bilgiz.org

Belge açma
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü120.95 Kb.

Indir 120.95 Kb.3.MİCROSOFT WORD
Word’de bir doküman tez veya kitap yazarken yapabileceğiniz bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dökümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü, Word bir çok işlemi otomatik olarak yapar. Örneğin içindekileri, indeksi, sayfa numaralarını ve benzeri bir çok işlemi kolayca hazırlamamızı hatta yanlış yazdığımız şeyleri düzeltmemizi sağlar.
Word’de çalışırken sadece yeni bir paragrafa geçmek için ENTER tuşunu kullanmalısınız. Diğer durumlarda satır dolduğunda alt satıra geçmek için kesinlikle ENTER tuşunu kullanmayın. Bir satır dolduğunda kendiliğinden bir alt satırdan devam edecektir.

WORD İŞLEMLERİ
DOSYA MENÜSÜ :Belgeyi Kaydetme :
Üzerinde çalıştığınız etkin belgeyi, yeni de olsa veya önceden var olsa da kaydedebilirsiniz. Tüm açık belgeleri bir anda kaydedebilirsiniz. Ayrıca etkin belgenin bir kopyasını farklı bir adda veya farklı bir konuma kaydedebilirsiniz.

Bir belgeyi başka bir program içinde kullanmak için, başka bir biçimde kaydedebilirsiniz. Örneğin, bir Word belgesini Word'ün eski sürümlerinde, Microsoft Word'te veya WordPerfect'te okuyabilmek için, başka bir dosya biçiminde kaydedebilirsiniz. Ayrıca farklı bir programda farklı bir dosya biçiminde yaratılan bir belgeyi Word içinde açabilir, üzerinde çalışabilir ve sonra özgün biçimiyle kaydedebilirsiniz. Örneğin, bir WordPerfect belgesini açabilir, Word içinde değişiklikler yapabilir ve sonra Word veya WordPerfect biçiminde kaydedebilirsiniz. Dosya biçimini değiştirmeden bir belgeyi farklı bir dosya biçimi uzantısıyla kaydedebilirsiniz. Örneğin, bir Word belgesini .abc uzantısıyla kaydedebilirsiniz.

Word, programın kilitlendiği (yanıt vermeyi durdurduğu) veya elektrik kesintisi durumlarında belgeleri kurtarabilmek için, belgeleri otomatik kaydetmek üzere ayarlanabilir. Otomatik Kaydet özelliği etkinleştirildiğinde, bir belgeye yaptığınız değişiklikler, Otomatik Kaydet'in her kaydetme aralığında bir kurtarma dosyasına kaydedilir. Örneğin, Otomatik Kaydet'i her 5 dakikada bir kaydetmek üzere ayarladıysanız, 10 dakikada bir kaydetmeye göre ayrıntılı bilgi kurtarabilirsiniz. Otomatik Kaydet'in etkinleştirilmesiyle, açık belgeleriniz varken Word kilitlendiğinde (yanıt vermeyi durdurduğunda) ve bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerektiğinde, Word'ü yeniden başlattığınızda kurtarma dosyaları otomatik olarak açılır. Kurtarma dosyalarındaki bilgiler, Otomatik Kaydet'in belgeleri en son kaydettiği andaki bilgileri yansıtır. Otomatik Kaydet, belgelerinizi düzenli kaydetmenizin yerini tutamaz. Belgeyi kaydettiğinizde veya kapattığınızda kurtarma dosyası silinir.
Belgenizi her kaydettiğinizde otomatik olarak bir yedeğinin kaydedilmesini sağlamak için Word'ü ayarlayabilirsiniz. Yedek kopya size bir önceki kopyayı sağlar, böylece kaydedilen geçerli bilgilerle bundan bir önce kaydedilen bilgilere sahip olursunuz.

Bir belgenin birden çok sürümünü aynı dosya içine kaydedebilirsiniz. Bir belgenin birden çok sürümünü kaydettikten sonra, geriye dönüp eski sürümleri gözden geçirebilir, açabilir, yazdırabilir ve silebilirsiniz.

Belge Açma :
Belgeleri Word'ün içindeki Aç iletişim kutusundan çok farklı konumlarda açabilirsiniz. Bir belgeyi bilgisayarınızın sabit diskinde veya bağlantınız olan bir ağ sürücüsü üzerinde açabilirsiniz..
Bilgisayarınızın sabit diskindeki veya yazma erişiminiz olan bir ağ sürücüsündeki belgeler için, özgün olanın yerine belgenin kopyasını yaratmak ve onunla çalışmak istiyorsanız kopya olarak bir belgeyi açabilirsiniz ve belgenin nerede konumlandırıldığına aldırmaksızın, özgün belgeyi değiştirmeyeceğinizden emin olmak istiyorsanız belgeyi salt okunur olarak açabilirsiniz.

Yeni belge yaratma :
1 Dosya menüsünden Yeni 'yi tıklatın.

 1. Yeni, boş bir belge yaratmak için önce Genel sekmesini tıklatın, sonra Boş Belge simgesini çift tıklatın.


Bir şablona veya sihirbaza dayalı belge yaratmak için önce yaratmak istediğiniz belge türünün sekmesini tıklatın, sonra istediğiniz şablon veya sihirbazın adını çift tıklatın.

Belgeyi Kapatma :Dosya menüsünden Kapat'ı tıklatın.

Programdan çıkmadan bütün açık belgeleri kapatmak için ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak, Dosya menüsünden Tümünü Kapat'ı tıklatın.

