bilgiz.org

Bu sayfayı silmeyi unutmayınız. Güncelleme tarihi: 05. 05. 2011

 • YÜKSEK LİSANS TEZİ
 • Ö NSÖZ
 • ŞEKİL LİSTESİ
 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Keywords • Sayfa1/6
  Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü213.07 Kb.

  Indir 213.07 Kb.
    1   2   3   4   5   6

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  LİSANSÜSTÜ

  TEZ ŞABLONU  Bu sayfayı silmeyi unutmayınız.

  Güncelleme tarihi: 05.05.2011  T.C.

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDA YÜKSEK MERTEBEDEN İVMELER VE POLLER

  Nurten BAYRAK tarafından hazırlanan tez çalışması 08.03.2011 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.  Tez Danışmanı

  Prof. Dr. Salim YÜCE

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Eş Danışman (Olmaması durumunda lütfen satırları siliniz)

  Prof. Dr. Faruk YİĞİT

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Jüri Üyeleri

  Prof. Dr. Salim YÜCE (tez danışmanınızın ismi tekrar yazılmalıdır)

  Yıldız Teknik Üniversitesi _____________________

  Prof. Dr. Salim YÜCE (jüri üyesinin ismi yazılmalıdır)

  İstanbul Üniversitesi _____________________

  Prof. Dr. Salim YÜCE (jüri üyesinin ismi yazılmalıdır)

  Yıldız Teknik Üniversitesi _____________________

  Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ nün 1245A numaralı projesi ile desteklenmiştir.

  ÖNSÖZ

  B


  Bu şeklin nasıl elde edileceği tez yazım kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Gerekli işlemleri yapıp entere basınız. Sayfa görünümünüz bu şekle gelecektir. Bu metin kutusunu siliniz.

  Bu şeklin nasıl elde edileceği tez yazım kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Gerekli işlemleri yapıp entere basınız. Sayfa görünümünüz bu şekle gelecektir. Bu metin kutusunu siliniz.


  u kılavuz Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin içeriğini düzenlemede, biçim ve yazımında belirli bir standardı sağlamak amacıyla YTÜ Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nin 21. ve 33. maddeleri gereğince hazırlanmış ve Enstitü Kurulu’nun 1 Temmuz 1997 gün ve 44/3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Tezlerin hazırlanmasında bu kılavuzda belirtilen kurallara uyulması zorunludur.

  Kılavuzda tez içeriğinin düzenlenmesine, biçim ve yazımına ilişkin kurallar kısaca açıklanmıştır. Ayrıca ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından oluşturulan ve tezlere internet aracılığı ile isteyenlerin ulaşabildiği “ulusal Tez Merkezi”ne gönderilmek üzere öğrencilerin Enstitüye teslim edecekleri “Tez Veri Formu” ile Türkçe ve yabancı dilde tez özetlerinin yazımında uyulması gereken kuralları içeren “Tez Özeti ve Abstract Hazırlama Kılavuzu” ek olarak verilmiştir.

  Bu kılavuza uygun olarak hazırlanan tez şablonu ve ilgili diğer belgeler (Microsoft Word 2007 sürümünde) Enstitümüzün web sayfasından (http://www.fbe.yildiz.edu.tr) sağlanabilir. Bu sayfada tez teslimi hakkında güncel açıklamalar da yer almaktadır. Bu bilgileri silip tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde tezinizin önsözünü yazınız.

  Mart, 2011

  Nurten BAYRAK

  İ


  İçindekiler sayfasında imleçle alanı seçip sağ tuş-güncelle yaptığınızda otomatik olarak tezinize ait bilgiler oluşacaktır. Ancak simge listesinde önce gelen satırları, “bölüm” yazıları ile “ek” yazılarına ait noktalı sekme kısımları silinmelidir. En son aşağıdaki görünüm elde edilmelidir. Bu metin kutusunu silmeyi unutmayınız.

  İçindekiler sayfasında imleçle alanı seçip sağ tuş-güncelle yaptığınızda otomatik olarak tezinize ait bilgiler oluşacaktır. Ancak simge listesinde önce gelen satırları, “bölüm” yazıları ile “ek” yazılarına ait noktalı sekme kısımları silinmelidir. En son aşağıdaki görünüm elde edilmelidir. Bu metin kutusunu silmeyi unutmayınız.


