bilgiz.org

BiLGİsayar ve iletiŞİm teknolojiSİ

 • HEDEFLER
 • DEĞERLENDİRME
 • DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ
 • Asgari şartlar
 • GENEL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 • BAĞIMSIZ ÇALIŞMALAR • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü56.75 Kb.
  TipiYazı

  Indir 56.75 Kb.

  HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ  GİRİŞ

  Haberleşme ve İletişim Teknolojisi – HİT, bu alanda önceki yıllara ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Bu derste öğrenciler, bilgi­sayar ve donanımları (DVD, tarayıcı, dijital makine ve kamera vb.) ve yazılımlarının; bunun yanı sıra değişik şekillerde bilgilerin toplan­masını, yönetimini, saklanmasını, kullanım ve iletimini sağlayan sistem­lerin kullanımını öğrenir ve kullanım becerilerini geliştirirler. Buna audio (ses) ve video (görünü-grafik) iletişimi ile enteraktif multimedya kullanı­mı dahildir.

  Onuncu sınıfta öğrenciler, verilerin tablo ve grafik gösterimi, bilgi­sayar sistemlerinde multimedya imkanları ve sunu hazırlama uygulama yazılımlarıyla ilgili bilgiler de edinirler.


  HEDEFLER

  Öğrencilere yönelik HİT dersi hedefleri şunlardır:
    • HİT alanında bilgilerin gelişimi ve derinleşmesi ve de insan hizmetine yönelik önemi

    • HİT alanında araştırma yeteneği; teorik ve pratik çalışma beceri ve alışkanlığının geliştirilmesi

    • Tablo, grafik ve bilgisayar destekli çizim programların kullanımı, önerilen fikir ve çözümlerin karar ve açıklanmasında teknolojik uygulamaların çekirdeğini oluştururlar.

    • Teknoloji toplumuna hizmet etme arzusunu güçlendirme  GENEL AMAÇLAR
  HİT dersi genel amaçları


    • Öğrencileri, insan çalışmalarının HİT boyutuyla bilgilendirmek.

    • Günlük ihtiyaçlardan doğan problemleri kolay çözmede araç, süreç ve bilgisayar tekniklerin kullanımını geliştirmek.

    • İnsan çalışmalarının değişik alanlarında gösterdiği çabaların başarı oranını artması

    • için, HİT kullanım imkanlarını öğrenmek.

    • Tablo ve grafik oluşturmak; verilerin, sunumların yönetimi için yazılım uygulamalarını (EXCEL, POWER POINT, ACCESS) kullanabilmek

    • Bilgisayar ile yönetilen multimedia araçların imkanlarını bilmek ve sunum hazırlamada bu araçların kombinasyonunu yapabilmek.


  HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ – HİT (haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati)


  ÖZEL AMAÇLAR

  DERS İÇERİĞİ

  DAVRANIŞLAR

  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

  DERSLER ARASI İLİŞKİ

  Verileri tablo ve grafik işleme uygulama yazılımı : MS EXCEL

  Bölüm 1: Excel’de çalışma kitabı ve sayfası

  Ders sayısı: 4 saat

  Excel programını tanıma.

  Çalışma kitabını ve sayfasını öğrenme  Excel programına giriş. Excel araç çubuğu düğmelerin anlamı. Çalışma sayfasında hareket etme. Bilgilerin metin, sayı ve formül halinde girilmesi ve düzeltilmesi. Excel dosyasının adlandırılması ve kaydedilmesi. Çalışma sayfasının yazdırılması. Excel’den çıkış.


  Excel çalışma sayfası ve kitabında temel işlemlerin yapılmasına ait bilgilerin benimsenmesi.

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.

  Anadili

  İngilizce

  Matematik


  Bölüm 2: Bir çalışma sayfasının oluşturulması

  Ders sayısı: 4 saat

  Çalışma sayfasının oluşturma yöntemini öğrenmek

  Yeni bir belgenin başlan­gıcı. Kenarların ayarlan­ması. Hücre içeriğinin taşınması. Hücre içeriğinin

  kopyalanması. Hücre içeriğinin silinmesi, hücre kaldırma veya ekleme. Satır veya sütunların eklenmesi veya kaldırılması. Sütun genişliği veya satır yüksekliğinin ayarlanması
  Hücre içeriğiyle ilgili temel işlemler ve satır ile sütunlarla ilgili temel ayarları yapma becerilerini geliştirmek.

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.

  Anadili

  İngilizce

  Matematik


  Bölüm 3: Çalışma sayfasının biçimlendirilmesi (worksheet)

  Ders sayısı: 8 saat

  Excel programının çalışma sayfasını biçimlendirmeye yönelik sunduğu imkanları bilmek

  Çalışma kitabı içindeki çalışma sayfasında hareket. Excel Yardım mönüsünün kullanımı. Hücreleri Biçimlendir mönüsünden Sayı, Yazı Tipi, Hizalama, Kenarlık ve Desen seçeneklerinin kullanılması


  Çalışma sayfasını biçimlendirme ile ilgili becerilerin benimsenmesi

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.