Belgeleri Adlandırma :Belgeleri bulmayı kolaylaştırmak için, uzun, açıklayıcı dosya adları kullanabilirsiniz. Dosyanın tam yolu, sürücü harfi, sunucu adı, klasör yolu ve dosya adı dahil, en çok 255 karakter uzunluğunda olabilir. Dosya adları şu karakterleri içeremez: bölü (/), ters bölü (\), büyük simgesi (>), küçük simgesi (<), yıldız (*), nokta (.), soru işareti (?), tırnak imi ("), düz çizgi (|), iki nokta (:) veya noktalı virgül (;).
Baskı Ön İzleme :

Bir belgeyi hazırladıktan sonra yazıcıdan almadan önce bir ön görüm almanızı sağlayacaktır. Baskı ön izleme modunda dökümanınız üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin dökümanınıza aktif saati gösteren bir alan eklerseniz bu alandaki saat sürekli olarak güncellenmez. Fakat yazdırılmadan önce güncellenir. Sayfa düzenleme modunda ise bunların özel olarak güncellenmesi gerekir.
Yazdır :
Hazırladığınız belgeyi yazıcıya göndermenizi sağlar. Bu bölümde dökümü hangi yazıcıdan alacaksanız o yazıcıyı seçmenizi sağlar. Eğer dökümü dosya üzerinde alacaksanız “Dosyaya Yazdır” seçeneğini onaylayınız. Belgeyi yazdırmak için ayrıca Ctrl+P tuşu da kullanılabilir.

Asıl belgenin tamamını yazdırmak için, alt belgeleri genişletin ve normal görünüme geçtikten sonra her zamanki gibi yazdırın. Yazdırma ayrıntılarını belirlemek için, aşağıdaki yordamı kullanın.

 • Asıl belgeyi asıl belge görünümü içinde görüntüleyin.

 • Alt belgeleri genişletin.

 • Belgenin yazdırmak istediğiniz kısımlarını görüntülemek için başlıkları genişletin veya daraltın.

 • Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.

 • İstediğiniz yazdırma seçeneklerini belirleyin.


Sayfa Yapısı :

Sayfamızın büyüklüğünü, duruş şeklini, sayfa kenar boşluklarını, üst bilgi ve alt bilgi değerlerini verebildiğimiz bir ayar sayfasıdır. Toplam 4 sayfadan oluşur.

Bir dosyayı hızlı bir şekilde kullanıma açmak :
Bir dosyayı hızlı bir şekilde kullanıma açmak mümkündür. En son kullanılan dosyaların isimleri DOSYA isimli menünün alt kısmında listelenirler. Bu isimlerden herhangi birisinin tıklanması ile o dosyayı kullanıma açar. Böylece kullanıcı istediği dosyayı dosyayı aramaktan kurtulur.

Burada en fazla 9 tane dosyanın ismi saklanabilir.
Çıkış:

Word programından çıkmamızı sağlar. Bu çıkış esnasında üzerinde çalıştığımız belgelerimizden son haliyle saklanmamış olanlar için saklanıp saklanmayacağı konusunda soru sorulur. Gerekli cevap verilerek Word programından çıkılabilir.
DÜZEN MENÜSÜ :
Bu komut içerisinde yer alan komutların tamamı belgelerin düzenlenmesi ile ilgilidir. Belge üzerinde yazıların kopyalanması ,taşınması yanlış işlemin geri alınması gibi komutlar bu bölümde yer alır.

Kesme, Kopyalama, Yapıştırma, Seçme İşlemleri :

Kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri şüphesiz ki, Windows’un sağladığı çok önemli teknolojilerdendir. Bunlar sayesinde kullanıcılar birbirinin aynısı olan işlemleri tekrar tekrar yapmaktan kurtulmuşlardır.

Kesilecek, kopyalanacak ya da yapıştırılacak metin öncelikle seçilmelidir.

Metni Seçmek (Bloklamak) :Seçilecek metnin ilk karakterine kürsör konumlandıktan sonra farenin sol tuşunu basılı tutmak suretiyle metnin sonuna doğru çekerek ;


 • Shift + Yön tuş kombinasyonu ile ,

 • Shift + Page Up / Page Down tuş kombinasyonu ile metin sayfa sayfa ise seçilir ,

 • Shift + Ctrl + End tuş kombinasyonu ile metin sonuna seçme işlemi gerçekleşir

 • Düzen / Tümünü Seç menü seçeneği ile ya da Ctrl + B tuşlarına basılarak metnin tamamı seçilir ,

 • Shift + Ctrl + Yön tuşları ile kelime kelime veya paragraf paragraf seçilebilir.

Veri Kopyalama :Seçili olan bir veriyi kopyalamak için birkaç yol izlenebilir ;

 • Araç çubuklarındaki üstte gösterilen kısayol tuşu yardımı ile ,

 • Düzen / Kopyalama menü seçeneklerini kullanarak ,

 • Ctrl + C tuşlarına basılarak.Veri Kesme :Seçili olan bir metni seçmek için birkaç yol izlenebilir ;


 • Araç çubuklarındaki yukarıda resmi görülen ‘KESME’ tuşu yardımı ile ,

 • Düzen / Kes menü seçenekleri kullanılarak ,

 • Ctrl + X tuş kombinasyonu ile kesme işlemi yapılabilir.

Veriyi Yapıştırmak :


Yapıştırma işlemi bir nevi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır. Eğer panoda bir veri varsa yapıştırma işlemi yapılabilir , aksi halde yapılamaz.

Pano da mevcut bulunan veri birkaç yolla yapıştırılabilir.

 • Araç çubuklarındaki üstte görüntülenen tuş yardımı ile ,

 • Düzen / Yapıştır menü seçenekleri kullanılarak ,

 • Ctrl + V veya Shift+İns tuşlarına basılarak veri yapıştırılabilir.Son Yapılan İşlemleri Geri Almak :Son yapılan işlemleri geri almak için aşağıdaki yollardan biri izlenebilir :

 • Düzen / Geri al menü seçenekleri yardımı ile ,

 • Ctrl + Z tuş kombinasyonu ile ,

 • Araç çubuklarındaki üstte belirtilen resimdeki buton ile son yapılan işlem geri alınabilir.Son eylemi yineleme :Son yapılan işlemi tekrar geri iade etmek (yinelemek) için de aşağıdaki yollardan biri izlenebilir.

