bilgiz.org

C# İle biLGİsayar programlama temelleri (C# Programlama Kitabı) Svetlin Nakov & Co

 • Unicode
 • 2.3.9 Dizeler Dizeler karakter dizileridir
 • 2.3.10 Dizeler – Örnek string
 • 2.3.10 Object Türü Nesne türü .NET Framework içindeki diğer tüm türlerin atası olan özel bir türdür. object
 • sarıcıdır
 • null
 • HasValue
 • 2.4 Değişkenler C temel veri türlerini inceledikten sonra bunları nasıl kullanacağımızı görelim. Verilerle çalışmak için değişkenleri
 • Değişken • Sayfa5/31
  Tarih02.07.2017
  Büyüklüğü3.36 Mb.

  Indir 3.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

  2.3.8 Character Türü  Karakter türü tek bir karakterdir (Bir Unicode tablosu karakterinin 16-bitlik sayısı). C# dilinde char anahtar sözcüğü ile bildirilir. Unicode tablosu tüm insan dillerinden herhangi bir karakteri (harf, noktalama, vb.) yazı sistemleri (tüm diller ve alfabeler) olarak bir tamsayı veya tamsayı dizisi ile temsil eden teknolojik bir standarttır. Unicode tablosu hakkında daha fazla bilgi "Dizeler ve Metin İşleme" Bölümü’nde bulunabilir. char değişkeninin mümkün olan en küçük değeri 0 ve en büyük değeri 65535 dir. char türünün değerleri harfler veya diğer karakterlerdir, ve kesme işareti içine alınır.

  2.3.8.1 Character Türü – Örnek
  char türünde bir değişkeni bildiren, bu değişkene ilk değer olarak önce 'a' atayarak başlatan, sonra 'b', ve daha sonra 'A' atayan ve konsola bu harflerin Unicode değerlerini bastıran bir örnek aşağıda verilmiştir:

  // Declare a variable

  char ch = 'a';

  // Print the results on the console

  Console.WriteLine(

  "The code of '" + ch + "' is: " + (int)ch);

  ch = 'b';

  Console.WriteLine(

  "The code of '" + ch + "' is: " + (int)ch);

  ch = 'A';

  Console.WriteLine(

  "The code of '" + ch + "' is: " + (int)ch);
  // Console output:

  // The code of 'a' is: 97

  // The code of 'b' is: 98

  // The code of 'A' is: 65  2.3.9 Dizeler

  Dizeler karakter dizileridir. C# dilinde string anahtar sözcüğü ile bildirilir. Varsayılan değeri null olur. Dizeler tırnak işareti içine alınır. Dizeleri kullanarak çeşitli metin işleme işlemleri yapabilirsiniz: birleştirme (bir dizeyi başka bir dize ile birleştirme), belirli bir ayırıcı ile ayırma, arama, karakterlerin değiştirilmesi ve diğerleri. Metin işleme hakkında daha fazla bilgi, bir dizenin ne olduğu, uygulamaları ve nasıl kullanabileceğiniz hakkında ayrıntılı açıklama bulacağınız "Dizeler ve Metin İşleme" Bölümü’nde yer almaktadır.

  2.3.10 Dizeler – Örnek
  string türünde birkaç değişkeni bildiren, bu değişkenlere ilk değer atayarak başlatan ve değerlerini konsola bastıran bir örnek aşağıda verilmiştir:

  // Declare some variables

  string firstName = "John";

  string lastName = "Smith";

  string fullName = firstName + " " + lastName;

  // Print the results on the console

  Console.WriteLine("Hello, " + firstName + "!");

  Console.WriteLine("Your full name is " + fullName + ".");
  // Console output:

  // Hello, John!

  // Your full name is John Smith.  2.3.10 Object Türü

  Nesne türü .NET Framework içindeki diğer tüm türlerin atası olan özel bir türdür. object anahtar sözcüğü ile bildirilir, ve herhangi bir başka türden değer alabilir. Bu bir referans türüdür, yani gerçek değerin depolandığı bir bellek alanı indeksidir (adresidir).

  2.3.10 Object Kullanımı – Örnek

  object türünde birkaç değişkeni bildiren, bu değişkenlere ilk değer atayarak başlatan ve değerlerini konsola bastıran bir örnek aşağıda verilmiştir:

  // Declare some variables

  object container1 = 5;

  object container2 = "Five";
  // Print the results on the console

  Console.WriteLine("The value of container1 is: " + container1);

  Console.WriteLine("The value of container2 is: " + container2);
  // Console output:

  // The value of container1 is: 5

  // The value of container2 is: Five.

