bilgiz.org

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ



 • Sayfa1/3
  Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü273.65 Kb.

  Indir 273.65 Kb.
    1   2   3


  1. Programda yer alan zorunlu ve seçmeli tüm derslerin içerikleri:

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ

  I. YARIYIL

  DERS KODU

  DERS ADI

  T

  P

  K

  00101

  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

  0

  2

  1

  Bilgisayara giriş, mühendislik ve bilgisayar mühendisliği. Bir bilgisayarın donanım bileşenleri: işlemci ve bellek birimleri. İkincil depolama birimleri: Teypler, diskler ve CDROM’lar. Giriş/Çıkış birimleri ve özellikleri. Yazılım konuları: Sistem ve uygulama yazılımları. Programlama dilleri ve derleyiciler. Algoritma geliştirme. İşletim sistemlerine giriş. İşletim sistemini kullanma ve uygulama. Kelime işlemci, hesaplama tabloları ve sunum programlarının kullanımı.

  00105

  GENEL FİZİK-I

  2

  2

  3

  Ölçme ve SI Birim Sistemi. Vektörler. Tek Boyutta Hareket. Yeryüzünde Hareket. Hareket Denklemleri. Newton Kanunları ve Uygulamaları. İş ve Enerji. Enerjinin Korunumu. Çizgisel Momentum ve Çarpışma. Parçacık Sistemleri ve Momentumun Korunumu. Dönme Hareketi ve Tork. Dönmenin Kinetik Enerjisi ve Açısal Momentum. Dönme Hareketinde İş ve Kinetik Enerji. Statik Denge ve Elastiklik. Evrensel Kütle Çekimi. Salınım Hareketleri ve Rezonans.

  00111

  ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I

  3

  2

  4

  Bilgisayarlarla ilgili temel kavramlar: Giris-Çikis aygitlari, Donanim ve yazilimlarla ilgili temel kavramlar, Isletim sistemleri. Algoritmalar ve problem çözmek için algoritma gelistirme. Akış Diyagramları. Üst seviyeli programlama dilleri. Java programlamaya giris. Java dilinin genel yapisi. Javada veriler, standart veri tipleri, özel veri tipleri. Java’da operatörler. Diziler, matrisler. Giris/Çıkış işlemleri. Program Kontrol elemanlari ve döngüler. Java ile dosya islemleri. Java ile veri yapilarina giris.

  00181

  GENEL MATEMATİK-I

  4

  0

  4

  Tek değişkenli reel fonksiyonlar; limit ve süreklilik, türev ve diferensiyel; zincir kuralı, kapalı türetme. Türevin uygulamaları; maksimum, minumum, ortalama değer teoremi. İntegrasyon; belirsiz integral kavramı, integrasyon yöntemleri, belirli integral, integral hesabın esas teoremi, integral hesabın ortalama değer teoremi. Belirli integrallerin uygulamaları; alan, yay uzunluğu, dönel cisimlerin hacim hesapları. Transandan fonksiyonlar. İntegrasyon teknikleri, L'Hospital kuralı, genelleştirilmiş integraller.

  00191

  TÜRK DİLİ-I

  2

  0

  2

  Dil Nedir? , Dilin Sosyal Bir Kurum Olarak Toplum Hayatındaki Yeri , Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri , Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihi Devreleri , Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları , Türkçe’de Sesler ve Sınıflandırılması, Türkçe’nin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Hece Bilgisi , İmla Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Uygulaması.

  00197

  İNGİLİZCE-I

  3

  0

  3

  Zamanlar, fiiller; ad öbekleri: bileşik sıfatlarda çoğul ifadeler, bileşik isimler, isim tümcecikleri, ortaçlarla kurulan tümceler; öykülemede kullanılan zamanlar: past simple, past progressive, past perfect simple, past continuous; dönüşlü adıllar; düzensiz fiiller; karşılaştırma yapıları; kiplik yapıları: olasılık, zorunluluk, izin, yetenek, istek belirten kipler, gelecek zaman, geniş zaman, geçmiş zaman yardımcı fiilleri, deyimler; eşzamanlı sözcükler; anlatımı güçlendiren yapılar, genel tekrar: edilgen çatı, zamanlar, zarflar.



