bilgiz.org

BöLÜM : BİyolojiK İŞaretlerin oluşumu ve özellikleri Biyolojik İşaretler Elektrik Kökenli Biyolojik İşaretler

 • 1.2.2 Aksiyon Potansiyelinin Oluşum Mekanizması: 1.2.3. Aksiyon Potansiyelinin Yayılması 1.3 Biyolojik İşaretlerin Algılanması
 • 1.3.4. Ölçme düzenleri: 1.3.5 Dönüştürücü çeşitleri: BÖLÜM 2: BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
 • 2.3 “BeagleBone Black” Gömülü Linux Donanımı, Kurulumu ve Kullanımı 2.4 “Shell” Script Oluşturma 2.5 C Program Kurulumu, Derleme İşlemleri
 • 2.6.1 “Python” Programının PC’de Yüklenmesi ve Kullanımı 2.6.2 “Python” Programının “BeagleBone Black”’te Yüklenmesi ve Kullanımı
 • 3.2. BBB GPIO Donanımı 3.2.1 “Python” ile GPIO Aygıtının Kontrolü, Kullanımı BBB TIMER Donanımı
 • 3.5 BBB UART/I2C/SPI Aygıtlarının Kontrolü, Kullanımı 3.5.1 “Python” ile UART/I2C/SPI Aygıtlarının Kontrolü, Kullanımı
 • 3.5.1 “Python” ile FTDI-USB Aygıtının Kontrolü, Kullanımı 3.8 BBB Gömülü Linux Sistemi ile Veri Toplama
 • 4.1 Tek Boyutlu İşaretler için Süzgeç Tasarımı 4.1.1. Butterworth Karakteristiği 4.1.2. Sayısal süzgeç Tasarımı 4.2. Fourier Dönüşümü
 • 4.3.2. “Python” üzerinde Grafik Kütüphanenin Kullanımı BÖLÜM 5: BİYOLOJİK VERİLERİN SAKLANMASI ve İLETİMİ 5.1. Biyolojik İşaretlerin Bilgisayar Ortamında Saklanması
 • 5.1.2.1. Kosinüs Dönüşümü ve Sıkıştırma İşlemi Bilgisayar Üzerinde Seri İletişim 5.2.1. Bağlantı Çeşitleri
 • 5.5 “BeagleBone Black” Üzerinde Bluetooth İletişimin Kullanımı 5.5.1 “BeagleBone Black” Gömülü Linux Sistemde Bluetooth Kurulumu
 • 5.6.1 “Python” ile TCP/IP Haberleşmesinin Kullanımı 5.6.1 “Python” ile UDP Haberleşmesinin Kullanımı • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü18.66 Kb.

  Indir 18.66 Kb.
  BÖLÜM 1: BİYOLOJİK İŞARETLERİN OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ
  1.1 Biyolojik İşaretler

  1.1.1 Elektrik Kökenli Biyolojik İşaretler

  1.1.2. Elektrik Kökenli Olmayan Biyolojik İşaretler

  1.2 Biyolojik İşaretlerin Oluşumu:

  1.2.1 Hücre Fizyolojisi

  1.2.2 Aksiyon Potansiyelinin Oluşum Mekanizması:

  1.2.3. Aksiyon Potansiyelinin Yayılması

  1.3 Biyolojik İşaretlerin Algılanması:

  1.3.1. Elektrik Kökenli Biyolojik İşaretlerin Algılanması

  1.3.2. Elektrik Kökenli Olmayan Biyolojik İşaretlerin Algılanması

  1.3. 3. Dönüştürücü Özellikleri:

  1.3.4. Ölçme düzenleri:

  1.3.5 Dönüştürücü çeşitleri:
  BÖLÜM 2: BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER HAKKINDA TEMEL

  BİLGİLER
  2.1. Linux Kurulumu

  2.1.1 USB Flash Hafıza Kartına Linux Mint Yükleme

  2.2 Linux Terminal Komutları

  2.3 “BeagleBone Black” Gömülü Linux Donanımı, Kurulumu ve Kullanımı

  2.4 “Shell” Script Oluşturma

  2.5 C Program Kurulumu, Derleme İşlemleri

  2.4.1 Kütüphane Oluşturma

  2.4.2 C Programları İçinde “Thread” Kullanımı

  2.6 “Python” Programı Yükleme, Kurulumu ve Kullanımı

  2.6.1 “Python” Programının PC’de Yüklenmesi ve Kullanımı

  2.6.2 “Python” Programının “BeagleBone Black”’te Yüklenmesi ve Kullanımı
  BÖLÜM 3: BİYOLOJİK İŞARETLERİN BİLGİSAYAR ORTAMINA

  ALINMASI.