 • Düzen /Yinele menü seçenekleri kullanılarak,

 • Ctrl+Y tuşlarına basılarak,

 • Araç çubuklarındaki işareti tıklanarak yapılan son işlem tekrarlanabilir.


Düzen menüsünde yer alan diğer seçenekler ise şunlardır :
TEMİZLE: seçili herhangi bir yazı bölümünün silinmesini sağlar.

TÜMÜNÜ SEÇ: Yazılan tüm belgenin seçilmesini sağlar.

BUL: Belge üzerinde herhangi bir kelime veya ifadenin aranmasını sağlar. Aranan aranacak kelime veya ifadenin girildiği yazı kutucuğudur.
ARA: Arama yapılacak bölgeyi imleci göreli olarak seçebileceğiniz seçme listesidir.
DEĞİŞTİR:Bul diyalog kutusundan ,değiştir diyalog kutusuna geçmeyi sağlayan komut düğmesidir.

Değiştir:Herhangi bir ifade ile bir diğerinin değiştirilmesini sağlar. Diyalog kutusunda tüm komut düğmeleri ve diğer kontrol öğelerinin anlamı Bul diyalog kutusundaki ile aynıdır. Bul diyalog kutusunda olup bu diyalog kutusunda olmayan öğeler aşağıya çıkarılmıştır.

Yerine Konan:Aranıp bulunan yerine konacak ifadeyi belirtmeniz için kullanılan yazı kutusudur.
Değiştir:” sonrakini bul”komut düğmesiyle bulunan ifadenin “yerine konan”kutusundaki ile değiştirilmesini ve bir sonraki ifadeyi bulmayı sağlayan komut düğmesidir .

Git: belge üzerindeki herhangi bir alana doğrudan gitmemizi sağlarOTAMATİK METİN : belge üzerinde yazdığımız bazı ifadeleri çok sık kullanacaksak bunların otomatik olarak kullanılması sağlayan komuttur.
NESNE : Doküman içerisine yerleştirilen herhangi bir nesnenin açılmasını ve değiştirilmesini sağlar.

GÖRÜNÜM MENÜSÜ :

Üstbilgiler ve altbilgiler :Üstbilgi veya altbilgi, genellikle belgenin her sayfasının alt veya üst kısmına yazdırılan 3/4 sayfa numarası, tarih veya şirket amblemi gibi 3/4 metin veya grafiklerdir. Üstbilgi üst kenar boşluğuna, altbilgi alt kenar boşluğuna yazdırılır.

Aynı üstbilgi ve altbilgiyi belgenin tamamında kullanabilir veya belgenin bir bölümü için altbilgi ve üstbilgi değişikliği yapabilirsiniz. Örneğin, ilk sayfanın üstbilgisi olarak bir amblemi, sonraki sayfaların üstbilgisi olarak belgenin dosya adını kullanabilirsiniz.

Üstbilgi ve altbilgi yaratma :

Metin veya grafikler içeren sayfa numaraları, tarih, şirket amblemi, belgenin başlığı veya dosyanın adı, yazarın adı, vb. altbilgi ve üstbilgiler yaratabilirsiniz . Aynı üstbilgi ve altbilgiyi belgenin tamamında kullanabilir veya belgenin bir bölümü için altbilgi ve üstbilgi değişikliği yapabilirsiniz. Örneğin, ilk sayfada benzersiz bir altbilgi veya üstbilgi kullanın veya bu sayfada hiç altbilgi veya üstbilgi kullanmayın. Aynı zamanda, tek ve çift numaralı sayfalar veya belgenin bir bölümü için farklı altbilgi ve üstbilgi kullanabilirsiniz..
Normal :

Bu Görünüm belgenin düz bir kağıt gibi görüntülenmesini sağlar. Belgenin sayfalarının bir çizgiyle ayırarak gösterir. Sayfa kenarlarının, kenar boşluklarını görüntülemez. Sadece yazı alanını görüntüleyen komuttur.
Bağlantılı Görünüm :

Bu görünüm kullandığında dosya içerisinde bağlantı varsa bu bağlantılar görüntülenir. Sayfa sütunlara bölünmüş olsa bile tek bir sütun gibi ekranda görünür. Sol tarafta bulunan satırbaşlıları kullanılarak bu başlığın bulunduğu alana geçirmiş olunur.
Ana Hat :

Word belgesinin ekran üzerinde gösteriliş biçiminde her bir paragraf için bir gösterge yerleştirilir ve öyle görüntülenmesini sağlar. Ana hat görünümü belge yapısı içerisindeki düzeylerini temsil etmek için belge başlıklarını girintili olarak gösteren görünümdür. Ana hat görünümü belge içinde hareket etmeyi başlıkların göreli önemlerini değiştirmeyi ve başlıkları taşıyarak büyük miktardaki metni yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır.

Sayfa Düzeni :

Sayfa düzeni görünümü belgenin yazdırıldığında alacağı görüntüyü gösteren görünümdür. Örneğin, üst bilgiler, Dipnotlar, sütunlar ve çerçeveli nesneler gibi öğeler gerçek konumlarında görünürler. Metni sayfa düzeni görünümü içinde düzenleyebilir ve biçimlendirebilirsiniz. Örneğin, çerçeveli bir nesneyi yeni bir konuma sürükleyebilirsiniz.

Sayfa kenar boşluklarını değiştirme :


Sayfa düzeni görünümüne veya baskı önizlemeye geçiş yapın.

Sayfanın sağ veya sol kenar boşluğunu değiştirmek için yatay cetvel üzerindeki kenar boşluğu sınırını işaretleyin. İşaretçi çift başlı oka dönüştüğü zaman kenar boşluğu sınırını sürükleyin.

