bilgiz.org

BiLGİsayar teknolojileri BÖLÜMÜ BİLGİsayar programciliği programi ders iÇERİKleri ÖZETleri sinif güz yariyili

 • 2301102-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1
 • 2301103-Yabancı Dil-1 ( İngilizce)
 • 2301105-Programlama Temelleri
 • 2301107-Grafik ve Animasyon-1
 • 1. SINIF BAHAR YARIYILI 2301201-Türk Dili-II
 • 2301204-Mesleki Matematik
 • 2301205-Yazılım Kurulumu ve Yönetimi
 • 2301208-Grafik ve Animasyon-II
 • 2301209-Ofis Yazılımları
 • 2. SINIF GÜZ YARIYILI 2301301-İnternet Programcılığı-I
 • 2301302-İçerik Yönetim Sistemi
 • 2301305–Mesleki Yabancı Dil-I
 • 2301307–Görsel Programlama- I
 • 2301310–Kalite Yönetim Sistemleri
 • 2. SINIF BAHAR YARIYILI 2301401–İnternet Programcılığı-II
 • 2301402-Web Projesi Yönetimi
 • 2301404–Mesleki Yabancı Dil-II
 • 2301406–Görsel Programlama- II
 • 2301407-Kalite Güvencesi ve Standartları • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü37.39 Kb.

  Indir 37.39 Kb.

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

  BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

  BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
  DERS İÇERİKLERİ ÖZETLERİ

  1. SINIF GÜZ YARIYILI
  2301101-Türk Dili-1

  Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.


  2301102-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1

  Kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması konuları anlatılmaktadır.  2301103-Yabancı Dil-1 ( İngilizce)

  Yabancı Dil-1 (İngilizce) dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrencilerin İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgileri edindirmektir. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrenciler, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmektedir. Öğrencileri İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinlerini anlamak için gereken yabancı dil temelini de oluşturmaktadırlar.


  2301104-Matematik

  Kümeler ve sayılar, sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler. Aritmetik ve geometrik diziler, fonksiyonlarda temel işlemler. Fonksiyon çeşitleri, grafikler, üstel fonksiyonlar, logaritma, İstatistik ve kavramlar, denklem kavramı, eşitsizlik kavramı, denklem kavramı, türev, fonksiyon grafikleri.


  2301105-Programlama Temelleri

  Programlamaya giriş, Kodlama öncesi programlama akışının tamamlanması, kontrol deyimlerini kullanma, Dizi işlemleri, Alt programlarla çalışma, Dosyalama işlemleri yapma


  2301106-Web Tasarımının Temelleri

  İnternet ve web tanımları, HTML etiketleri, Metin ve görünüm etiketleri, Bağlantı köprü oluşturma, tablo işlemleri, formlar, çerçeveler, çoklu ortam araçları, stil şablonu (CSS) temelleri, özellikleri, stil şablonu (CSS) menü işlemleri


  2301107-Grafik ve Animasyon-1

  Araç paneli, vektör araçları, metin düzenleme işlemleri, renk kontur, dolgu, uygulamaları. Canlı filtreler, katman işlemleri, dilimler ve etkin bölgeler, düğmeler ve açılır menüler, sayfalar, hareketli resimler, slayt gösterisi, optimizasyon ve dışa aktarma, web editörü ile çalışma.


  2301108-Çevre Koruma

  Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma yöntemleri, Uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği.


  1. SINIF BAHAR YARIYILI
  2301201-Türk Dili-II

  Kompozisyon, dilekçe, tutanak, rapor. Edebi türler (makale, deneme, fıkra, sohbet, eleştiri, gezi, hatıra, mektup)


  2301202-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

  Atatürk ve Cumhuriyet. Milliyetçilik ve millet kavramları, Halkçılık ,Atatürk halkçılığı, Laiklik ilkesi. Dinin tanımı,görevleri, klasik ve modern devlet anlayışı.Türklerde devletçilik anlayışı. Atatürkçü düşünce sisteminde devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar. İnkılapçılık ilkesi, tanımı, Atatürkçü düşünce sisteminde inkılapçılık .