  Örnekte gördüğünüz gibi, object türü değişkeninde herhangi bir başka türden değerler saklanabilir. Böylece object türü, evrensel veri kapsayıcı haline gelir.

  2.3.11 Nullable Türler

  Nullable türler değer türleri (int, double ve bool gibi) etrafında belirli bir sarıcıdır ve null değere sahip bir veri depolama olanağı sunar. Bu genellikle değeri eksik olan (yani, null değeri olan) verilere izin vermeyen türler için referans (başvuru) türleri olarak kullanılmak üzere ve hem normal değerleri hem de özel null değerini kabul etmek üzere fırsat sağlar. Böylece null türleri isteğe bağlı değer tutar.

  Belirli bir türü nullable halinde sarmalama iki şekilde yapılabilir:

  Nullable i1 = null;

  int? i2 = i1;

  Her iki bildirim de eşdeğerdir. Bu işlemi gerçekleştirmek için en kolay yol türün sonuna bir soru işareti (?) eklemektir, örneğin, int?, Nullable<…> sözdizimini kullanmak daha zordur.

  Nullable türleri referans türleridir, yani onların gerçek değerini içeren dinamik bellekte bir nesneye başvurudurlar. Bir değere sahip olabilir yada olmayabilirler ve normal temel veri türleri olarak aşağıdaki örnekte gösterildiği bazı özellikleriyle birlikte kullanılabilirler:

  int i = 5;

  int? ni = i;

  Console.WriteLine(ni); // 5
  // i = ni; // this will fail to compile

  Console.WriteLine(ni.HasValue); // True

  i = ni.Value;

  Console.WriteLine(i); // 5
  ni = null;

  Console.WriteLine(ni.HasValue); // False

  //i = ni.Value; // System.InvalidOperationException

  i = ni.GetValueOrDefault();

  Console.WriteLine(i); // 0

  Yukarıdaki örnek nullable değişkeninin (int?) nasıl doğrudan bir değere sahip olabileceğini gösteriyor, değer nullable-olmasa bile (int). Tersi doğrudan mümkün değildir. Bu amaçla, nullable türlerinin Value özelliği kullanılabilir. Nullable türü değişkeninin depolanan değerini döndürür veya program yürütme sırasında değer eksik (null) ise bir hata (InvalidOperationException) üretir. Nullable türü değişkeninin atanmış bir değere sahip olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, Boole türündeki HasValue özelliğini kullanabilirsiniz. Başka bir yararlı yöntem GetValueOrDefault() ‘dur. Nullable türü değişkeni bir değer taşıyorsa, bu yöntem onun değerini dönecektir, aksi takdirde nullable türü için varsayılan değeri (sıklıkla 0) dönecektir.
  Nullable türleri zorunlu olmayan bilgileri depolamak için kullanılır. Örneğin, bir öğrenci için veri saklamak istiyorsanız, adı ve soyadı zorunluysa ve yaş gerekli değilse, yaş değişkeni için int? türünü kullanabiliriz:


  string firstName = "John";

  string lastName = "Smith";

  int? age = null;  Değişkenler__C_temel_veri_türlerini_inceledikten_sonra_bunları_nasıl_kullanacağımızı_görelim._Verilerle_çalışmak_için_değişkenleri'>2.4 Değişkenler
  C# temel veri türlerini inceledikten sonra bunları nasıl kullanacağımızı görelim. Verilerle çalışmak için değişkenleri kullanmak gerekir. Örneklerde değişkenlerin kullanımını zaten görmüştük, ama şimdi daha ayrıntılı olarak onlara bakalım.
  Değişken, değerini değiştirebilir bir bilgi barındırıcıdır. Aşağıdakilere aracı olur:

  • bilgi depolamak;

  • depolanan bilgiyi bulup getirmek;

  • depolanan bilgileri değiştirmek.


  C# programlamada, bilgi depolamak ve işlemek için değişkenleri her zaman kullanacaksınız.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


      Ana sayfa


  C# İle biLGİsayar programlama temelleri (C# Programlama Kitabı) Svetlin Nakov & Co

  Indir 3.36 Mb.