bilgiz.org

BiLGİsayar müH. BİLGİsayar mühendiSLİĞİndeki geliŞmeler 2 dersi araştirma öneriSİ

 • ARAŞTIRMA ÖNERİSİ
 • E-Posta ÜYE Adı Soyadı
 • Araştırma Önerisinin Çalışma alanı
 • Araştırma Önerisinin Başlığı
 • Anahtar kelimeler Araştırma Önerisi
 • Araştırma Önerisinin Yapılabilirliği
 • İş Paketi Başlığı Başlığın açıklaması Bu iş paketinde neler yapılması planlanmaktadır izah edilmeli 1 hafta
 • * İş Paketi. **Gerekli durumlarda satır çoğaltılabilir. Kariyer Gelişimi ve öğrenciye katacağı etkiler • Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü38.93 Kb.

  Indir 38.93 Kb.  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  BİLGİSAYAR MÜH.

  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEKİ GELİŞMELER 2 DERSİ


  ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

  2014  1. Genel Bilgiler

  ÜYE Adı Soyadı
  Okul No
  E-Posta
  ÜYE Adı Soyadı
  Okul No
  E-Posta
  Danışmanın Adı Soyadı

  Yrd. Doç. Dr. A. Fatih KOCAMAZ
  Araştırma Önerisinin Çalışma alanı:

   Doğa Bilimleri

   Mühendislik ve Teknoloji

   Tarımsal Bilimler

   Sosyal ve Beşeri Bilimler

   Tıbbi Bilimler

   Disiplinler arası araştırma


  Araştırma Önerisinin Başlığı

  Örnek : EKG sinyallerinin sınıflandırılma yöntemlerinin incelenmesi ve sürekli zaman analiz yöntemleri kullanılarak gerçek zamanlı EKG analizi yapabilen mobil uygulama geliştirilmesi (başlık tüm konuyu kapsayan anahtar kelimelerle kapsayıcı olmalıdır)

  ÖRNEK:


  Kalp insan hayatının devamını sağlayan en önemli organdır. Kalbin atmasını sağlayan ve kalp üzerinde bulunan Sinüs düğümü kalbin elektriksel aktivitesini sağlar. Göğse konulan yüzey elektrotları ile alınan bu elektriksel aktivite EKG cihazları ile yükseltilerek uzmanlar tarafından çeşitli hastalıkların teşhisinde incelenmek üzere saklanır.
  Elektrokardiyografi kalp genişlemesi, kalp büyümesi, kalbe giden kan miktarındaki azalma, yeni veya eski kalp hasarları, kalp ritim problemleri ve değişik kalp ve kalbi saran zar hastalıkları hakkında önemli bilgiler verebilmektedir.
  Bu çalışmada EKG sinyallerinin uzmana ihtiyaç bırakmadan değerlendirilmesini sağlayan otonom bir yazılım ve donanım sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Elektro Kardiyo Grafi sinyallerinin sürekli zaman analizi yapılacak, sinyal üzerinde sınıflandırma yapan yöntemler araştırılacaktır. Sonrasında ise sistem android tabanlı sistemlerde çalışabilir bir yazılıma dönüştürülmesi planlanmaktadır.  Anahtar kelimeler
  1. Araştırma Önerisi


  (Projenizin tasarımı sizin kurgunuza bağlı olarak gerçekleşebilir. Bu ana başlık altında istenilen şekilde alt başlıklar verilebilir. Bu bölümde; projenin tanıtımı, gerekçesi/araştırma sorusu, araştırmanın amacı, beklenen çıktılar, literatür bilgisi vs. gibi bilgilerin verilmesi gereklidir. Bu konuda TÜBİTAK program web sayfasında yer alan “araştırma önerisi unsurları” başlıklı kaynaktan faydalanabilirsiniz. Bu alanda olması muhtemel başlıklar aşağıda verilmiştir.)
  1. Giris ve Teorik Çerçeve

  2. Problemin Tanımı

  3. Arastırmanın Amacı

  4. Literatür Taraması

  5. Arastırma Sorusu ve/veya Hipotezler

  6. Dizayn- Yöntem ve Prosedürler

  i. Örnekleme

  ii. Aletler-Araç Gereç -Cihaz

  iii. Veri toplama

  iv. Veri Analizi

  7. Kısıtlama ve Sınırlamalar

  8. Arastırmanın Önemi

  9. Kaynaklar


  1. Araştırma Önerisinin Yapılabilirliği


  (Araştırma yapılırken seçilen yöntemlerin uygunluğu konusunda açıklama yapılmalıdır. İş Paketleri (İP) ve sürelerinin uygunluğu konusunda bilgi verilmeli ve aşağıda verilen İP tablosu doldurulmalıdır. Her iş paketi sonunda elde edilecek sonuç ve bunun genel sonucu nasıl etkileyeceği belirtilmelidir.)
  İş Paketleri Tablosu


  İP*

  Tanımı

  Hafta-hafta

  Hedeflenen Çıktılar

  IP 1

  İş Paketi Başlığı

  Başlığın açıklaması

  Bu iş paketinde neler yapılması planlanmaktadır izah edilmeli

  1 hafta

  (12 şub-18 şubat)

  İş paketi hangi tarihler arası yapılacaktır
  İş paketi bitirildiğinde paketin sonucunda neler oluşacak hedefler belirtilmeli

  IP 2


  IP 3


  IP 4**


  Toplam süre


  * İş Paketi.

  **Gerekli durumlarda satır çoğaltılabilir.  1. Kariyer Gelişimi ve öğrenciye katacağı etkiler

  Size göre projenin size teknik ve diğer alanlarda katacağı tecrübeler nelerdir

      Ana sayfa


  BiLGİsayar müH. BİLGİsayar mühendiSLİĞİndeki geliŞmeler 2 dersi araştirma öneriSİ

  Indir 38.93 Kb.