  2301203-Yabancı Dil-II

  Tenses; The present continuous (Tthe present continuous tense , the simple present tense), Past tenses (the simple past tense,the past contınuous tense), future tense (The future tense, the future contınuous tense, be going to form).


  2301204-Mesleki Matematik

  Analitik ve numeric çözümler, matris ve matris işlemleri, hata analizi. Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü, Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü, Eğri uydurma yöntemleri, İnterpolasyon teknikleri, Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar, geometrik cisimler, koordinat sistemleri, Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar.


  2301205-Yazılım Kurulumu ve Yönetimi

  İşletim sistemleri, işletim sistemlerinin kurulumu, sistem özellikleri, denetim masası, grup ilkeleri, işletim sistemini çoğaltmak, güvenlik yazılımları, ofis yazılımları, diğer uygulama yazılımları.


  2301206-Bilgisayar Donanımı

  Statik (durgun) elektiriğe karşı önlemler. Donanım malzemelerinin özellikleri. Bilgisayar kasasının güç gereksinimi, Anakart, işlemci ve bellek birimleri. Disk sürücüleri, donanım kartları, çevre birimleri.BIOS, hata mesajları.


  2301207-Web Editörü

  Web editörü temel araçları,metin işlemleri, tablo işlemleri, çoklu ortam işlemleri, başlantılar, çevre işlemleri, şablonlar, kütüphane işlemleri, form işlemleri, etkileşimli öğeler, katman işlemleri,erişebilirlik ve site yönetimi.


  2301208-Grafik ve Animasyon-II

  Animasyon temeli Grafikler. Grafikler metin işlemleri. Metin işlemleri semboller.Animasyon teknikleri. Ses video işlemleri ve ekranlar. Bileşenler , dinamik veriler.dinamik veriler yazılım optimizasyonu. Animasyon dosyalarının yayınlanma ayarları.Eylem panelleri.temel programlama yapıları. Nesneler. Fonksiyonlar, ses ve video işlemleri.  2301209-Ofis Yazılımları

  Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri, Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri, Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler, Makrolar, Özelleştirme, Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri, Formüller, Fonksiyonlar, Grafik İşlemleri, Veri Analizi, Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme, Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım, Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, Yazdırma, Özelleştirme, Internet Kavramları, E-Posta


  2. SINIF GÜZ YARIYILI
  2301301-İnternet Programcılığı-I

  Bu ders ile öğrencilere, açık kaynak kod tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek, açık kaynak kodlu programlama dilinin temel komutları ile WEB sayfası hazırlamak, açık kaynak kodlu programlama dili ile fonksiyon ve nesneleri kullanarak WEB sayfası hazırlamak, açık kaynak kodlu programlama dili ile form uygulamaları yapmak ve Web servislerini açık kaynak kod tabanlı program içinde kullanmak hakkında yeterlilikler kazandırılacaktır.


  2301302-İçerik Yönetim Sistemi

  İçerik yönetim sistemi, site yönetimi, içerik yönetim, bileşen yönetimi, eklenti yönetimi, araçların yönetimi.


  2301303-Sunucu İşletim Sistemi

  Sunucu İşletim Sistemi, Sunucu İşletim Sistemi Yönetimi, Dosya Sistemi, Disk Kümeleme Sistemleri (Raid ),Disk Kümeleme Sistemleri (Raid), Dosya ve Dizin Yönetimi,Veri Paylaşımı ve Güvenliği, Yedekleme ve Geri Yükleme, Active Directory Yapısı, Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma ve Yönetimi, Gelişmiş Hesap Yönetimi, Tcp/Ip Ağları, Ağ Yazdırma Hizmetleri, Dhcp Hizmeti ,Wıns Hizmeti ve Dns Hizmeti.


