bilgiz.org

BöLÜm a gençLİk programi hakkinda genel biLGİ 5

 • GİRİŞ • Sayfa1/58
  Tarih26.12.2017
  Büyüklüğü2 Mb.

  Indir 2 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58  İÇİNDEKİLER


  İÇİNDEKİLER 2

  GİRİŞ 4

  BÖLÜM A – GENÇLİK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ 5

  1. Gençlik Programının hedefleri, öncelikleri ve önemli özellikleri nelerdir? 6

  2. Bütçe nedir? 11

  3. Gençlik Programının yapısı 12

  4. Gençlik Programını Kim Uygular? 13

  5. Gençlik Programına kimler katılabilir? 15

  6. Ne tür destekler mevcuttur? 18

  BÖLÜM B – EYLEMLER HAKKINDA BİLGİ 22

  Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri 22

  Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri 32

  Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri 40

  Her bir proje yararlanıcısı, projede yer alan tüm aktörlerin faydasına olan öğrenme çıktılarını da içeren Gençlik Gençlik Demokrasi Projesi sonrasında elde edilen sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması için faaliyetler öngörmelidir: Standart sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması faaliyetleri üstteki bölümde öngörülen görünürlük faaliyetleriyle aynı formata sahip olabilir. Aralarındaki en önemli farklılık ise yaygınlaştırma ve kullanıma hazır hale getirme faaliyetleri bir projenin Faaliyet ve hedeflerinden ziyade onun sonuçlarına odaklanır. Bu nedenle, yaygınlaştırma ve kullanıma hazır hale getirme faaliyetleri, proje bittikten sonra uygulamaya konulur. 46

  Standart yaygınlaştırma ve kullanılma faaliyetlerinin yanı sıra, kuruluşlar proje sonuçlarını yaymak ve bunların değerini vurgulamak üzere ek faaliyetler öngörebilirler. Ek yaygınlaştırma ve kullanılma örnekleri: Kamusal etkinlikler düzenlemek (sunumlar, konferanslar, atölye çalışmaları, vb.); görsel-işitsel materyaller hazırlamak (CD-Rom, DVD); medya kuruluşlarıyla uzun dönemli bir iş birliği oluşturmak (radyo/TV programları, basın toplantıları, röportajlar, farklı radyo/TV programlarında yer alma); bilgilendirme malzemesi. 46

  Eylem 1 – Birleştirilmiş Projeler 46

  Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti 47

  Eylem 3.1 - Avrupa Birliği Komşu Ortak Ülkeleriyle İşbirliği 72

  Eylem 4.3 – Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları için Eğitim ve Ağ Kurma 90

  Eylem 5.1 – Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları 98

  Bölüm C – Başvuru Sahipleri İçin Bilgiler 106

  1. Bir Gençlik Projesi Sunmak İçin Ne Yapmalısınız? 106

  2. Projeyi sunduktan sonra neler olacak? 112

  3. Başvurunuz kabul edildiğinde ne olacak? 113  EK I – İRTİBAT BİLGİLERİ LİSTESİ 118

  EK II – Terimler Sözlüğü 127

  EK III – FAYDALI KAYNAKLAR 133


  Kısaltmalar


  GİRİŞ


  Gençlik Programı Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konmuş bir programdır. Bu program Avrupalı gençlerin aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü duygularının gelişmesini ve onların Avrupa Birliğinin geleceğinin şekillenmesinde rol almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Gençlik Programı AB sınırları içinde ve arasında hareketliliği, yaygın eğitimi, kültürlerarası diyaloğu destekler ve sosyal, eğitimsel ve kültürel geçmişlerine bakmaksızın bütün gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını ve dahil edilmesilerini teşvik edere imkan sağlar. Gençlik Programı bütün gençler içindir.
  Her yıl Programdan mali destek sağlamak amacıyla yararlanıcılar tarafından binlerce proje sunulmaktadır. Proje seçim süreci, bu başvurular arasından en iyilerine hibe sağlamayı amaçlamaktadır.
  Bu seçim süreci, Program Eylemine bağlı olarak aşağıdaki yollardan biri kullanılarak yapılır:


  • Eylemlerin çoğunluğu için bu Kılavuz genel proje teklif çağrılarının detaylarını belirtmektedir.
  • Bazı Eylemler için özel teklif çağrıları da yayımlanmaktadır; bu Eylemler bu Program Kılavuzunda izah edilmiştir.

  Bu Kılavuz, Gençlik Programından yararlanmak isteyen herkes (gençler ve gençlik çalışanları, onlar adına hibe talebi için başvuruyu sunan) için hazırlanmış bir araçtır.


  Her ne kadar bu Program Kılavuzu en iyi düzeyde bilgi sunacak şekilde hazırlanmış ise de, bu Kılavuzda belirtilen diğer kaynaklardan yararlanabileceğinizi unutmayınız.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


      Ana sayfa


  BöLÜm a gençLİk programi hakkinda genel biLGİ 5

  Indir 2 Mb.