bilgiz.org

C sharp Programlama Dili/c sharp hakkında temel bilgiler

 • C Sharp Programlama Dili/İlk programımız
 • [] İlk programımızın satır satır incelenmesi
 • [] Programımızın ikinci versiyonu
 • [] Programımızın üçüncü versiyonu • Sayfa1/6
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü0.54 Mb.

  Indir 0.54 Mb.
    1   2   3   4   5   6

  powerpluswatermarkobject1210164

  C SHARP PROGRAMLAMA DİLİ/C SHARP HAKKINDA TEMEL BİLGİLER


  C# (si şarp diye okunur) bir programlama dilidir. Temel özellikleri aşağıda listelenmiştir:

  • Microsoft tarafından geliştirilmiştir.

  • C++ ve Java dillerine oldukça benzer, ancak C#'ın bu dillere benzerliği yanında farkları da vardır. Örneğin C#, C++'dan farklı olarak % 100 nesne yönelim tekniğine sahiptir. C#'ta nesne olmayan hiçbir şey yoktur. Java'dan farklı olarak ise C#'ta gösterici (pointer) kullanılabilir. Böylelikle eski yazılım bileşenleriyle uyumlu bir şekilde çalışılabilir.

  • C# kodları, C++ veya Visual Basic'ten farklı olarak direkt makine koduna derlenmez. Önce IL dediğimiz bir ara koda derlenir. Bu derlenen ilk kodun dosyasına assembly denir ve uzantısı exe'dir. Bu dosya çalıştırılmak istendiğinde ise .Net Framework devreye girer ve IL kodu makine koduna dönüştürür, (alttaki şekle bakınız) böylelikle artık kodu bilgisayar anlayabilir. İşte bu yüzden de yazdığımız programın bir bilgisayarda çalışması için o bilgisayarda .Net Framework programının kurulu olması gerekir, çünkü .Net Framework IL kodu bilgisayarın anlayabileceği koda çevirir. .Net Framework, oluşturduğu makine kodlarını geçici bir süreliğine belleğe koyar, eğer aynı kodlar tekrar çalıştırılmak istenirse tekrar IL koddan makine koduna dönüşüm yapmak yerine bu belleğe kaydettiği makine kodlarını kullanır. Bu yüzden oluşturduğumuz programımızı ilk çalıştırdığımız zaman programımız biraz yavaş çalışabilir, ancak daha sonraki çalışmalarda oldukça hızlanacaktır. C#'ta kodun direkt makine kodu yerine, önce IL koda çevrilmesinin bazı avantajları vardır. Bunlardan en önemlisi programımızın farklı işletim sistemlerinde çalışmasının eskiye oranla çok daha kolay olmasıdır. Normalde Windows'ta çalışan bir program Linux'ta çalışamaz, çünkü bu iki işletim sisteminin tanıyabildiği makine kodları birbirinden farklıdır, ancak IL ortak bir koddur ve işletim sistemlerindeki çeşitli programlar vasıtasıyla makine koduna dönüştürülebilir. Örneğin Windows'ta bu işi .Net Framework yaparken, Linux'ta Mono yapabilir. Ancak bu kitapta yalnızca programımızın Windows'ta çalıştırılması anlatılacaktır.  • Son bir-iki bölüm dışındaki bütün kodları Not Defteri'nde (notepad) yazacağız. Aslında Visual Studio adında son derece gelişmiş ve işimizi son derece kolaylaştıran bir editör yazılımı var. Ancak bizim buradaki amacımız gelişmiş kurumsal yazılımlar geliştirmek yerine C#'ı tam anlamıyla öğrenmek olduğu için bu gelişmiş yazılımı kullanmayacağız. Not Deferi'nde yazdığımız kod dosyasına "cs" uzantısı verip .Net Framework programıyla birlikte gelen csc.exe derleyicisi ile derleyeceğiz. Bu derleyici komut satırında çalışıyor ve dolayısıyla da kodumuzun derlenmesi için komut satırında kod yazacağız. Yani .Net Framework programı hem kodumuzu derlemek için, hem de programımızın çalışması için gerekli. .Net Framework'u herhangi bir download sitesinden ya da Microsoft'un resmî sitesinden ücretsiz olarak indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Vista kullanıyorsanız çok büyük ihtimalle, XP kullanıyorsanız da bir ihtimalle .Net Framework siz de zaten kuruludur. Ancak işinizi garantiye almak isterseniz veya son sürümünü edinmek isterseniz tekrar kurabilirsiniz.

  • .Net Framework'u kurduktan sonra bilgisayarımıza bir ayar yapmamız gerekecek. Bu ayara "path ayarlama" diyoruz. Bu ayarı yapmamızın sebebi komut satırında hangi klasörde olursak olalım csc.exe'ye erişebilmemiz. Bunun için şunları yapın:

   • Bilgisayarım'a sağ tıklayın.

   • "Özellikler"i seçin.

   • "Gelişmiş" sekmesine gelin.

   • "Ortam Değişkenleri" butonuna tıklayın.

   • "Sistem değişkenleri" kısmındaki "Path"a çift tıklayın.

   • Bu pencere burada kalsın, şimdi C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework klasörüne gidin. Oradaki klasörlerin herbirinin içine tek tek bakın. Hangisinin içinde csc.exe varsa o klasörün adres çubuğundaki yolu kopyalayın.

   • Şimdi önceki açtığımız "Sistem Değişkenini Düzenle" penceresinin "Değişken Değeri" kısmının sonuna ; işaretini koyup yolu yapıştırın.