  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ

  II. YARIYIL

  DERS KODU

  DERS ADI

  T

  P

  K

  00106

  GENEL FİZİK-II (önkoşul:00181, devamını vermek)

  2

  0

  2

  Coulomb Yasası ve Elektrik Alanları Elektrik yüklerinin özellikleri; Yalıtkanlar ve iletkenler. Elektrik alanı. Gauss Yasası Elektrik akısı. Elektrostatik dengedeki iletkenler. Elektriksel Potansiyel Elektriksel potansiyel ve potansiyel farkı. Sığa ve Dielektrikler; Kondansatörlerin bağlanması. Akım ve Direnç Elektrik akımı; Elektrik enerjisi ve güç. Doğru Akım Devreleri; Seri ve paralel bağlı dirençler; Kirchhoff kuralları. Manyetik Alanlar Manyetik alan, Hall olayı. Ampere yasası; Manyetik akı; Manyetizmada Gauss yasası. Faraday Yasası Faraday’ın indiksiyon kanunu. İndüktans Öz-indüktans; RL devreleri, LC devreleri. RLC seri devresi; Seri RLC devresinde rezonans; Transformatörler ve güç iletimi.

  00112

  ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-II (önkoşul:00111, devamını vermek)

  3

  2

  4

  Java ile Görsel Programlama. AWT ve Swing uygulamalari. Java Appletler. Java Threads (Is parçaciklari). Veri Yapilarina Giris, Diziler, Yigin, Kuyruk. Listeler, Agaç yapilari ve bu yapilara iliskin algoritmalar. Nesne Tabanli Programlama. Nesnelerin yeniden kullanimi, Kompozisyon. Kalıtım ve Polimorfizm. Soyut Siniflar ve Arayüzler (Abstract Classes and Interfaces). Javada hazir kutuphanelerin olusturulmasi ve kullanilmasi. Java ile veritabani uygulamalarina giris (JDBC - Java Database Connectivity). Java ile Internet programlamaya giris (JSP - Java Server Pages).

  00132

  AYRIK MATEMATİK (önkoşul:00181, devamını vermek)

  3

  0

  3

  Mantık ve küme teorisine bakış. İspat yöntemleri. Doğrudan ve dolaylı ispat. Bölme algoritması. Seriler ve matematiksel tesir. Sayma. Bağıntıların tanımları, notasyonu ve özellikleri. Eşitlik bağıntıları. Kısmi bağıntılar. Fonksiyonlar ve çesitleri. Fonksiyonların oluşturulması. Asallık ve sayılabilirlik. Cebirsel sistemler. Duality prensibi. Homomorfizm ve Isomorfizm. Lattice’ler ve özellikleri. Boolean cebri. Boolean ifadeler. Grafler ve yönlendirilmiş grafler. Yol ve devreler. Grafların matris gösterimi. Ağaçlar. Köklü ağaçlar. İkilik sistemde cebir. Yarı grup ve monoidler. Gruplar. Grupların temel özellikleri. Alt gruplar. Sonlu durumlu makinalar ve diller. Kriptoloji ve kullanılan yaklaşımlar.

  00182

  GENEL MATEMATİK-II (önkoşul:00181, devamını vermek)

  4

  0

  4

  Diziler; limit tanımı ve limit teoremleri, monoton diziler. Seriler; pozitif terimli seriler, herhangi terimli seriler, mutlak ve yarıyakınsak seriler, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri. Vektörel hesap. Çok değişkenli fonksiyonlar; limit, süreklilik, kısmi türev, zincir kuralı, doğrultu türevleri, maksimum ve minimum, Lagrange çarpanları yöntemi, Taylor formülü. İki ve üç katlı integraller, eğrisel integraller, düzlemde Green Teoremi, yüzey alanı ve yüzey integralleri, Diverjans ve Stokes teoremleri.

  00192

  TÜRK DİLİ-II

  2

  0

  2

  Türkçe'nin Yapım Ekleri ve uygulaması ,Zarfların ve Edatların Türkçe’deki kullanış Şekilleri , Edebiyat ve Düşünce Dünyası ile ilgili Eserlerin Okunup İncelenmesi ve Retorik Uygulamaları , Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması , Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar , Türk ve Dünya Edebiyatından ve Düşünce Tarihinden Seçilen Örnek Metinlere Dayanılarak Öğrencinin Doğru ve Güzel Konuşma ve Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Bununla İlgili Retorik Uygulamalar

  00198

  İNGİLİZCE-II

  3

  0

  3

  Fiiller, get+adverb/preposition, aktarma tümceleri, resmi ve resmi olmayan dil kullanımı; koşul tümceleri: type I, type II; zaman bildiren tümceler; noktalama imleri; sıfat tümceleri: defining, non-defining; ortaçların kullanımı; zaman tümcelerinde ortaç kullanımı; belirli fiillerden sonra ortaç kullanımı; iyelik yapıları: “s”, ve “of” yapısı; dil kullanımı; vurgulama; dil düzeyleri; varsayımları ifade etme: varsayımsal tümceler; istek kipi: geniş zaman, geçmiş zaman; ileri düzey dinleme-not alma becerileri.