Sayfanın üst ve alt kenar boşluğunu değiştirmek için dikey cetvel üzerindeki kenar boşluğu sınırını işaretleyin. İşaretçi çift başlı oka dönüştüğü zaman kenar boşluğu sınırını sürükleyin.

Özdeş kenar boşluğu ölçümlerini belirtmek için Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı ve sonra Kenar Boşlukları sekmesini tıklatın. Kenar Boşlukları sekmesinden cilt payı veya karşılıklı kenar boşlukları gibi diğer seçenekleri de ayarlayabilirsiniz.

Belgenin bir bölümünün kenar boşluklarını değiştirmek için metni seçin ve sonra Sayfa Yapısı iletişim kutusu, Dosya menüsünde Kenar Boşlukları sekmesinden kenar boşluklarını ayarlayın. Uygula kutusundaki Seçili Metin'i tıklatın. Word otomatik olarak yeni kenar boşluğu ayarlı metinden önce ve sonra kısım kesmesi ekler. Belgeniz zaten kısımlara bölünmüşse bir kısmı tıklatabilir veya çoklu kısımlar seçebilirsiniz ve sonra yönlendirmeyi değiştirebilirsiniz.

Sayfa yönlendirmesini seçme :


 • Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı seçin ve sonra Kağıt Boyutu sekmesini tıklatın.

 • Yönlendirme'nin altındaki Dikey veya Yatay'ı tıklatın.

Belgenin bir bölümünde sayfa yönlendirmesini değiştirmek için sayfaları seçin ve sonra yönlendirmeyi her zamanki gibi değiştirin. Uygula kutusundaki Seçili Metin'i tıklatın. Word kısım kesmelerini yeni yönlendirmeyle birlikte otomatik olarak sayfalardan önce ve sonraya ekler. Belgeniz zaten kısımlara bölünmüşse bir kısmı tıklatabilir veya çoklu kısımlar seçebilirsiniz ve sonra yönlendirmeyi değiştirebilirsiniz.
Asıl Belge :

Belgenin asıl bir belge gibi görüntülenmesini sağlar. Resimler nesneler ve çizimler görüntüye gelmez.
Araç Çubukları :

Belge üzerinde çeşitli işlemler yapmak için kullanılan araç çubuklarını ekleyip, kaldırmak için kullanılır.
CETVEL : Ekran üzerindeki cetvelin görüntülenmesini veya iptal edilmesini sağlar.
BELGE BAĞLANTILARI : Bağlantılı görünüm komutuyla aynı görünümü verir.

DİPNOTLAR : Dipnot yazmak için kullanılacak bir pencere açılmasını ve dipnot bilgilerinin buradan takip edilmesini sağlar.
AÇIKLAMALAR : Yazılan belge üzerinde yazıcıdan çıkmasını istediğimiz bir takım haşiye, özel not bilgilerinin yazılmasını ve takip edilmesini sağlayan pencereyi açar.
TAM EKRAN : Dosyanın tam ekran olarak görüntülenmesini sağlar. ESC tuşuna veya ekrandaki “tam ekranı kapat” düğmesi tıklandığında belge normal haline gelir.
YAKINLAŞTIR : Belgenin ekranda daha küçük veya daha büyük olarak görüntülenmesini sağlar.

EKLE MENÜSÜ :
Dipnot veya Son not :

 • Not başvuru imini eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 • Ekle menüsünden Dipnot'u tıklatın.

 • Dipnot veya Sonnot'u tıklatın.Notu dipnot bölmesine yazdıktan sonra, yazmanıza devam etmek için belge üzerinde herhangi bir yeri tıklatın.


Belgeye Sayfa Numaraları Ekleme :Sayfa numaralarını ya Ekle menüsünden Sayfa Numaraları komutunu kullanarak ya da Üst bilgi ve Alt bilgi araç çubuğu üzerindeki Sayfa Numaraları simgesini kullanarak ekleyebilirsiniz. Her iki durumda da, sayfa numaraları sayfanın üstündeki veya altındaki üst bilgi veya alt bilgiye eklenir.
Üst bilgi ve alt bilginizin yalnızca sayfa numaraları içermesini istiyorsanız Sayfa Numaraları komutu en kolay yöntemdir. Sayfa Numaraları komutu sayfa numaralarını özelleştirme için de birkaç seçenek sağlar. Örneğin, içerik tablosu için Roma rakamları (i'den v'ye kadar gibi) ve belgenin geri kalanı için Arap rakamları kullanabilirsiniz (1'den 35'e kadar gibi).

Belgeye Ek Açıklama Ekleme :

 • Hakkında açıklama yapmak istediğiniz metin veya öğeyi seçin veya metnin sonunu tıklatın.

 • Gözden Geçirme araç çubuğundan Açıklama Ekle'yi tıklatın.

 • Ekranın altındaki açıklama penceresine açıklama metnini yazın.

Not : Bilgisayarınızda bir ses kartı ve bir mikrofon varsa, sesli açıklamaları kaydedebilirsiniz. Kalem donatılı bir sisteminiz varsa, kalem açıklamaları da ekleyebilirsiniz.