   • Bütün pencerelerden "tamam" diyerek çıkın.

  • Artık Not Defteri'nde yazdığımız kodu csc.exe derleyicisi ile derleyebiliriz. Örneğin "cs" uzantısı verdiğimiz kaynak kodumuzun adı "deneme.cs" olsun. Komut satırını açıp, kaynak kod dosyamızın olduğu klasörü aktif hâle getirip, csc deneme.cs yazıp entera basarak kodumuzu derleriz. Oluşan exe dosyamız kaynak kodumuzla aynı klasörde ve deneme.exe adıyla oluşur. Eğer programımızın kaynak kodun adından farklı bir adla oluşmasını istiyorsak

  csc /out:YeniAd.exe deneme.cs

  komutunu veririz. Bu örnekte programımız YeniAd.exe adıyla oluşacaktır.  • C#'la şunları yapabilirsiniz:

   • Konsol uygulaması geliştirme

   • Windows uygulaması geliştirme

   • ASP.NET uygulaması geliştirme

   • Web servisleri yazma

   • Mobil uygulama geliştirme (PDA, cep telefonları vb. için)

   • DLL yazma

  Biz kitap boyunca konsol uygulamaları, son bölümde de Windows uygulamaları geliştireceğiz. Ancak kullandığınız dilin ne kadar güçlü bir dil olduğunu öğrenmeniz açısından bunları bilmenizde fayda var.

  C Sharp Programlama Dili/İlk programımız


  Artık kod yazmaya başlıyoruz. İlk programımız şu şekilde:

  class ilkprogram

  {

  static void Main()  {

  System.Console.WriteLine("Merhaba dünya!");

  }

  }

  Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra da programımızı çalıştırmak için komut satırında kod dosyanıza verdiğiniz adı girip entera basın.


  [] İlk programımızın satır satır incelenmesi


  • class ilkprogram satırıyla ilkprogram adında yeni bir sınıf oluştururuz. C#'ta yazdığımız her programın en az bir sınıf içermesi zorunludur.

  • { veya } işaretleri herhangi bir sınıfın veya metodun içeriğini belirtmek için kullanılır. İlk { karakteriyle önceki satırda açtığımız ilkprogram adlı sınıfımızın içeriğine alınacak kodların başladığını, programın son satırındaki } karakteriyle de sınıfımızın içeriğine alınacak kodların sona erdiğini belirtiyoruz.

  • static void Main() satırıyla sınıfımızın içine Main adlı bir metot yerleştirdik. Bu metodun adı mutlaka Main olmalı, yoksa programımız çalışmaz. Ayrıca bu metot mutlaka oluşturduğumuz sınıfın içinde olmalı. Yine { ve } karakterleriyle metodumuzun içeriğini belirledik. Dikkat ettiyseniz bir iç içe { ve } karakterleri söz konusu. Bu durumda koyulan ilk } karakteri son açılan { karakterini kapatır.

  • Programımızın pratikte iş yapan tek kısmı ise System.Console.WriteLine("Merhaba dünya!"); satırı. Bu satırla ekrana Merhaba dünya! yazdırdık, peki nasıl yaptık? Bunun için .Net Framework kütüphanesindeki hazır bir metottan yararlandık. Bu metot System isim alanının altındaki Console sınıfında bulunuyor. Ve bu metodumuzun adı WriteLine ve konsol ekranına yazı yazdırmaya yarıyor. Parantezler arasındaki çift tırnaklar arasına alınan metni ekrana yazdırıyor. Satırın sonundaki ; karakterini ise { ve } karakterleri açıp kapatmayan bütün C# satırlarında kullanmamız gerekiyor.

  [] Programımızın ikinci versiyonu


  using System;

  class ilkprogram

  {

  static void Main()  {

  Console.WriteLine("Merhaba dünya!");

  }

  }

  Bu programımızın işlevsel olarak ilk programımızdan herhangi bir farkı yok. Yani ikisi de aynı şeyi yapıyor. Ancak kodda bir farklılık var. Using System; satırı oluşmuş ve System.Console.WriteLine("Merhaba dünya!"); satırındaki System kalkmış. using deyimi C#'ın isim alanı kullanma hakkı elde etmek için kullanılan bir anahtar sözcüktür. Yani aynı isim alanında kullanacağımız birden fazla metot varsa bu isim alanını using anahtar sözcüğüyle belirtmemiz son derece mantıklı.


  [] Programımızın üçüncü versiyonu


  using System;

  class ilkprogram

  {

  static void Main()  {

  Console.WriteLine("Entera basın!");

  Console.ReadLine();

  Console.WriteLine("Entera bastınız!");

  }

  }

  Bu programımız önce ekrana Entera basın! yazar. Kullanıcı entera bastığında da Entera bastınız! yazıp kendini kapatır. Console sınıfına ait olan ReadLine metodu programımızın kullanıcıdan bilgi girişi için beklemesini sağlar, yani programımızı entera basılana kadar bekletir. Kullanıcı entera bastığında da diğer satıra geçilir. Dikkat ettiyseniz ReadLine metodunda parantezlerin arasına hiçbir şey yazmıyoruz. C#'ta bazı metotların parantezleri arasına birşeyler yazmamız gerekirken, bazı metotlarda da hiçbir şey yazılmaması gerekir.


    1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  C sharp Programlama Dili/c sharp hakkında temel bilgiler

  Indir 0.54 Mb.