  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ

  III. YARIYIL

  DERS KODU

  DERS ADI

  T

  P

  K

  00201

  VERİ YAPILARI (önkoşul:00112, devamını vermek)

  3

  2

  4

  Temel Yapılar (Dile özgü Fonksiyon, kümeler veri saklama yapıları). Yığın yapısı, statik dizi üzerinde gerçekleme. Kuyruk yapısı, çevrel dizi üzerinde gerçekleme. Statik-dinamik bellek ayrımı, dinamik bellek kullanımı. Dinamik Yığın ve Kuyruk Yapıları. Bağlantılı genel liste yapıları, dinamik bellek kullanarak gerçekleme, düğüm ekleme, çıkarma, vs. Ardışıl ve İkili Arama Algoritmaları. Tablolar ve Özüt Çıkartma (Hashing). Özyinlemeli çalışma düzeni ve hızlı sıralama algoritması. Birleştirme Sıralaması (Merge Sort). İkili Ağaç Yapısı ve İkili Ağaca Özyineli ve iteratif Ekleme. İkili Ağaçta Arama. İkili Ağaçta Gezinti. İkili Ağaçtan Düğüm Çıkarımı

  00223

  MANTIK DEVRELERİ TASARIMI

  3

  2

  4

  Sayısal, Analog kavramları, Sayı sistemleri, Binary, Octal, Decimal, Hexadecimal sayı sistemleri ve dönüşümler, kodlamalar. Sayı sitemlerinde dört işlem. Mantık matematiği, aksiyom. Teorem ve özellikleri, Venn kümeleri. Kombinasyonal lojik devre elemanları, tanım tabloları, fonksiyon denklemleri, kombinasyonal lojik devrelerin tasarlanması. Fonksiyon denklemlerinin indirgenme yöntemleri. Bağlaç ve tümleçlerin elektronik yapısı, Sayısal entegre devreler ve familyaların özellikleri. Orta çaplı entegre devrelerin fonsiyonel yapıları (Toplayıcılar, Mux, Demux, kodlayıcılar, kod çözücüler v.b) ve uygulamaları. Ardışıl Lojik devre elemanlarının tanımlanması, Asenkron ardışıl Lojik devreler, Senkron ardışıl Jojik devrelerin tasarım adımları, uygulamalar. A/D, D/A devreleri. PLA’lara giriş.

  00225

  TÜREVSEL DENKLEMLERİ (önkoşul:00182, devamını vermek)

  3

  0

  3

  Birinci mertebe denklemler; ayrılabilen denklemler, lineer denklemler, değişken dönüşümü ve integrasyon çarpanı, varlık ve teknik teoremleri, uygulamalar. Yüksek mertebe lineer denklemler; parametrelerin değişimi yöntemi, mertebe düşürme, sabit katsayılı denklemler; belirsiz katsayılar yöntemi. Euler-Cauchy denklemi. Kuvvet serisi yöntemi; adi ve regüler singüler noktalar civarında çözümler. Laplace dönüşümü; temel tanımlar ve teoremler, başlangıç değer problemlerinin çözümü, konvolüsyon, delta fonksiyonu ve transfer fonksiyonu. Lineer diferansiyel denklem sistemleri; temel teori ve çözümler, Laplace dönüşümü ile çözümler. İkinci mertebe lineer kısmi türevli diferansiyel denklemler ve değişkenlerin ayrılması yöntemi.

  00227

  LİNEER CEBİR (önkoşul:00182, devamını vermek)

  2

  0

  2

  Vektör, uzunluk ve nokta çarpım, düzlemler, matrisler ve lineer denklemler, Gauss eliminasyonu, matrislerle eliminasyon, matris işlemlerinin kuralları, Gauss-jordan yöntemi ile matris tersi alma, faktorizasyon, LU ayrıklaştırılması, Transpoze ve Permütasyon matrisleri, Vektör uzay ve alt uzayları, Sıfır uzayı, satır, sütun ve sol sıfır uzayı, Rank, Ax=b'nin çözümü, Lineer bağımsızlık, baz ve boyut, ortogonallik, izdüşümler, Ortogonal bazlar ve Gram-Schimidt, Determinantlar, Kofaktörler, Cramer kuralı, Özdeğer ve Özelvektörler, Matrislerin köşegenleştirilmesi, özdeğer hesaplanması, Diferansiyel denklemlere uygulama, Simetrik, Pozitif tanımlı ve benzer matrisler, Karmaşık vektör ve matrisler, Hermityen ve Üniter matrisler, Uygulamalar.