Metne Resim Eklemek :

Yapılan bir Word belgesine resim eklemek için Ekle menüsünden “Resim Ekle” seçeneği tıklatılarak aşağıdaki pencereden istenilen resimler seçilerek belgeye aktarılabilir.
Küçük Resim Galerisi'nden küçük resim veya resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca diğer programlardan veya konumlardan aldığınız resmi veya fotoğrafı da ekleyebilirsiniz. Küçük resim eklediğinizde, görüntüyü çizim nesnelerine dönüştürebilirsiniz ve nesneleri düzenlemek için Çizim araç çubuğu üzerindeki seçenekleri kullanabilirsiniz.
Örneğin, doldurma veya çizgi renklerini değiştirebilir, parçaları yeniden düzenleyebilirsiniz veya görüntüleri birleştirebilirsiniz . Bir resim seçtiğinizde Resim araç çubuğu, resmi kırpmak, resme kenarlık eklemek, parlaklık ve karşıtlık ayarlarını yapmak için kullanabileceğiniz seçeneklerle birlikte görüntülenir. Resim araç çubuğu görünmüyorsa, resmi sağ fare düğmesiyle tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Resim Araç Çubuğunu Göster'i tıklatın.
NOT: Varsayılan olarak, Word alınan resimleri kayan resimler olarak ekler. Çizim katmanına eklenen kayan resimleri sayfa üzerine, metin veya diğer nesnelerin önüne veya arkasına yerleştirebilirsiniz. Kayan resmi doğrudan metnin içine veya ekleme noktasına yerleştirilen satır içi resmine dönüştürmek için, resmi seçtikten sonra, Biçim menüsünden Resim'i tıklatın. Konum sekmesinden Metnin üstünde kaydır onay kutusunu temizleyin.

Metne Artalan Eklemek:

 • Word belgelerinizi ve Web sayfalarınızı daha ilgi çekici hale getirmek için, onlara zikzak doku gibi farklı türde artalanlar ekleyebilirsiniz.

 • Çevrimiçi görünüm için Word belgelerine ve Web sayfalarına renkler ve dokular ekleyebilirsiniz.

 • Çevrimiçi görünüm için Word belgelerinde resimleri artalan olarak kullanabilirsiniz.

 • Belgenin yalnızca yazdırılan sayfalarında görünen bir fligran yaratabilirsiniz.


Ekle menüsünde yer alan diğer seçenekler ise şunlardır :
KESME:Üzerinde çalışılan belgenin istenilen kısmına bilgi yazmayı engellemek için bu kısma kesme koyulur.
EKLE:

Sayfa Sonuna : Eğer çalışılan bilgi ile dolmadan yeni bir sayfaya geçilmek isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Sütun Sonuna : Sütun biçiminde yazı hazırlanırken seçilen yazının diğer bir sütunda çıkması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Bölüm Sonu: Yazının yeni bölümden başlaması isteniyorsa seçeneklerden bir tanesi seçilir.
KONUM : Sayfa numarasının yerleşimini belirleyen seçme listesidir. Sayfa numarası alt bilgi veya üst bilgi olarak verilebilir.
HİZALAMA : Sayfa numarasının sayfadaki konumunu

belirleyen seçenektir.

SAYFA NUMARALANDIRMA:
Önceki Bölümden Devam Et:Eğer belge birden fazla bölümden meydana geliyor ve her bölümde numaralama işlemi yeniden başlamıyorsa bu seçenek işaretlenir.
Başlangıç:Üzerinde çalışılan bölüm veya belgeyi 1’den farklı bir sayı ile başlatmak istiyorsa bu seçenek işaretlenir.
TARİH VE SAAT: Belgenin istenilen yerine Tarih ve Saat bilgisi ekler. Diyalog kutusunda bulunan Tarih ve Saat biçimlerinden biri seçilip, tamam butonuna tıklanır. Böylece imlecin bulunduğu yere Tarih ve Saat ekler.
OTOMATİK METİN: Belge içerisinde çok sık kullanılan metin veya şekilleri her seferinde yazmak yerine bu işlemleri otomatik metine yaptıra biliriz. Otomatik metin diyalog kutusu açıldığında yazı kutusuna yazılan sıkça metinler girilir. Listeye ekle butonuna tıkladıktan sonra yazılan metin listeye eklenir.
ALAN: Word ortamında kullanılan birtakım değişken veya özel amaçlı bilgilerin belge içerisine imlecin bulunduğu noktaya yerleştirilmesini sağlar.
SİMGE: Klavyede olmayan bazı simgeleri ve özel işaretleri belgeye eklemek için kullanılan komuttur. Açılan diyalog kutusundan istenilen simge seçilip ekle butonuna tıklandığında seçilen simge imlecin bulunduğu yere eklenir. İstenilirse bu simgeler için kıs ayol tuşları bile verilebilir.
ÇAPRAZ BAŞVURU : Hazırlanan belgedeki bir konuyu başka bir sayfaya, şekle ve tabloya yönlendirmek için kullanılır. Örneğin, “Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi 100. sayfada bulabilirsiniz” gibi ifade kullanmak için kullanılır.
RESİM : Önceden hazırlanmış ve kaydedilmiş bir resim dosyasını çalıştığınız belgeye eklemek için kullanılan seçenektir.
OTOMATİK ŞEKİL : Belgeye önceden hazırlanmış bazı şekiller eklemek için kullanılan komuttur. Otomatik şekil araç çubuğu altındaki çizgi tiplerinden biri seçilip belgeye eklenir.
WORDART : Wordart ile değişik tipteki yazıları belge içerisine eklemek için kullanılır. Wordart çalıştırıldıktan sonra ekrana Wordart galerisi diyalog kutusu gelir. Burdaki yazı biçimini seçip tamam düğmesine tıklama yapıldığı zaman Wordart metnini düzenle diyalog kutusu gelir. Yazı bu ekrana yazılıp Tamam düğmesine tıkladığımız zaman istediğimiz biçimdeki yazı belgeye eklenir.

(Uygulama için WORTART DOSYASI)
METİN KUTUSU : Üzerinde çalışılan belgeye veya bir resmin içine bir kutu içerisinde metin eklemek için kullanılan komuttur. Metin kutusu komutuna tıklama yapıldıktan sonra istenilen yere bir kutu çizilip, bu komutun içerisine yazı eklenir.
DOSYA : Belge içerisine bir dosya eklemek için kullanılan komuttur.
NESNE : Grafik, Resim, Denklem veya başka bir programa ait bir öğenin belgeye eklenmesini sağlar.
YER İMİ : Yazılan belge içerisine imlecin bulunduğu yere bir isim vermeyi sağlar.