  3.1. “BeagleBone Black” (BBB) Gömülü Sistem Aygıtları ve Kullanımı

  3.2. BBB GPIO Donanımı

  3.2.1 “Python” ile GPIO Aygıtının Kontrolü, Kullanımı


   1. BBB TIMER Donanımı

  3.3.1 “Python” ile TIMER/THREAD Kontrolü, Kullanımı

   1. BBB ADC Donanımı

  3.4.1 “Python” ile ADC Kontrolü, Kullanımı

  3.5 BBB UART/I2C/SPI Aygıtlarının Kontrolü, Kullanımı

  3.5.1 “Python” ile UART/I2C/SPI Aygıtlarının Kontrolü, Kullanımı

  3.6 BBB PWM Aygıtının Kontrolü, Kullanımı

  3.6.1 “Python” ile PWM Aygıtının Kontrolü, Kullanımı

  3.7 BBB FTDI-USB Aygıtının Kontrolü, Kullanımı

  3.5.1 “Python” ile FTDI-USB Aygıtının Kontrolü, Kullanımı

  3.8 BBB Gömülü Linux Sistemi ile Veri Toplama

  3.8.1 “Python” ile BBB Aygıtları Kullanarak Veri Toplama Örnekleri

  BÖLÜM 4. BİYOLOJİK İŞARET / GÖRÜNTÜLERİN İŞLENMESİ ve

  GÖRÜNTÜLENMESİ

  4.1 Tek Boyutlu İşaretler için Süzgeç Tasarımı

  4.1.1. Butterworth Karakteristiği

  4.1.2. Sayısal süzgeç Tasarımı

  4.2. Fourier Dönüşümü

  4.1.2. Kısa-Zaman Fourier Dönüşümü

  4.3 “BeagleBone Black”’te Veri Görüntüleme

  4.3.1. “Python” ile internet “Server”’larının Çalıştırılması

  4.3.2. “Python” üzerinde Grafik Kütüphanenin Kullanımı
  BÖLÜM 5: BİYOLOJİK VERİLERİN SAKLANMASI ve İLETİMİ
  5.1. Biyolojik İşaretlerin Bilgisayar Ortamında Saklanması

  5.1.1. Kayıpsız Sıkıştırma Teknikleri

  5.1.1.1. Uzunluk Koşturumu

  5.1.2. Kayıplı Sıkıştırma Teknikleri

  5.1.2.1. Kosinüs Dönüşümü ve Sıkıştırma İşlemi

   1. Bilgisayar Üzerinde Seri İletişim

  5.2.1. Bağlantı Çeşitleri

  5.2.2. Seri Veri Yapısı

  5.2.3. El Sıkışma Protokolü

  5.4 “BeagleBone Black” Üzerinde WiFi İletişimin Kurulması ve Kullanımı
  5.5 “BeagleBone Black” Üzerinde Bluetooth İletişimin Kullanımı

  5.5.1 “BeagleBone Black” Gömülü Linux Sistemde Bluetooth Kurulumu

  5.5.2 “Python” ile Bluetooth İletişimin Gerçeklenmesi

  5.6 “BeagleBone Black” ile Internet Üzerinde Veri Haberleşmesi

  5.6.1 “Python” ile TCP/IP Haberleşmesinin Kullanımı

  5.6.1 “Python” ile UDP Haberleşmesinin Kullanımı


      Ana sayfa


  BöLÜM : BİyolojiK İŞaretlerin oluşumu ve özellikleri Biyolojik İşaretler Elektrik Kökenli Biyolojik İşaretler

  Indir 18.66 Kb.