bilgiz.org

BiLGİ İŞlem müDÜRLÜĞÜ

 • 2006 YILI HEDEFLERİMİZ • Tarih26.12.2017
  Büyüklüğü22.2 Kb.
  TipiYazı

  Indir 22.2 Kb.
  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
  Bilgi İşlem Müdürlüğümüz, bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaş imkanlardan yararlanmak suretiyle, belediye hizmetlerinin hızlı, hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlamakta, bu amaçla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımı tespit ederek gerekli altyapı ve sistemleri kurmakta, işletmekte ve bu alandaki yeni teknolojileri takip ederek belediyenin hizmetine sunmaktadır.

  Müdürlüğümüz, 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 4 geçici işçiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde 9 ana makine, 120 bilgisayar, 80 thin client, 35 diz üstü bilgisayar, 97 yazıcı, 3 scanner(tarayıcı), 3 plotter ve bunları her türlü elektrik kesilmesine ve dalgalanmasına karşı koruyan 1 adet 120 KVA güç kaynağı ve sistem odasını destekleyen 15 KVA güç kaynağı olmak üzere 2 adet güç kaynağı mevcuttur.

  Eryaman ve Elvankent tahsilat şubeleri ile Bilgi İşlem Müdürlüğümüz arasındaki veri transferini sağlamak amacı ile Telekom’dan 2 adet Lease Line hat kiralanarak emlak ve ÇTV tahsilat işlemlerinin kesintisiz olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
  2005 YILI FAALİYETLERİMİZ
  Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerimiz şunlardır:


  • Akıllı Kent Otomasyonuna (AKOS) bağlı sistemin her gün kesintisiz olarak çalışması ve güncellenmesi.

  • Mevcut bilgi işlem ağının kesintisiz olarak hizmet vermesi.

  • Sistemin günlük olarak yedeğinin alınması.

  • Bilgisayar kullanacak personele gerekli eğitimin verilmesi.

  • Müdürlüklerde gelen talepler doğrultusunda yazılıma yapılması gereken ilavelerin veya değişikliklerin tespit edip yazılım firmasından talep edilerek yazdırılması.

  • Sistemdeki kullanıcıların tanımlanarak şifrelerin belirlenmesi, kullanıcı yetkilerinin birim amirlerince uygun görüldüğü şekilde verilmesi.

  • Bilgisayar cihazları ve bunların destek ünitelerinin kurularak arıza veya parça değişikliği gibi durumlarda gerekli işlemlerin yapılması.

  • Yazıcıların genel bakım ve tamirlerinin yapılması, yazıcı sarf malzemelerinin temini ve dağıtımı.

  • Müdürlüklerden gelen bilgisayar sarf malzeme isteklerinin karşılanması, muhtemel talepler için yedek malzemeler bulundurulması.

  • Yeni alınan PC sistemlerinin domaine (genel ağa) katılması ve sisteme entegre edilmesi.

  • Yerel Bilgi ve Beper Projeleri kapsamında gönderilen soru formlarının ilgili birimlere gönderilerek cevaplarının zamanında sisteme girilmesi.

  • www. etimesgut. bel. tr adresinden yayın yapan internet sitesinin vatandaşlarımız için gerekli olan her türlü bilgiyi ulaşabilecekleri hale getirilmesi ve güncellenmesi.

  • Web servisinin sağlanması.

  • Yerel ağ hizmetinin verilmesi.

  • İnternet hizmetinin verilmesi ve sürekliliğin sağlanması.

  • Belediye Yönetim Bilgi Sisteminin yönetilmesi.

  • T-belediye hizmeti kapsamında vergi sisteminin, şikayet öneri hattının, bilgi hattının kurulması ve çalışmasının sürekli kontrol edilmesi.

  AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ(AKOS)
  • Akıllı Kent Otomasyon Projesi ile Belediyemiz çalışmalarında hizmet verimliliği, hız, kalitenin yükseltilmesi, güvenin sağlanması, teknolojik gelişmelere açık sistem alt yapısının oluşturulması, farklı kurumlar (Tapu Sicil Müdürlüğü, Muhtarlıklar, NVİ, ASKİ, Başkent Tedaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Akmasa, Botaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, EGO, DASK) tarafından bilgisayar ortamında tutulan verilerin gerekli bağlantılarla kullanılabilmesine uygun alt yapının oluşturulması ve sonuçta tek bir veri tabanının oluşturulması işlemleri için uygun bir altyapı sağlanmıştır.

  • Belediye içinde sağlanacak olan bütünleşik yapı içerisinde; iş adımlarının gerçekleştirilebilmesinde zamandan tasarruf sağlanmış, verinin tek bir yerden girilerek her yerden kullanılabilmesi, etkinlik ve üretkenliğin artması, kaçak ve kayıpların kontrolü, tasarruf ve gelir kaynaklarını oluşturma, karar-destek uygulamalarını barındıran, kurumsal kaynak planlanması mantığı güden bir altyapısı kurulmuştur.

  • Belediyemiz Akıllı Kent Otomasyonu Projesi ile mahalle muhtarları da otomasyon sistemi içerisinde yer almaktadır ve Belediye veri tabanı ile entegre olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca uygulama Muhtarların yapmak zorunda olduğu tüm işlemleri (Nüfus Sureti, Yeni Kayıt ve Nakil İşlemleri, İkametgah Belgesi, Seçmen Belgesi, Yeşil Kart v. s. ) kapsamaktadır. Her bir mükellef tek bir sicil numarası ile temsil edilmekte ve Belediyedeki tüm işlemleri bu sicil no üzerinden yapabilmektedir. Veri tabanında her bir taşınmaz tek bir sicil numarası ile temsil edilebilmekte ve Belediyedeki tüm işlemleri bu sicil no veya mükellef sicil numarası üzeriden yapabilmektedir.

  • AKOS bünyesinde kurulması çalışmalarını yürüttüğümüz “Belediye Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS)” çerçevesinde şu çalışmalar yürütülmüştür:

   • Sayısallaştırma, Topoloji Oluşturma, CAD ve COGO, Veri Tabanı entegrasyonu,

   • 50 nin üzerinde formattan veri okuyup yazabilme,

   • 250 projeksiyon ve koordinat sistemi,

   • MS Office uygulamalarına bağlantı,

   • Veri üretimi ve yazılımı,

   • Topoloji oluşturma ve yazma,

   • Tematik haritalama,

   • Oracle 9i, MS SQL Server, Access vb. veri tabanlarına bağlantı,

   • Sembol yöneticisi,

   • Baskı Sihirbazı,

   • Filtreleme,

   • Mekansal Analiz,

   • Mekansal Sorgulama,

   • XML, GML ve SDO desteği,

   • Üç boyutlu tasarım ve analiz,

   • HTTP Post Request gönderebilen herhangi bir programlama diliyle uygulama geliştirme,

   • WEB uygulama sihirbazı,  2006 YILI HEDEFLERİMİZ
  1-AKILLI KENT OTOMASYONU(AKOS)

  Akıllı kent Otomasyonu sisteminin eksik kısımları da tamamlanarak 2006 yılında tamamen devreye alınacaktır. İlçemizin çeşitli yerlerinde kiosk uygulamasına da bu çerçevede başlanılacaktır.


  2-LİSANSLAMA

  Belediyemizdeki yeni uygulamalarla beraber ihtiyaç duyulan programların lisanslarının alınması.


  3-AĞ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ İÇİN FİBER OPTİK KABLO VE AKILLI SWITCH

  Yeni devreye alınacak GIS ile beraber ağ trafiği artacağından dolayı sistemin rahatlatılarak ağ yönetimi ve güvenliği sağlayarak, arızaların yeri ve nedenini anında bulabilmek ve ağ problemlerini en kısa zamanda çözebilmek için Hesap İşleri ve İmar Müdürlükleri ile Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem odasına fiber optik kablo ve akıllı swicthler alınılması düşünülmektedir.