BİÇİM MENÜSÜ :

Büyük / Küçük Harfe Dönüştürme :

Değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 • Biçim menüsünden Büyük/Küçük Harf Değiştir'i tıklatın.

 • İstediğiniz büyütme/küçültme seçeneğini tıklatın.

Uzunca bir doküman acelece noktalama işaretlerine dikkat etmeden tamamını büyük ve küçük olduğunu kabul edelim. Karşımıza gelen pencerede istenilen yazım şekli seçildikten sonra ‘Tamam’ düğmesi basılarak işlem tamamlanır.

Kenarlık ekleme :


Word belgesinde, tablonun herhangi bir kenarına veya tüm kenarlarına, paragrafa veya belgedeki seçilmiş bir metne kenarlık ekleyebilirsiniz. Belgedeki her sayfanın herhangi bir kenarına veya tüm kenarlarına, resimli kenarlık (bir ağaç sırası gibi) da dahil olmak üzere, kenarlık ekleyebilirsiniz.

Aynı zamanda, çizim nesnesine ¾ metin kutusu, Otomatik Biçim, resim veya alınan resim de dahil olmak üzere ¾ de kenarlık veya çizgi ekleyebilirsiniz.

Kenarlık kaldırma :


Belgedeki bir sayfa, paragraf veya seçilmiş metnin herhangi bir kenarında veya tüm kenarlarında bulunan kenarlıkları kaldırabilirsiniz.

Tabloda, tek veya çok sayıdaki hücreden, satırdan veya sütundan kenarlıkları kaldırabilirsiniz. Örneğin, tablonun içindeki yatay kenarlıkların tümünü değil, bir kısmını kaldırabilirsiniz.

Aynı zamanda, çizim nesnesinden ¾ metin kutusu, Otomatik Biçim, resim ve alınan resim de dahil olmak üzere ¾ de kenarlık kaldırabilirsiniz.

Yazı tipini Değiştirme :


Varsayılan yazı tipi, etkin şablona dayalı yeni belgelere uygulanır.

 • Biçim menüsünden Yazı Tipi'ni tıklatarak yandaki pencereden istenilen değişiklikler yapılabilmektedir.

 • Varsayılan yazı tipine uygulamak istediğiniz seçeneği seçin.

 • Varsayılan'ı tıklatın.

Belgeniz kullanmak istediğiniz özelliklerle biçimlendirilmiş metin içeriyorsa, işleme başlamadan önce bu metni seçin. Seçili metnin biçimlendirmesi, iletişim kutusunda seçilecektir.
Biçim Menüsünde Yer Alan Diğer Seçenekler İse Şunlardır :
PARAGRAF : Yazı içerisindeki herhangi bir veya birden fazla paragrafın sayfa kenar boşluklarına ayarları veya cetvele göre düzenlenmesini sağlar. Açılacak diyalog kutusu şu şekildedir.
SEKMELER : Belge üzerinde sekme duraklarını ayarlayan bir komuttur.
SÜTUNLAR : Belge sütunlar şeklinde yazılıyorsa bu sütunlara ilişkin tanımların yapılmasını sağlar.
BAŞLANGICI BÜYÜT : Bir paragraf içerisindeki ilk kelimenin ilk harfinin büyük ve diğer harflerin punto ile yazılmasını ve paragrafın diğer satırlarının bu büyük puntolu harfin yanında yazılmasını sağlar.
MADDE İMİ VE NUMARALANDIRMA : İmlendirilmiş veya numaralandırılmış paragrafların nasıl biçimlendirileceğini tanımlar.
BAŞLIK NUMARALANDIRMA : Başlık stilleri ile yazılmış ve numaralandırılmış metinlerin nasıl biçimlendirileceğini tanımlar.
OTOMATİK BİÇİM : Bir veya birden fazla biçimleme özelliğinin bir araya getirilmiş haline biçem denir. Belgeyi otomatik olarak biçimlendirmek için bu komuttan yararlanılır.
BİÇEM GALERİSİ : Belgenin daha önceden oluşturulmuş bir şablon dosyasına benzetilmesini sağlar.
BİÇEM : Tanımlanmış bir biçemi siler, değiştirir veya yeni bir biçimlendirme yapmamızı sağlar.
ARTALAN : Belge için arka plan rengi seçmek için kullanılır.
ARAÇLAR MENÜSÜ :

Otomatik Yazımı ve Dilbilgisini Denetleme :Dilbilgisi denetimi Türk dilbilgisi kurallarına uymayan kelimeler için geçerli bir özelliktir.

 • Araçlar menüsünden, önce Seçenekler'i, sonra Yazım ve Dilbilgisi sekmesini tıklatın.
 • Yazarken yazımı denetle ve Yazarken dilbilgisini denetle onay kutularını seçin.
 • İstediğiniz seçenek kararmış olarak görünüyorsa, kullanılamaz demektir ve uygun yazım veya dilbilgisi denetleyicisini yüklemeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için simgesini tıklatın.
 • Bu belgedeki yazım hatalarını gizle ve Bu belgedeki dilbilgisi hatalarını gizle onay kutularını temizleyin.
 • Tamam'ı tıklatın.

Belgeyi yazarken Word olası yazım hatalarını belirtmek için dalgalı kırmızı alt çizgiler, olası dilbilgisi hatalarını belirtmek içinse dalgalı yeşil alt çizgiler kullanır.

Bir hatayı düzeltmek için, önce dalgalı alt çizgisi olan sözcüğü sağdan tıklatın sonra kısayol menüsünde istediğiniz düzeltmeyi tıklatın.

Ek yazım ve dilbilgisi seçeneklerini kullanmak için kısayol menüsünden Yazım veya Dilbilgisi'ni tıklatın. Hatayı doğrudan belgede de düzenleyebilirsiniz.

Bir sonraki yazım veya dilbilgisi hatasına hızlı bir biçimde geçmek için, durum çubuğundan Yazım ve Dilbilgisi Durumu simgesini çift tıklatın.