  00283

  ELEKTRİK DEVRELERİ

  3

  0

  3

  Temel kavramlar, çevre ve düğüm yöntemleri, devre teoremleri, enerji ve güç kavramları. Thevenin, Norton teoremleri. Dirençli, RL, RC ve RLC Devreler Anahtarlama fonksiyonları. Birinci ve ikici mertebeden devrelerde doğal ve kalıcı tepkiler. Çok çevreli ve çok düğümlü devrelerde dinamik tepki. Transformatörler. Ohm, Kirschoff, Süperpozisyon ve Maksimum Güç Transfer teoremlerinin incelenmesi.

  00291

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I

  2

  0

  2

  Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Milli Mücadele için ilk adım, Kongreler yolu ile teşkilatlanma, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve İstiklal Savaşı’nı (Yönetimi’nin) Ele Alınması.




  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ

  IV. YARIYIL

  DERS KODU

  DERS ADI

  T

  P

  K

  00206

  INTERNET PROGRAMCILIĞI

  2

  2

  3

  Sunucu-İstemci haberleşmesi. Markup Dilleri ve biçim levhaları. HTML, Dinamik HTML. HTTP, formlar ve veri değiş-tokuşu. İstemci tarafı programlama. JavaScript. Sunucu nesneleri, tarayıcılar, DOM. Java ile internet programlama. Sunucu tarafı programlama: Web sunucular (( Apache , Apache Tomcat, Glassfish). Java Servletler. (JSP) Parçalanabilir programlama ve gösterimi: Java Server Pages.

  00204

  NESNE TABANLI PROGRAMLAMA (önkoşul:00112 veya 201, devamını vermek)

  2

  2

  3

  Bilgisayar ve programlamaya giriş, Sınıf, obje ve tip kavramları, C# dilinin temelleri, Sınıflar ve Objelere detaylı bakış, Sarma, Kalıtım ve Çokşekillilik, Operatör değişimi (overloading), Sınıflar arası tip dönüşümleri, Struct veri tipleri, Arayüz (Interface), Generic (genel) programlama, Dizi, indeks tanımı ve koleksiyonlar, Metin ve düzenli ifadeler, Hata yakalama ve ayıklama, Vekil tanımı ve Olay tanımı, UML dili.

  00224

  OLASILIK VE İSTATİSTİK

  3

  0

  3

  Olasılık Uzayları, Kombinatoryel Analiz, Ayrık rasgele değişkenler, Ayrık rasgele değişkenlerin beklentisi, Sürekli rasgele değişkenler, Bileşke dağılımlı rasgele değişkenler, Uniform dağılım, Geometrik dağılım, Binom dağılımı, Bernoulli süreçleri ve dağılımı, Poission dağılımı, Beklentiler ve büyük sayılar teorisi, Moment üreten fonksiyonlar ve karakteristik fonksiyonlar, İstatistiğe giriş ve hipotez testi.

  00284

  ELEKTRONİK

  3

  0

  3

  Yarıiletken devre elemanları. Diyot eklemi karakteristikleri. Diyot modeli. Diyot devreleri. Çift kutuplu eklem transistor (BJT) karakteristikleri ve BJT parametreleri, fiziksel analizi, DC öngerilimlenmesi. Eşdeğer devre gösterimi ve küçük işaret analizi. Kutuplama metotları ve termal kararlılık. Temel transistor kuvvetlendiricileri. MOS, CMOS ve FET kuvvetlendiriciler.  FET ve MOS'un kutuplanması.Temel işlemsel kuvvetlendirici devreleri. Alçak ve Yüksek Geçiren Filtreler. Türev Alıcı ve İntegre Edici Devreler

  00288

  SAYISAL YÖNTEMLER (önkoşul:00182, devamını vermek)

  2

  2

  3

  Matematik Modelleme ve Mühendislik Problemlerinin Çözümü. Nümerik Hesaplar, Yaklaşım, Yuvarlatma ve Kesme Hataları. Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Kapalı Yöntemler (Grafik, İkiye Bölme, Yer Değiştirme, Adım Arttırmalı). Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Açık Yöntemler (Basit İterasyon, Newton-Raphson, Sekant, Katlı Kökler). Polinomların Köklerinin Bulunması – Klasik, Müler, Bairstow, Diğer Yöntemler. Lineer Sistemlerin Çözümü – Gauss Eliminasyon, Gauss Jordan. Özel Matrisler ve Gauss Siedel. Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümü. Sonlu Farklar. İnterpolasyon (Gregory Newton - Langrange ve Ters İnterpolasyon). Sayısal Türev. Sayısal İntegral. Eğri Uydurma Yöntemleri. Adi Diferansiyel Denklemlerin Çözümü

  00292

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

  2

  0

  2

  Mudanya’dan Lozan’a Türk Hukuk İnkılabı, Eğitim ve Kültür İnkılabı, İktisadi İnkılap, Sosyal Yapıda ve Sağlık alanında İnkılap, Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri.
    1   2   3






      Ana sayfa


  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  Indir 273.65 Kb.