörler her zaman true veya false olmak üzere boolean bir değer döndürürler.  Örnekle anlatmamız gerekirse;

  int sayi1 = 6, sayi2 = 4;

  sayi1 == sayi2 //false;

  sayi1 != sayi2 //true;

  sayi1 > sayi2 //true;

  sayi1 < sayi2 //false;

  sayi1 >= sayi2 //true;

  sayi1 <= sayi2 //false;
  1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  Çalıştırmak için neye ihtiyacımız var programlama dili seçerek kodlamaya değil mi?

  Indir 425.5 Kb.