Dalgalı alt çizgiler belgenizi karmaşık hale getiriyorsa, hataları düzeltmeye hazır olana kadar onları geçici olarak gizleyebilirsiniz. Yazım ve Dilbilgisi sekmesinden, Bu belgedeki yazım hatalarını gizle ve Bu belgedeki dilbilgisi hatalarını gizle onay kutularını seçin.
HECELEME : Belge içerisinde yazılan kelimelerin gerekirse hecelenmesini sağlar.
DİL : Üzerinde çalışılan belgenin hangi dil ile yazıldığını belirtmemizi sağlayan bir komuttur. Burada kullanılan dilimiz seçildikten sonra bütün imla kuralları, eş anlamlı kelime, heceleme gibi bir takım sözcüksel işlemler hep bu dilin sözlüğün göre yapılır.
SÖZCÜK SAYIMI : Üzerinde çalışılan belgenin içerisine toplam kaç kelime yazıldığını, kaç sayfadan oluştuğu, paragraf ve karakter sayısının kaç olduğu gibi bir takım istatistiksel bilgiler verir.
OTOMATİK DÜZELT : Yazılan yazı üzerinde otomatik düzeltmelerin yapılmasını sağlamak üzere bazı düzeltme tanımlarının yapılmasını sağlar.

ADRES-MEKTUP BİRLEŞTİRME : Hazırlanan belge eğer bir gurup insana postalanacaksa ve bu postalama işlemlerinde gidecek kişilerin adları bilfiil bulanacaksa o zaman herhangi bir veri tabanı bilgisi ile bu bilginin birleştirilerek (uygun şekilde) çıktı alınmasını sağlar.
ZARFLAR VE ETİKETLER : Bir grup insan adına zarf veya etiket basılmasını sağlayan komuttur.
BELGEYİ KORU : Belgenin bir takım ehil olmayan kişilere karşı korunmasını sağlayan komuttur. Belge revizyonlara, notlara veya formalara karşı ve istenirse şifre ile korunabilir.
DÜZELTMELER : Belge üzerinde yapılan değişikliklerin (revizyonların) takip edilmesini sağlayan bir komuttur.
MAKRO : Word ortamında çok sık yapılan işlemin daha otomatikleşmesini sağlar. Bu amaçla çok sıkça yapılacak işlemin öncelikle bilgisayara tanıtılması gerekir. Bu amaçla yapılan işlem bilgisayara kaydedilir, yani öğretilir. Bu işlemi sağlayan komut Makro’dur.
ÖZELLEŞTİR : Word üzerinde yer alan Kullanıcı arabiriminin kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini sağlar. Kullanıcı arabirimi menü, Araç çubuğu ve tuş kombinasyonundan oluşmuştur.
SEÇENEKLER : Word üzerinde yer alan bir takım ön belirleme ve ayarların değiştirilmesini sağlar.
TABLO MENÜSÜ :

Tablolar ile İşlem :Bir tabloyu yaratmak için Tablo / Tablo Ekle menü seçenekleri kullanılabilir. Tablo oluşturmanın bir diğer yoluda araç çubuklarında üstte gösterilen buton tıklanabilir. Bu düğmeye basın ve basılı tutarak sağa doğru çektiğinizde sütun sayısını aşağı doğru çektiğinizde de satır sayısını gösteren pencere açılacaktır.

Bu yöntemle oldukça kolay tablo oluşturabilirsiniz. Aslında bu düğme sadece tablo eklemeye yaramaz , tablo ile çalışırken bu düğmenin görevi de akıllıca değişir.

Tabloda Tab Tuşu :


Tabloda , Tab Shift tuşları yardımıyla hücreler arasında kolayca geçiş yapılabilir. Tablo içersinde bir Tab kadar boşluk bırakmak için Ctrl + Tab tuş kombinasyonunu kullanmanız gerekir. Ayrıca tablonun sonuna yeni satırlar eklemek Tab tuşu ile çok kolaydır. Son hücrede iken Tab tuşuna basarsanız Word tablonun altına yeni bir satır ekleyecektir.

Satır, Sütun veya Tabloyu Seçmek :


Shift + Yön tuşları ile veya Fare ile dökümanda seçim yapabileceğinizi biliyorsunuz. Tabloda bu yöntemlerle seçme (bloklama) yapılabileceği gibi tabloya özgün yöntemler kullanılarak ta kolayca seçim yapılabilir.

Tabloya Satır , Sütun Ekleme ve Silme :


Altına yeni satırlar eklemek istediğiniz satırı veya yeni sütunlar eklemek istediğiniz yerin sağındaki sütunu seçin. Eklemek istediğinizle aynı sayıda satır veya sütun seçin.

Tab tuşu yardımı ile ekleneceği gibi Tablo menüsünden Satır / Ekle /Sil menüleri ile de bu görev gerçekleştirilebilir.

Hücre Boyutlarını Ayarlamak :


İstenilen hücre seçildikten sonra Tablo manüsündeki ‘Hücre Yüksekliği Ve Genişliği’ menüsü yardımı ile hücre boyutu ayarlanabilir.

Hücreleri Birleştirme :


Bu işlem için önce istenilen hücreler seçilir ve Tablo menüsünden ‘Hücreleri Birleştir’ menüsü seçeneği kullanılarak bu işlem gerçekleştirilebilir.

Tabloya Kenarlık ekleme :


Word belgesinde, tablonun herhangi bir kenarına veya tüm kenarlarına, paragrafa veya belgedeki seçilmiş bir metne kenarlık ekleyebilirsiniz. Belgedeki her sayfanın herhangi bir kenarına veya tüm kenarlarına, resimli kenarlık (bir ağaç sırası gibi) da dahil olmak üzere, kenarlık ekleyebilirsiniz.