  4-İNTERNET SERVİS AĞI VE MAİL SERVİS SAĞLAYICISI KURUŞMASI

  İlçemiz vatandaşlarının Belediyemiz ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilmeleri ve çoğu gereksinimlerini tek bir Web sitesinden giderebilmeleri, ücretsiz olarak e-posta hesabı sahibi olabilmeleri ve Etimesgut’ta bulunan vatandaşların ücretsiz olarak Web sitesi sahibi olabilmeleri için Web sitesi yenileme çalışması ve Belediyenin Web sunucusunun Server odasında tutulabilmesinin sağlanması.


  5-MOBİL OTOMASYON

  Akıllı Kent Otomasyon Sistemine ilave olarak Mobil Otomasyon Sistemi alınarak, Etimesgut sınırları içerisinde mobil tahsilat sistemi kurulması düşünülmektedir.


  6-ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

  Araç takip istemi sayesinde sisteme dahil edilen araç ve insan gücünün daha verimli, denetime açık, ölçülebilir bir çalışma performansına kavuşturulması amaçlanmaktadır. Elde edilen verilerin, belediyemizde kullanılan otomasyon içerisinde çeşitli analizlerde kullanılmasıyla daha modern bir insan kaynakları yönetimi programının gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.


  7-HİZMET İÇİ EĞİTİM

  Müdürlüğümüzde çalışan elemanların daha iyi ve verimli çalışabilmesi için Oracle raporlaması, web tasarım, network vb. kurslara gönderilmesi düşünülmektedir.


  8-MUHTARLIK VE TAPU KADASTRO MÜDÜR. DONANIM VE OTOMASYONU

  Güncel kadastral bilgilerin sisteme akışını sağlayabilmek için Tapu Kadastro Müdürlüğünün ve güncel demografik bilgilerin sisteme akışını sağlayabilmek için de Muhtarlıkların doğrudan doğruya Belediyeye bağlanması gerekmektedir. Bunun için gerekli çalışmalar yapılmış olup, her bir muhtarlığa bir bilgisayar verilmesi ve gerekli yazılımların bu bilgisayarlara yüklemesi düşünülmektedir.


  9- GÜVENLİK KAMERA KONTROL SİSTEMİ

  Belediyenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması için çeşitli yerlere çeşitli kameralar konularak buradan gelen görüntülerin bir merkezden kaydedilmesi düşünülmektedir. İhalesi bitme aşamasında olan bu sistem tamamlandığında yönetim, istediği her zaman ve her yerden belediyenin her bir noktasını doğrudan gözlemleyebilecektir. Aynı sisteme konulacak harekete duyarlı ve gece görüşlü kameraların hareket olduğu anda otomatik kayıda geçmesi sayesinde tüm noktaların tüm zamanlarda kontrolü sağlanmış olacaktır.


  10-KIOSK KURULMASI

  Bilgisayarı olmayan veya sokaktayken bilgi gereksinimi olan vatandaşlar için ilçenin belirli yerlerine 2 adet kiosk konulması düşünülmektedir. Daha sonra gelen talepler doğrultusunda bu sayının arttırılabilmesi mümkündür.


  11-E- BELEDİYE

  E-belediye kapsamında vatandaşların birçok işlemlerini belediyeye gelmeden internet üzerinden yapabilmeleri artık mümkün olabilmiştir. İlçemizdeki Vakıfbank ve Ziraat bankalarıyla gerekli anlaşmalar yapılmış olup sistemden kullanıcı şifresi alan her mükellef bir çok işini internet üzerinden yapabilmektedir. Test aşamasında olan bu uygulamada ortaya çıkabilecek teknik sorunların çözümü Müdürlüğümüz görevleri arasındadır.


  12-BAKIM TAMİR VE ONARIM

  Tüm birimlerde kullanılan her türlü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vs gibi cihazların meydana gelebilecek arızalarının giderilmesi, bu cihazların gereksinim duyduğu sarf malzemelerinin temini.


  13- Elektronik imzaya geçilmesi.


      Ana sayfa


  BiLGİ İŞlem müDÜRLÜĞÜ

  Indir 22.2 Kb.