  2301304-Ağ Temelleri

  Ağ yapısını hazırlamak, Ağ bağlantılarını yapılandırmak, Bilgisayar Ağları, Ağ Kabloları, Ağ Adresleme, Paylaşım ve Güvenlik, Ağ Çevre Birimleri


  2301305–Mesleki Yabancı Dil-I

  Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Mesleki terim, kavram ve terminoloji, İşletim sistemi kurulum dokümanları, İşletim sistemi hata mesajları, İşletim sistemi yardım dosyaları.


  2301306–Veri Tabanı-I

  Veritabanı Tasarlamak, Veritabanını Oluşturmak, Veritabanında Sorgulama Yapmak,

  Veritabanı Yönetimsel Fonksiyonları Kullanmak, Veritabanı İhtiyaç Analizi,Normalizasyon Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak,Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek, Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak, Görünüm Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak, Transaction İşlemleri Yapmak,İndeks Sorguları Yazmak.
  2301307–Görsel Programlama- I

  Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma, Formlar ve özellikleri, Standart nesneler, Giriş ve mesaj pencereleri, Diyalog pencereleri, Gelişmiş nesneler, Operatörler, Fonksiyonlar, Karar yapıları ve döngüler, Diziler, Grafik uygulamaları, Raporlama uygulamaları.


  2301308–İletişim

  Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.


  2301309–Meslek Etiği

  Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.


  2301310–Kalite Yönetim Sistemleri

  Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli


  2. SINIF BAHAR YARIYILI

  2301401–İnternet Programcılığı-II

  Web tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek, Programlama Dilinde Fonksiyon ve Nesne Kullanarak web sayfası hazırlamak, Web form uygulamaları yapmak, Web servislerini kullanmak, Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama, Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği, Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Hazır fonksiyonlar, Dizi işlemleri, Dosya işlemleri, Web formları, Sayfalar arası veri aktarımı, Veritabanı bağlantısı, Veritabanı işlemleri–1, Veritabanı işlemleri–2, XML uygulamaları ve web servisleri.


  2301402-Web Projesi Yönetimi

  WEB sitesinin ihtiyaçları, WEB sitesi tasarlama, WEB sitesi yayına hazırlık işlemleri, WEB sitesi yayınlama işlemleri, WEB sitesi güvenlik ayarları, WEB sitesini yedekleme işlemleri,

  WEB sitesini bakım işlemleri.
  2301403–Açık Kaynak İşletim Sistemi

  Açık Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı, Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri, Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, İnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri, Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri, Program Kurma ve Güncelleme, Kabuk İşlemleri, Dosya ve Dizin Paylaşımı.


  2301404–Mesleki Yabancı Dil-II

  Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Kod Yazım Öğeleri, Mesaj ve Hata Kodları,

  Web Tarayıcıları, Veri Taban Kavramları, Grafik ve Çoklu Ortam,
  2301405-Veri Tabanı- II

  Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını kurmak, Veritabanı yönetim panelini kurmak, Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak, Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek, Veri aktarma işlemleri yapmak, Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak, Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek, Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek, Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek, Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak, Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak.


  2301406–Görsel Programlama- II

  Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Yerel veritabanında istenilen kayda / kayıtlara ulaşmak, Uzak veritabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Uzak veritabanında verileri işlemek, Basit sorgulamalar yapmak, İstatistiksel sorgulamalar yapmak, Veritabanından grafikler elde etmek, Veritabanından raporlama yapmak, Bileşen oluşturmak ve eklemek, Yardım dosyaları hazırlamak, Veritabanı kurulum seti hazırlamak, Program kurulum seti hazırlamak.


  2301407-Kalite Güvencesi ve Standartları

  Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri,

  Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi,

  Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.


  2301408-İlk Yardım

  İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri.


      Ana sayfa


  BiLGİsayar teknolojileri BÖLÜMÜ BİLGİsayar programciliği programi ders iÇERİKleri ÖZETleri sinif güz yariyili

  Indir 37.39 Kb.