Aynı zamanda, çizim nesnesine ¾ metin kutusu, Otomatik Biçim, resim veya alınan resim de dahil olmak üzere ¾ de kenarlık veya çizgi ekleyebilirsiniz.

Tabloyu Sayfada Ortalama :


Sayfa genişliğinin tamamını kaplamayan bir tabloyu sayfanın soluna sağına veya ortasına yerleştirebilirsiniz. Ancak bu işlemi satır ortalamaya yarayan düğmelerle yapamazsınız. Bu işlemi yapmak için Tablo menüsündeki Hücre Yüksekliği Ve Genişliği seçeneğini kullanabilirsiniz.

Tablo Birkaç Sayfadan Oluşuyorsa :


Tablomuz bir sayfaya sığmayacak kadar büyükse tablo bir sonraki tablo bir sonraki sayfaya geçecektir. Tablonun birçok sayfadan oluşması durumunda önemli olan bir diğer olayda bir hücrenin sayfalar arasında kesilip kesilmeyeceğidir.

Örneğin bir hücrede birkaç satırlık metin varsa bir sonraki sayfaya geçildiğinde bu metnin bir kısmı da bir sayfada bir diğer sayfada kalacaktır.

Tabloyu Bölme ve Birleştirme :


Bir tabloyu bir satırdan itibaren bölmek yani iki ayrı tabloya dönüştürmek gerekebilir. Bu durumda Tablo / Tablo Böl seçeneği kullanılmalıdır. Bu seçenek o anda içinde bulunduğunuz satırdan tabloyu ikiye ayırır. İki ayrı tabloyu birleştirmek için ise iki tablo arasındaki boşlukları silmeniz yeterlidir.

Tabloyu Sırala :


Bir tablonun içeriği belli kriterlere göre A’dan Z’ye veya Z’den A’ya doğru alfabetik olarak sıralanabilir. Sıralanacak olan tablo seçildikten sonra Tablo / Sırala menü seçenekleri ile pencereye ulaşılır. Burada hangi sütunun sıralanacağı ‘Sıralama Ölçütü’ kutusunda , bu sütundaki bilgilerin türü de (metin / sayı) tür kutusunda belirlenir. Sıralamanın artan mı azalan mı sırada olacağı seçenekler ile belirlenir.

İki hücre aynı değeri içeriyorsa bu iki hücrenin hangi sütuna göre sıralanacağı da istenirse ‘Sonraki’ çerçevesinde belirlenir.

Bir Tabloyu Otomatik Olarak Biçimlendirmek :

 • Tabloyu tıklatın.
 • Tablo menüsünden, Otomatik Tablo Biçimi'ni tıklatın. • Biçimler kutusundan, istediğiniz biçimi tıklatın.
 • İstediğiniz seçenekleri seçin.


Metni Tabloya Dönüştürmek :


Tablo mantığı ile girilmemiş birtakım bilgileri tabloya çevirmek mümkümdür. Tabloya dönüştürülen metin seçildikten sonra Tablo / Metni Tabloya Dönüştür seçeneği ile metni tabloya çevirebilmek mümkün olmaktadır.

Tabloda Öğe Taşıma Ve Kopyalama :


Taşımak veya kopyalamak istediğiniz hücre, satır veya sütunları seçin.

Metni yeni bir yere, önceden orada bulunan metni değiştirmeden taşımak veya kopyalamak için, yalnızca hücrenin içindeki metni seçin; hücre sonu imini seçmeyin.

Yeni yerde bulunan metni ve biçimlendirmeyi değiştirmek için, taşımak veya kopyalamak istediğiniz metni ve hücre sonu imini seçin.

Seçimi taşımak için, onu yeni konuma sürükleyin.
PENCERE MENÜSÜ :
Bu komut içerisinde Word’ün bir imkanı olan çok pencerelilik özelliğine göre pencereler arası geçiş, yeni pencere oluşturma gibi bazı özellikleri kapsayan komutlar yer alır.
YENİ PENCERE : Üzerinde çalışılan belgeye ait ikinci bir pencere açılmasını sağlar. Aynı belgenin birden fazla pencereden takip edilmesini mümkün kılar.
TÜMÜNÜ DÜZENLE : O anda açık bulunan tüm pencerelerin Word ortamında düzenlenmesini sağlar.
BÖL : Bir belgeye ait pencerenin ikiye bölünmesini sağlar. Böylelikle bir belgenin biri birine uzak iki farklı konumunu ekran üzerinde takip etmemizi sağlar.YARDIM MENÜSÜ
Yardım menüsünde ise, Microsoft Word programı hakkında genel bilgiler, yardım konuları, içindekiler ve dizin bölümü, Web’de Microsoft hakkında bilgiler ile yardım konularını içeren açıklamalar yer almaktadır.


WORD’DE KULLANILAN KISAYOL TUŞLARI :


YAPILACAK İŞLEM


MENÜ


KISAYOL TUŞU


Yeni bir dosya açmak

Dosya/Yeni

Ctrl+N

Çalışılan dosyayı kaydetmek

Dosya/Kaydet

Ctrl+S

Kaydedilmiş dosyayı açmak

Dosya/Aç

Ctrl+O

Dosyayı Farklı kaydetmek

Dosya/Farklı kaydet

F12

Dosyayı kapatmak

Dosya/Kapat

Ctrl+F4

Dosyayı yazdırmak

Dosya/Yazdır

Ctrl+P

Sayfa yapısını değiştirmek

Dosya/Sayfa yapısı

.........

Baskı Önizleme

Dosya/Önizleme

Ctrl+F2

Kesme

Düzen/Kes

Ctrl+X

Kopyalama

Düzen/Kopyala

Ctrl+C

Yapıştır

Düzen/Yapıştır

Ctrl+V

İşlemi geri alma

Düzen/Geri Al

Ctrl+Z
    Ana sayfa


Belge açma

Indir 120.95 Kb.