  Anadili

  İngilizce
  Bölüm 4: Formüller ve işlev

  Ders sayısı: 8 saat

  Excel programında kullanılan formül ve fonksiyonların bilinmesi

  Formülleri anlamak. Excel’in sıradan formülle­rinin yazılıp uygulanması. Fonksiyon nedir, Excel fonksiyonların listesi. Bazı temel fonksiyonların kulla­nımı. Otomatik toplam düğmesinin kullanımı.


  Excel programı temel formül ve fonksiyonlarının benimsenmesi ve bu uygulama becerilerinin geliştirilmesi.

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.

  Anadili

  İngilizce

  Matematik

  Fizik


  Bölüm 5: Bir Çalışma Kitabının Yönetilmesi (workbook)

  Ders sayısı: 4 saat

  Çalışma kitabı yönetimi imkanlarını bilmek

  Çalışma kitabı içindeki çalışma sayfalarının yeniden adlandırılması. Çalışma sayfalarının çalışma kitabı içerisinde taşınması ve kopyalanması. Ara komutunun kullanımı. Baskı Önizleme seçeneğinin kullanımı.

  Çalışma sayfasının sayfalara bölünmesi. Bir çalışma sayfasını yazdırılması.
  Çalışma kitabını yönetmeye yönelik bilgilerin benimsenmesi ve içerikte vurgulanan seçeneklerin uygulama becerilerinin geliştirilmesi.

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.

  Anadili

  İngilizce

  Matematik


  Bölüm 6: Grafiklerin oluşturulması

  Ders sayısı: 8 saat

  Bir çalışma sayfasında sınıflandırılmış sayısal verilerin grafik gösterim imkanlarını bilmek.

  Değişik grafik türleri. Çalışma sayfası üzerinde grafik oluşturma veya oluşturmama. Değişik grafik türlerinin oluşturulması. Grafiklerin boyut ve biçim ayarları. Grafiklerin yazdırılması


  Grafiklerle türleri ile ilgili bilgilerin benimsenmesi ve en kullanışlı grafik oluşturma becerilerinin geliştirilmesi.

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.

  Anadili

  İngilizce

  Matematik


  Bölüm 7: Verilerin Yönetimi

  Ders sayısı: 6 saat

  Veri yönetimi imkanlarını bilmek

  Veritabanı kavramını anla­mak. Bir veritabanının oluş­turulması. Veri mönü­sünden Form komutunun kullanımı. Veritabanına yeni bir kaydın girilmesi. Veritabanından bir kaydın çıkartılması. Otomatik süz ve Düzen-Bul seçeneğinin kullanılması.


  Veritabanı kavramları ile ilgili bilgilerin benimsenmesi ve öğrenci tarafından oluşturulan bir veritabanını yönetme becerilerinin geliştirilmesi.

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.

  Anadili

  İngilizce
  MULTİMEDYA

  Bölüm 8: Bilgisayar Sistemlerinde Multimedya İmkanları

  Ders sayısı: 10 saat

  Multimedya etkinlikleri imkanlarını bilmek

  Multimedya donanımları ve multimedya etkinlikleri uygulama programlarını bilmek  Multimedya hakkında genel bilgiler.

  Multimedya donanımlarının kurulumu ve etkinliklerinin gösterilmesi: DVD, tarayıcı, dijital fotoğraf makinesi, dijital kamera, vb.

  Programlar: Windows Media Player ve Windows Movie Maker.


  Multimedya ile ilgili bilgilerin benimsenmesi ve multimedya donanımlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi.

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.

  Anadili

  İngilizce

  Müzik eğitimi

  Sanatlar


  Sunum hazırlama uygulama programı :MS POWERPOINT

  Bölüm 9: PowerPoint programı başlangıç bilgileri

  Ders sayısı: 6 saat

  PowerPoint programının başlangıç çalışma etkinliklerini bilmek

  PowerPoint’in başlatılması. Akıllı içerik sihirbazı, Tasarım şablonu ve Boş sunum ile sununun hazır­lanması. Farklı ekran görü­nümleri (NORMAL GÖ­RÜNÜM, SLAYT SIRA­LAYICISI, SLAYT GÖS­TERİSİ). Kaydırma çubu­ğuyla sunuda gezinme. Sunu­nun kaydedilmesi. Sununun e-posta ile gönderilmesi.


  PowerPoint programına ilişkin bilgilerin benimsenmesi. Bu programla ilgili temel becerilerin geliştirilmesi. Her öğrencinin sunu hazırlaması. Öğrencilerin sunumları ile ilgili tecrübe alış verişinin yapılması.

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.

  Özel sunumların yaratılması.  Anadili

  İngilizce
  Bölüm 10: Bir sunumun slayt gösterimi

  Ders sayısı: 6 saat

  Bir sunu sayfasına nesnelerin yerleştirilme imkanlarının bilinmesi ve yerleştirilmesi.

