bilgiz.org

BelçİKA'da mahalli İdareler

 • 1.2. Temel Kanuni Metinler
 • 2. MAHALLİ İDARELERİN YAPISI • Sayfa1/11
  Tarih05.07.2017
  Büyüklüğü0.58 Mb.

  Indir 0.58 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  BELÇİKA'DA MAHALLİ İDARELER

  1. HUKUKİ ÇERÇEVE

  1.1. Anayasa Hükümleri


  Anayasanın belediyelerle ilgili 4. maddesine göre “Belçika konuşulan dillere göre 4 bölgeye ayrılır: Fransızca, Hollanda dili (Felemenkçe), Almanca konuşulan bölgeler ve her dilin konuşulduğu Başkent (Brüksel) bölgeleri. Krallığa tabi olan her topluluk bu bölgelerden birine bağlıdır.”

  162. maddeye göre “Kamu birimleri kanunla kurulur.” Belediyelere uygulanacak prensipleri de kanun tespit eder; mahalli idareler meclisleri üyelerinin doğrudan seçilmesi, mahalli meclislerin mahalli menfaatlerle ilgili her konuda söz söyleme hakkının bulunması, yetkilerin kanunun belirlediği sınırlar içinde şartsız olarak mahalli idarelere aktarılması, meclis toplantılarının kanunun belirlediği sınırlar içinde halka açık olması, bütçe ve hesapların şeffaflığının sağlanması, kamu yararının zedelenmesinin ve kanunların ihlal edilmesinin önlenmesi için idari vesayet müessesesinin oluşturulması ya da federal yasama yetkisinin verilmesi gibi.

  Bu madde ile ayrıca, idari vesayetin teşkilat ve tatbikatının bölge ya da toplum meclislerince düzenlenemeyeceği, birkaç belediyenin bir araya gelerek birlikler oluşturabilecekleri ancak belediye meclislerinin birlikte hareket ederek ortak karar alamayacakları da düzenlenmiştir.

  Anayasanın 5. maddesi ise illeri (Province) düzenlemiştir: “Wallon bölgesi şu illerden oluşur: Wallon Brabant, Harnaut, Liège, Luxembourg ve Namur. Flaman bölgesi şu illerden oluşur: Antwerp, Flaman Brabant, Batı Flandre, Doğu Flandre ve Limbourg.  Bölgelerin gerektiğinde daha fazla illere ayrılması kanunla olur. 162. madde hükümleri iller için de geçerlidir.

  Ayrıca Anayasanın 1 ve 3. maddeleri “Belçika toplumlardan ve bölgelerden oluşan bir federal devlettir” hükmünü haizdir. Burada üç toplumdan söz edilir: “Fransız toplumu, Flaman Toplumu ve Alman Toplumu” ve üç bölge tespit edilir: Wallon Bölgesi, Flaman Bölgesi ve Brüksel bölgesi.


  1.2. Temel Kanuni Metinler


  Belediyelerle ilgili temel kanuni hükümler (24 Haziran 1988 tarihli Kraliyet Koordinasyon Kararnamesi ve 26 Mayıs 1989 tarihinde onaylanmış) Yeni Belediyeler Kanunu ile 22 Aralık 1986 tarihli Mahalli İdareler Birlikleri Kanununda yer almaktadır.

  İllerin idaresi ile ilgili temel kanun 30 Nisan 1836 tarihli İller Kanunudur.1[1]  Toplumları ve bölgeleri ise şu kanun hükümleri ilgilendirmektedir: 8 Ağustos 1980 tarihli Özel Teşkilat Kanunu, 9 Ağustos 1980 tarihli Genel Teşkilat Reform Kanunu,2[2] 12 Ocak 1989 tarihli Brüksel Teşkilatı Hakkında Özel Kanun,3[3] 31 Aralık 1983 tarihli Almanca Konuşan Toplum İçin Özel Kanun4[4] ve 16 Ocak 1983 tarihli Toplumların ve Bölgelerin Finansmanı Hakkında Özel Kanun5[5]

  2. MAHALLİ İDARELERİN YAPISI

  2.1. İstatistik Bilgileri


  Bir federal devlet olan Belçika’da üç temel idari kademe vardır: En üst sevide devlet, toplumlar ve bölgeler, orta seviyede iller ve alt seviyede belediyeler bulunur.

  Belçika Mahalli İdarelerinin Sayı, Yüzölçümü ve Nüfusu

  Belçika Mahalli İdareleri

  1950’deki Toplam Sayıları

  Bugünkü Toplam Sayıları

  Yüzölçümleri (1995; Hektar)

  Nüfus (1995)

  En Büyük

  En Küçük

  Ortalama

  En Yüksek

  En Düşük

  Ortalama

  Belediyeler

  2669¹

  589

  21.373
  (Tournai)

  113
  (Saint-Josse-ten Noode)

  5.120

  459.072
  (Antwerp)

  92
  (Herstappe)

  ± 17.000

  İller

  9

  10

  443.972
  (Luxembourg)

  109.056
  (Brabant Walloon)

  246.318

  1.628.710
  (Antwerp)

  240.281
  (Luxembourg)

  917.899

  Toplumlar  3

  Uygulanamaz3

   

   

  Uygulanamaz4

   

   

  Bölgeler  3

  1.684.429
  (Walloon Bölgesi)

  16.138
  (Brüksel-Başkent Bölgesi)

  1.017.597

  5.866.106
  (Flaman Bölgesi)

  951.580
  (Brüksel-Başkent-Bölgesi)

  3.376.858

   

  ¹ 31 Aralık 1949’da, istenen yılın 31 Aralığı için rakamlar bulunmuyor.

  ² O tarih için uygulama alanı yok.

  3 Sınırları belli olan bir alan yok.

  4 Sınırlar belli değil. 1962’de konuşulan dile nüfus sayımı uygulamasına son verildi.

  Nüfus Gruplarına Göre Belediyeler

  Nüfus Büyüklükleri

  Sayı (1994)

  Yüzde

  1.000'den az

  1

  0,17

  1.000 - 5.000

  97

  16,46

  5.000 - 10.000

  167

  28,35

  10.000 - 50.000

  297

  50,42

  50.000 -100.000

  19

  3,22

  100.000 - 500.000

  8

  1,35

  500.000'den fazla

  -

  -

   

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


      Ana sayfa


  BelçİKA'da mahalli İdareler

  Indir 0.58 Mb.