  ÇİNDEKİLER


  ÖNSÖZ iv

  İÇİNDEKİLER v

  SİMGE LİSTESİ vii

  KISALTMA LİSTESİ ix

  ŞEKİL LİSTESİ x

  ÇİZELGE LİSTESİ xi

  ÖZET xii

  ABSTRACT xiv

  BÖLÜM 1 xv

  GİRİŞ xv

  GİRİŞ xv

  1.1 Literatür Özeti xvi

  1.2 Tezin Amacı xvi

  1.3 Hipotez xvi

  BÖLÜM 2 xvii

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ xvii

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ xvii

  1.4 Tarihçe xvii

  1.5 Fakülteler xix

  1.5.1 Elektrik-Elektronik Fakültesi xix

  1.5.2 Fen-Edebiyat Fakültesi xx

  1.5.3 Makina Fakültesi xxiii

  1.5.4 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi xxiii

  1.5.5 Mimarlık Fakültesi xxiv

  1.5.6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi xxv

  1.5.7 İnşaat Fakültesi xxv

  1.5.8 Kimya-Metalurji Fakültesi xxvi

  1.5.9 Eğitim Fakültesi xxvi

  1.5.10 Sanat ve Tasarım Fakültesi xxvi

  1.6 Enstitüler xxvii

  1.6.1 Fen Bilimleri Enstitüsü xxviii

  1.6.1.1 Tarihçe xxviii

  1.6.1.2 İdari Yapı xxix

  1.6.1.3 Öğrenci Verileri xxix

  1.6.1.4 Stratejik Plan xxxii

  1.6.1.5 Anabilim Dalları xxxii

  1.6.2 Sosyal Bilimler Enstitüsü xxxiii

  BÖLÜM 3 xxxvi

  TEKNOPARK xxxvi

  TEKNOPARK xxxvi

  1.7 Teknopark xxxvi

  1.8 Teknoloji Geliştirme Bölgesi xxxvii

  1.9 Teknoparkların Hedefleri xxxviii

  1.10 Teknoparkların Başlangıcı xxxviii

  1.11 Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Avantajları xli

  1.12 Teknopark Kuruluş Prosedürü xlii

  1.13 Teknoparklarda Girişimcilere Sunulabilecek Hizmetler xliv

  1.13.1 Danışmanlık Hizmetleri xliv

  1.13.2 Teknik Hizmetler xliv

  1.13.3 Sosyal Hizmetler xlv

  1.14 Teknopark 1. Faz Ar-Ge Binaları xlv

  1.15 Teknopark 2. Faz Ar-Ge Binaları xlvi

  BÖLÜM 4 xlvii

  SONUÇ VE ÖNERİLER xlvii

  SONUÇ VE ÖNERİLER xlvii

  KAYNAKLAR xlviii

  EK-A l

  ERASMUS l  ERASMUS l

  A-1 Genel Bilgiler l

  A-2 Erasmus Etkinlikleri li

  EK-B lii

  SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ lii

  SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ lii

  EK-C liv

  ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI liv

  ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI liv

  C-1 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller liv

  ÖZGEÇMİŞ lviii


  SİMGE LİSTESİ

  Ai Trenin bulunduğu ya da varacağı buluşma noktası

  c Nitelik indeksi

  C Nitelik seti

  CR Kritik oran

  c(.) c niteliğine ilişkin kısmi yarar fonksiyonu

  Hs Zaman aralığının başlangıcı

  Hc Zaman aralığının sonu

  I Giden trenlerin seti

  H Zaman aralığının uzunluğu

  (MoE)i Tren i ‘nin etkinlik ölçütünün değeri

  Swi Tren i ‘nin yavaşlaması, bir buluşma noktasına girmesi ve tekrar normal hızına


  yükselmesi için kaybettiği süre

  i Tren i’nin uzunluğu

   Önceki çatışma örneklerinde çatışmaya katılan trenlerin ve buluşma noktalarının seti

   Yeteri kadar büyük bir pozitif sayı

   Komşu buluşma noktaları arasındaki mesafe

   Çatışmanın buluşma noktasından uzaklığı

  KISALTMA LİSTESİ

  CIBSE The Chartered Institution of Building Services Engineers

  CIE Commission Internationale de L’éclairage

  IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

  IES The Illuminating Engineering Society of North America

  İBŞB İstanbul Büyük Şehir Belediyesi

  LiTG Lichttechnische Gesellschaft e.V. (Bundesrepublik Deutschland)

  LTAG Österreichische Lichttechnische Arbeitsgemeinschaft

  SLG Schweizerische Lichttechnische Gesellschaft

  VTYS Veri Tabanı Yönetim Sistemi

  ŞEKİL LİSTESİ

  Sayfa  ÇİZELGE LİSTESİ

  Sayfa  ÖZET

  DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDA YÜKSEK MERTEBEDEN İVMELER VE POLLER

  Nurten BAYRAK

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tezi

  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salim YÜCE

  Eş Danışman: Prof. Dr. Faruk YİĞİT

  Ulaştırma alt sistemlerinden biri olan demiryolu, diğer ulaştırma alt sistemleriyle yoğun bir rekabet halinde bulunmaktadır. Yürütüle gelen yanlış politikalar sonucu ülkemizde demiryolu ulaştırmasına olan talep, yolcu ve yük taşımacılığında karayolunun oldukça gerisinde kalmıştır. Demiryolunun pazar payını arttırması ve rekabetini devam ettirebilmesi için hizmet kalitesini arttırması gerekmektedir. Dakiklik ve güvenilirlik bir ulaştırma alt sisteminin kalitesini belirleyen ölçütlerin başında gelmektedir. Bu ölçütlerin istenilen seviyede tutulabilmesi de kısmen etkin trafik kontrolü ile sağlanabilir.