  Metin seçmek. Metin ekle­mek. Metin silmek. Deği­şik­liklerin geri alınması. Metin efektleri. Sayfada önemine göre metin deği­şik­liği. Metnin yazı tipinin değiştirilmesi. Yazı tipi boyutunun ayarlanması. Yazı tipi renginin değiştirilmesi vb. Yeni sunu sayfalarının yaratılması.


  Bu konuda kazanılan bilgilerle, her öğrencinin sunu düzeltmelerini yapması (metin ekleme). Öğrencilerin sunumları ile ilgili tecrübe alış verişinin yapılması.

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.


  Anadili

  İngilizce
  Bölüm 11: Bir sunum sayfasına nesnelerin konması ve düzenlenmesi

  Ders sayısı: 6 saat

  Bir sunu sayfasına nesnelerin yerleştirilme imkanlarını ve düzenlenmesini bilmek.

  Slayt Geçişi seçeneğinin kullanılması. Otomatik şekillerin yerleştirilmesi. WordArt Galerisi’sinden metin efektleri. Clip Art seçeneğinin kullanılması. Grafiklerin kullanılması. Nesnelerin taşınması ve boyutlarının değiştirilmesi.


  Bu konuda kazanılan bilgilerle, her öğrencinin sunu düzeltmelerini yapması (sunuların nesnelerle donatılması). Öğrencilerin sunumları ile ilgili tecrübe alış verişinin yapılması.

  Program içeriğinin açıklanması, işlemlerin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.


  Anadili

  İngilizce
  Bölüm 12: Animasyonlar ve sayfa geçişleri

  Ders sayısı: 4 saat

  Bir sununun animasyon ve sayfa geçiş imkanlarının bilinmesi

  Sayfaların düzenlenmesi ve Özel gösteriler seçeneğinin kullanılması. Özel animasyon seçeneği ile nesnelerin sayfada animasyonları. Sayfa geçişleri (Slayt geçişi). Sununun Gösteriyi görüntüle seçeneğinde ekrana getirilmesi.

  Öğrencilerin bu konularda edindikleri bilgilerle sunularının nihai versiyonlarını sunmaları (nesnelerin animasyonu ve sayfa geçişleri). Öğrencilerin sunumları ile ilgili tecrübe alış verişinin yapılması.

  Program içeriğinin açıklanması. Değişik sunumlarla etkinliğin yapılışının gösterilmesi. Bireysel ve grup çalışması.


  Anadili

  İngilizce


  DEĞERLENDİRME

  Değerlendirilme sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edilir:
  1. Ders programının gerçekleştirilmesi sırasında öğrencinin etkinliği­nin değerlendirilmesi

  2. Kişisel çalışmanın değerlendirilmesi

  3. Grup çalışması katkılarının değerlendirilmesi

  4. Öğrenim süresince testlerin yapılması

  5. Kişisel bilgisayar ödev ve projelerin değerlendirilmesi


  DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ
  Önerilen ders kitapları

  1. Literatura në gjuhën angleze për: MS Office 97, MS Office 2000, MS Office XP, etj.

  2. Udhëzimet e integruara në MS Office. Etj.


  Gerekli diğer gereç ve şartlar


  1. Multimedya donanımlarıyla donatılmış (DVD, tarayıcı, dijital fotoğraf makinesi, dijital kamera vb.) Bilgisayar laboratuarı

  2. Gerekli bilgisayar yazılımları

  3. Internet ve yerel ağ bağlantısı

  4. Öğretmelere yönelik hizmet içi eğitim kursları

  5. Bakım


  Asgari şartlar

  1. Öğretmelere yönelik hizmet içi eğitim kursları

  2. Öğretim programının gerçekleştirilebilmesi için her okula en az bir bilgisayar  UYARI:

  Okulun proje işleme araçları ile donatılmış laboratuarı yoksa ders sınıfta yapılır

  Okulun bilgisayarları yoksa ders programında öngörülen teorik kısımlara ağırlık verilerek bulunabilecek bilgisayarda hiç değilse uygula­manın gösterilmesi.

  Öngörülen ders kredilerine açıklama, bilgilerin pekiştirilmesi ve değerlendirme etkinlikleri dahildir.
  GENEL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

  1. Gösterme (örneklendirme), yalnız ve grup çalışmaları ağırlıkları, örneğin, açıklama % 25, gösterme %25, yalnız ve grup çalışması % 50

  2. Kişisel çalışmaların cesaretlendirilmesi ve bilgi ve becerilerin alış verişi, enteraktif çalışma

  3. Kazanılan bilgilerin ve ders kapsamının ödevler aracılığı ile pekiştirilmesi.

  BAĞIMSIZ ÇALIŞMALAR

  1. Grup ve kişisel çalışması

   1. Karmaşık belgelerin oluşturulması: geliştirilmiş PowerPoint sunu­ları

   2. Excel programı yardımıyla matematik problemlerin çözümü

  En güzel PowerPoint sunusunun ilan edilmesi.      Ana sayfa


  BiLGİsayar ve iletiŞİm teknolojiSİ

  Indir 56.75 Kb.