  Trenler önceden hazırlanmış bir hareket planına uygun biçimde hareket etmektedir. Ancak beklenmedik bazı olayların gerçekleşmesi sonucu gecikmeler ve dolayısıyla trenler arası çatışmalar meydana gelebilmektedir. Trafik kontrolü, trenler arası çatışmaları, gecikmeleri mümkün olduğunca azaltacak şekilde çözüp, yeni bir uygulanabilir çizelge hazırlamak için uygulanır. Problemin zorluk derecesi nedeniyle, problemin en az gecikme içeren çözümüne kabul edilebilir bir süre içerisinde ulaşılması imkânsızdır. Bu çalışmada, 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde uygulanabilir ve gecikme toplamının olabildiğince küçüklendiği bir çizelge hazırlamak için, genetik algoritmalar kullanılmıştır. Geliştirilen algoritmanın çözümleri, belirli boyuttaki problemlerin kesin ve dispeçer çözümleri (yapay sinir ağı) ile karşılaştırıldığında, algoritma kısa sürede yeteri kadar iyi sonuçlar vermektedir. Algoritmanın uygulanması için geliştirilen bilgisayar programı, tren dispeçerleri için bir karar destek sistemi olarak da kullanılabilir.

  Trenler önceden hazırlanmış bir hareket planına uygun biçimde hareket etmektedir. Ancak beklenmedik bazı olayların gerçekleşmesi sonucu gecikmeler ve dolayısıyla trenler arası çatışmalar meydana gelebilmektedir. Trafik kontrolü, trenler arası çatışmaları, gecikmeleri mümkün olduğunca azaltacak şekilde çözüp, yeni bir uygulanabilir çizelge hazırlamak için uygulanır. Problemin zorluk derecesi nedeniyle, problemin en az gecikme içeren çözümüne kabul edilebilir bir süre içerisinde ulaşılması imkânsızdır. Bu çalışmada, 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde uygulanabilir ve gecikme toplamının olabildiğince en küçüklendiği bir çizelge hazırlamak için, genetik algoritmalar kullanılmıştır. Geliştirilen algoritmanın çözümleri, belirli boyuttaki problemlerin kesin ve dispeçer çözümleri (yapay sinir ağı) ile karşılaştırıldığında, algoritma kısa sürede yeteri kadar iyi sonuçlar vermektedir. Algoritmanın uygulanması için geliştirilen bilgisayar programı, tren dispeçerleri için bir karar destek sistemi olarak da kullanılabilir.

  Anahtar Kelimeler: Demiryolu trafik kontrolü, trenlerarası çatışmalar, yeniden çizelgeleme, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  ABSTRACT  HIGH ORDER ACCELERATIONS AND POLES ON THE 1-PARAMETER PLANAR HOMOTHETİC MOTIONS

  Nurten BAYRAK

  Department of Electronics and Communications Engineering

  MSc. Thesis

  Adviser: Prof. Dr. Salim YÜCE

  Co-Adviser: Prof. Dr. Faruk YİĞİT

  In view of today’s economic conditions chemical processes are operated or designed on the basis of optimum energy consumption. Thus primarily heat integration studies are undertaken and the design of the heat exchanger networks has entered into a new phase with the introduction of the pinch-point concept.

  In this study, it is aimed at designing heat exchanger networks by the use of pinch-point design method, which is one of the significant heat integration methods. In the presentation of the work various theoretical approaches regarding the pinch-point design method are discussed, and a new “Improved Problem Algorithm Table” developed for the application of the design is introduced. Taking into account the scope of design in actual processes Visual Basic 3.0 programming language is used to develop the computer code called DarboTEK. This computer code can be used both in determining the minimum energy and area targets of a new plant to be constructed, and in making necessary design alterations in an already existing plant.

  The crude petroleum unit in the TÜPRAŞ refinery at İzmit has been selected to show the applicability of the computer code developed to a real process, and as a result an original application has been accomplished. The heat integration study carried out on the crude petroleum unit shows that if a capital of 3576627 $ is invested, the investment payback period is 1.7 years on the basis of the energy conservation achieved. Investment need is high; it is significant that it can be paid back by energy conservation in a reasonable period of time.

  The crude petroleum unit in the TÜPRAŞ refinery at İzmit has been selected to show the applicability of the computer code developed to a real process, and as a result an original application has been accomplished. The heat integration study carried out on the crude petroleum unit shows that if a capital of 3576627 $ is invested, the investment payback period is 1.7 years on the basis of the energy conservation achieved. Investment need is high; it is significant that it can be paid back by energy conservation in a reasonable period of time.  Keywords: Railway traffic control, conflicts between trains, re-scheduling, genetic algorithms, neural networks

  YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY

  GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

  BÖLÜM 1

  GİRİŞ


    1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Bu sayfayı silmeyi unutmayınız. Güncelleme tarihi: 05. 05. 2011

  Indir 213.07 Kb.